Znajdź najlepsze szkolenie komunikacja interpersonalna lub warsztaty z komunikacji!

 • Sprawdź najlepsze warsztaty i szkolenia z komunikacji interpersonalnej
 • Poznaj sylwetki prelegentów, program zajęć oraz ceny
 • Wybierz kurs, warsztaty lub szkolenie dla siebie i zgłoś się online
szkolenia komunikacja interpersonalna

Szkolenia z komunikacji interpersonalnej: 45

 • już od 2 124 zł
2 124 zł
 • już od 449 zł
449 zł
 • już od 882 zł
882 zł
 • już od 1 590 zł
1 590 zł
 • już od 1 755 zł
1 755 zł
 • już od 1 978 zł
1 978 zł
 • już od 1 532 zł
1 532 zł
 • już od 1 532 zł
1 532 zł
 • już od 1 690 zł
1 690 zł
 • już od 882 zł
882 zł
 • już od 1 550 zł
1 550 zł
 • już od 1 590 zł
1 590 zł
 • już od 1 833 zł
1 833 zł
 • już od 7 900 zł
7 900 zł
 • już od 6 870 zł
6 870 zł
Artykuł

Komunikacja interpersonalna: warsztaty z komunikacji, kursy i szkolenia z komunikacji interpersonalnej!

Sukces firmy jest uzależniony od wielu czynników. Część z nich ma czysto techniczny charakter – chodzi np. o jakość sprzętu w parku maszynowym czy stosowanego oprogramowania. Jednak kluczową rolę w każdym przypadku odgrywa tzw. czynnik ludzki. To, jak personel będzie realizował swoje zadanie i misję organizacji, zależy m.in. od tego, jak będzie w niej prowadzona komunikacja interpersonalna. Dowiedz się czym jest komunikacja interpersonalna oraz jak rozwijać umiejętność efektywnej komunikacji poprzez warsztaty komunikacji interpersonalnej oraz kursy i szkolenia z komunikacji.

Spis treści:
 1. Co to jest komunikacja interpersonalna?
 2. Jak dbać o komunikację interpersonalną w biznesie?
 3. Jak efektywna komunikacja interpersonalna wpływa na działanie zespołu i przedsiębiorstwa?
 4. Jak rozwijać komunikację interpersonalną poprzez szkolenia?
 5. Szkolenie z komunikacji interpersonalnej, kursy i szkolenia komunikacja w zespole
 6. Cele warsztatów z komunikacji, szkoleń i kursów z komunikacji interpersonalnej
Co to jest komunikacja interpersonalna?

Komunikacja interpersonalna to ogół wymiany komunikatów między rozmówcami polegający na wysyłaniu i odbieraniu komunikatów werbalnych i niewerbalnych. Celem komunikacji interpersonalnej jest nawiązanie interakcji i wymiana informacjami, emocjami czy myślami. Strony biorące udział w procesie komunikowania interpersonalnego tworzą i wysyłają komunikaty do odbiorców, a jednocześnie odbierają i analizują komunikaty wysyłane przez innych uczestników. 

Mówiąc o komunikacji interpersonalnej w firmie mamy na myśli wszystkie procesy komunikacji pomiędzy osobami tworzącymi daną firmę czy organizację. Komunikacja umożliwia porozumienie się, wyznaczenie wspólnych celów i współdziałanie na rzecz ich osiągnięcia. Bez sprawnej komunikacji interpersonalnej nie ma mowy o doskonałości w zarządzaniu. Od jakości porozumiewania się zależą między innymi takie aspekty funkcjonowania w firmie jak m.in.:

 • skuteczność i przejrzystość przekazywania informacji – w sposób, który pozwala „przebić się” przez bariery i zakłócenia,
 • atmosfera pracy – efektywna komunikacja sprzyja przyjaznemu klimatowi panującemu między pracownikami, co przekłada się na wyższą skłonność do wydajnej współpracy,
 • porozumienie na linii szef / kierownik / przełożony, a pracownik pozwalające na wymianę informacji, otwarte dzielenie się sugestiami, rozwiązywanie konfliktów,
 • motywacja członków zespołu do działania i zaangażowania się w życie organizacji,
 • efektywność działań HR.

Dlatego tak istotna jest dbałość o zachowanie jej najwyższych standardów.

Jak dbać o komunikację interpersonalną w biznesie?

