Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/finanse-dla-niefinansistow-75763-id36

Informacje o szkoleniu

 • Finanse dla niefinansistów


  ID szkolenia: 75763
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Bankowość, ubezpieczenia, finanse
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel***** Radisson Blu
  ul. Straszewskiego 17
  33-323 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  I dzień: 10:00 - 16:00
  (w tym przerwa obiadowa 45 min)
  II dzień: 09:00 - 15:00
  (w tym przerwa obiadowa 45 min)
 • Organizator szkolenia:

  AVENHANSEN Sp. z o.o.
  ul. Podłączne 31
  30-218 Kraków
  woj. małopolskie
  O firmie Inne oferty firmy
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie pozwala zapoznać się z zagadnieniami z zakresu: finansowego celu zarządzania przedsiębiorstwem, wprowadzenia do analizy finansowej przedsiębiorstwa, elementów matematyki finansowej, szacowania wolnych przepływów pieniężnych, wprowadzenia do metod oceny projektów inwestycyjnych, wprowadzenia do szacowania stóp kosztu kapitału, przeglądu elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom fundamentalnych koncepcji umożliwiających zrozumienie finansów przedsiębiorstwa, przekazanie wiadomości w sposób, który zaowocuje zrozumieniem przez uczestników podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa i mechanizmów ich funkcjonowania. 
W trakcie zajęć zostaną wyjaśnione i uporządkowane kategorie i narzędzia zarządzania finansami, a także możliwości i ograniczenia w ich stosowaniu. Uwypuklony zostanie wpływ decyzji podejmowanych przez pracowników pionów niefinansowych na wyniki uzyskiwane przez przedsiębiorstwo. 
Jest to szkolenie prowadzone z perspektywy finansowej, a nie sprawozdawczej, prawniczej lub podatkowej. Szkolenie buduje wiedzę i umiejętności z zakresu finansowego patrzenia na firmę i jej procesy.

Szkolenie skierowane jest do:

 • kadry kierowniczej niefinansowej pionów przedsiębiorstwa, właścicieli przedsiębiorstw, pracowników JST oraz wszystkich, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu zarządzania finansami firmy
 • pracowników mających znaczący wpływ na sukces lub porażkę strategii realizowanej przez przedsiębiorstwo,
 • menedżerów niefinansowych
 • niefinansowej kadry kierowniczej z doświadczeniem, jak i osób rozpoczynających pracę na kierowniczym stanowisku zarówno w gospodarce, jak i administracji publicznej
 • przedsiębiorców i osób rozpoczynających samodzielne zarządzanie finansami
 • osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie, jednostkach samorządu terytorialnego oraz innych instytucjach budżetowych za decyzje
 • pracowników decyzyjnych mający wpływ na operacje w przedsiębiorstwach nastawionych na wynik ekonomiczny i pracownicy mający pośredni lub bezpośredni wpływ na strategiczne i taktyczne decyzje w organizacjach nonprofit i for-profit
 • małych i średnich przedsiębiorców i ich pracowników chcących zrozumieć jak poprawić produktywność i efektywność decyzji i działań w procesie funkcjonowania firmy
 • osób, które na co dzień zajmują się innymi zagadnieniami niż gotówka, treasury management, zarządzanie skarbem, planowanie finansowe, sprawozdawczość, rachunkowość i finanse

Program szkolenia:

MODUŁ I. FINANSOWY CEL ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM: MAKSYMALIZACJA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 

 1. Jakie cele może mieć firma, które z nich są niepełne, a które właściwe?
 2. Jak mierzyć realizację tych celów?
 3. Jakie elementy kształtują wartość firmy?

MODUŁ II. ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA 

 1. Podstawowe informacje o sprawozdaniach finansowych
 2. Elementy wnioskowania na podstawie wskaźników finansowych
 3. Jakich błędów i uproszczeń należy unikać?

MODUŁ III. ZMIANA WARTOŚCI PIENIĄDZA W CZASIE - ELEMENTY MATEMATYKI FINANSOWEJ 

 1. Prosta prezentacja fundamentów matematyki finansowej
 2. Dlaczego wartość pieniądza w czasie zmienia się niezależnie od tego czy jest inflacja?
 3. Jak porównywać kwoty z różnych momentów czasowych?

MODUŁ IV. SZACOWANIE WOLNYCH PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH GENEROWANYCH PRZEZ FIRMĘ

 1. Siedem zasad dobrego szacowania wolnych przepływów pieniężnych
 2. Czego nie wolno brać pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych
 3. Różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne) - jak je rozróżnić i właściwie wybrać?

MODUŁ V. METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH (NPV, IRR) 

 1. Jak interpretować kryteria decyzyjne?
 2. Kiedy nie stosować IRR?
 3. Jak z dwóch identycznie rentownych wzajemnie wykluczających się projektów wybrać lepszy?

