Anna Gajewska

E-learning – kompendium wiedzy o e-learningu

E-learning z roku na rok zdobywa coraz więcej zwolenników, a od czasu pandemii koronawirusa zyskał na popularności zarówno w świecie biznesu, jak i w szkoleniach i kursach dla osób indywidualnych. Dowiedz się czym jest e-learning, jakie są zalety i wady e-learningu oraz korzyści z wdrożenia platformy do e-learningu w organizacji.

Spis treści:

 1. E-learning
 2. E-learning: zalety i wady e-learningu
 3. Skąd bierze się popularność e-learningu?
 4. Jak wdrożyć e-learning w firmie?
 5. Zastosowanie e-learningu w firmie
 6. Czym jest platforma e-learningowa?
 7. E-learning - jak zapewnić jego efektywność?
 8. Podsumowanie
E-learning

Co to jest e-learning? E–learning (zamiennie e-nauka, e-edukacja lub też nauka zdalna) – nauczanie lub szkolenie na odległość z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych i narzędzi komunikacji elektronicznej. E-learning wykorzystuje w procesie dydaktycznym komputery, smartfony i Internet do przekazywania wiedzy i umiejętności bez konieczności fizycznej obecności w sali szkoleniowej.

E-learning umożliwia przeprowadzenie kursy, szkolenia, warsztatów, konferencji czy nawet programu studiów online, przy użyciu narzędzi do komunikacji zdalnej. W przypadku wykorzystania np. tylko telefonu komórkowego w procesie nauczania mówimy często o m-learning, który jest odmianą e-learningu. E-learning w połączeniu z tradycyjnymi metodami nauczania (np. wykładami w sali szkoleniowej, ćwiczeniami praktycznymi realizowanymi fizycznie itp.) tworzy tzw. blended learning.

Warto zwrócić uwagę na poprawną pisownię słowa e-learning. Często w użyciu spotyka się błędne nazwy, takie jak: elarning, e lerning, e-lerning, elerning itp.

Szkolenia e-learning, kursy e-learningowe

E-learning: zalety i wady e-learningu

Wśród najważniejszych zalet stosowania e-learningu, platform e-learningowych, e-nauki, a także kursów i szkoleń zdalnych wymienia się:

 • możliwość uczenia się na odległość, wzięcia udziału w szkoleniu, kursie, studiach bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej, konferencyjnej czy szkoleniowej,
 • wysoką elastyczność w procesie przekazywania wiedzy, np. w odniesieniu do tempa zajęć, godzin uczenia się, które uczestnik może dostosować do swoich potrzeb,
 • możliwości automatyzacji procesu uczenia się, a jednocześnie jego personalizacji pod konkretnego użytkownika,
 • niższy koszt materiałów dydaktycznych, dzięki możliwości udostępnienia ich w dużej skali, dla wielu użytkowników jednocześnie,
 • możliwości urozmaicenia materiałów dydaktycznych poprzez zastosowanie multimediów,
 • możliwość indywidualnego śledzenia postępu każdego ucznia czy uczestnika szkolenia,
 • możliwość wielokrotnego powracania do partii materiału, co pozwala dostosować kurs czy szkolenie do preferencji i potrzeb indywidualnego użytkownika,
 • obniżenie kosztów nauczania w przypadku rozproszonych grup szkoleniowych, masowego nauczania oraz dostarczania wiedzy w regionach trudno dostępnych,
 • o ile platforma e-learningowa udostępnia tego typu funkcje e-learning może zapewniać sprawną i efektywną komunikację pomiędzy uczestnikiem, a trenerem czy wykładowcą, jak też pomiędzy różnymi uczestnikami kursu czy szkolenia (poprzez komunikatory, chat, forum dyskusyjne, pocztę, blogi itp.),
 • oszczędność czasu i kosztów związane z brakiem konieczności dojazdu na miejsce szkolenia czy kursu,
 • wyższa opłacalność dla organizatora, przy założeniu prowadzenia e-learningu w dużej skali.

