Anna Gajewska

8 cech wyróżniających najlepszych przywódców

Przywództwo wymaga szerokiego doświadczenia, odpowiednich cech osobowych, jak też treningu codziennych zachowań w kierunku wzmacniania mocnych stron i eliminowania nieefektywnych nawyków, które utrudniają zarządzanie lub osiąganie celów. Jakie więc zachowania odróżniają przywódców przeciętnych od wybitnych? Jakie cechy zajmują kluczową rolę w przywództwie?

Zobacz szkolenia z przywództwa

Umiejętność tworzenia wizji

Wybitni liderzy, bez względu na zajmowane stanowisko czy poziom, cechują się dużą kreatywnością, dzięki której tworzą śmiałe wizje, za którymi chcemy podążać. Przywódca powinien wiedzieć dokąd zmierza, dlaczego ludzie mają za nim podążać i potrafić to z pasją i przekonaniem komunikować. Pokazanie celu, a także determinacji i energii, aby do niego dążyć jest jedną z najważniejszych cech pozwalających budować zaangażowanie, motywować i integrować ludzi wokół wspólnego celu. Co ważne, tą iskrę trzeba podtrzymywać – dbać, aby płomień dało się poczuć możliwie często.

Inteligencja emocjonalna

Pojęcie inteligencji emocjonalneje od kilku lat robi prawdziwą furorę, i to nie tylko w świecie biznesu. Przywódca powinien wiedzieć co czuje i skąd pochodzą uczucia, które się w nim zrodziły. Powinien również mieć umiejętność zrozumienia innych osób, zarówno współpracowników wraz z ich bagażem doświadczeń i charakterów, jak też klientów – w tym umiejętność odczytywania ich potrzeb, przekonań, nawyków. Inteligencja emocjonalna to klucz do pozytywnego ułożenia relacji z otoczeniem!

Sprawna komunikacja

Kluczową umiejętnością każdego przywódcy i lidera jest umiejętność komunikowania się – zarówno w sferze werbalnej, ale też pozawerbalnej. Dobra komunikacja to komunikacja przejrzysta, dopasowana do odbiorcy, biorąca odpowiedzialność nie tylko za to co powiemy, ale też za to jak zostaniemy zrozumiani przez odbiorcę. Jednym z kluczowych zadań menadżera, lidera i przywódcy jest dostarczanie informacji otoczeniu i zespołowi, z którym pracuje – tak aby zapewnić rozumienie dokąd zmierzamy, dlaczego i jak dojść na miejsce.

Decyzyjność

Trudno zbudować autorytet przywódcy unikając podejmowania decyzji. Co więcej, chcąc przewodzić musimy podejmować trafne decyzje. Dlatego tak ważne jest, aby lider wypracował metody podejmowania dobrych decyzji – opierał się w nich na analizie dostępnych danych i informacji, korzystał z pomocy współpracowników i ekspertów i był otwarty na ich uwagi, a także znał zakres kompetencji swoich doradców. Wreszcie przy podejmowaniu decyzji konieczna jest odwaga, doświadczenie i zaufanie do samego siebie – nie zawsze będziemy mieli czas na dogłębne analizy czy wysłuchanie głosów za i przeciw. Jeśli podjąłeś decyzję, pamiętaj, aby wciąć za nią również odpowiedzialność!

Odkrywanie talentów i umiejętność doceniania

W dzisiejszym świecie niemalże każda działalność jest zbyt złożona, aby dało się w niej odnieść sukces bez budowania zespołu zaangażowanego w osiąganie celów. Lider i przywódca powinien rozwijać zmysł obserwacji, aby skutecznie odkrywać talenty, ale też braki współpracowników. Pozwoli to wzmacniać dobre strony współpracowników i stymulować rozwój obszarów wymagających wsparcia. Sama obserwacja to jednak za mało – dużo uwagi i pracy należy włożyć w taktowne uświadomienie mocnych i słabszych stron poprzez konstruktywną informację zwrotną, a następnie motywowanie i docenianie za osiągnięte sukcesy. Lider i przywódca często dzieli się sukcesem z innymi, aby wzmacniać ich zaangażowanie, samodzielność i chęć rozwoju.

Działanie w sposób etyczny

Liderzy, którzy nie dotrzymują słowa, idą do celu bez względu na koszty i bez należytej troski o otoczenie, współpracowników i środowisko, niemalże zawsze napotykają barierę zaufania. Współpracownicy obserwujący takie zachowania, zawsze będą się w myślach zastanawiać na co jeszcze może pozwolić sobie ich lider i czy zachowa się jak należy względem nich samych, w chwili pokusy czy próby. Dlatego lider nigdy nie powinien wybierać drogi na skróty, powinien głośno wyrażać nie tylko chęć osiągnięcia celu, ale również sięgnięcia po cel w sposób uczciwy, zgodny z przyjętymi regułami i etyką.

