Współpraca pracodawcy i związku zawodowego

O szkoleniu

Na pracodawców u których działają związki zawodowe są nałożone liczne obowiązki, których niespełnianie wiąże się z wielorakimi konsekwencjami i to zarówno dla samej organizacji jak i dla osób nią zarządzających. Równocześnie jednak pracodawcy powinni mieć świadomość, iż przysługują im również konkretne uprawnienia względem organizacji i działaczy związkowych.

Niniejsze szkolenie ma na celu zaprezentowanie praktycznych i prawnych aspektów współpracy pracodawców ze związkami zawodowymi, w tym zasad negocjacji prawa zakładowego.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane przede wszystkim do osób zarządzających organizacjami, pracowników działów HR a także do przedstawicieli związków zawodowych.

Program szkolenia

1. Zasady negocjacji ze związkami zawodowymi w przypadku istnienia jednaj lub więcej niż jednej zakładowej/międzyzakładowej organizacji związkowej. Pojęcie reprezentatywnej organizacji związkowej

2. Negocjacje Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy

 • pojęcie
 • zakres przedmiotowy
 • procedura negocjacyjna
 • wejście w życie
 • dopuszczalność i konsekwencje wypowiedzenia

3. Uzgadnianie zakładowych regulaminów (wynagradzania, premiowania, pracy itp)

 • zakres przedmiotowy
 • procedura wydawania i wprowadzania w życie
 • dopuszczalność dokonywania zmian
 • konsekwencje niedojścia do porozumienia

4. Negocjacje  przypadku restrukturyzacji zatrudnienia negocjacje zasad zwolnień grupowych

 • konsekwencje podpisania porozumienia pracodawcy ze związkami zawodowymi lub wydania przez pracodawcę jednostronnego regulaminu w przypadku niedojścia do porozumienia w kwestii zwolnień grupowych
 • Programy Outplacementowe - pojęcie, zasady negocjacji, konsekwencje dojścia do porozumienia
 • negocjacje zasad transfer zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę
 • konsekwencje podpisania porozumienia ze związkami zawodowymi w kwestii transferu
 • Pakiety Socjalne - pojęcie, zasady negocjacji, konsekwencje dojścia do porozumienia
 • Programy Dobrowolnych Odejść - pojęcie, zasady negocjacji

5. Negocjacje porozumień zawieszających stosowanie zakładowego prawa pracy

 • dopuszczalność negocjacji porozumień zawieszających stosowanie zakładowego prawa pracy
 • procedura
 • konsekwencje zawarcia porozumienia

6. Negocjacje w trakcie sporu zbiorowego pracy

 • zakres przedmiotowy sporu zbiorowego
 • obowiązki pracodawcy i związków zawodowych w momencie rozpoczęcia sporu
 • zasady prowadzenia rokowań
 • zasady prowadzenia mediacji
 • procedura przeprowadzenia strajku ostrzegawczego
 • procedura arbitrażu (obowiązki pracodawcy i związku zawodowego)
 • procedura strajkowa

7. Uprawnienia związków zawodowych w zakresie indywidualnych stosunków pracy 

 • uzyskania przez pracodawcę informacji na temat osób reprezentowanych przez związek zawodowy w zakresie indywidualnych stosunków pracy
 • procedura konsultacji związanych z  rozwiązaniem umów o pracę
 • procedura konsultacji udzielania kar porządkowych  
 • inne przypadki współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi w zakresie indywidualnych stosunków pracy

8. Uprawnienia działaczy związkowych  

 • zakres ochrony
 • zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
 • zwolnienia doraźne

9. Zakres uprawnień informacyjnych zakładowej organizacji związkowej

10. Sankcje w stosunku do przedstawicieli pracodawcy oraz związków zawodowych w przypadku naruszenia przepisów zbiorowego prawa pracy

Czas trwania

10:00 - 14:30

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
650
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Gamma Sp. z o.o. Sp.k.
 • Ulica i nr: Mysłowicka 15
 • Kod pocztowy: 01-612
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 1132690108

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Gamma Sp. z o.o. Sp.k.
01-612 Warszawa, Polska
Mysłowicka 15
woj. mazowieckie
W firmie szkoleniowej Gamma dbamy, aby wszystkie realizowane przez nas projekty szkoleniowe przyczyniały się do podnoszenia efektywności osobistej ich uczestników, a także zespołów i całych przedsiębiorstw. Staramy się wspierać naszych klientów w dos...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!