Komunikacja interpersonalna: szkolenia i kursy!

Poznaj najlepsze szkolenia dotyczące efektywnej komunikacji interpersonalnej. Sprawdź sylwetki prelegentów i program zajęć szkoleniowych. Wybierz kurs, warsztaty lub szkolenie dla siebie i zgłoś się online. Rozwiń Szkolenia z komunikacji interpersonalnej pomogą Ci rozwinąć niezwykle cenną umiejętność efektywnego porozumiewania się, która ma ogromny wpływ zarówno na jakość naszego życia prywatnego, jak i zawodowego. Bez względu na to czy pracujesz w biznesie, jesteś nauczycielem bądź lekarzem szkolenia i kursy z komunikacji interpersonalnej pozwolą Ci uwolić swój potencjał, zbudować pozytywne relacje z otoczeniem i rozwijać umiejętności zawodowe. Poniżej możesz znaleźć zarówno szkolenia stacjonarne organizowane w miastach takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Łódź czy Poznań, jak też kursy online - zarówno te z zajęciami prowadzonymi na żywo, jak i kursy online multimedialne, w których to Ty decydujesz kiedy realizujesz kolejne lekcje. Zwiń

Poznaj najlepsze szkolenia dotyczące efektywnej komunikacji interpersonalnej. Sprawdź sylwetki prelegentów i program zajęć szkoleniowych. Wybierz kurs, warsztaty lub szkolenie dla siebie i zgłoś się online. Szkolenia z komunikacji interpersonalnej pomogą Ci rozwinąć niezwykle cenną umiejętność efektywnego porozumiewania się, która ma ogromny wpływ zarówno na jakość naszego życia prywatnego, jak i zawodowego. Bez względu na to czy pracujesz w biznesie, jesteś nauczycielem bądź lekarzem szkolenia i kursy z komunikacji interpersonalnej pozwolą Ci uwolić swój potencjał, zbudować pozytywne relacje z otoczeniem i rozwijać umiejętności zawodowe. Poniżej możesz znaleźć zarówno szkolenia stacjonarne organizowane w miastach takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Łódź czy Poznań, jak też kursy online - zarówno te z zajęciami prowadzonymi na żywo, jak i kursy online multimedialne, w których to Ty decydujesz kiedy realizujesz kolejne lekcje.
szkolenia komunikacja interpersonalna
Przewiń stronę

Szkolenia z komunikacji interpersonalnej: 28

Artykuł

Komunikacja interpersonalna w firmie

Sukces firmy jest uzależniony od wielu czynników. Część z nich ma czysto techniczny charakter – chodzi np. o jakość sprzętu w parku maszynowym czy stosowanego oprogramowania. Jednak kluczową rolę w każdym przypadku odgrywa tzw. czynnik ludzki. To, jak personel będzie realizował swoje zadanie i misję organizacji, zależy m.in. od tego, jak będzie w niej prowadzona komunikacja interpersonalna. 

Komunikacja interpersonalna
Komunikacja interpersonalna w firmie to ogół wymiany komunikatów między wszystkimi osobami zaangażowanymi w funkcjonowanie organizmu. Bez sprawnego porozumiewania się nie ma mowy o doskonałości w zarządzaniu.

Na co wpływa efektywna komunikacja interpersonalna?

Od jakości porozumiewania się zależą między innymi takie aspekty funkcjonowania w firmie jak m.in.:

  • skuteczność i przejrzystość przekazywania informacji – w sposób, który pozwala „przebić się” przez bariery i zakłócenia,
  • atmosfera pracy – efektywna komunikacja sprzyja przyjaznemu klimatowi panującemu między pracownikami, co przekłada się na wyższą skłonność do wydajnej współpracy,
  • motywacja członków zespołu do działania i zaangażowania się w życie organizacji,
  • efektywność działań HR.

Dlatego tak istotna jest dbałość o zachowanie jej najwyższych standardów.

