Komunikacja interpersonalna: szkolenia i kursy!

 • Poznaj najlepsze warsztaty i szkolenia z efektywnej komunikacji interpersonalnej.
 • Sprawdź sylwetki prelegentów i program zajęć, a także ceny szkoleń i kursów.
 • Wybierz kurs, warsztaty lub szkolenie dla siebie i zgłoś się online. 
 • Zobacz też szkolenia z komunikacji wewnętrznej.
szkolenia komunikacja interpersonalna

Szkolenia z komunikacji interpersonalnej: 66

 • Online, 4 luty 2022
 • już od 1897 PLN
już od 1897 PLN
Artykuł

Komunikacja interpersonalna: warsztaty komunikacji, kursy i szkolenia z komunikacji interpersonalnej!

Sukces firmy jest uzależniony od wielu czynników. Część z nich ma czysto techniczny charakter – chodzi np. o jakość sprzętu w parku maszynowym czy stosowanego oprogramowania. Jednak kluczową rolę w każdym przypadku odgrywa tzw. czynnik ludzki. To, jak personel będzie realizował swoje zadanie i misję organizacji, zależy m.in. od tego, jak będzie w niej prowadzona komunikacja interpersonalna. 

Komunikacja interpersonalna
Komunikacja interpersonalna w firmie to ogół wymiany komunikatów między wszystkimi osobami zaangażowanymi w funkcjonowanie organizmu. Bez sprawnego porozumiewania się nie ma mowy o doskonałości w zarządzaniu.

Na co wpływa efektywna komunikacja interpersonalna?

Od jakości porozumiewania się zależą między innymi takie aspekty funkcjonowania w firmie jak m.in.:

 • skuteczność i przejrzystość przekazywania informacji – w sposób, który pozwala „przebić się” przez bariery i zakłócenia,
 • atmosfera pracy – efektywna komunikacja sprzyja przyjaznemu klimatowi panującemu między pracownikami, co przekłada się na wyższą skłonność do wydajnej współpracy,
 • motywacja członków zespołu do działania i zaangażowania się w życie organizacji,
 • efektywność działań HR.

Dlatego tak istotna jest dbałość o zachowanie jej najwyższych standardów.

Komunikacja w biznesie w praktyce

Warto pamiętać, że komunikacja interpersonalna w firmie przebiega na dwóch liniach. Wyróżniamy:

 • komunikację poziomą – a więc tę nawiązywaną przez osoby zajmujące taką samą lub podobną pozycję,
 • komunikacja pionowa – to wymiana informacji pomiędzy kadrą menadżerską a podwładnymi.

Warto zwrócić tu uwagę na bardzo ważne słowo, jakim jest „wymiana” – szczególnie ważna w rozmowach szef / kierownik – pracownik. Efektywna komunikacja musi być dwustronna. Oznacza to, że kadra musi mieć szansę na wyrażenie własnej opinii o działaniu organizacji, a zachęcanie pracowników do dzielenia się sugestiami, podpowiedziami oraz partnerskiej dyskusji to wyjątkowo skuteczne narzędzie motywowania. Pozwala to też zapobiegać powstawaniu konfliktów, co powinno być również elementem systemu ocen pracowniczych.

Jak dbać o komunikację interpersonalną w firmie?

Sposób budowania polityki komunikacyjnej w firmie jest uzależniony m.in. od jej wielkości, a także od wdrożonej struktury organizacyjnej. Niemniej jednak, zawsze warto zadbać o stworzenie:

 • dobrej atmosfery pełnej zaufania – będzie sprzyjała otwartości w komunikacji,
 • transparentności prowadzonej komunikacji – pozwoli ona uniknąć m.in. pogłosek i plotek, które skutecznie obniżają morale i wydajność zespołu,
 • odpowiednich standardów szkolenia i rekrutowania pracowników - już na etapie rekrutacji i selekcji należy zadbać o odpowiednie standardy i dobór kandydatów, którzy będą w stanie funkcjonować zgodnie z obowiązującą w organizacji kulturą otwartości i porozumiewania się.