Najczęściej wymieniane wady nauczania zdalnego i e-learningu to między innymi:

 • w odróżnieniu od tradycyjnych metod nauki w e-learningu ciężar nauki i motywowania spoczywa na uczącym się, a nie na nauczycielu, trenerze czy wykładowcy, co może stanowić istotny czynnik wpływający na efektywność uczenia się w niektórych przypadkach,
 • nie jest tak uniwersalny jak tradycyjne nauczanie, w tym szkolenia i kursy stacjonarne, między innymi z powodu ograniczeń w nabywaniu umiejętności praktycznych, stąd częściej służy omawianiu teorii,
 • brak osobistego kontaktu z trenerem, wykładowcą czy nauczycielem, co pociąga ograniczone możliwości indywidualnych konsultacji, zwłaszcza w obszarach wymagających fizycznej obecności,
 • wrażenie odosobnienia i braku przynależności do grupy, którego doświadczają uczniowie uczący się na odległość, a co za tym idzie brak pozytywnych aspektów procesu nauczania w sferze społecznej, relacyjnej, a także brak pozytywnego wpływu grupy na motywację i zaangażowanie,
 • przygotowanie materiałów do e-learningu jest bardziej czasochłonne oraz często droższe w małej skali od klasycznych materiałów dydaktycznych,
 • koszt wdrożenia platformy do e-learningu może być znaczący i nieopłacalny przy małych grupach szkoleniowych,
 • brak możliwości zastosowania w grupach o niższym zaawansowaniu technologicznym,
 • niska efektywność uczenia w przypadku braku odpowiednich warunków do procesu nauczania w miejscu, z którego użytkownik łączy się z platformą e-learning,
 • niska efektywność w nauczaniu tematów wymagających wysokiej relacyjności, interakcji z innymi uczestnikami i trenerem.

E-learning

Skąd bierze się popularność e-learningu?

Wspomniane zalety i wady e-learningu powodują, że z różnym powodzeniem jest on stosowany w odmiennych środowiskach, branżach i instytucjach. Obserwowany jest jednak wyraźny trend coraz częstszego wykorzystywania e-leaningu w pracy szkół wyższych, które oferują cały szereg programów studiów, szkoleń i kursów w postaci zajęć online, przez Internet. Wiele komercyjnie dostępnych kursów, a także szkoleń i kursów dla biznesu i pracowników firm i instytucji publicznych realizowana jest również zdalnie, zwłaszcza w obliczu ograniczeń spowodowanych epidemią.

W Internecie rozwija się również oferta tzw. masowych otwartych kursów online (ang. massive open online courses – MOOC), które pozwalają z reguły bezpłatnie bądź za niewielką opłatą wziąć udział w wybranym kursie czy nawet studiach. Wiele z tego typu kursów kończy się odpłatnym egzaminem, który prowadzi do uzyskania certyfikatu potwierdzającego przejście kursu.

Wciąż jednak e-learning najczęściej stanowi uzupełnienie dla tradycyjnych metod nauczania, zwłaszcza w dziedzinach wymagających praktycznych umiejętności.

Jak wdrożyć e-learning w firmie?

Zanim zdecydujesz się na wdrożenie e-learningu w firmie lub też platformy e-learningowej należy dobrze zbadać potrzeby szkoleniowe organizacji. Koszt wdrożenia e-learningu okazuje się często dosyć wysoki, a opłacalność tego typu inwestycji uzależniona jest od skali działań szkoleniowych prowadzonych w organizacji, a także dobrego postawienia celów stojących przez e-learningiem oraz wskaźników (KPI) pozwalających zmierzyć ich realizację.

E-learning sprawdza się między innymi w przypadku szkoleń wstępnych realizowanych w trakcie procesu onboardingu pracownika, a także w trakcie okresowego uzupełniania wiedzy o ofercie firmy, produktach i usługach dla dużego grona pracowników. Powszechnie e-learning wykorzystywany jest w przedsiębiorstwach zatrudniających tysiące pracowników, takich jak banki (szkolenia doradców w oddziałach), firmy ubezpieczeniowe (szkolenia dla agentów ubezpieczeniowych), czy też telekomunikacyjnych (kursy dla konsultantów w salonach firmowych) itp.

