Anna Gajewska

Feedback: co to jest, jak udzielać i przyjmować informację zwrotną?

W dzisiejszym świecie zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej, umiejętność udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej (feedbacku) odgrywa kluczową rolę w procesie rozwoju i doskonalenia. Feedback stanowi istotny element wszelkich interakcji, wpływając nie tylko na relacje międzyludzkie, ale również na skuteczność działań oraz rozwój umiejętności. To narzędzie, które umożliwia lepsze zrozumienie własnych mocnych stron, obszarów do poprawy oraz wpływa na rozwój osobisty i zawodowy.

W niniejszym artykule przyjmiemy wyzwanie zdefiniowania i zrozumienia znaczenia feedbacku, jego roli w procesie komunikacji oraz wyjaśnimy, jak prawidłowo udzielać oraz skutecznie przyjmować informację zwrotną. Rozważymy zarówno aspekty praktyczne udzielania feedbacku, jak i znaczenie właściwego przyjmowania otrzymanych uwag w celu osiągnięcia efektywnego rozwoju.

Będziemy analizować konstruktywne podejście do feedbacku, metody udzielania informacji zwrotnej w sposób, który jest pomocny i wspierający, a jednocześnie nie narusza motywacji i zaangażowania. Przeanalizujemy także techniki skutecznego przyjmowania feedbacku, co pozwoli na lepsze zrozumienie jego wartości oraz wykorzystanie go jako narzędzia doskonalenia.

Odkryjemy, dlaczego feedback jest kluczowy zarówno w życiu zawodowym, poprawiając efektywność zespołów i kulturę organizacyjną, jak i w życiu osobistym, umożliwiając budowanie lepszych relacji i zwiększając samoświadomość jednostki.

Feedback

W artykule zaprezentujemy wskazówki, techniki i praktyczne przykłady, które pomogą w zrozumieniu, jak skutecznie zarządzać procesem feedbacku, aby osiągnąć pozytywne i trwałe rezultaty.

Co znaczy feedback po polsku?

"Feedback" po polsku oznacza "informację zwrotną" lub "opinię zwrotną". To komentarz lub ocena, którą ktoś otrzymuje na temat wykonywanej pracy, produktu, usługi itp. i służy do dalszego rozwoju, poprawy lub oceny danego elementu.

Czym dokładnie jest feedback?

Feedback to informacja zwrotna lub ocena przekazywana w odpowiedzi na wykonane działania, prezentacje, projekty, produkty, usługi lub zachowanie. Może być pozytywny, negatywny lub konstruktywny, mający na celu wspieranie rozwoju i doskonalenia.

Sytuacje, w których feedback jest przekazywany, mogą obejmować:

 • W miejscu pracy: podczas spotkań z szefem, oceny rocznej, podczas prezentacji projektów, w trakcie współpracy z zespołem.
 • W edukacji: nauczyciele oceniają uczniów czy studentów, by pomóc im w doskonaleniu nauki i umiejętności.
 • W biznesie: klienci lub partnerzy biznesowi udzielają informacji zwrotnej dotyczącej produktów lub usług, co pomaga firmom w doskonaleniu oferty.
 • W relacjach osobistych: partnerzy, przyjaciele lub członkowie rodziny mogą udzielać sobie opinii zwrotnej w celu polepszenia wzajemnej relacji.

Dlaczego feedback jest taki ważny?

Umiejętność udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej (feedbacku) jest kluczowa zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym z wielu powodów. Feedback to proces, który towarzyszy nam codziennie, czasami w sposób formalny, czasami nieformalny. Przekazuje nam informacje o tym, jak funkcjonujemy, jakie są nasze mocne strony i wskazuje obszary, które mogą być poprawione.

W życiu osobistym, umiejętność udzielania konstruktywnego feedbacku i umiejętność przyjmowania go z pokorą pomaga budować zdrowe relacje. To sposób na jasną komunikację z partnerem, rodziną czy przyjaciółmi. Dzięki feedbackowi możemy lepiej zrozumieć, jak nasze zachowanie wpływa na innych i co możemy zrobić, aby budować silniejsze relacje.