Istotne jest również wyznaczenie osób odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną w obszarze interpersonalnym – można ją powierzyć np. kierownictwu działu HR. Ważne, żeby nas sposobem porozumiewania się pracowników czuwały osoby, które pomogą sprawnie rozwiązać konflikty interpersonalne.

Jak efektywna komunikacja wpływa na działanie zespołu i przedsiębiorstwa?

Efektywnie komunikujący się zespół pracowników może osiągnąć istotną przewagę - zamiast tracić czas na naprawę błędów wynikających z niejasnych komunikatów, czy też rozwiązywać konflikty wynikłe z nieporozumień, pracownicy mogą skupić się na rozwijaniu biznesu. Skutecznie komunikujący się pracownik:

 • rozumie jaki wpływ na motywację i nastawienie innych członków zespołu ma jego komunikacja,
 • upewnia się, że został dobrze zrozumiany oraz że dobrze rozumie komunikaty innych członków zespołu,
 • potrafi jasno i rzeczowo przekazywać informacje unikając nieporozumień i niezrozumienia,
 • aktywnie słucha, jest zainteresowany i otwarty w kwestii potrzeb innych członków zespołu,
 • dba, aby inni członkowie zespołu mieli dostęp do istotnych informacji, dba o przepływ wiedzy i informacji,
 • pełniąc role menedżerskie dzięki otwartemu stylowi komunikacji buduje atmosferę zaufania w zespole, dobiera adekwatny styl komunikowania i język do rozmówcy i przyjętych celów,
 • potrafi rozwiązywać konflikty dzięki łączeniu stron i zbliżaniu stanowisk dzięki otwartej, pozytywnej komunikacji.

W osiągnięciu tego stanu pomóc może trening komunikacji interpersonalnej realizowany poprzez rozmaite szkolenia, kursy i warsztaty z efektywnej komunikacji interpersonalnej.

Jak rozwijać komunikację interpersonalną poprzez szkolenia?

Szkolenia z komunikacji interpersonalnej mogą być pomocne w usprawnieniu komunikacji interpersonalnej i budowie dobrej kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Szkolenia takie są przede wszystkim skierowane do kadry zarządzającej i menedżerskiej, która z natury powinna dbać o rozwój umiejętności interpersonalnych. Tego typu szkoleniami są wszelkie kursy rozwijające asertywność, umiejętność udzielania informacji zwrotnej czy zarządzania zespołem. Budowę kultury organizacji wspiera również sprawna komunikacja wewnętrzna, stąd warto rozważyć szkolenia z komunikacji wewnętrznej oraz inne tematy z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Szkolenia i kursy dotyczące komunikacji interpersonalnej czy też komunikacji w zespole organizowane są w większości dużych miast w Polsce. Miasta, w kórych aktualnie odbywają się tego typu szkolenia to między innymi: Warszawa, Gdańsk, Kraków, Kaowice, Wrocław, Poznań, Łódź, Lublin. Wiele szkoleń i kursów odbywa się również online, na żywo - pozwala to skorzystać z możliwości konsultacji z trenerem, przećwiczenia nabytej wiedzy oraz wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia. Zapoznanie się z podstawami komunikacji interpersonalnej możliwe jest również w trakcie kursów online realizowanych w postaci e-learning czy nagrań video. Pozwalają one zrozumieć podstawy efektywnej komunikacji, poznać techniki komunikacji interpersonalnej oraz dowiedzieć się jakie są najczęściej popełniane błędy w tym obszarze.

Czytaj więcej o komunikacji interpersonalnej.

Komunikacja w biznesie, komunikacja w zespole

Sprawna komunikacja w biznesie to jednak nie tylko komunikacja interpersonalna, chociaż jest ona niewątpliwie bardzo istotna dla zbudowania dobrej atmosfery i wytworzenia pozytywnej kultury organizacyjnej. Warto również zadbać o komunikację w zespole czy też komunikację wewnętrzną, która pozwala zapewnić dobre rozumienie celów przedsiębiorstwa, jego położenia rynkowego, sposobu działania i podejmowanych inicjatyw.

