Anna Gajewska

Polityka szkoleniowa w firmie

Od wielu lat panuje przekonanie, że największą wartością każdego przedsiębiorstwa czy organizacji jest kapitał ludzki. Jednym z narzędzi pozwalających rozwijać kapitał ludzki jest przemyślana i skoordynowana polityka szkoleniowa. W dzisiejszym artykule omawiamy co składa się na skuteczną politykę szkoleniową.

Jakie są cele polityki szkoleniowej?

Podstawowym celem polityki szkoleniowej jest doskonalenie zawodowe pracowników firmy bądź członków organizacji poprzez stałe podnoszenie ich kwalifikacji, wiedzy i praktycznych umiejętności. Wsparcie i umożliwienie rozwoju zawodowego pracowników pozwala na efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich, budowę potencjału organizacji i jej produktywności poprzez pozytywny wpływ na jakość świadczonej pracy oraz poprawę sprawności realizacji powierzonych pracownikom zadań. Pamiętać przy tym trzeba, że rozwój pracowników jest procesem długotrwałym, ale też najlepsze efekty przynosi, gdy inwestycja ta jest konsekwentna.

Co ważne, polityka szkoleniowa powinna prowadzić również do wyrównywania szans w zespole i odkrywania potencjału poszczególnych członków, tak aby z czasem mogli oni podejmować się prac o wyższym poziomie odpowiedzialności.

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych

Potrzeby szkoleniowe w organizacji wynikają nie tylko z jej aktualnych zasobów ludzkich, ale przede wszystkim z sytuacji rynkowej i pozycji danego przedsiębiorstwa, poziomu wyzwań, którym będzie musiało ono sprostać w krótkim i długim terminie. Analiza ta powinna więc dotyczyć zarówno obecnych potrzeb, jak i przyszłych – w identyfikacji potrzeb szkoleniowych powinna brać zarówno wyższa kadra menedżerska, jak też sami pracownicy. Co więcej, nie jest to zadanie jedynie dla działów kadr i HR, ale dla wszystkich jednostek funkcjonujących w organizacji.

Analiza potrzeb szkoleniowych powinna uwzględniać między innymi:

 • analizę zadań realizowanych na danym stanowisku i związanych z nimi umiejętności (np. znajomość przepisów prawnych itp.)
 • przygotowanie opisów obowiązków obecnych i przyszłych, a także próbę oceniania ich pracochłonności,
 • wyznaczenie priorytetów przedsiębiorstwa, a więc ustalenie jakie wyzwania czekają organizację w najbliższym czasie i jakich zasobów, wiedzy i umiejętności potrzebuje ona żeby im sprostać,
 • indywidualne predyspozycje i oczekiwania względem rozwoju osobistego i zawodowego pracownika, tzw. indywidualna ścieżka kariery.
Planowanie szkoleń

Po zebraniu i wstępnej analizie potrzeb szkoleniowych warto jest przeprowadzić wstępne planowanie i budżetowanie szkoleń. Powinniśmy oszacować który pracownik i kiedy może być niedostępny na stanowisku pracy i w tym czasie przejść uzgodnione szkolenia, ale też przeanalizować możliwości budżetowe firmy i dopasować proponowane szkolenia zarówno do budżetu, jak i celów, które dane szkolenie powinno realizować.

W planie szkoleń powinny się znaleźć takie punkty, jak:

 • cel i przedmiot szkolenia,
 • termin i miejsce szkolenia,
 • rodzaj i metodyka szkolenia,
 • uczestnicy szkolenia,
 • przewidywany koszt szkolenia.

Szkolenia z polityki szkoleniowej i zarządzania szkoleniami

Realizacja szkoleń

Rynek oferuje bogate spektrum możliwości podnoszenia umiejętności pracowników, warto rozważyć wykorzystanie wielu z nich, aby zapewnić zmienność i dopasowanie form szkoleniowych do naszych potrzeb. Główne metody realizacji polityki szkoleniowej to m.in.:

 • szkolenia wewnętrzne i szkolenia zamknięte – pozwalają one ułożyć program szkolenia pod konkretną grupę uczestników i uprzednio zdefiniowane potrzeby szkoleniowe. Ich wadą jest z reguły konieczność długotrwałych przygotowań i posiadanie odpowiednio wyszkolonych trenerów, którzy będą w stanie ułożyć i przeprowadzić szkolenie. Zwłaszcza w małych i średnich firmach oraz w przypadku stanowisk specjalistycznych może się to okazać trudne do osiągnięcia.
 • szkolenia otwarte – pozwalają one dołączyć do grupy szkoleniowej, której potrzeby szkoleniowe są dosyć podobne. Tego typu szkolenia chociaż nie są szyte na miarę mogą być bardzo dobrym sposobem szybkiego podnoszenia poziomu wiedzy na wielu stanowiskach. Ich zaletą jest stosunkowo przystępny koszt, duża dostępność, brak konieczności przygotowywania treści merytorycznej szkolenia wewnętrznie, a jedynie wybranie odpowiednio dopasowanego do naszych potrzeb tematu i formy szkolenia.
 • szkolenie na stanowisku pracy – w wielu zawodach czy specjalizacjach jest to podstawowa forma podnoszenia umiejętności pracowników. Z reguły osobom szkolonym towarzyszy bądź inny, bardziej doświadczony pracownik bądź coach, który przekazuje instrukcje i nadzoruje wykonywane czynności, stopniowo pozwalając na większą samodzielność w ich realizacji.
 • studia – w przypadku niektórych zawodów wymagane jest wykształcenie formalne, wielu pracowników decyduje się również na dokształcenie bądź przekwalifikowanie właśnie poprzez uczestnictwo w studiach. W przypadku tej formy kształcenia ze względu na wymagany czas oraz zaangażowanie środków finansowych wiele firm wymaga podpisania stosownych umów lojalnościowych z wysyłanym na studia pracownikiem.
 • e-learning – w zmieniającym się szybko świecie możliwości kształcenia zdalnego poprzez rozmaite kursy e-learningowe, realizowane zarówno na żywo, jak i offline są bardzo bogate. Warto zainteresować się dostępnymi w Internecie platformami, które w cenie już od kilkudziesięciu złotych oferują bogate biblioteki kursów i szkoleń zdalnych.
Ocena efektywności szkoleń