W środowisku zawodowym, umiejętność zarówno udzielania, jak i przyjmowania feedbacku jest kluczowa dla rozwoju zawodowego. Przekazując feedback, możemy poprawić wydajność zespołu, rozpoznając mocne strony i obszary do poprawy. Przyjmowanie feedbacku z kolei umożliwia lepsze zrozumienie oczekiwań, co przekłada się na doskonalenie umiejętności i osiągnięć zawodowych.

Otrzymywanie feedbacku, zarówno pozytywnego, jak i krytycznego, pomaga nam lepiej zrozumieć siebie, własne działania i wpływ na innych. To narzędzie, które umożliwia nieustanny rozwój, zarówno w obszarze osobistym, jak i zawodowym, pomagając lepiej radzić sobie z wyzwaniami i doskonalić siebie.

Feedback możemy też zastosować do poprawiania jakości świadczonych usług czy produktów. Warto więc zapytać klientów o informację zwrotną dotyczącą procesu obsługi klienta czy też satysfakcji z zakupionego produktu. Głęboki feedback pozwala zgromadzić mnóstwo wskazówek, które obszary wymagają poprawy, a które funkcjonują na wysokim poziomie. Taki feedback może przyjmować różne formy: ocen i ratingów, opinii konsumenckich, ankiet satysfakcji, wywiadów indywidualnych itp.

Do czego służy feedback?

Feedback, czyli przekazywanie informacji zwrotnej służy przede wszystkim do:

 • Rozwoju, gdyż daje informacje na temat mocnych i słabych stron, umożliwiając osobom lub organizacjom dostosowanie się i rozwój.
 • Poprawy, ponieważ zadaniem informacji zwrotnej jest wskazanie obszarów wymagających ulepszenia, naprawy lub zmiany.
 • Motywacji, ponieważ pozytywny feedback może zwiększyć motywację i zaangażowanie, podczas gdy konstruktywny feedback może zainspirować do doskonalenia.
 • Budowania relacji, dzięki zastosowaniu otwartej komunikacji, na której opierają się dobre i szczere relacje. Feedback pomaga w zrozumieniu potrzeb i oczekiwań innych.
 • Oceny postępów poprzez fakt, że wskazuje, czy cele zostały osiągnięte i jak daleko jest się od ich realizacji.

Ważne jest, aby feedback był konstruktywny, oparty na faktach, konkretny i zorientowany na zachowanie, a nie na osobę. Otwarta i szczerze przekazywana informacja pomaga w doskonaleniu umiejętności i poprawy działań.

Rodzaje feedbacku

Oto główne rodzaje feedbacku, z którymi spotykamy się na co dzień:

 • Pozytywny feedback: Wyraża uznanie lub pochwałę za dobre wykonanie, osiągnięcia lub postępy. Ma na celu podkreślenie mocnych stron i pozytywnych zachowań.

 • Negatywny feedback: Konstruktywnie wskazuje obszary do poprawy, błędy lub aspekty, które wymagają ulepszenia. Jest podawany w celu wsparcia rozwoju.

 • Konstruktywny feedback: Oparta na faktach informacja zwrotna, która skupia się na ulepszeniach, sugerując konkretne kroki, jak coś poprawić, zamiast jedynie wskazywać na błędy.

 • Bezpośredni feedback: Jest wyrażany jasno i otwarcie, bez omijania sedna sprawy. Cechuje go bezpośredniość i klarowność przekazu.
 • Okresowy feedback: Udzielany regularnie w określonych odstępach czasu, np. co kwartał, raz na rok. Pomaga w śledzeniu postępów i ocenie osiągnięć w dłuższym okresie.

 • Spontaniczny feedback: Udzielany spontanicznie, bez wcześniejszego zaplanowania, w odpowiedzi na natychmiastowe zdarzenia lub sytuacje.

 • Formalny feedback: Jest często związany z oficjalnymi procedurami w organizacji, takimi jak roczne oceny pracownicze. Ma ustalone ramy i protokoły.

 • Nieformalny feedback: Może być udzielany spontanicznie w różnych sytuacjach codziennych, bez formalnych ram czasowych czy protokołów.

 • Wszechstronny feedback: Skupia się na różnych aspektach zachowania, pracy lub działania, uwzględniając różnorodne obszary do rozwoju.