W przypadku przedsiębiorstw średnich i małych prostsze i tańsze okazuje się najczęściej skorzystanie z oferty szkoleń online, kursów online oraz wszelkiego typu warsztatów, studiów, seminariów i konferencji prowadzonych zdalnie, często przez zewnętrznych organizatorów. Udostępnienie możliwości skorzystania z tego typu wydarzeń staje się coraz powszechniejsze również ze względu na oczekiwania pracowników i kandydatów do pracy. Jak wskazują badania, blisko 65% kandydatów wyraża chęć wzięcia udziału w rekrutacji, w których oferowany jest dostęp do szkoleń online.

Przedsiębiorcy coraz częściej korzystają z kursów online, ponieważ są one nie tylko wygodnym, ale też często tańszym rozwiązaniem od tradycyjnych szkoleń. Eliminowane są koszty związane z dojazdem na miejsce szkolenia, zapewnieniem fizycznych materiałów reklamowych, zakwaterowaniem, wynajmem sali konferencyjnej czy też zatrudnieniem trenera.

Zastosowanie e-learningu w firmie

Główne obszary zastosowania rozwiązań z zakresu e-learning w firmie to między innymi:

 • podnoszenie wiedzy i kwalifikacji pracowników,
 • podnoszenie i optymalizowanie efektywności pracy załogi,
 • zapewnienie komunikacji o firmie, produktach i usługach,
 • wypełnienie obowiązków nakładanych przez prawo (np. z zakresu szkoleń okresowych, przekazania informacji o procedurach AML, zasadach przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO itp.),
 • udostępnienie narzędzi edukacyjnych klientom i kontrahentom (np. dotyczącej serwisowania oferowanych produktów, metod ich używania i zakresu stosowania…),
 • wprowadzenie elementów multimedialnych, interaktywnych do prezentacji i tradycyjnych szkoleń,
 • wpływanie na poziom motywacji i zaangażowania pracowników dzięki udostępnieniu nowoczesnych narzędzi inwestowania w zasoby ludzkie, a także budowania kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa.
Czym jest platforma e-learningowa?

W środowisku biznesowym, a także akademickim często spotykamy pojęcie platformy e-learningowej. Platforma e-learningowa to nic innego jak zintegrowany i kompleksowy system zawierający funkcjonalności i narzędzia niezbędne do tworzenia i przeprowadzania kursów i szkoleń e-learningowych. Współczesna platforma do e-learningu powinna być skalowalna, dostępna online i na wielu różnych urządzeniach (desktop, telefon, tablet…) oraz elastyczna (łącząca nauczanie tradycyjne z e-learningiem, pozwalająca na łatwą implementację nowych materiałów, łączenie ich w ścieżki i pozwalająca obsługiwać różne potrzeby użytkowników). W skład platformy powinny wchodzić moduły takie jak:

 • moduł zarządzania platformą (nadawanie uprawnień, ustawienia podstawowych funkcji, tworzenie użytkowników, zwłaszcza administratorów),
 • moduł zarządzania treścią (umożliwia tworzenie kursów i szkoleń e-learningowych, zasilanie ich treściami i budowanie ścieżek edukacyjnych),
 • moduł zarządzania uczestnikami i dostępem do poszczególnych kursów oraz szkoleń (pozwala dodawać uczestników, przypisywać im prawa dostępu do wybranych pozycji edukacyjnych, śledzić ich postępy),
 • moduł komunikacji (obejmuje narzędzia umożliwiające kontakt z uczestnikami, a także powiadamianie ich poprzez zewnętrzne kanały, takie jak poczta elektroniczna, a także rozwiązania wewnętrzne do komunikacji: forum, chat, ankieta…),
 • moduł oceny i raportowania (pozwalający w sposób automatyczny oceniać postępy uczestników, tworzyć rozmaite testy, raporty i zestawienia),
 • inne narzędzia: takie jak kalendarz, archiwum kursów i szkoleń, generator certyfikatów uczestnictwa itp.
E-learning - jak zapewnić jego efektywność?