Ważną częścią polityki szkoleniowej jest również ocena efektywności szkoleń zwana często również ewaluacją szkoleń czy ewaluacją polityki szkoleniowej. Polega to z reguły na ocenie odbytego szkolenia, próbie podsumowania zdobytej wiedzy i umiejętności, podzielenia się nimi z innymi pracownikami. Ważną częścią tego procesu może być również ocena pracownicza dokonywana raz na kilka miesięcy pozwalająca prześledzić rozwój poszczególnych pracowników. Warto również oceniać samych organizatorów szkoleń, czy to firmy szkoleniowe czy indywidualnych trenerów, aby w przyszłości wybierać oferty tych z najwyższymi ocenami.

Rola baz szkoleń w polityce szkoleniowej

Planując politykę szkoleniową musimy zwrócić na szereg elementów, które zadecydują o efektywności inwestycji w kapitał ludzki. Jednym z elementów najmocniej wpływających na efektywność inwestycji w szkolenia, kursy i konferencje jest wybór odpowiedniej oferty szkoleniowej. Pomóc w tym mogą bazy szkoleń, kursów i konferencji zapewniające dostęp do informacji o planowanych wydarzeniach, ich programie, terminach oraz o cenach. Porównanie ofert szkoleniowych pochodzących od różnych firm szkoleniowych pozwala nie tylko wybrać szkolenia najlepiej dopasowane do naszych potrzeb, ale również zapewnić efektywność kosztową tego wyboru poprzez szybką analizę cen kursów i szkoleń. Jedną z takich baz jest właśnie Eventis.pl - serwis, w którym za cel stawiamy sobie dostarczanie sprawdzonych informacji o najlepszych w Polsce kursach, szkoleniach i konferencjach. Zarówno tych organizowanych stacjonarnie, jak też online!

Anna Gajewska

Anna Gajewska

Redaktor Eventis.pl

Interesuję się przede wszystkim tematyką rozwoju osobistego, budowania kompetencji z zakresu budowania zespołów, motywowania pracowników, efektywnej komunikacji, rozwoju inteligencji emocjonalnej i treningu asertywności, a także tematami radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy, organizacją czasu pracy i pokrewnymi tematami.

Polecane wydarzenia

B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa Sp. z o.o.

Pricing. Polityka cenowa i marketing ceny. Praktyczne metody zarządzania cenami

 • już od 1 000 zł
 • już od 1 000 zł
Zapisz się
J.G.Training

Polityka zakupowa państwa – jak przygotować się do wdrożenia rekomendacji i zaleceń zawartych w dokumencie

 • już od 690 zł
 • już od 690 zł
Zapisz się
Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.

Otwarty dostęp w nauce: publikacje, dane, polityki

 • już od 766 zł
 • już od 766 zł
Zapisz się
B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa Sp. z o.o.

Kierowanie zespołem pracowniczym

 • już od 1 000 zł
 • już od 1 000 zł
Zapisz się

Ostatnie artykuły

Win-win: czym są negocjacje win-win, jakie są ich etapy i zalety?
9 stycznia 2023
Win-win: czym są negocjacje win-win, jakie są ich etapy i zalety?

Dowiedz się czym są negocjacje win-win oraz jakie są zalety tego typu negocjacji? Poznaj etapy negocjacji win win oraz sposoby rozwijania wiedzy pracowników z prowadzenia negocjacji handlowych.

Czytaj więcej
Co to jest coaching i mentoring?
3 stycznia 2023
Co to jest coaching i mentoring?

Coaching i mentoring to popularne techniki stosowane w rozwoju osobistym i zawodowym. Warto poznać różnice między coachingiem i mentoringiem oraz dowiedzieć się jak rozpocząć pracę w charakterze coacha lub mentora.

Czytaj więcej
Kompetencje menedżerskie – jak rozwijać umiejętności menedżerskie?
16 grudnia 2022
Kompetencje menedżerskie – jak rozwijać umiejętności menedżerskie?

Umiejętności kadry menedżerskiej zatrudnionej w organizacji mają kluczowe znaczenie dla efektywności jej działania oraz wytworzonej kultury organizacyjnej. Dlatego warto poznać kluczowe kompetencje menedżerskie oraz sposoby ich rozwijania.

Czytaj więcej
NLP: co to jest NLP i jakie są techniki NLP?
12 grudnia 2022
NLP: co to jest NLP i jakie są techniki NLP?

Dowiedz się czym jest NLP, jakie są najpopularniejsze techniki NLP i w jakich sytuacjach stosuje się najczęściej programowanie neurolingwistyczne. Poznaj argumenty za i przeciw stosowaniu technik NLP.

Czytaj więcej