Różnorodne rodzaje feedbacku są stosowane w różnych kontekstach i sytuacjach, a ich odpowiednie wykorzystanie zależy od celu, jakim jest poprawa, motywacja czy rozwój danego człowieka lub zespołu.

Jakie są dobre rady dla osób udzielających informacji zwrotnej, czyli przekazujących feedback?

Udzielanie konstruktywnego feedbacku to umiejętność, która wymaga uwagi i taktu. Oto kilka głównych wskazówek dla osób udzielających informacji zwrotnej:

 • Bądź konkretny: Wskazuj konkretne sytuacje, zachowania lub elementy, na których chcesz się skoncentrować i je omówić. Im bardziej szczegółowy feedback, tym łatwiej osobie odbierającej go będzie zrozumieć, o co chodzi, a w przyszłości zachować się czy postąpić w inny sposób.

 • Bazuj na faktach: Ogranicz się do obserwacji i faktów, unikaj domysłów lub osądów subiektywnych. Skup się na tym, co się stało, a nie na interpretacjach. Nigdy nie opieraj się na plotkach czy niepotwierdzonych opiniach.

 • Zachowaj równowagę: Zrównoważony feedback zawiera zarówno pozytywne elementy, które warto podkreślić, jak i obszary do poprawy. Oczywiście nie szukaj na siłę obszarów do poprawy, jeśli w rzeczywistości ich nie widzisz. Również nieszczere pochwały nie są zalecane w przypadku udzielania informacji zwrotnej.

 • Bądź konstruktywny: Zamiast jedynie wskazywać błędy, sugeruj sposoby na poprawę sytuacji. Podpowiedz, co można zrobić inaczej, aby uzyskać lepsze rezultaty. Wskazuj, dlaczego dane zachowanie było niepożądane oraz jakie zachowania byłyby adekwatne w danej sytuacji.

 • Bądź empatyczny: Pamiętaj o emocjach drugiej osoby i wybieraj słowa ostrożnie. Feedback powinien być konstruktywny, a nie krytyczny. Staraj się zrozumieć perspektywę drugiej strony, zadbaj również o poczucie bezpieczeństwa i zrozumienie, że celem feedbacku jest rozwój, a nie skupienie się na błędach itp.

 • Utrzymuj otwartą komunikację: Wspieraj dialog i zadbaj o stworzenie atmosfery pozwalającej na swobodną rozmowę. Daj drugiej osobie możliwość zadawania pytań i wyrażania swoich poglądów na temat otrzymanej informacji zwrotnej.

 • Oferuj wsparcie: Zaproponuj swoją pomoc w realizacji zaleceń zawartych w feedbacku. Możesz zaoferować szkolenie, dodatkowe wsparcie lub wskazać na dostępne zasoby. Wskaż, że osoba „feedbackowana” może na Ciebie liczyć.

 • Bądź systematyczny: Regularnie udzielaj feedbacku, aby zachęcać do stałego rozwoju. Systematyczność pomaga w zrozumieniu, że feedback nie jest jednorazowym zdarzeniem, lecz procesem ciągłego doskonalenia. Zapowiedz też feedback z wyprzedzeniem, aby osoba, do której kierujesz informację zwrotną nie czuła się zaskoczona.

Przekazując feedback, istotne jest zrozumienie celu – konstruktywna informacja zwrotna ma na celu pomoc drugiej osobie w rozwoju, a nie jedynie wyrażenie krytyki.

Jakie są dobre rady dla osób przyjmujących informację zwrotną, czyli feedback?

Oto kilka przydatnych wskazówek dla osób przyjmujących informację zwrotną:

 • Słuchaj uważnie: Skup się na tym, co druga osoba mówi. Skoncentruj się na otrzymywanej informacji oraz daj się wypowiedzieć swojemu rozmówcy, aby otrzymać możliwie kompletną informację zwrotną.

 • Unikaj obrony: Choć czasem feedback może być trudny do przyjęcia, staraj się nie reagować obronną postawą. Zamiast tego, staraj się zrozumieć perspektywę drugiej osoby oraz jej punkt widzenia.

 • Otwórz się na zmiany: Rozważ feedback jako szansę do rozwoju, a nie jako atak. Wykaż się gotowością do zmiany swoich działań w oparciu o otrzymane uwagi.

