Finanse dla niefinansistów

O szkoleniu

Szkolenie pozwala zapoznać się z zagadnieniami z zakresu: finansowego celu zarządzania przedsiębiorstwem, wprowadzenia do analizy finansowej przedsiębiorstwa, elementów matematyki finansowej, szacowania wolnych przepływów pieniężnych, wprowadzenia do metod oceny projektów inwestycyjnych, wprowadzenia do szacowania stóp kosztu kapitału, przeglądu elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom fundamentalnych koncepcji umożliwiających zrozumienie finansów przedsiębiorstwa, przekazanie wiadomości w sposób, który zaowocuje zrozumieniem przez uczestników podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa i mechanizmów ich funkcjonowania.
W trakcie zajęć zostaną wyjaśnione i uporządkowane kategorie i narzędzia zarządzania finansami, a także możliwości i ograniczenia w ich stosowaniu. Uwypuklony zostanie wpływ decyzji podejmowanych przez pracowników pionów niefinansowych na wyniki uzyskiwane przez przedsiębiorstwo.
Jest to szkolenie prowadzone z perspektywy finansowej, a nie sprawozdawczej, prawniczej lub podatkowej. Szkolenie buduje wiedzę i umiejętności z zakresu finansowego patrzenia na firmę i jej procesy.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • zrozumienie podstaw finansów firmy
 • poznanie elementów szacowania wolnych przepływów pieniężnych
 • nabycie umiejętności rozróżniania między perspektywą finansów a rachunkowości
 • odkrycie fundamentalnych mechanizmów finansowych działających w firmie
 • usprawnienie decyzji dotyczących procesów wpływających na tworzenie strategii zarządzania finansami
 • zapoznanie się z prezentacją podstaw problematyki zarządzania finansami
 • wzrost wrażliwości pracowników zaangażowanych w proces sprzedaży, projektowania, konstruowania, zaopatrzenia, oraz przedstawicieli niefinansowej kadry kierowniczej na wpływ ich decyzji na stan finansów
 • zrozumienie mechanizmów związanych z nowoczesnym zarządzaniem bezpieczeństwem finansowym i wartością zachodzących w przedsiębiorstwie produkcyjnym procesów
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie polecamy dla:

 • kadry kierowniczej niefinansowej pionów przedsiębiorstwa, właścicieli przedsiębiorstw, pracowników JST oraz wszystkich, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu zarządzania finansami firmy
 • pracowników mających znaczący wpływ na sukces lub porażkę strategii realizowanej przez przedsiębiorstwo,
 • menedżerów niefinansowych
 • niefinansowej kadry kierowniczej z doświadczeniem, jak i osób rozpoczynających pracę na kierowniczym stanowisku zarówno w gospodarce, jak i administracji publicznej
 • przedsiębiorców i osób rozpoczynających samodzielne zarządzanie finansami
 • osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie, jednostkach samorządu terytorialnego oraz innych instytucjach budżetowych za decyzje
 • pracowników decyzyjnych mający wpływ na operacje w przedsiębiorstwach nastawionych na wynik ekonomiczny i pracownicy mający pośredni lub bezpośredni wpływ na strategiczne i taktyczne decyzje w organizacjach nonprofit i for-profit
 • małych i średnich przedsiębiorców i ich pracowników chcących zrozumieć jak poprawić produktywność i efektywność decyzji i działań w procesie funkcjonowania firmy
 • osób, które na co dzień zajmują się innymi zagadnieniami niż gotówka, treasury management, zarządzanie skarbem, planowanie finansowe, sprawozdawczość, rachunkowość i finanse

Program szkolenia

MODUŁ I. FINANSOWY CEL ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM: MAKSYMALIZACJA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 

 • Jakie cele może mieć firma, które z nich są niepełne, a które właściwe?
 • Jak mierzyć realizację tych celów?
 • Jakie elementy kształtują wartość firmy?

MODUŁ II. ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA 

 • Podstawowe informacje o sprawozdaniach finansowych
 • Elementy wnioskowania na podstawie wskaźników finansowych
 • Jakich błędów i uproszczeń należy unikać?

MODUŁ III. ZMIANA WARTOŚCI PIENIĄDZA W CZASIE - ELEMENTY MATEMATYKI FINANSOWEJ 

 • Prosta prezentacja fundamentów matematyki finansowej
 • Dlaczego wartość pieniądza w czasie zmienia się niezależnie od tego czy jest inflacja?
 • Jak porównywać kwoty z różnych momentów czasowych?

MODUŁ IV. SZACOWANIE WOLNYCH PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH GENEROWANYCH PRZEZ FIRMĘ

 • Siedem zasad dobrego szacowania wolnych przepływów pieniężnych
 • Czego nie wolno brać pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych
 • Różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne) - jak je rozróżnić i właściwie wybrać?

