Anna Gajewska

Polityka szkoleniowa w firmie

Od wielu lat panuje przekonanie, że największą wartością każdego przedsiębiorstwa czy organizacji jest kapitał ludzki. Jednym z narzędzi pozwalających rozwijać kapitał ludzki jest przemyślana i skoordynowana polityka szkoleniowa. W dzisiejszym artykule omawiamy co składa się na skuteczną politykę szkoleniową.

Jakie są cele polityki szkoleniowej?

Podstawowym celem polityki szkoleniowej jest doskonalenie zawodowe pracowników firmy bądź członków organizacji poprzez stałe podnoszenie ich kwalifikacji, wiedzy i praktycznych umiejętności. Wsparcie i umożliwienie rozwoju zawodowego pracowników pozwala na efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich, budowę potencjału organizacji i jej produktywności poprzez pozytywny wpływ na jakość świadczonej pracy oraz poprawę sprawności realizacji powierzonych pracownikom zadań. Pamiętać przy tym trzeba, że rozwój pracowników jest procesem długotrwałym, ale też najlepsze efekty przynosi, gdy inwestycja ta jest konsekwentna.

Co ważne, polityka szkoleniowa powinna prowadzić również do wyrównywania szans w zespole i odkrywania potencjału poszczególnych członków, tak aby z czasem mogli oni podejmować się prac o wyższym poziomie odpowiedzialności.

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych

Potrzeby szkoleniowe w organizacji wynikają nie tylko z jej aktualnych zasobów ludzkich, ale przede wszystkim z sytuacji rynkowej i pozycji danego przedsiębiorstwa, poziomu wyzwań, którym będzie musiało ono sprostać w krótkim i długim terminie. Analiza ta powinna więc dotyczyć zarówno obecnych potrzeb, jak i przyszłych – w identyfikacji potrzeb szkoleniowych powinna brać zarówno wyższa kadra menedżerska, jak też sami pracownicy. Co więcej, nie jest to zadanie jedynie dla działów kadr i HR, ale dla wszystkich jednostek funkcjonujących w organizacji.

Analiza potrzeb szkoleniowych powinna uwzględniać między innymi:

 • analizę zadań realizowanych na danym stanowisku i związanych z nimi umiejętności (np. znajomość przepisów prawnych itp.)
 • przygotowanie opisów obowiązków obecnych i przyszłych, a także próbę oceniania ich pracochłonności,
 • wyznaczenie priorytetów przedsiębiorstwa, a więc ustalenie jakie wyzwania czekają organizację w najbliższym czasie i jakich zasobów, wiedzy i umiejętności potrzebuje ona żeby im sprostać,
 • indywidualne predyspozycje i oczekiwania względem rozwoju osobistego i zawodowego pracownika, tzw. indywidualna ścieżka kariery.
Planowanie szkoleń

Po zebraniu i wstępnej analizie potrzeb szkoleniowych warto jest przeprowadzić wstępne planowanie i budżetowanie szkoleń. Powinniśmy oszacować który pracownik i kiedy może być niedostępny na stanowisku pracy i w tym czasie przejść uzgodnione szkolenia, ale też przeanalizować możliwości budżetowe firmy i dopasować proponowane szkolenia zarówno do budżetu, jak i celów, które dane szkolenie powinno realizować.

W planie szkoleń powinny się znaleźć takie punkty, jak:

 • cel i przedmiot szkolenia,
 • termin i miejsce szkolenia,
 • rodzaj i metodyka szkolenia,
 • uczestnicy szkolenia,
 • przewidywany koszt szkolenia.

Szkolenia z polityki szkoleniowej i zarządzania szkoleniami

Realizacja szkoleń

Rynek oferuje bogate spektrum możliwości podnoszenia umiejętności pracowników, warto rozważyć wykorzystanie wielu z nich, aby zapewnić zmienność i dopasowanie form szkoleniowych do naszych potrzeb. Główne metody realizacji polityki szkoleniowej to m.in.:

 • szkolenia wewnętrzne i szkolenia zamknięte – pozwalają one ułożyć program szkolenia pod konkretną grupę uczestników i uprzednio zdefiniowane potrzeby szkoleniowe. Ich wadą jest z reguły konieczność długotrwałych przygotowań i posiadanie odpowiednio wyszkolonych trenerów, którzy będą w stanie ułożyć i przeprowadzić szkolenie. Zwłaszcza w małych i średnich firmach oraz w przypadku stanowisk specjalistycznych może się to okazać trudne do osiągnięcia.
 • szkolenia otwarte – pozwalają one dołączyć do grupy szkoleniowej, której potrzeby szkoleniowe są dosyć podobne. Tego typu szkolenia chociaż nie są szyte na miarę mogą być bardzo dobrym sposobem szybkiego podnoszenia poziomu wiedzy na wielu stanowiskach. Ich zaletą jest stosunkowo przystępny koszt, duża dostępność, brak konieczności przygotowywania treści merytorycznej szkolenia wewnętrznie, a jedynie wybranie odpowiednio dopasowanego do naszych potrzeb tematu i formy szkolenia.
 • szkolenie na stanowisku pracy – w wielu zawodach czy specjalizacjach jest to podstawowa forma podnoszenia umiejętności pracowników. Z reguły osobom szkolonym towarzyszy bądź inny, bardziej doświadczony pracownik bądź coach, który przekazuje instrukcje i nadzoruje wykonywane czynności, stopniowo pozwalając na większą samodzielność w ich realizacji.
 • studia – w przypadku niektórych zawodów wymagane jest wykształcenie formalne, wielu pracowników decyduje się również na dokształcenie bądź przekwalifikowanie właśnie poprzez uczestnictwo w studiach. W przypadku tej formy kształcenia ze względu na wymagany czas oraz zaangażowanie środków finansowych wiele firm wymaga podpisania stosownych umów lojalnościowych z wysyłanym na studia pracownikiem.
 • e-learning – w zmieniającym się szybko świecie możliwości kształcenia zdalnego poprzez rozmaite kursy e-learningowe, realizowane zarówno na żywo, jak i offline są bardzo bogate. Warto zainteresować się dostępnymi w Internecie platformami, które w cenie już od kilkudziesięciu złotych oferują bogate biblioteki kursów i szkoleń zdalnych.
Ocena efektywności szkoleń

