Merchandising czyli jak bez kosztów podnieść sprzedaż w punkcie detalicznym czy placówce usługowej

O szkoleniu

Podczas szkolenia uczestnicy będą mogli poznać praktycznie sposoby planowania przestrzeni sklepowej czy ustawienia produktów na półkach. Na ćwiczeniach tworzone będą planogramy w oparciu o program do planowaniu ekspozycji XSpace. Jeżeli będzie to możliwe, (trener otrzyma dane i raport od uczestników) ćwiczenia będą wzbogacone o praktyczne analizy ekonomiczne analizowania i planowania półki pod kątem rentowności sprzedaży oraz elementów zarządzania kategorią. Możliwe są dodatkowe konsultacje trenera po zakończeniu szkolenia lub wypracowanie na szkoleniu standardu ekspozycji produktów zleceniodawcy do praktycznego wykorzystania.

Dlaczego warto wziąć udział?

Cele szkolenia

 • Poznanie reguł rządzących percepcją klientów i perswazyjnych, koniecznych do zdobycia i utrzymania ekspozycji
 • Poznanie metod pracy z klientem dla podniesienia rentowności sprzedaży
 • Nabycie/poszerzenie wiedzy dotyczącej: reguł merchandisingu w placówkach handlowych, technik merchandisingu możliwych do zastosowania w placówkach handlowych
 • Podniesienie kompetencji w zakresie projektowania optymalnego przestrzeni handlowej, tak, aby skutecznie zwiększać sprzedaż oraz łączyć stosowanie reguł merchandisingu z zarządzaniem zyskiem firmy
 • Przekazanie idei merchandisingu - jako zestawu sposobów i technik wizualizacji i urządzenia punktu sprzedaży pod kątem podniesienia rentowności sprzedaży

 

Korzyści dla Uczestników:

Zasadniczą korzyścią jest poznanie podstawowych zasad neuromarketingu oraz marketingu sensorycznego oraz wynikających z tego konsekwencji w zakresie budowania ekspozycji i planowania wizerunku punktu sprzedaży. Dzięki szkoleniu uczestnicy nabędą i udoskonalą umiejętności z zakresu:

 • Planowania ekspozycji i przestrzeni handlowej w placówce handlowej
 • Organizowania, w praktyce, skutecznych form pracy z klientem w kontekście merchandisingu
 • Planowania ekspozycji w kontekście podnoszenia sprzedaży, rentowności placówki zyskiwanej poprzez właściwą ekspozycje oraz ograniczania strat magazynowych
 • Wspierania handlowców w osiąganiu celów
 • Stosowania zasad neuromarketingu oraz marketingu sensorycznego
 • Używania narzędzi analizy efektów sprzedaży oraz opracowania wskaźników do analiz
 • Podstaw zarządzania kategorią pod kątem ekspozycji
 • Budowania standardu ekspozycji produktów własnych u klienta/odbiorcy lub we własnym punkcie sprzedaży
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresowane jest do menedżerów sprzedaży, różnych stopni, właścicieli przedsiębiorstw handlowych, właścicieli sieci punktów sprzedaży detalicznej, doradców klienta pracujących bezpośrednio z odbiorcami detalicznymi, właścicieli lub pracowników pojedynczych punktów lub sieci aptek, sklepów wielobranżowych, sklepów specjalistycznych, zarządzających sprzedażą w sklepach średnio i wielkopowierzchniowych, handlowców i obsługujących bezpośrednio klientów, zarządzających organizacjami dystrybucji i sprzedaży pracowników pionów sprzedaży w przedsiębiorstwach produkcyjnych i wszystkich zamierzających poprawić swoje kompetencje sprzedażowe oraz interesujących się tą tematyka. Polecamy także dla przedstawicieli producentów pragnących zwiększyć sprzedaż swoich produktów we współpracujących z nimi sklepach.

Program szkolenia

MODUŁ I.

 1. Czym jest a czym nie jest merchandising?
  • Znaczenie merchandisingu w procesie sprzedaży detalicznej
  • Najważniejsze elementy skutecznego merchandisingu
  • Cele stosowania właściwej polityki merchandisingu w placówce handlowej
  • Percepcja klientów i zasady zachowań klientów w placówce handlowej, czyli, co wpływa na decyzje klienta w kontekście merchandisingu
  • Drzewo decyzyjne klientów w procesie kupowania produktów.
   • Definicja merchandisingu oparciu o teorię marketingu Mix 4P/7P
   • Merchandising, jako technika zwiększająca lojalność konsumenta do produktu, marki oraz miejsca dokonywania zakupów.
   • Pięć etapów podejmowania decyzji zakupowych i wpływ merchandisingu na każdym z etapów.
   • Istota drzewa decyzyjnego Klienta na przykładzie branży FMCG.
 2. Skuteczny merchandising, co to jest?
  • Złote zasady merchandisingu
  • Visual merchandising
  • Podstawowe elementy wpływania na decyzje klienta
  • Co, gdzie i jak wdrażać techniki merchandisingu?
  • Korzyści dla producenta, sklepu z efektywnego merchandisingu
  • Nie tylko ekspozycja – ważne działania skutecznego wpływu na decyzje klienta nie związane bezpośrednio z ekspozycją towarów.
 3. Zachowania konsumentów w miejscu sprzedaży, podejmowanie decyzji. Podstawy psychologii zachowań konsumenckich w miejscach sprzedaży
  • 10 zasad zachowania konsumenta (behawioryzm) w tym: strefa dekompresji, gorące i zimne miejsca ekspozycyjne, skanowanie półki.
  • Analiza foto/video przykładów rynkowych.