MODUŁ V. METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH (NPV, IRR) 

 • Jak interpretować kryteria decyzyjne?
 • Kiedy nie stosować IRR?
 • Jak z dwóch identycznie rentownych wzajemnie wykluczających się projektów wybrać lepszy?

MODUŁ VI. SZACOWANIE STÓP KOSZTU KAPITAŁU FINANSUJĄCEGO INWESTYCJE

 • Jak kształtuje się koszt kapitału obcego?
 • Co wpływa na poziom stopy kosztu kapitału własnego?
 • Dlaczego koszt kapitału własnego jest wyższy od kosztu kapitału obcego?

MODUŁ VII. KRÓTKOTERMINOWE ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM

 • Jak zarządzać zapasami?
 • Jakie poziomy należności utrzymywać?
 • Ile gotówki powinna mieć firma?
 • Strategie zarządzania kapitałem pracującym netto

MODUŁ VIII. ELEMENTY OCENY PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEZ KONTRAHENTÓW I KAPITAŁODAWCÓW

 • Jak inni na nas patrzą?

MODUŁ IX. ELEMENTY PLANOWANIA FINANSOWEGO

 • Zarys metody procentu od sprzedaży

Czas trwania

I dzień: 10:00-16:00, II dzień: 09:00-15:00

Szczegółowy harmonogram do uzgodnienia

Prelegenci

Grzegorz Michalski 

Specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w Instytucie Nauk Ekonomicznych Wydziału Inżynieryjno – Ekonomicznego, ekspert I stopnia do oceny merytorycznej projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w Instytucie Nauk Ekonomicznych Wydziału Inżynieryjno – Ekonomicznego, ekspert I stopnia do oceny merytorycznej projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Autor wielu naukowych i praktycznych publikacji, w tym książek: Leksykon zarządzania finansami, Strategiczne zarządzanie płynnością finansową, Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (razem z W. Pluta), Tajniki finansowego sukcesu (razem z K. Prędkiewicz), Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Strategie finansowe przedsiębiorstw, Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych, i innych. Jako trener przede wszystkim ukierunkowuje uczestników na sposób rozumienia głównych idei związanych z tematem szkolenia, łącząc je z prostotą i jasnością przekazu i jak najwyższym poziomem merytorycznym. Także autor otwartych i zamkniętych seminariów, warsztatów i szkoleń z zakresu zarządzania finansami, zarządzania płynnością finansową, controllingu finansowego, analizy finansowej kontrahenta, finansowego studium wykonalności, oceny i analizy ryzyka i opłacalności projektów inwestycyjnych.

Wykształcenie:

 • Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (2015)
 • Doktor habilitowany finansów, bankowości i inwestycji (2014)
 • Doktor nauk ekonomicznych (2002)
 • Magister – specjalizacja finanse i bankowość (1998)
 • Technik, tartacznictwo i wyroby drzewne (1993)

Obszary specjalizacji:

 • Zarządzanie finansami
 • Finanse menedżerskie
 • Zarządzanie płynnością finansową
 • Kapitał pracujący netto,
 • Strategie zarządzania gotówką,
 • Zarządzanie skarbem (treasury management),
 • Ukierunkowane na tworzenie wartości zarządzanie kapitałem obrotowym (value-based working capital management).

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: stacjonarnie i/lub online

Rejestracja

Szkolenie w siedzibie Klienta
za grupę do 12 os.
8 640
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • wsparcie poszkoleniowe Trenera
 • Do podanej ceny szkolenia  zostaną doliczony koszty logistyczne uzależnione od lokalizacji miejsca szkolenia.
 • W przypadku chęci realizacji szkolenia poza siedzibą firmy, na Państwa życzenie, przedstawimy kilka propozycji obiektów w których mogłoby się ono odbyć.
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Avenhansen Sp. z o.o.
30-218 Kraków
ul. Podłącze 31
woj. małopolskie
Jesteśmy profesjonalną firmą szkoleniową. Nasz profesjonalizm opiera się na wiedzy o prowadzeniu firmy szkoleniowej i umiejętnościach obsługi naszych Klientów. To również otwartość na informacje płynące do nas z zewnątrz, umiejętność słuchania naszyc...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Jeżeli jesteś zainteresowany podniesieniem kompetencji swoich pracowników zachęcamy do skorzystania z dofinansowania do szkoleń.
REALIZUJEMY SZKOLENIA W RAMACH BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH i POZYSKANYCH PRZEZ KLIENTA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS).

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Avenhansen Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: ul. Podłącze 31
 • Kod pocztowy: 30-218
 • Miejscowość: Kraków
 • Numer NIP: 6772295062

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Avenhansen Sp. z o.o.
30-218 Kraków ul. Podłącze 31
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!