MODUŁ VI. SZACOWANIE STÓP KOSZTU KAPITAŁU FINANSUJĄCEGO INWESTYCJE

 1. Jak kształtuje się koszt kapitału obcego?
 2. Co wpływa na poziom stopy kosztu kapitału własnego?
 3. Dlaczego koszt kapitału własnego jest wyższy od kosztu kapitału obcego?

MODUŁ VII. KRÓTKOTERMINOWE ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM

 1. Jak zarządzać zapasami?
 2. Jakie poziomy należności utrzymywać?
 3. Ile gotówki powinna mieć firma?
 4. Strategie zarządzania kapitałem pracującym netto

MODUŁ VIII. ELEMENTY OCENY PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEZ KONTRAHENTÓW I KAPITAŁODAWCÓW

 1. Jak inni na nas patrzą?

MODUŁ IX. ELEMENTY PLANOWANIA FINANSOWEGO

 1. Zarys metody procentu od sprzedaży

Informacje o prelegentach:

Grzegorz Michalski Trener

Specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w Instytucie Nauk Ekonomicznych Wydziału Inżynieryjno – Ekonomicznego, ekspert I stopnia do oceny merytorycznej projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w Instytucie Nauk Ekonomicznych Wydziału Inżynieryjno – Ekonomicznego, ekspert I stopnia do oceny merytorycznej projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Autor wielu naukowych i praktycznych publikacji, w tym książek: Leksykon zarządzania finansami, Strategiczne zarządzanie płynnością finansową, Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (razem z W. Pluta), Tajniki finansowego sukcesu (razem z K. Prędkiewicz), Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Strategie finansowe przedsiębiorstw, Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych, i innych. Jako trener przede wszystkim ukierunkowuje uczestników na sposób rozumienia głównych idei związanych z tematem szkolenia, łącząc je z prostotą i jasnością przekazu i jak najwyższym poziomem merytorycznym. Także autor otwartych i zamkniętych seminariów, warsztatów i szkoleń z zakresu zarządzania finansami, zarządzania płynnością finansową, controllingu finansowego, analizy finansowej kontrahenta, finansowego studium wykonalności, oceny i analizy ryzyka i opłacalności projektów inwestycyjnych.

Dlaczego szkolę?

Współczesne metody zarządzania finansami, których wdrożenie w Państwa firmie możemy zacząć od szkoleń dla Państwa pracowników, przyczyniają się istotnie do zmniejszenia ryzyka i zwiększenia efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw. W porównaniu z podmiotami, które nie wdrożyły tych metod, da się zauważyć kilku procentowo wyższe miary efektywności. Oznacza to znacznie wyższe korzyści z wdrożenia nowoczesnych metod zarządzania finansami już w pierwszych dwóch latach niż nakłady na ich wdrożenie. Bardzo często też pozwalają uniknąć podejmowania nieoptymalnych decyzji w zakresie zarządzania płynnością, strukturą kapitałów, inwestycjami, co pozwala obniżyć ryzyko i niepewność w trakcie zarządzania przedsiębiorstwem. W związku z tym, przekonany o wysokim potencjale korzyści jaki zawiera się w wiedzy, jaką mogą Państwo implementować u siebie, mam do zaproponowania Państwu przeprowadzenie szkoleń zarówno otwartych jak i dedykowanych w Państwa przedsiębiorstwie.

Wykształcenie:

 • Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (2015)
 • Doktor habilitowany finansów, bankowości i inwestycji (2014)
 • Doktor nauk ekonomicznych (2002)
 • Magister – specjalizacja finanse i bankowość (1998)
 • Technik, tartacznictwo i wyroby drzewne (1993)

Obszary specjalizacji:

 • Zarządzanie finansami
 • Finanse menedżerskie
 • Zarządzanie płynnością finansową
 • Kapitał pracujący netto,
 • Strategie zarządzania gotówką,
 • Zarządzanie skarbem (treasury management),
 • Ukierunkowane na tworzenie wartości zarządzanie kapitałem obrotowym (value-based working capital management).

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1780 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

- Autorskie materiały szkoleniowe
- Certyfikat ukończenia szkolenia
- Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik będzie mógł kontaktować się z Trenerem mailowo lub/i telefonicznie w celu uzyskania pomocy przy wdrażaniu umiejętności zdobytych podczas szkolenia)

Dostępne zniżki:

 • 200 zł rabat za dwie osoby
 • 400 zł rabat za trzy osoby
 • Piąta osoba gratis rabat za cztery osoby
 • 100 zł rabat za wpłatę do 4 tygodni przed datą szkolenia (od całości zamówienia)
 • 10% na szkolenia w Krakowie, dla posiadaczy Krakowskiej Karty

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

 1. Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej.
 2. Po jego otrzymaniu będziemy się kontaktować z Państwem, potwierdzać udział oraz przekazywać informacje dotyczące organizacji szkolenia oraz zasad płatności.

Wydarzenie: Finanse dla niefinansistów