Sposób budowania polityki komunikacyjnej w firmie jest uzależniony m.in. od jej wielkości, a także od wdrożonej struktury organizacyjnej. Niemniej jednak, zawsze warto zadbać o stworzenie:

 • dobrej atmosfery pełnej zaufania – będzie sprzyjała otwartości w komunikacji,
 • transparentności prowadzonej komunikacji – pozwoli ona uniknąć m.in. pogłosek i plotek, które skutecznie obniżają morale i wydajność zespołu,
 • odpowiednich standardów szkolenia i rekrutowania pracowników - już na etapie rekrutacji i selekcji należy zadbać o odpowiednie standardy i dobór kandydatów, którzy będą w stanie funkcjonować zgodnie z obowiązującą w organizacji kulturą otwartości i porozumiewania się,
 • zainwestować w szkolenia dla menedżerów podnoszące standardy komunikowania się między zespołami oraz członkami zespołów.

Istotne jest również wyznaczenie osób odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną w obszarze interpersonalnym – można ją powierzyć np. kierownictwu działu HR. Ważne, żeby nas sposobem porozumiewania się pracowników czuwały osoby, które pomogą sprawnie rozwiązać konflikty interpersonalne.

Jak efektywna komunikacja interpersonalna wpływa na działanie zespołu i przedsiębiorstwa?

Efektywnie komunikujący się zespół pracowników może osiągnąć istotną przewagę - zamiast tracić czas na naprawę błędów wynikających z niejasnych komunikatów, czy też rozwiązywać konflikty wynikłe z nieporozumień, pracownicy mogą skupić się na rozwijaniu biznesu. Skutecznie komunikujący się pracownik:

 • rozumie jaki wpływ na motywację i nastawienie innych członków zespołu ma jego komunikacja,
 • upewnia się, że został dobrze zrozumiany oraz że dobrze rozumie komunikaty innych członków zespołu,
 • potrafi jasno i rzeczowo przekazywać informacje unikając nieporozumień i niezrozumienia,
 • aktywnie słucha, jest zainteresowany i otwarty w kwestii potrzeb innych członków zespołu,
 • dba, aby inni członkowie zespołu mieli dostęp do istotnych informacji, dba o przepływ wiedzy i informacji,
 • pełniąc role menedżerskie dzięki otwartemu stylowi komunikacji buduje atmosferę zaufania w zespole, dobiera adekwatny styl komunikowania i język do rozmówcy i przyjętych celów,
 • potrafi rozwiązywać konflikty dzięki łączeniu stron i zbliżaniu stanowisk dzięki otwartej, pozytywnej komunikacji.

W osiągnięciu tego stanu pomóc może trening komunikacji interpersonalnej realizowany poprzez rozmaite szkolenia, kursy i warsztaty z efektywnej komunikacji interpersonalnej.

Jak rozwijać komunikację interpersonalną poprzez szkolenia?

Szkolenia z komunikacji interpersonalnej mogą być pomocne w usprawnieniu komunikacji interpersonalnej i budowie dobrej kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Szkolenia komunikacja interpersonalna są przede wszystkim skierowane do kadry zarządzającej i menedżerskiej, która z natury powinna dbać o rozwój umiejętności interpersonalnych. Tego typu szkoleniami są wszelkie kursy rozwijające asertywność, umiejętność udzielania informacji zwrotnej czy zarządzania zespołem. Budowę kultury organizacji wspiera również sprawna komunikacja wewnętrzna, stąd warto rozważyć szkolenia z komunikacji wewnętrznej oraz inne tematy z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Szkolenia i kursy dotyczące komunikacji interpersonalnej czy też komunikacji w zespole organizowane są w większości dużych miast w Polsce. Miasta, w kórych aktualnie odbywają się tego typu szkolenia to między innymi: Warszawa, Gdańsk, Kraków, Katowice, Wrocław, Poznań, Łódź, Lublin. Wiele szkoleń i kursów odbywa się również online, na żywo - pozwala to skorzystać z możliwości konsultacji z trenerem, przećwiczenia nabytej wiedzy oraz wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia. Zapoznanie się z podstawami komunikacji interpersonalnej możliwe jest również w trakcie kursów online realizowanych w postaci e-learning czy nagrań video. Pozwalają one zrozumieć podstawy efektywnej komunikacji, poznać techniki komunikacji interpersonalnej oraz dowiedzieć się jakie są najczęściej popełniane błędy w tym obszarze. Warto również zainteresować się szkoleniami NVC, a więc dotyczącymi tzw. komunikacji konstruktywnej, komunikacji bez przemocy.

Szkolenie z komunikacji interpersonalnej, kursy i szkolenia komunikacja w zespole

Wysokie umiejętności komunikacji pozwalają na bycie zrozumianym, wysłuchanym oraz na zrozumienie i wysłuchanie innych. Skuteczna komunikacja zachodzi wówczas, gdy odbiorca rozumie przekaz zgodnie z zamiarem i intencjami nadawcy. Efektywne i pozytywne porozumiewanie się między ludźmi jest jedną z najbardziej istotnych umiejętności w dzisiejszym świecie, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, dlatego komunikacja bywa nazywana kompetencją fundamentalną. Komunikacja leży u podstaw pracy menedżerów, specjalistów, marketerów i sprzedawców. W rozwoju umiejętności komunikacji pomocne mogą rozmaite kursy online, a także szkolenia i warsztaty z komunikacji. Organizowane są one zarówno w formule zajęć online, jak i stacjonarnie, głównie w dużych miastach takich jak Warszawa, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Katowice, Łódź, Lublin, Białystok, Toruń czy Rzeszów. Szkolenie z komunikacji pozwala na poznanie skutecznych, praktycznych narzędzi, które łatwo wykorzystać w codziennej pracy.