Kursy, szkolenia i warsztaty komunikacji interpersonalnej, szkolenia komunikacja w zespole

Wysokie umiejętności komunikacji pozwalają na bycie zrozumianym, wysłuchanym oraz na zrozumienie i wysłuchanie innych. Skuteczna komunikacja zachodzi wówczas, gdy odbiorca rozumie przekaz zgodnie z zamiarem i intencjami nadawcy. Efektywne i pozytywne porozumiewanie się między ludźmi jest jedną z najbardziej istotnych umiejętności w dzisiejszym świecie, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, dlatego komunikacja bywa nazywana kompetencją fundamentalną. Komunikacja leży u podstaw pracy menedżerów, specjalistów, marketerów i sprzedawców. W rozwoju umiejętności komunikacji pomocne mogą rozmaite kursy online, a także szkolenia i warsztaty z komunikacji. Organizowane są one zarówno w formule zajęć online, jak i stacjonarnie, głównie w dużych miastach takich jak Warszawa, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Katowice, Łódź, Lublin, Białystok, Toruń czy Rzeszów. Szkolenie z komunikacji pozwala na poznanie skutecznych, praktycznych narzędzi, które łatwo wykorzystać w codziennej pracy.

Listę kursów, warsztatów i szkoleń z komunikacji interpersonalnej oraz komuikacji w zespole znaleźć można na górze strony. Oferty zawierają informacje o terminie i miejscu odbycia się szkolenia, programie zajęć, trenerach prowadzących zajęcia oraz ceny uczestnictwa. Rejestracji na wybrany warsztat lub szkolenie można dokonać online z użyciem formularza rejestracji, który trafia bezpośrednio do organizatora. Szczególną popularnością cieszą się stacjonarne warsztaty z komunikacji interpersonalnej, szkolenia z komunikacji w zespole oraz szkolenia z komunikacji online.

Cele warsztatów z komunikacji, szkoleń i kursów z komunikacji interpersonalnej

Uczestnictwo w warsztatach komunikacji interpersonalnej pozwala:

 • dostarczyć wiedzę i umiejętności dotyczące skutecznego porozumiewania się,
 • poznać schemat procesu porozumiewania się,
 • poznać własny styl komunikacji, jego mocne i wymagające rozwoju strony, nawyki i błędy w komunikacji,
 • nauczyć się rozpoznawać styl komunikacji innych osób, nawiązywać nić porozumienia i pozytywną relację z osobami, z którymi komunikacja sprawiała nam trudności,
 • nabyć kompetencje niezbędne do efektywnej komunikacji, poznać techniki aktywnego słuchania, wyrażania własnego zdania i udzielania informacji zwrotnej,
 • nauczyć się budować skuteczne i czytelne komunikaty: zgodne z intencją nadawcy i zrozumiałe dla odbiorcy, nabyć umiejętności dostosowywania stylu komunikacji do odbiorcy,
 • kształtować postawę, która sprzyja pozytywnej komunikacji i budowaniu relacji z otoczeniem: w życiu prywatnym i zawodowym, w tym w biznesie,
 • budować własny wizerunek i autorytet dzięki skutecznej komunikacji.

W programie szkoleń, kursów i warsztatów z komunikacji omawiane są zagadnienia takie jak:

 • podstawy komunikacji jedno i dwukierunkowej,
 • schematy porozumiewania w sytuacjach społecznych,
 • otwartość i jej znaczenie w porozumiewaniu,
 • asertywność w komunikacji – oddzielanie faktów od opinii,
 • komunikacja, nadawanie i odbieranie informacji zwrotnych, aktywne słuchanie,
 • komunikacja niewerbalna i niewerbalne aspekty porozumiewania się,
 • porozumiewanie się w życiu zawodowym, budowanie pozytywnych relacji zawodowych, wystąpienia publiczne, wywieranie wpływu poprzez komunikację, autoprezentacja, komunikacja w zespole, komunikacja w biznesie, rozwiązywanie konfliktów.
Szkolenia NVC: Nonviolence Communication, czyli Porozumienie bez Przemocy

