Zamknięcie roku 2023 w instytucjach kultury

O szkoleniu

Szkolenie ma w sposób praktyczny wskazać wpływ przepisów rachunkowych, podatkowych, finansowych  wprowadzone przez  ustawodawcę  na zamknięcie 2023 roku w Instytucjach Kultury.

Obszerny materiał, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są  przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz odpowiedzialność karną.

Podczas szkolenia uczestnikom jako dodatek zostanie przekazana przygotowana wzorcowa dokumentacja oraz wskazówki.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresowane jest dla głównych księgowych, księgowych Instytucji Kultury, CUW oraz  pracowników organów nadzorczych i kontrolnych.

Program szkolenia

1. Działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna oraz działalność gospodarcza w Instytucjach Kultury oraz ich wpływ na ewidencję księgową - pytania i odpowiedzi.

2. Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont - w tym ujęcie w świetle KSR 7 w księgach rachunkowych i sprawozdaniu:

 • zdarzeń mających miejsce po dniu bilansowym,
 • błędów z lat poprzednich,
 • zdarzeń dotyczących zamykanego roku po dniu sporządzenia i zatwierdzeniu sprawozdania.

3. Plany finansowe Instytucji Kultury.

4. Należności i zobowiązania oraz odsetki - wycena i windykacja:

 • aktualizacja należności  i odsetek - zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i odsetki i ich ewidencja w księgach,
 • naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji  (obowiązek ustawowy) (powiazanie ze stopą referencyjną i lombardową - zmiany).

5. Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych w roku przychodów i kosztów (m.in.: międzyokresowych) -  dotacji podmiotowych, celowych, inwestycyjnych, kosztów (księgowanie w układzie rachunku zysków i strat) - schematy księgowań z wyjaśnieniami.

6. Przeksięgowanie na Wynik Finansowy.

7. Fundusze w Instytucji Kultury.  

8. Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie, materiały, wydawnictwa  - źródła ich finansowania oraz ujęcie i  ich ewidencja  z uwzględnieniem: ustawy o rachunkowości, KSR nr 11, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych -  po zmianach.

9. Inwentaryzacja środków trwałych,  wartości niematerialnych i prawnych  oraz   inwestycji - rodzaje, terminy, metody, organizacja i dokumentacja
(w załączeniu wzory)  - z uwzględnieniem KŚT 2016, KSR nr 2 i KSR nr 11.

10. Skontrum w Bibliotece a inwentaryzacja - zasady.

11. Korekty roczne VAT - ewidencja.

12. Zamknięcie roku - harmonogram niezbędnych czynności.

13. E-SPRAWOZDANIE FINANSOWE:
Sporządzenie danych do sprawozdania - elektronicznie:

 • Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego,
 • Bilans i Rachunek Zysków i Strat,
 • Sprawozdanie ze zmian w Funduszach,
 • Dodatkowe informacje i objaśnienia - załącznik  do sprawozdania (tabele),

Badanie przez  audytora - kiedy obowiązek?
Publikacja Sprawozdania Finansowego w MSiG lub  brak publikacji.

Czas trwania

09:00-14:00

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do Internetu. Szkolenie prowadzone na platformie MS Teams.

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
490
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zniżki grupowe:
 • 8.16% przy zgłoszeniu min. 2 osób
Zapisz się

Organizator

Instytut Rachunkowości i Podatków
00-020 Warszawa
Szpitalna 1
woj. mazowieckie
Zadaniem Instytutu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry zarządzającej i finansowo – księgowej, wyznaczanie standardów sprawozdawczości finansowej, kreowanie zmian w prawie bilansowym i podatkowym, upowszechnianie dobrych praktyk w biz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Instytut Rachunkowości i Podatków
 • Ulica i nr: Szpitalna 1
 • Kod pocztowy: 00-020
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5252254518

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!