Kursy, warsztaty z komunikacji i szkolenia komunikacja interpersonalna oraz komunikacja w zespole znaleźć można na górze strony. Oferty zawierają informacje o terminie i miejscu odbycia się szkolenia, programie zajęć, trenerach prowadzących zajęcia oraz ceny uczestnictwa. Rejestracji na wybrany warsztat lub szkolenie można dokonać online z użyciem formularza rejestracji, który trafia bezpośrednio do organizatora. Szczególną popularnością cieszą się stacjonarne warsztaty z komunikacji interpersonalnej, szkolenia z komunikacji w zespole oraz szkolenia z komunikacji online.

Cele warsztatów z komunikacji, szkoleń i kursów z komunikacji interpersonalnej

Uczestnictwo w warsztatach komunikacji interpersonalnej pozwala:

 • dostarczyć wiedzę i umiejętności dotyczące skutecznego porozumiewania się,
 • poznać schemat procesu porozumiewania się,
 • poznać własny styl komunikacji, jego mocne i wymagające rozwoju strony, nawyki i błędy w komunikacji,
 • nauczyć się rozpoznawać styl komunikacji innych osób, nawiązywać nić porozumienia i pozytywną relację z osobami, z którymi komunikacja sprawiała nam trudności,
 • nabyć kompetencje niezbędne do efektywnej komunikacji, poznać techniki aktywnego słuchania, wyrażania własnego zdania i udzielania informacji zwrotnej,
 • nauczyć się budować skuteczne i czytelne komunikaty: zgodne z intencją nadawcy i zrozumiałe dla odbiorcy, nabyć umiejętności dostosowywania stylu komunikacji do odbiorcy,
 • kształtować postawę, która sprzyja pozytywnej komunikacji i budowaniu relacji z otoczeniem: w życiu prywatnym i zawodowym, w tym w biznesie,
 • budować własny wizerunek i autorytet dzięki skutecznej komunikacji.

W programie szkoleń, kursów i warsztatów z komunikacji omawiane są zagadnienia takie jak:

 • podstawy komunikacji jedno i dwukierunkowej,
 • czym różni się komunikacja pionowa od poziomej,
 • schematy porozumiewania w sytuacjach społecznych,
 • otwartość i jej znaczenie w porozumiewaniu,
 • asertywność w komunikacji – oddzielanie faktów od opinii,
 • komunikacja, nadawanie i odbieranie informacji zwrotnych, aktywne słuchanie,
 • komunikacja werbalna oraz niewerbalna i niewerbalne aspekty porozumiewania się,
 • porozumiewanie się w życiu zawodowym, budowanie pozytywnych relacji zawodowych, wystąpienia publiczne, wywieranie wpływu poprzez komunikację, autoprezentacja, komunikacja w zespole, komunikacja w biznesie, rozwiązywanie konfliktów.
Warsztaty z komunikacji interpersonalnej w zespole

Warsztaty komunikacji w zespole to specjalnie zaprojektowane praktyczne sesje szkoleniowe, które mają na celu poprawę umiejętności komunikacyjnych członków zespołu. Warsztaty tego typu mogą obejmować różne aspekty komunikacji, takie jak efektywne słuchanie, empatia, przekazywanie krytyki, komunikacja międzykulturowa, zarządzanie konfliktami, komunikacja niewerbalna, a także techniki prezentacji i perswazji.

Celem tych warsztatów jest zwiększenie wydajności zespołu poprzez zrozumienie, jak efektywnie komunikować się ze sobą. Dobrze przeprowadzone warsztaty komunikacyjne mogą pomóc w eliminacji nieporozumień, poprawie morale zespołu, zwiększeniu produktywności i ogólnym poprawieniu jakości pracy.

Rozważenie organizacji warsztatów komunikacji w zespole może być szczególnie istotne w następujących sytuacjach:

 1. Zmiana struktury zespołu: jeśli zespół jest nowy lub jeśli w zespole doszło do istotnych zmian (np. nowi członkowie, nowy menedżer), warsztaty mogą pomóc w skomunikowaniu oczekiwań i wprowadzeniu nowych członków zespołu.

