Anna Gajewska

Feedback i feedforward: co to jest feedback i feedforward?

Zastanawiasz się czym jest feedback oraz feedforward? A może chcesz nauczyć się dawać merytoryczną i profesjonalną informację zwrotną? Sprawdź, jak wykorzystać feedback do zbudowania pozytywnych relacji i rozwoju własnego oraz współpracowników.

Spis treści:

 1. Co to jest feedback? Definicja feedback.
 2. Co to jest feedforward? Definicja feedforward.
 3. Jaki jest cel dawania informacji zwrotnej, czyli feedbacku?
 4. Jak dawać feedback?
 5. Podsumowanie
Co to jest feedback? Definicja feedback.

Słowo feedback pochodzi z języka angielskiego i oznacza informację zwrotną dotyczącą produktu, usługi lub zachowań konkretnej osoby. Najczęściej jednak, kiedy mowa jest o feedbacku mamy na myśli informację zwrotną udzielaną pracownikowi lub współpracownikowi, której celem jest przekazanie pozytywnych i negatywnych uwag dotyczących wykonywanej pracy, umiejętności lub innych obszarów.

Feedback powstał jako narzędzie rozwojowe, a więc takie, którego celem jest wskazanie osobie, której udzielamy feedbacku, jakie z jej zachowań czy działań są cenione (feedback pozytywny), a które powinny podlegać zmianie z punktu widzenia osoby udzielającej informacji zwrotnej (feedback negatywny).

W praktyce najczęściej feedback, czyli informację zwrotną otrzymuje pracownik od przełożonego, chociaż w wielu nowoczesnych organizacjach, przedsiębiorstwach i instytucjach praktykuje się udzielanie informacji zwrotnej również od podwładnych do przełożonych (np. dotyczącej jakości komunikacji ze strony przełożonego). Feedback udzielany jest często również współpracownikom, np. działy marketingu często udzielają informacji zwrotnej agencjom reklamowym, w której przekazywane są uwagi dotyczących czy to zrozumienia briefu reklamowego czy też spełnienia określonych w nim oczekiwań.

Udzielanie informacji zwrotnej jest jedną z kluczowych umiejętności menedżerskich, a nieprawidłowo udzielany feedback może prowadzić do demotywacji oraz konfliktów. Profesjonalny, kompetentny i merytoryczny feedback może natomiast być cenną wskazówką dla pracownika, pozwalającą na szybszy rozwój zawodowy, a więc może być korzystny zarówno dla pracownika, jak i organizacji.

Co to jest feedforward? Definicja feedforward.

Udzielanie informacji zwrotnej jest niezwykle trudne i często prowadzi do odwrotnych efektów od zamierzonych. Dlatego feedback coraz częściej zastępowany jest przez feedforward.

Co to jest feedforward? Podobnie jak feedback, feedforward jest narzędziem rozwijającym kompetencje i zachowania pracowników. Feedforward nie koncentruje się jednak na udzielaniu informacji zwrotnej w odniesieniu do już zaobserwowanych zachowań pracownika, ale koncentruje się na udzieleniu wskazówek pozwalających uniknąć zaistnienia potencjalnych problemów. Zamiast więc mówić pracownikowi jakie jego zachowania wymagają zmiany (np. punktualność dostarczania raportów), feedforward koncentruje się na przekazaniu uwag co należy zrobić, aby problem w ogóle się nie pojawił (np. na ustaleniu czynności, których podjęcie zapewni dostarczanie raportów na czas).

Feedforward rzadziej wywołuje stres zarówno u pracownika, jak i u menedżera udzielającego feedforwardu, dlatego warto dowiedzieć się więcej na czym polega feedback oraz feedforward oraz sprawdzić listę szkoleń, kursów i warsztatów z feedbacku i feedforwardu, które mogą pomóc w zdobyciu umiejętności posługiwania się tymi metodami.

Chcesz nauczyć się udzielać informacji zwrotej?

Szkolenia i kursy feedback i feedforward

Jaki jest cel dawania informacji zwrotnej, czyli feedbacku?

Celem dawania informacji zwrotnej są:

 • wskazanie pracownikowi jego mocnych stron i wzmocnienie ich w ten sposób,
 • wskazanie pracownikowi stron, które wymagają poprawienia czy rozwoju,
 • zachęcenie i zmotywowanie pracownika do podjęcia zmian,
 • osiągnięcie lepszych efektów pracy i współpracy przez danego pracownika oraz organizację dzięki wzmocnieniu mocnych stron i wdrożeniu zmian w zidentyfikowanych obszarach.

Dobrze przekazana informacja zwrotna buduje więc sytuację win-win, pracownik może rozwijać się zawodowo poprzez lepsze spełnianie oczekiwań pracodawcy, a pracodawca zyskuje bardziej efektywnego pracownika.

Jak dawać feedback?