Coraz większą popularność zdobywają szkolenia NVC dotyczące komunikacji bez przemocy. W ich trakcie uczestnicy mogą zapoznać się z tą nowatorską metodą komunikacji opracowaną przez Marshalla B. Rosenberga. Metoda "Porozumienie Bez Przemocy" z założenia pomaga budować relacje i opierać kontakty w oparciu o wzajemny szacunek i współpracę. Metoda ta znajduje zastosowanie w coachingu, mediacjach, ale przede wszystim zarządzaniu i kierowaniu zespołami. Głównym celem tej metody jest wypracowanie porozumienia uwzględniającego potrzeby wszystkich stron, odejście od dominacji i stosowania ocen dobry-zły, a w zamian proponuje wypracowanie autentycznego porozumienia dzięki uczeniu szczerego i jasnego wyrażania siebie, jednocześnie z szacunkiem i empatią względem innych ludzi. Pozwala to słyszeć własne głębokie potrzeby i oczekiwania, ale także identyfikować i rozumieć cudze potrzeby, a dzięki temu budować pozytywne nawyki komunikacyjne. Szkolenia NVC (porozumienie bez przemocy) zdobywają coraz większą popularność ze względu na prostotę metody NVC, jej efektywność i rezultaty jakie przynosi zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

W programie kursów i szkoleń NVC, czyli szkoleń porozumienie bez przemocy omawiane są zagadnienia między innymi:

 • czym jest NVC (Nonviolence Communication), czyli Porozumienie bez Przemocy,
 • zasady prowadzenia rozmowy zgodnie z zasadami NVC,
 • na czym polega metoda "4 uszu" i jak dzięki niej ujarzmić agresję,
 • język żyrafy a język szakala,
 • odróżnianie spostrzeżeń od ocen,
 • wyrażanie uczuć i emocji poprzez branie za nie odpowiedzialności,
 • dostrzeganie ukrytych za uczuciami zaspokojonych lub niezaspokojonych potrzeb,
 • wyrażanie próśb o konkretne działanie w sposób akceptujący odmowę.
Komunikacja interpersonalna: warsztaty komunikacji, kursy i szkolenia z komunikacji interpersonalnej!
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Szkolenia z komunikacji interpersonalnej

Dowiedz się czemu warto brać udział w warsztatach z komunikacji interpersonalnej?
Dowiedz się czym jest baza szkoleń, kursów i konferencji biznesowych Eventis.pl

Warsztaty, kursy i szkolenia z komunikacji interpersonalnej pomogą Ci rozwinąć niezwykle cenną umiejętność efektywnego porozumiewania się, która ma ogromny wpływ zarówno na jakość naszego życia prywatnego, jak i zawodowego. Bez względu na to czy pracujesz w biznesie, jesteś nauczycielem bądź lekarzem szkolenia i kursy z komunikacji interpersonalnej pozwolą Ci uwolnić swój potencjał, zbudować pozytywne relacje z otoczeniem i rozwijać umiejętności zawodowe.

W naszej bazie znajdziesz zarówno szkolenia i warsztaty stacjonarne organizowane w miastach takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Łódź czy Poznań, jak też kursy online - zarówno te z zajęciami prowadzonymi na żywo, jak i kursy online multimedialne, w których to Ty decydujesz kiedy realizujesz kolejne lekcje.

Zebranie wielu ofert w jednym miejscu pozwala dużo szybciej znaleźć dobre szkolenie z komunikacji interpersonalnej, porównać jego program i cenę z innymi ofertami i zarejestrować się online!

To bardzo proste, wybierz szkolenie lub kurs dla siebie, a następnie wypełnij formularz rejestracji online. Trafi on do organizatora, który skontaktuje się z Tobą, aby potwierdzić rejestrację, przyjąć płatność i przekazać informacje organizacyjne.

Rejestracja na kursy, szkolenia i warsztaty za pośrednictwem Eventis jest bezpłatna - płacisz tylko cenę udziału w zajęciach dla ich organizatora!
Warsztaty, kursy i szkolenia komunikacja personalna

Zostaw e-mail i subskrybuj powiadomienia o nowych kursach i szkoleniach z komunikacji interpersonalnej.