 2. Wysokie napięcie lub konflikty w zespole: jeśli w zespole występuje duże napięcie lub konflikty, warsztaty mogą pomóc w rozwiązaniu tych problemów, poprawiając zdolności do zarządzania konfliktami i promując pozytywną komunikację.

 3. Obniżenie wydajności: jeśli wydajność zespołu spadła, może to wynikać z problemów komunikacyjnych. W takim przypadku warsztaty mogą pomóc w identyfikacji i przezwyciężeniu tych przeszkód.

 4. Komunikacja międzykulturowa: jeśli zespół jest złożony z osób o różnych kulturach i tle, warsztaty komunikacji międzykulturowej mogą pomóc w zrozumieniu różnic kulturowych i sposobów skutecznej komunikacji.

 5. Rozwój zespołu: nawet jeśli nie występują żadne konkretne problemy, regularne warsztaty komunikacyjne są doskonałym narzędziem rozwoju zespołu. Mogą one pomóc w ulepszeniu istniejących umiejętności komunikacyjnych i dalszym wzroście efektywności zespołu.

Komunikacja interpersonalna

Komunikacja interpersonalna: warsztaty z komunikacji, kursy i szkolenia z komunikacji interpersonalnej!
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Szkolenia z komunikacji interpersonalnej

Dowiedz się czemu warto brać udział w warsztatach z komunikacji interpersonalnej?
Dowiedz się czym jest baza szkoleń, kursów i konferencji biznesowych Eventis.pl

Warsztaty, kursy i szkolenia z komunikacji interpersonalnej pomogą Ci rozwinąć niezwykle cenną umiejętność efektywnego porozumiewania się, która ma ogromny wpływ zarówno na jakość naszego życia prywatnego, jak i zawodowego. Bez względu na to czy pracujesz w biznesie, jesteś nauczycielem bądź lekarzem szkolenia i kursy z komunikacji interpersonalnej pozwolą Ci uwolnić swój potencjał, zbudować pozytywne relacje z otoczeniem i rozwijać umiejętności zawodowe.

W naszej bazie znajdziesz zarówno szkolenia i warsztaty stacjonarne organizowane w miastach takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Łódź czy Poznań, jak też kursy online - zarówno te z zajęciami prowadzonymi na żywo, jak i kursy online multimedialne, w których to Ty decydujesz kiedy realizujesz kolejne lekcje.

Zebranie wielu ofert w jednym miejscu pozwala dużo szybciej znaleźć dobre szkolenie z komunikacji interpersonalnej, porównać jego program i cenę z innymi ofertami i zarejestrować się online!

To bardzo proste, wybierz szkolenie lub kurs dla siebie, a następnie wypełnij formularz rejestracji online. Trafi on do organizatora, który skontaktuje się z Tobą, aby potwierdzić rejestrację, przyjąć płatność i przekazać informacje organizacyjne.

Rejestracja na kursy, szkolenia i warsztaty za pośrednictwem Eventis jest bezpłatna - płacisz tylko cenę udziału w zajęciach dla ich organizatora!
Komunikacja interpersonalna

Artykuły, poradniki...

Jak zakup followersów na Instagramie może przyczynić się do sukcesu Twojego konta?
4 czerwca 2024
Jak zakup followersów na Instagramie może przyczynić się do sukcesu Twojego konta?

Zakup followersów na Instagramie to coraz popularniejsza strategia wśród osób pragnących szybko zwiększyć swoją widoczność na tej platformie. Czy warto to robić?

Czytaj więcej
Psychologia w biznesie – studia I stopnia. Kto powinien się na nie zapisać?
4 czerwca 2024
Psychologia w biznesie – studia I stopnia. Kto powinien się na nie zapisać?

Relacje interpersonalne odgrywają ogromną rolę w życiu prywatnym i w biznesie. Studia Psychologia w biznesie pozwalają zbudować kompetencje niezbędne do skutecznego zarządzania.

Czytaj więcej
Autoprezentacja: czym jest i jakie są zasady skutecznej autoprezentacji?
18 października 2021
Autoprezentacja: czym jest i jakie są zasady skutecznej autoprezentacji?

Umiejętność autoprezentacji znajduje zastosowanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej, wystąpienia publicznego, negocjacji handlowych, jak też w życiu prywatnym. Dowiedz się czym jest autoprezentacja?

Czytaj więcej
8 cech wyróżniających najlepszych przywódców
25 marca 2021
8 cech wyróżniających najlepszych przywódców

Przywództwo polega na ustalaniu kierunku, wypracowywaniu wizji i przewodzeniu ludziom w dążeniu do jej realizacji. Sprawdź jakie cechy wyróżniają najlepszych liderów.

Czytaj więcej
Warsztaty z komunikacji, szkolenie komunikacja interpersonalna

Zostaw e-mail i otrzymuj powiadomienia, gdy pojawi się nowe szkolenie efektywna komunikacja interpersonalna.