Przygotowując zdalne szkolenia, warsztaty i kursy prowadzone w formie e-learningu należy zwrócić uwagę na między innymi:

 • profesjonalnie opracowany materiał szkoleniowy, dostosowany do przekazywania wiedzy zdalnie, a więc nie powielający tradycyjnych materiałów dydaktycznych,
 • przystosowanie materiałów do różnego grona odbiorców zarówno od strony treści, jak i formy przekazu,
 • implementację interaktywnych i grywalizacyjnych elementów wzmacniających efektywność prowadzonego nauczania (ankiety, quizy, gry),
 • zapewnienie wsparcia i komunikacji w procesie uczenia się, w tym kontaktu uczestnika zarówno z prowadzącym, jak i innymi uczestnikami,
 • dobre ułożenie schematu szkolenia pozwalające na podążanie uczestnika od ogółu do szczegółu, ale też możliwość zdecydowania przez uczestnika o tempie i kolejności realizacji poszczególnych partii materiału,
 • zapewnienie nagrody, np. certyfikatu, z tytułu ukończonego szkolenia.

Na koniec warto wspomnieć, że pwnych problemów nastręcza poprawna pisownia terminy e-learning. Spotykane zapisy, np. e-lerning, elarning, elerning są błędne, warto się wystrzegać tego typu zapisów.

Podsumowanie

Co to jest e-learning? E–learning to inaczej nauczanie na odległość, w którym wykorzystuje się komputery i Internet do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Co to są platformy e-learningowe? Platformy e-learningowe to wyspecjalizowane systemy pozwalające tworzyć i prowadzić kursy i szkolenia e-learningowe.

Anna Gajewska

Anna Gajewska

Redaktor Eventis.pl

Interesuję się przede wszystkim tematyką rozwoju osobistego, budowania kompetencji z zakresu budowania zespołów, motywowania pracowników, efektywnej komunikacji, rozwoju inteligencji emocjonalnej i treningu asertywności, a także tematami radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy, organizacją czasu pracy i pokrewnymi tematami.

Polecane wydarzenia

HIGH5 Training Group

Akademia Trenera: Train the Trainer - poziom I

 • już od 1 890 zł
 • już od 1 890 zł
Zapisz się

Train the Trainers - szkolenie dla Trenerów wewnętrznych

 • już od 1 500 zł
 • już od 1 500 zł
Zapisz się

Train The Trainer. Trener Wewnętrzny organizacji

 • już od 1 900 zł
 • już od 1 900 zł
Zapisz się

Trener na start (Train the Trainer)

 • już od 2 200 zł
 • już od 2 200 zł
Zapisz się

Ostatnie artykuły

Szukasz oferty na pozycjonowanie strony? Oto dlaczego warto wybrać Aktywny Model Rozliczeń
22 września 2023
Szukasz oferty na pozycjonowanie strony? Oto dlaczego warto wybrać Aktywny Model Rozliczeń

Coraz więcej klientów decyduje się na zakupy online. Jak jednak sprawić, że nasz sklep internetowy zajmie wysoką pozycję w wyszukiwarce Google? Jak skutecznie pozycjonować strony internetowe?

Czytaj więcej
Masowa wysyłka SMS dla biznesu, czyli kilka słów o tym, dlaczego potrzeby branży są tak ważne
15 września 2023
Masowa wysyłka SMS dla biznesu, czyli kilka słów o tym, dlaczego potrzeby branży są tak ważne

Dowiedz się jak wykorzystać masową wysyłkę SMS w zgodzie z potrzebami twoich klientów i specyfiką branży, w której działa twoje przedsiębiorstwo.

Czytaj więcej
Co zrobić, aby szybko i sprawnie uzyskać kredyt gotówkowy?
14 września 2023
Co zrobić, aby szybko i sprawnie uzyskać kredyt gotówkowy?

Istnieje wiele rodzajów pożyczek bankowych, wśród których możemy wyróżnić między innymi kredyty hipoteczne, firmowe i konsolidacyjne. Jednak największą popularnością cieszą się pożyczki, które pozwalają uzyskać finansowanie na dowolny cel.

Czytaj więcej
Kontroler finansowy: rola, obowiązki i kwalifikacje
13 września 2023
Kontroler finansowy: rola, obowiązki i kwalifikacje

Dowiedz się jaką rolę pełni kontroler finansowy, jakie powinien posiadać kompetencje, ile zarabia kontroler oraz jak zostać kontrolerem?

Czytaj więcej