Wyszukiwanie wydarzeń
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Szkolenia z komunikacji interpersonalnej dostępne w 2020 roku

Wyświetlone wszystkie (31)
1
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Effect Group Sp. z o.o.

Effect Group Sp. z o.o.

Szkolenia z komunikacji interpersonalnej dostępne w 2020 roku Szkolenia z komunikacji interpersonalnej dostępne w 2020 roku

Wyświetlone wszystkie (31)
1
Zobacz również
 

Komunikacja interpersonalna w firmie

Sukces firmy jest uzależniony od wielu czynników. Część z nich ma czysto techniczny charakter – chodzi np. o jakość sprzętu w parku maszynowym czy stosowanego oprogramowania. Jednak kluczową rolę w każdym przypadku odgrywa tzw. czynnik ludzki. To, jak personel będzie realizował swoje zadanie i misję organizacji, zależy m.in. od tego, jak będzie w niej prowadzona komunikacja interpersonalna. 

Komunikacja interpersonalna

Komunikacja interpersonalna w firmie to ogół wymiany komunikatów między wszystkimi osobami zaangażowanymi w funkcjonowanie organizmu. Bez sprawnego porozumiewania się nie ma mowy o doskonałości w zarządzaniu.

Na co wpływa efektywna komunikacja interpersonalna?

Od jakości porozumiewania się zależą między innymi takie aspekty funkcjonowania w firmie jak m.in.:
  • skuteczność i przejrzystość przekazywania informacji – w sposób, który pozwala „przebić się” przez bariery i zakłócenia,
  • atmosfera pracy – efektywna komunikacja sprzyja przyjaznemu klimatowi panującemu między pracownikami, co przekłada się na wyższą skłonność do wydajnej współpracy,
  • motywacja członków zespołu do działania i zaangażowania się w życie organizacji,
  • efektywność działań HR.
Dlatego tak istotna jest dbałość o zachowanie jej najwyższych standardów.

Komunikacja w biznesie w praktyce

Warto pamiętać, że komunikacja interpersonalna w firmie przebiega na dwóch liniach. Wyróżniamy:
  • komunikację poziomą – a więc tę nawiązywaną przez osoby zajmujące taką samą lub podobną pozycję,
  • komunikacja pionowa – to wymiana informacji pomiędzy kadrą menadżerską a podwładnymi.
Warto zwrócić tu uwagę na bardzo ważne słowo, jakim jest „wymiana” – szczególnie ważna w rozmowach szef / kierownik – pracownik. Efektywna komunikacja musi być dwustronna. Oznacza to, że kadra musi mieć szansę na wyrażenie własnej opinii o działaniu organizacji, a zachęcanie pracowników do dzielenia się sugestiami, podpowiedziami oraz partnerskiej dyskusji to wyjątkowo skuteczne narzędzie motywowania. Pozwala to też zapobiegać powstawaniu konfliktów, co powinno być również elementem systemu ocen pracowniczych

Jak dbać o komunikację interpersonalną w firmie?

Sposób budowania polityki komunikacyjnej w firmie jest uzależniony m.in. od jej wielkości, a także od wdrożonej struktury organizacyjnej. Niemniej jednak, zawsze warto zadbać o stworzenie:
  • dobrej atmosfery pełnej zaufania – będzie sprzyjała otwartości w komunikacji,
  • transparentności prowadzonej komunikacji – pozwoli ona uniknąć m.in. pogłosek i plotek, które skutecznie obniżają morale i wydajność zespołu,
  • odpowiednich standardów szkolenia i rekrutowania pracowników - już na etapie rekrutacji i selekcji należy zadbać o odpowiednie standardy i dobór kandydatów, którzy będą w stanie funkcjonować zgodnie z obowiązującą w organizacji kulturą otwartości i porozumiewania się.
Istotne jest również wyznaczenie osób odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną w obszarze interpersonalnym – można ją powierzyć np. kierownictwu działu HR. Ważne, żeby nas sposobem porozumiewania się pracowników czuwały osoby, które pomogą sprawnie rozwiązać konflikty interpersonalne.

Jak rozwijać komunikację interpersonalną poprzez szkolenia?

Szkolenia z komunikacji interpersonalnej mogą być pomocne w usprawnieniu komunikacji interpersonalnej i budowie dobrej kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Szkolenia takie są przede wszystkim skierowane do kadry zarządzającej i menedżerskiej, która z natury powinna dbać o rozwój umiejętności interpersonalnych. Tego typu szkoleniami są wszelkie kursy rozwijające asertywność, umiejętność udzielania informacji zwrotnej czy zarządzania zespołem. Budowę kultury organizacji wspiera również sprawna komunikacja wewnętrzna, stąd warto rozważyć szkolenia z komunikacji wewnętrznej oraz inne tematy z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi.

Czytaj więcej o komunikacji interpersonalnej.