Anna Gajewska

8 cech wyróżniających najlepszych przywódców

Przywództwo wymaga szerokiego doświadczenia, odpowiednich cech osobowych, jak też treningu codziennych zachowań w kierunku wzmacniania mocnych stron i eliminowania nieefektywnych nawyków, które utrudniają zarządzanie lub osiąganie celów. Jakie więc zachowania odróżniają przywódców przeciętnych od wybitnych? Jakie cechy zajmują kluczową rolę w przywództwie?

Zobacz szkolenia z przywództwa

Umiejętność tworzenia wizji

Wybitni liderzy, bez względu na zajmowane stanowisko czy poziom, cechują się dużą kreatywnością, dzięki której tworzą śmiałe wizje, za którymi chcemy podążać. Przywódca powinien wiedzieć dokąd zmierza, dlaczego ludzie mają za nim podążać i potrafić to z pasją i przekonaniem komunikować. Pokazanie celu, a także determinacji i energii, aby do niego dążyć jest jedną z najważniejszych cech pozwalających budować zaangażowanie, motywować i integrować ludzi wokół wspólnego celu. Co ważne, tą iskrę trzeba podtrzymywać – dbać, aby płomień dało się poczuć możliwie często.

Inteligencja emocjonalna

Pojęcie inteligencji emocjonalneje od kilku lat robi prawdziwą furorę, i to nie tylko w świecie biznesu. Przywódca powinien wiedzieć co czuje i skąd pochodzą uczucia, które się w nim zrodziły. Powinien również mieć umiejętność zrozumienia innych osób, zarówno współpracowników wraz z ich bagażem doświadczeń i charakterów, jak też klientów – w tym umiejętność odczytywania ich potrzeb, przekonań, nawyków. Inteligencja emocjonalna to klucz do pozytywnego ułożenia relacji z otoczeniem!

Sprawna komunikacja

Kluczową umiejętnością każdego przywódcy i lidera jest umiejętność komunikowania się – zarówno w sferze werbalnej, ale też pozawerbalnej. Dobra komunikacja to komunikacja przejrzysta, dopasowana do odbiorcy, biorąca odpowiedzialność nie tylko za to co powiemy, ale też za to jak zostaniemy zrozumiani przez odbiorcę. Jednym z kluczowych zadań menadżera, lidera i przywódcy jest dostarczanie informacji otoczeniu i zespołowi, z którym pracuje – tak aby zapewnić rozumienie dokąd zmierzamy, dlaczego i jak dojść na miejsce.

Decyzyjność

Trudno zbudować autorytet przywódcy unikając podejmowania decyzji. Co więcej, chcąc przewodzić musimy podejmować trafne decyzje. Dlatego tak ważne jest, aby lider wypracował metody podejmowania dobrych decyzji – opierał się w nich na analizie dostępnych danych i informacji, korzystał z pomocy współpracowników i ekspertów i był otwarty na ich uwagi, a także znał zakres kompetencji swoich doradców. Wreszcie przy podejmowaniu decyzji konieczna jest odwaga, doświadczenie i zaufanie do samego siebie – nie zawsze będziemy mieli czas na dogłębne analizy czy wysłuchanie głosów za i przeciw. Jeśli podjąłeś decyzję, pamiętaj, aby wciąć za nią również odpowiedzialność!

Odkrywanie talentów i umiejętność doceniania

W dzisiejszym świecie niemalże każda działalność jest zbyt złożona, aby dało się w niej odnieść sukces bez budowania zespołu zaangażowanego w osiąganie celów. Lider i przywódca powinien rozwijać zmysł obserwacji, aby skutecznie odkrywać talenty, ale też braki współpracowników. Pozwoli to wzmacniać dobre strony współpracowników i stymulować rozwój obszarów wymagających wsparcia. Sama obserwacja to jednak za mało – dużo uwagi i pracy należy włożyć w taktowne uświadomienie mocnych i słabszych stron poprzez konstruktywną informację zwrotną, a następnie motywowanie i docenianie za osiągnięte sukcesy. Lider i przywódca często dzieli się sukcesem z innymi, aby wzmacniać ich zaangażowanie, samodzielność i chęć rozwoju.