Ważną częścią polityki szkoleniowej jest również ocena efektywności szkoleń zwana często również ewaluacją szkoleń czy ewaluacją polityki szkoleniowej. Polega to z reguły na ocenie odbytego szkolenia, próbie podsumowania zdobytej wiedzy i umiejętności, podzielenia się nimi z innymi pracownikami. Ważną częścią tego procesu może być również ocena pracownicza dokonywana raz na kilka miesięcy pozwalająca prześledzić rozwój poszczególnych pracowników. Warto również oceniać samych organizatorów szkoleń, czy to firmy szkoleniowe czy indywidualnych trenerów, aby w przyszłości wybierać oferty tych z najwyższymi ocenami.

Rola baz szkoleń w polityce szkoleniowej

Planując politykę szkoleniową musimy zwrócić na szereg elementów, które zadecydują o efektywności inwestycji w kapitał ludzki. Jednym z elementów najmocniej wpływających na efektywność inwestycji w szkolenia, kursy i konferencje jest wybór odpowiedniej oferty szkoleniowej. Pomóc w tym mogą bazy szkoleń, kursów i konferencji zapewniające dostęp do informacji o planowanych wydarzeniach, ich programie, terminach oraz o cenach. Porównanie ofert szkoleniowych pochodzących od różnych firm szkoleniowych pozwala nie tylko wybrać szkolenia najlepiej dopasowane do naszych potrzeb, ale również zapewnić efektywność kosztową tego wyboru poprzez szybką analizę cen kursów i szkoleń. Jedną z takich baz jest właśnie Eventis.pl - serwis, w którym za cel stawiamy sobie dostarczanie sprawdzonych informacji o najlepszych w Polsce kursach, szkoleniach i konferencjach. Zarówno tych organizowanych stacjonarnie, jak też online!

Anna Gajewska

Anna Gajewska

Redaktor Eventis.pl

Interesuję się przede wszystkim tematyką rozwoju osobistego, budowania kompetencji z zakresu budowania zespołów, motywowania pracowników, efektywnej komunikacji, rozwoju inteligencji emocjonalnej i treningu asertywności, a także tematami radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy, organizacją czasu pracy i pokrewnymi tematami.

Polecane wydarzenia

Ostatnie artykuły

Najbardziej opłacalne zawody dla dziewczyn i kobiet!
10 sierpnia 2022
Najbardziej opłacalne zawody dla dziewczyn i kobiet!

Sprawdź listę najbardziej opłacalnych zawodów dla kobiet oraz dziewczyn w 2022 roku w Polsce oraz na świecie. Jakie zawody pozwalają uzyskać atrakcyjne zarobki? Jakie zawody są chętnie wybierane przez kobiety?

Czytaj więcej
Kursy dla kobiet: jakie kursy warto zrobić kobiecie?
8 sierpnia 2022
Kursy dla kobiet: jakie kursy warto zrobić kobiecie?

Sprawdź jakie kursy warto zrobić kobiecie w 2022 roku? Jakie kursy i szkolenia pozwalają liczyć na zatrudnienie oraz atrakcyjne zarobki?

Czytaj więcej
System 5S: co to jest 5s, jakie są zasady 5s?
5 sierpnia 2022
System 5S: co to jest 5s, jakie są zasady 5s?

Dowiedz się czym jest 5s, poznaj pięć zasad systemu 5s i sprawdź w jaki sposób system 5s na produkcji, w hali produkcyjnej bądź biurze może pomóc twojej firmie osiągnąć wyższą produktywność.

Czytaj więcej
System Zarządzania Jakością (SZJ) i pełnomocnik ds. jakości
23 lipca 2022
System Zarządzania Jakością (SZJ) i pełnomocnik ds. jakości

Zarządzanie jakością może być doskonałym źródłem przewagi konkurencyjnej dzięki osiągnięciu wyższej rentowności działalności oraz satysfakcji klientów. Dowiedz się co to System Zarządzania Jakością (SZJ) i czym zajmuje się Pełnomocnik ds. Jakości!

Czytaj więcej