 • Pytaj o wyjaśnienia: Jeśli coś nie jest jasne, nie wahaj się poprosić o dodatkowe wyjaśnienia. Zrozumienie konkretnych punktów feedbacku pomoże w lepszym dostosowaniu się do sugestii.

 • Znajdź wartość: Nawet jeśli feedback jest trudny, spróbuj wyłowić wartościowe informacje z otrzymanych uwag. Często nawet negatywna informacja może zawierać kluczowe wskazówki dotyczące poprawy.

 • Przyjmij pozytywne i negatywne uwagi: Nie ignoruj pozytywnego feedbacku, ale także nie bagatelizuj negatywnego. Oba rodzaje opinii mają znaczenie dla twojego rozwoju.

 • Daj sobie czas: Jeśli otrzymujesz negatywny feedback, zanim zareagujesz, weź krótką przerwę. To pomoże ci uspokoić emocje i spojrzeć na sytuację bardziej obiektywnie. Możesz też poprosić o powrót do rozmowy, kiedy odzyskasz równowagę i spokój.

 • Dziękuj za feedback: Podziękuj osobie udzielającej feedbacku za poświęcony czas i chęć pomocy w twoim rozwoju. Feedback bywa trudny również dla osoby udzielającej informacji zwrotnej.

 • Rozwijaj się na podstawie otrzymanych uwag: Wykorzystaj feedback do doskonalenia się. Zastosuj sugestie w praktyce, aby pokazać, że jesteś osobą otwartą na rozwój.

 • Zachowaj perspektywę: Pamiętaj, że feedback jest subiektywny i odzwierciedla zdanie jednej osoby. Staraj się przyjmować go konstruktywnie, ale zachowuj równowagę, aby nie pozwolić, aby negatywne opinie zaszkodziły twojej samoocenie.

Przyjmowanie feedbacku to ważny element rozwoju osobistego i zawodowego. Otwartość na uwagi innych może znacząco pomóc w doskonaleniu swoich umiejętności i zachowań.

Wpływ złego feedbacku na pracowników

Krytyczny feedback może mieć znaczący wpływ na motywację i zaangażowanie pracowników w zależności od sposobu, w jaki jest udzielany oraz tego, jak pracownicy go odbierają.

Krytyczny feedback może zarówno motywować, jak i zniechęcać pracowników. Jeśli jest dostarczany w sposób konstruktywny, precyzyjny i oparty na faktach, może stanowić bodziec do doskonalenia i rozwoju zawodowego. Jednakże, gdy jest wyrażany w sposób krytyczny, niekonstruktywny lub osobiście atakujący, może prowadzić do spadku motywacji i zaangażowania.

Konstruktywny krytyczny feedback pomaga pracownikom zidentyfikować obszary do poprawy i wskazuje konkretne kroki, które mogą być podjęte w celu ich doskonalenia. Jeśli jest skoncentrowany na działaniach, a nie na osobie, to może być motorem do rozwoju umiejętności.

Krytyczny feedback ma wpływ na klimat w miejscu pracy. Regularne, konstruktywne feedbacki tworzą atmosferę otwartości i zaufania, w której pracownicy czują się zrozumiani i wspierani w swoim rozwoju.

Umiejętność przygotowania i udzielenia informacji zwrotnej w sposób profesjonalny jest kluczowa dla kierowników i menedżerów. Konstruktywny feedback pomaga w zarządzaniu wydajnością zespołu. Kierownicy, którzy potrafią udzielać feedbacku w sposób konstruktywny, pomagają pracownikom w osiąganiu celów.

Udzielanie konstruktywnego feedbacku jest też kluczowym narzędziem rozwoju pracowników. Pomaga zidentyfikować obszary do poprawy, umożliwiając skuteczniejsze wsparcie i kierowanie rozwojem zawodowym pracowników. Poprzez precyzyjne i konstruktywne feedbacki, menedżerowie pomagają pracownikom w zrozumieniu, jak mogą ulepszyć swoje działania, co prowadzi do wzrostu efektywności całej organizacji. Profesjonalne i konstruktywne udzielanie feedbacku wspiera również budowanie pozytywnych relacji z zespołem. To z kolei pozwala na stworzenie atmosfery otwartości, zaufania i wzajemnego wsparcia.