Umiejętność stałego uczenia się

Współczesny świat zmienia się wyjątkowo szybko. Wiedza, którą zdobyliśmy w szkole lub na studiach, ulega dezaktualizacji dużo szybciej niż kiedyś. Skuteczni przywódcy wiedzą, że doświadczenia i wiedza to kapitał, a kapitał należy pomnażać. Dlatego są otwarci na poznawanie nowych sposobów działania, cechują się samorefleksją, ciekawością świata i ludzi, wiedzą bowiem, że wiele mogą się od nich nauczyć. Nawet, gdy nasze doświadczenie pozwala nam odnosić niekończące się sukcesy i podejmować trafne decyzje, pewnego dnia odkryjemy że świat zmienił się, a wraz z nim reguły gry. Jako przywódcy musimy więc mieć otwarte oczy i umysły na to, co dopiero nadejdzie.

Obdarzanie zaufaniem

Nic nie działa bardziej demotywująco na pracowników, jak nieuzasadniona kontrola. Dotyczy to zwłaszcza wysoko wyspecjalizowanych pracowników, którzy zdobywali wiedzę i doświadczenie na studiach, szkoleniach i kursach, a następnie kolejnych stanowiskach pracy. Największe poczucie satysfakcji daje przekonanie, że wiem jak osiągnąć cel oraz że osiągam go dzięki swojej wiedzy, pracy i zaangażowaniu. Kuratela przełożonego często może odebrać radość z dobrego wykonywania obowiązków zawodowych i nie da się jej zastąpić wynagrodzeniem czy pochwałą raz na jakiś czas. Źródła najcenniejszej motywacji tkwią w nas samych!

Chcesz rozwijać umiejętności przywódcze? Zapoznaj się z ofertą szkoleń managerskich.

Anna Gajewska

Anna Gajewska

Redaktor Eventis.pl

Interesuję się przede wszystkim tematyką rozwoju osobistego, budowania kompetencji z zakresu budowania zespołów, motywowania pracowników, efektywnej komunikacji, rozwoju inteligencji emocjonalnej i treningu asertywności, a także tematami radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy, organizacją czasu pracy i pokrewnymi tematami.

Polecane wydarzenia

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Zarządzanie zakupami - Kompendium najlepszych praktyk, procedur i standardów. 2-dniowe warsztaty szkoleniowe.

  • już od 1 348 zł
  • już od 1 348 zł
Zapisz się
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Eksploatacja Obiektów Budowlanych – Kompendium obowiązujących przepisów i najlepszych praktyk. 3-dniowe szkolenie w Gdańsku

  • już od 1 833 zł
  • już od 1 833 zł
Zapisz się
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Eksploatacja Obiektów Budowlanych – Kompendium obowiązujących przepisów i najlepszych praktyk. 3-dniowe szkolenie w Zakopanem

  • już od 1 687 zł
  • już od 1 687 zł
Zapisz się

Ostatnie artykuły

Win-win: czym są negocjacje win-win, jakie są ich etapy i zalety?
9 stycznia 2023
Win-win: czym są negocjacje win-win, jakie są ich etapy i zalety?

Dowiedz się czym są negocjacje win-win oraz jakie są zalety tego typu negocjacji? Poznaj etapy negocjacji win win oraz sposoby rozwijania wiedzy pracowników z prowadzenia negocjacji handlowych.

Czytaj więcej
Co to jest coaching i mentoring?
3 stycznia 2023
Co to jest coaching i mentoring?

Coaching i mentoring to popularne techniki stosowane w rozwoju osobistym i zawodowym. Warto poznać różnice między coachingiem i mentoringiem oraz dowiedzieć się jak rozpocząć pracę w charakterze coacha lub mentora.

Czytaj więcej
Kompetencje menedżerskie – jak rozwijać umiejętności menedżerskie?
16 grudnia 2022
Kompetencje menedżerskie – jak rozwijać umiejętności menedżerskie?

Umiejętności kadry menedżerskiej zatrudnionej w organizacji mają kluczowe znaczenie dla efektywności jej działania oraz wytworzonej kultury organizacyjnej. Dlatego warto poznać kluczowe kompetencje menedżerskie oraz sposoby ich rozwijania.

Czytaj więcej
NLP: co to jest NLP i jakie są techniki NLP?
12 grudnia 2022
NLP: co to jest NLP i jakie są techniki NLP?

Dowiedz się czym jest NLP, jakie są najpopularniejsze techniki NLP i w jakich sytuacjach stosuje się najczęściej programowanie neurolingwistyczne. Poznaj argumenty za i przeciw stosowaniu technik NLP.

Czytaj więcej