Wiele osób zastanawia się jak udzielać feedbacku? Nic dziwnego, gdyż udzielanie feedbacku jest jedną z najtrudniejszych umiejętności menedżerskich powodujących stres zarówno u pracownika, któremu jest udzielana informacja zwrotna, jak i u menedżera, który ma za zadanie jej udzielić. Chcąc zminimalizować ten stres i osiągnąć jak najlepsze rezultaty warto trzymać się kilku zasad:

 • Feedback powinien być bezpośredni – udzielanie informacji zwrotnej powinno mieć miejsce twarzą w twarz, forma tylko pisemna bądź za pośrednictwem osób trzecich prawnie nigdy nie pozwala uchwycić sedna informacji zwrotnej.
 • Zadbaj o prywatność feedbacku – zadbaj, aby rozmowę, w której przekazujesz informację słyszał jedynie zainteresowany, udzielanie feedbacku publicznie czy też bez zapewnienia prywatności rozmowy będzie odbierane jak piętnowanie.
 • Zaplanuj feedback i uprzedź pracownika – przygotuj się do przekazania informacji zwrotnej, zaplanuj udzielenie feedbacku i uprzedź pracownika o temacie rozmowy, aby nie czuł się zaskoczony.
 • Feedback powinien być rozmową – feedback nie może być monologiem ani listą punktów do przekazania. Udzielanie informacji zwrotnej to rozmowa, w której warto potwierdzić wspólne rozumienie przekazywanych informacji oraz umożliwić pracownikowi odniesienie się do przekazanych informacji.
 • Oceniaj zachowania, nie ludzi – informacja zwrotna powinna się koncentrować na obserwowanych zachowaniach, nie na ludziach.
 • Bądź rzeczowy – przygotuj nie tylko listę pozytywnych i negatywnych zachowań, ale również przykłady sytuacji, w których zauważone zostało dane zachowanie. Trawnie nazwij dane zachowanie, aby nie pozostawiać miejsca na domysły.
 • Pamiętaj o rozwojowym charakterze feedbacku – przekazując informację zwrotną chcesz, aby pracownik podjął działania rozwojowe i czuł się zmotywowany. Dlatego skoncentruj się na wytłumaczeniu, dlaczego oczekujesz danych zachowań i co mogą one przynieść zarówno pracownikowi, jak i organizacji.
 • Zadbaj o kompleksową informację zwrotną – żaden pracownik nie wykonuje swojej pracy tylko dobrze lub tylko źle, dlatego przekazując informację zwrotną należy być szczerym i omówić szeroko zachowania pracownika. Warto również zebrać uwagi od współpracowników, co pozwoli uczynić informację zwrotną bardziej obiektywną i trafną.

Feedback i Feedforward

Podsumowanie

Feedback może być doskonałym narzędziem rozwojowym pozwalającym przenieść współpracę z pracownikiem na wyższy poziom. Warto jednak zadbać, aby informacja zwrotna przekazywana była w sposób kompetentny, w czym pomóc może przestrzeganie najważniejszych zasad dawania feedbacku. Chcąc uniknąć stresu związanego z przygotowaniem i przekazaniem informacji zwrotnej możemy skorzystać z feedforwardu, a więc bliźniaczej do feedbacku metody, która w większym stopniu koncentruje się na przyszłości i zapobieganiu powstawaniu problemów, niż na udzielaniu informacji zwrotnej do już zaobserwowanych zachowań. Pomoc w poznaniu zasad feedbacku i feedforwardu mogą stanowić profesjonalne szkolenia i warsztaty menedżerskie.

Anna Gajewska

Anna Gajewska

Redaktor Eventis.pl

Interesuję się przede wszystkim tematyką rozwoju osobistego, budowania kompetencji z zakresu budowania zespołów, motywowania pracowników, efektywnej komunikacji, rozwoju inteligencji emocjonalnej i treningu asertywności, a także tematami radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy, organizacją czasu pracy i pokrewnymi tematami.

Polecane wydarzenia

Ostatnie artykuły

Platformy do kursów online i szkoleń internetowych
23 maja 2022
Platformy do kursów online i szkoleń internetowych

Sprawdź czym są platformy do kursów i szkoleń online i jakie są najpopularniejsze programy i platformy do tworzenia, prowadzenia i wyszukiwania szkoleń i kursów internetowych.

Czytaj więcej
Jak napisać wniosek o dofinansowanie szkolenia przez pracodawcę?
20 maja 2022
Jak napisać wniosek o dofinansowanie szkolenia przez pracodawcę?

Zastanawiasz się czy twój pracodawca może pomóc Ci sfinansować udział w szkoleniu lub kursie? Sprawdź jak napisać wniosek o dofinansowanie szkolenia przez pracodawcę oraz pobierz nasz bezpłatny wzór.

Czytaj więcej
Co to jest compliance, czyli compliance po polsku!
5 maja 2022
Co to jest compliance, czyli compliance po polsku!

Sprawdź co oznacza słowo compliance, jakie są zadania compliance oraz kto zobowiązany jest wdrożyć system compliance w celu zapewnienia, że przedsiębiorstwo, instytucja lub organizacja prowadzą działalność zgodnie z prawem.

Czytaj więcej
10% przychodu z marca 2022 przekażemy na pomoc Ukrainie!
4 marca 2022
10% przychodu z marca 2022 przekażemy na pomoc Ukrainie!

Serwis Eventis.pl przekaże 10% przychodu z marca 2022 na rzecz organizacji humanitarnych zajmujących się pomocą uchodźcom z Ukrainy oraz mieszkańcom Ukrainy.

Czytaj więcej