Komunikacja w biznesie w praktyce

Warto pamiętać, że komunikacja interpersonalna w firmie przebiega na dwóch liniach. Wyróżniamy:

  • komunikację poziomą – a więc tę nawiązywaną przez osoby zajmujące taką samą lub podobną pozycję,
  • komunikacja pionowa – to wymiana informacji pomiędzy kadrą menadżerską a podwładnymi.

Warto zwrócić tu uwagę na bardzo ważne słowo, jakim jest „wymiana” – szczególnie ważna w rozmowach szef / kierownik – pracownik. Efektywna komunikacja musi być dwustronna. Oznacza to, że kadra musi mieć szansę na wyrażenie własnej opinii o działaniu organizacji, a zachęcanie pracowników do dzielenia się sugestiami, podpowiedziami oraz partnerskiej dyskusji to wyjątkowo skuteczne narzędzie motywowania. Pozwala to też zapobiegać powstawaniu konfliktów, co powinno być również elementem systemu ocen pracowniczych.

Jak dbać o komunikację interpersonalną w firmie?

Sposób budowania polityki komunikacyjnej w firmie jest uzależniony m.in. od jej wielkości, a także od wdrożonej struktury organizacyjnej. Niemniej jednak, zawsze warto zadbać o stworzenie:

  • dobrej atmosfery pełnej zaufania – będzie sprzyjała otwartości w komunikacji,
  • transparentności prowadzonej komunikacji – pozwoli ona uniknąć m.in. pogłosek i plotek, które skutecznie obniżają morale i wydajność zespołu,
  • odpowiednich standardów szkolenia i rekrutowania pracowników - już na etapie rekrutacji i selekcji należy zadbać o odpowiednie standardy i dobór kandydatów, którzy będą w stanie funkcjonować zgodnie z obowiązującą w organizacji kulturą otwartości i porozumiewania się.

Istotne jest również wyznaczenie osób odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną w obszarze interpersonalnym – można ją powierzyć np. kierownictwu działu HR. Ważne, żeby nas sposobem porozumiewania się pracowników czuwały osoby, które pomogą sprawnie rozwiązać konflikty interpersonalne.

Jak rozwijać komunikację interpersonalną poprzez szkolenia?

Szkolenia z komunikacji interpersonalnej mogą być pomocne w usprawnieniu komunikacji interpersonalnej i budowie dobrej kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Szkolenia takie są przede wszystkim skierowane do kadry zarządzającej i menedżerskiej, która z natury powinna dbać o rozwój umiejętności interpersonalnych. Tego typu szkoleniami są wszelkie kursy rozwijające asertywność, umiejętność udzielania informacji zwrotnej czy zarządzania zespołem. Budowę kultury organizacji wspiera również sprawna komunikacja wewnętrzna, stąd warto rozważyć szkolenia z komunikacji wewnętrznej oraz inne tematy z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Szkolenia i kursy dotyczące komunikacji interpersonalnej czy też komunikacji w zespole organizowane są w większości dużych miast w Polsce. Miasta, w kórych aktualnie odbywają się tego typu szkolenia to między innymi: Warszawa, Gdańsk, Kraków, Kaowice, Wrocław, Poznań, Łódź, Lublin. Wiele szkoleń i kursów odbywa się również online, na żywo - pozwala to skorzystać z możliwości konsultacji z trenerem, przećwiczenia nabytej wiedzy oraz wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia.

Czytaj więcej o komunikacji interpersonalnej.

Komunikacja w biznesie

Sprawna komunikacja w biznesie to jednak nie tylko komunikacja interpersonalna, chociaż jest ona niewątpliwie bardzo istotna dla zbudowania dobrej atmosfery i wytworzenia pozytywnej kultury organizacyjnej. Warto również zadbać o komunikację w zespole czy też komunikację wewnętrzną, która pozwala zapewnić dobre rozumienie celów przedsiębiorstwa, jego położenia rynkowego, sposobu działania i podejmowanych inicjatyw.

Komunikacja interpersonalna w firmie