Metodyka: mini wykład, prezentacja PPT, dyskusja facylitowana, analiza przypadków /zdjęcia, raporty/, wizyta uczestników w okolicznych punktach sprzedaży celem wykonania raportów merchandisingowych z tych punktów (w razie możliwości i w zależności od grupy), planowanie regałów i symulacja aranżacji powierzchni handlowych.

MODUŁ II.

 1. Narzędzia i techniki merchandisingu
  • Planowanie ekspozycji.
  • Planowanie i organizowanie powierzchni sklepów, aranżacja punktu handlowego.
  • Organizacja pracy pod kontem merchandisingu.
   • Materiały POS.
   • Organizacja regałów i ekspozytorów.
   • Skuteczna ekspozycja produktów promocyjnych i sezonowych.
  • Pozycjonowanie produkt na półce, aby zwiększyć sprzedaż - zasady?
   • Podstawy zarządzania kategorią (CATMAN) i kluczowe zasady.
   • Pozycjonowanie produktu (cross-merchandising, efekt punktu odniesienia).
   • Jak optymalnie dobrać asortyment produktów (min. zasada Pareto).
   • "Wyróżnij się albo zgiń" - jak eksponować produkt, aby nie zginąć w gąszczu sklepowych promocji.
   • Pozycjonowanie marki własnej.
  • Zarządzanie ekspozycją/półkami/kategorią w punkcie sprzedaży -narzędzia i techniki
   • Zarządzanie kategorią
   • Planogramy - co to takiego?
   • Programy do zarządzania ekspozycją.
   • Zasady tworzenia planogramów i korzystania z narzędzi do tworzenia planogramów / w tym przygotowanie danych i ekspozycji, zdjęć - aspekty praktyczne/.
   • Zarządzanie rentownością ekspozycji przy pomocy narzędzi elektronicznych, analizy rentowności.
   • Standard ekspozycji – praktyczne i efektywne zasady ekspozycji i reguły merchandisingu które warto wykorzystać.

Metodyka: mini wykład, prezentacja PPT, dyskusja facylitowana, ćwiczenie w grupach, ćwiczenie indywidualne, analiza przypadków, wypracowanie narzędzi, ćwiczenia na prezentacji, ćwiczenia na produktach i zdjęciach uczestników, planowanie półek, przygotowanie planogramów w programie

 

MODUŁ III.

 1. Komunikacja cenowa i efektywność promocji.( materiał głównie dla przedstawicie producentów)
  • Parametr wrażliwości cenowej i jego wpływ na efektywność promocji.
  • Znaczenie dobrego punktu odniesienia na postrzeganie ceny przez pacjenta
  • Prawo Webera, a optymalizacja marży
  • Promocja - inwestycja, czy wydatek?
  • Efektywność wizerunkowa i finansowa promocji
 2. Ekspozycja to nie wszystko, czyli co i gdzie poza regałem jeszcze warto zrobić.
  • Merchandising to nie tylko ekspozycja na półce - polityka, merchandisingu - czyli co warto zrobić w zakresie wizualnym i urządzenia punktu, aby poprawić wizerunek punktu i zwiększyć sprzedaż/rentowność
  • Neuromarketing i marketing sensoryczny.
  • Pozycjonowanie placówki w polityce ekspozycji produktów
  • Holistyczna komunikacja z klientem
  • Współpraca, w kontekście merchandisingu, z dostawcami/ odbiorcami ( praca nad ekspozycją)
  • Zarządzanie kategorią, jako element skutecznej polityki merchandisingu
  • Ważne elementy wyposażenia sklepu wpływające na decyzje klienta, działające na relacje z klientem i postrzeganie placówki.
  • Przekaz - komunikacja z klientem w merchandisingu /przekaz merchandisingu/
 3. Gdzie jest kasa? Rentowność, cena i rotacja.
  • Jak spowodować poprzez merchandising progres sprzedaży?
  • Zarządzanie ekspozycja w kontekście jej wpływu na marżę sklepu, zmniejszenie strat magazynowych. • Polityka promocyjna i cenowa sklepu.
  • Gdzie jest dodatkowe wsparcie dla sklepu - czyli polityka finansowa planowania ekspozycji we współpracy z dostawcami/odbiorcami ( niebezpieczeństwa i korzyści finansowania zewnętrznego miejsca ekspozycji?)