Działanie w sposób etyczny

Liderzy, którzy nie dotrzymują słowa, idą do celu bez względu na koszty i bez należytej troski o otoczenie, współpracowników i środowisko, niemalże zawsze napotykają barierę zaufania. Współpracownicy obserwujący takie zachowania, zawsze będą się w myślach zastanawiać na co jeszcze może pozwolić sobie ich lider i czy zachowa się jak należy względem nich samych, w chwili pokusy czy próby. Dlatego lider nigdy nie powinien wybierać drogi na skróty, powinien głośno wyrażać nie tylko chęć osiągnięcia celu, ale również sięgnięcia po cel w sposób uczciwy, zgodny z przyjętymi regułami i etyką.

Umiejętność stałego uczenia się

Współczesny świat zmienia się wyjątkowo szybko. Wiedza, którą zdobyliśmy w szkole lub na studiach, ulega dezaktualizacji dużo szybciej niż kiedyś. Skuteczni przywódcy wiedzą, że doświadczenia i wiedza to kapitał, a kapitał należy pomnażać. Dlatego są otwarci na poznawanie nowych sposobów działania, cechują się samorefleksją, ciekawością świata i ludzi, wiedzą bowiem, że wiele mogą się od nich nauczyć. Nawet, gdy nasze doświadczenie pozwala nam odnosić niekończące się sukcesy i podejmować trafne decyzje, pewnego dnia odkryjemy że świat zmienił się, a wraz z nim reguły gry. Jako przywódcy musimy więc mieć otwarte oczy i umysły na to, co dopiero nadejdzie.

Obdarzanie zaufaniem

Nic nie działa bardziej demotywująco na pracowników, jak nieuzasadniona kontrola. Dotyczy to zwłaszcza wysoko wyspecjalizowanych pracowników, którzy zdobywali wiedzę i doświadczenie na studiach, szkoleniach i kursach, a następnie kolejnych stanowiskach pracy. Największe poczucie satysfakcji daje przekonanie, że wiem jak osiągnąć cel oraz że osiągam go dzięki swojej wiedzy, pracy i zaangażowaniu. Kuratela przełożonego często może odebrać radość z dobrego wykonywania obowiązków zawodowych i nie da się jej zastąpić wynagrodzeniem czy pochwałą raz na jakiś czas. Źródła najcenniejszej motywacji tkwią w nas samych!

Chcesz rozwijać umiejętności przywódcze? Zapoznaj się z ofertą szkoleń managerskich.

Anna Gajewska

Anna Gajewska

Redaktor Eventis.pl

Interesuję się przede wszystkim tematyką rozwoju osobistego, budowania kompetencji z zakresu budowania zespołów, motywowania pracowników, efektywnej komunikacji, rozwoju inteligencji emocjonalnej i treningu asertywności, a także tematami radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy, organizacją czasu pracy i pokrewnymi tematami.

Polecane wydarzenia

Ostatnie artykuły

Najbardziej opłacalne zawody dla dziewczyn i kobiet!
10 sierpnia 2022
Najbardziej opłacalne zawody dla dziewczyn i kobiet!

Sprawdź listę najbardziej opłacalnych zawodów dla kobiet oraz dziewczyn w 2022 roku w Polsce oraz na świecie. Jakie zawody pozwalają uzyskać atrakcyjne zarobki? Jakie zawody są chętnie wybierane przez kobiety?

Czytaj więcej
Kursy dla kobiet: jakie kursy warto zrobić kobiecie?
8 sierpnia 2022
Kursy dla kobiet: jakie kursy warto zrobić kobiecie?

Sprawdź jakie kursy warto zrobić kobiecie w 2022 roku? Jakie kursy i szkolenia pozwalają liczyć na zatrudnienie oraz atrakcyjne zarobki?

Czytaj więcej
System 5S: co to jest 5s, jakie są zasady 5s?
5 sierpnia 2022
System 5S: co to jest 5s, jakie są zasady 5s?

Dowiedz się czym jest 5s, poznaj pięć zasad systemu 5s i sprawdź w jaki sposób system 5s na produkcji, w hali produkcyjnej bądź biurze może pomóc twojej firmie osiągnąć wyższą produktywność.

Czytaj więcej
System Zarządzania Jakością (SZJ) i pełnomocnik ds. jakości
23 lipca 2022
System Zarządzania Jakością (SZJ) i pełnomocnik ds. jakości

Zarządzanie jakością może być doskonałym źródłem przewagi konkurencyjnej dzięki osiągnięciu wyższej rentowności działalności oraz satysfakcji klientów. Dowiedz się co to System Zarządzania Jakością (SZJ) i czym zajmuje się Pełnomocnik ds. Jakości!

Czytaj więcej