Poznaj najlepsze szkolenia Kpa stacjonarne oraz kursy Kpa online!

 • Znajdź szkolenie Kpa lub kurs dotyczące postępowania administracyjnego
 • Poznaj program szkoleń i warsztatów, trenerów oraz ceny uczestnictwa
 • Zarejestruj się na kurs bądź szkolenie Kpa online!
szkolenie Kpa

Szkolenia Kpa: 46

 • już od 700 zł
700 zł
 • już od 824 zł
824 zł
 • już od 1 790 zł
1 790 zł
 • już od 940 zł
940 zł
 • już od 882 zł
882 zł
 • już od 620 zł
620 zł
 • już od 1 978 zł
1 978 zł
 • już od 620 zł
620 zł
 • już od 620 zł
620 zł
 • już od 659 zł
659 zł
 • już od 2 124 zł
2 124 zł
 • już od 1 115 zł
1 115 zł
 • już od 1 154 zł
1 154 zł
Artykuł

Poznaj Kpa i postępowanie administracyjne w trakcie szkolenia Kpa!

Postępowanie administracyjne to nic innego jak zestaw zasad i procedur regulujących tryb prowadzenia postępowania przed organami administracji publicznej. Podstawowym aktem regulującym postępowanie administracyjne jest kodeks postępowania administracyjnego (Kpa). Dowiedz się czym jest k.p.a., co reguluje oraz jak rozwijać wiedzę o postępowaniu administracyjnym uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach, kursach i warsztatach dotyczących k.p.a.

Kodeks Postępowania Administracyjnego

Postępowanie administracyjne to administracyjne prawo formalne (procesowe). Najczęściej definiowane jest ono jako określony tryb czy też sposób działań organów administracji publicznej w sprawach dotyczących praw i obowiązków niepodporządkowanych im służbowo konkretnych podmiotów. Poprzez postępowanie administracyjne rozumiemy również uporządkowany ciąg czynności procesowych, dokonywanych przez organ administracji publicznej i inne podmioty tego postępowania, zmierzających do załatwienia sprawy indywidualnej w drodze decyzji administracyjnej.

W znaczeniu szerokim i potocznym do postępowania administracyjnego możemy zaliczyć również wszelkie zasady postępowania uproszczonego, np. dotyczącego skarg i wniosków, wydawania zaświadczeń czy też postępowanie egzekucyjne w administracji itp.

Głównym aktem regulującym postępowanie administracyjne jest Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a.), którego znowelizowana wersja obowiązuje od 1 czerwca 2017 roku. Zgodnie z k.p.a. postępowanie administracyjne można podzielić na następujące rodzaje:

 • ogólne,
 • w sprawach o ustalenie właściwości,
 • w sprawach nakładania kar pieniężnych (dział IVa KPA),
 • w sprawach o wydawanie zaświadczeń (dział VII KPA),
 • w sprawach skarg i wniosków (dział VIII KPA),
 • z zakresu europejskiej współpracy administracyjnej (dział VIIIa KPA),
 • w sprawach petycji (ustawa o petycjach),
 • w sprawach podatkowych (Ordynacja podatkowa),
 • postępowanie administracyjne w sprawach z zakresu ochrony środowiska (Prawo ochrony środowiska),
 • w sprawie dostępu do informacji niejawnych (ustawa o ochronie informacji niejawnych).,

Wewnątrz postępowania ogólnego wyróżnia się postępowanie:

 • budowlane,
 • drogowe,
 • leśne,
 • melioracyjne,
 • przemysłowe,
 • rolne,
 • sanitarne,
 • środowiskowe.
Szkolenia Kpa

Wszystkie osoby zainteresowane bliższym poznaniem zasad postępowania administracyjnego oraz praktycznego znaczenia i stosowania przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego odsyłamy do specjalistycznych szkoleń oraz kursów. Pozwalają one zapoznać się zarówno z przepisami prawa, jak i praktyką postępowania administracyjnego. Szkolenia Kpa organizowane są w całej Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem dużych miast, takich jak Warszawa, Kraków, Poznań, Katowice, Wrocław, Lublin, Bydgoszcz, Gdańsk, Szczecin czy też Rzeszów. Szybko rozwijają się również szkolenia z Kpa online, w których zajęcia prowadzone są na żywo przez sieć Internet. Osobną kategorię stanowią internetowe kursy online, zarówno multimedialne i wideo, jak też w formie prezentacji i ćwiczeń dostępnych na platformach e-learning. Tego typu kursy dotyczące postępowania administracyjnego cechuje wysoka przystępność cenowa, a także wygoda: uczestnik samodzielnie decyduje o tempie i miejscu realizacji programu kursu. Bardziej wymagającym użytkownikom polecane są jednak szkolenia online i stacjonarne z Kpa, które pozwalają na bezpośredni kontakt z prowadzącym oraz grupą szkoleniową. Pozwala to dzielić się doświadczeniami, uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania i zwiększyć efektywność zapoznawania się z materiałem dydaktycznym.

Program szkolenia Kpa

Program merytoryczny szkoleń i kursów z Kpa różni się w zależności od organizatora, długości trwania i specyficznego ukształtowania tematyki kursu lub szkolenia. Szczegółowy program szkoleń z postępowania sprawdzić można wybierając oferty szkoleń dostępne na górze strony. Standardowe szkolenia Kpa w programie poruszają mniędzy innymi zagadnienia takie jak:

 • źródła i zakres obowiązywania prawa administracyjnego, zmiany w prawie,
 • zasady postępowania administracyjnego,
 • zakres wyłączeń z postępowania administracyjnego,
 • rodzaje czynności administracyjnych,
 • przebieg postępowania administracyjnego,
 • postępowanie administracyjne w sprawie skarg i wniosków,
 • uchylenie lub zmiana decyzji administracyjnej - zasady oraz skutki,
 • stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej - zasady oraz skutki,
 • orzecznictwo sądów administracyjnych.
Poznaj Kpa i postępowanie administracyjne w trakcie szkolenia Kpa!
Szkolenia Kpa

Zostaw e-mail, aby otrzymać powiadomienie, gdy w ofercie pojawi się nowe szkolenie Kpa!