Metodyka: mini wykład, prezentacja PPT, dyskusja facylitowana, ćwiczenie w grupach, ćwiczenie indywidualne, analiza przypadków, opracowanie narzędzi

Czas trwania

2 dni, I dzień: 10:00-17:00, II dzień: 9:00-16:00
Szczegółowy harmonogram do uzgodnienia

Prelegenci

Andrzej Zabawa Trener AVENHANSEN

Trener - praktyk, certyfikowany coach, konsultant biznesowy. Nastawiony na efekt, praktyk z dużym doświadczeniem biznesowym w sprzedaży, zarządzaniu operacyjnym jak też rozwoju kompetencyjnym pracowników. Prowadzi szkolenia biznesowe oraz dla organizacji społecznych.

Wszystko to, co przekazuję uczestnikom szkoleń, oparte jest na niezwykle dużym doświadczeniu życiowym i zawodowym. Z tego doświadczenia czerpię przykłady działań zakończonych sukcesem, jak też takich, nie do końca udanych, które można potraktować, jako dobrą naukę.

Jestem nastawionym na efekt praktykiem, z dużym doświadczeniem biznesowym w sprzedaży, zarządzaniu operacyjnym, wspieraniu w rozwoju pracowników.

Motywuję do zmiany, pracuję energicznie i z dużym poczuciem humoru, skierowany jestem w działaniach na rozwój innych i własny, inspiruję do działania i kreatywności, potrafię wydobyć potencjał. Staram się łączyć poezję z prozą.

 

Doświadczenie zawodowe

Jestem trenerem od 9 lat, mam za sobą kilka tysięcy godzin na sali szkoleniowej, kilkaset sesji coachingowych i zrealizowane projekty obsługi klienta i merchandisingu w kilku sieciach handlowych, projekty usprawnienia procesu organizacji sprzedaży oraz liczne projekty w zakresie HR. Pomogłem także wielu osobom poradzić sobie z codziennym stresem w pracy.

Prowadzę szkolenia biznesowe, dla organizacji społecznych, administracji, placówek opieki zdrowotnej; wdrażam zmiany w firmach, pomagam tworzyć standardy efektywnej komunikacji i obsługi klientów. Wspieram w pozytywnej zmianie postaw zespołów, pracowników i liderów.

 

Obszary specjalizacji:

Sprzedaż:

 • Profesjonalna obsługa klienta -tworzenie i wdrażanie standardów obsługi klienta, pacjenta.
 • Planowanie strategii sprzedażowej, organizacja sił sprzedażowych.
 • Tworzenie i realizacja budżetu w firmie, zarządzanie marżą.
 • Planowanie i realizacja nowych inicjatyw biznesowych.
 • Tworzenie i wdrażanie programów lojalnościowych.
 • Szkolenia sprzedażowe i produktowe.
 • Szkolenia motywacyjne oraz z zakresu komunikacji, prezentacji, budowania wizerunku.
 • Merchandising w sklepie, aptece.
 • Negocjacje w biznesie.
 • Telemarketing, telefon w firmie.
 • Coaching w miejscu pracy, live coaching, executive coaching.


Menedżerskie:

 • MBO - Zarządzanie przez cele - szkolenie, wdrażanie, konsultacje.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem.
 • Zarządzanie zespołami ludzkimi, szkolenie, rozwój, motywacja.
 • Wdrażanie nowych pracowników.
 • Zarządzanie rentownością firmy i polityką cenową.

 

Umiejętności społeczne:

 • Asertywność, jako otwarta postawa w pracy i w życiu prywatnym.
 • Jak efektywnie zarządzać stresem, radzić sobie z sytuacjami stresującymi i zachować dobre samopoczucie. Porażka w pracy.
 • Komunikacja w firmie.
 • Autoprezentacja i prezentacja.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: stacjonarnie i/lub online

Rejestracja

Szkolenie w siedzibie Klienta
za grupę do 12 os.
6 870
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • wsparcie poszkoleniowe Trenera
 • Do podanej ceny szkolenia  zostaną doliczony koszty logistyczne uzależnione od lokalizacji miejsca szkolenia.
 • W przypadku chęci realizacji szkolenia poza siedzibą firmy, na Państwa życzenie, przedstawimy kilka propozycji obiektów w których mogłoby się ono odbyć.
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Jeżeli jesteś zainteresowany podniesieniem kompetencji swoich pracowników zachęcamy do skorzystania z dofinansowania do szkoleń.
REALIZUJEMY SZKOLENIA W RAMACH BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH i POZYSKANYCH PRZEZ KLIENTA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS).

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Avenhansen Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: ul. Podłącze 31
 • Kod pocztowy: 30-218
 • Miejscowość: Kraków
 • Numer NIP: 6772295062

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Avenhansen Sp. z o.o.
30-218 Kraków, Polska ul. Podłącze 31

Organizator

Avenhansen Sp. z o.o.
30-218 Kraków, Polska
ul. Podłącze 31
woj. małopolskie
Jesteśmy profesjonalną firmą szkoleniową. Nasz profesjonalizm opiera się na wiedzy o prowadzeniu firmy szkoleniowej i umiejętnościach obsługi naszych Klientów. To również otwartość na informacje płynące do nas z zewnątrz, umiejętność słuchania naszyc...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!