Dlatego umiejętność udzielania profesjonalnego feedbacku jest niezwykle istotna dla kierowników i menedżerów, gdyż ma bezpośredni wpływ na rozwój pracowników, wydajność zespołu oraz ogólną atmosferę i kulturę w miejscu pracy.

Proces udzielania informacji zwrotnej w organizacji

Posiadanie określonych formalnych ram udzielania informacji zwrotnej, włącznie z systemem oceny pracowniczej, jest kluczowe dla skutecznego zarządzania wydajnością i rozwojem pracowników. Takie systemy stanowią strukturę umożliwiającą regularne monitorowanie postępów oraz udzielanie konstruktywnego feedbacku. Oto kilka zaleceń w tej kwestii:

 • Klarowność i regularność: System oceny pracowniczej powinien być jasny i oparty na sprecyzowanych kryteriach oraz oczekiwaniach. Oceny pracowników powinny być prowadzone regularnie, z możliwością śledzenia postępów i zobaczenia ewolucji w czasie.

 • Konstruktywne cele: Zdefiniowanie jasnych celów oceny pracowniczej. System powinien promować rozwój i doskonalenie umiejętności, zamiast jedynie karania za niezadowalające wyniki.

 • Dwustronna komunikacja: System oceny pracowniczej powinien promować dwukierunkową komunikację, zachęcając zarówno pracownika, jak i przełożonych, do aktywnego udzielania i przyjmowania feedbacku.

 • Uczciwość i sprawiedliwość: Zapewnienie uczciwości oraz sprawiedliwości w procesie ocen. Unikanie uprzedzeń czy preferencji, a także uczciwe rozpatrywanie osiągnięć pracowników jest kluczowe dla osiągniecia pozytywnych efektów.

 • Elastyczność i adaptacyjność: System powinien być elastyczny i adaptacyjny, umożliwiający dostosowanie ocen do zmieniających się celów, potrzeb organizacji i indywidualnych osiągnięć pracownika.

 • Szkolenia dla menedżerów: Menedżerowie powinni być przeszkoleni w udzielaniu konstruktywnego feedbacku oraz korzystania z systemu ocen, aby zagwarantować rzetelne i pomocne oceny pracowników.

 • Podkreślanie rozwoju: Ważne jest podkreślanie celu rozwoju zawodowego, a nie jedynie karania za niedoskonałości. System oceny powinien skupiać się na doskonaleniu pracownika i wspieraniu go w rozwoju.

Spotkanie feedbackowe

System oceny pracowniczej powinien być narzędziem wspierającym rozwój oraz motywację pracowników, a nie jedynie narzędziem karania za niewystarczające wyniki. Zrównoważony system ocen uwzględniający klarowne cele, konstruktywny feedback i uczciwość w procesie oceny, może efektywnie przyczynić się do rozwoju zarówno pracowników, jak i organizacji.

Czy udzielania informacji zwrotnej można się nauczyć?

Udzielanie informacji zwrotnej to umiejętność, którą można rozwijać i doskonalić poprzez naukę i praktykę. Szkolenia z feedbacku stanowią doskonałą metodę wsparcia w nauce tej umiejętności.

Szkolenia z feedbacku są zazwyczaj skonstruowane w taki sposób, aby pomóc uczestnikom w zrozumieniu zasad udzielania informacji zwrotnej, technik komunikacyjnych i praktycznych narzędzi, które umożliwiają konstruktywne i skuteczne przekazywanie feedbacku. Mogą obejmować następujące zagadnienia:

 1. Zasady efektywnego feedbacku: Omówienie podstawowych zasad i celów udzielania feedbacku, zwracając uwagę na konstruktywne podejście.
 2. Komunikacja interpersonalna: Techniki komunikacyjne, które ułatwiają jasne przekazywanie informacji zwrotnej oraz umiejętność słuchania.
 3. Różne style przekazywania feedbacku: Zrozumienie, jak różne style komunikacji mogą wpływać na odbiór feedbacku przez drugą osobę.
 4. Budowanie kultury feedbacku: Wskazówki dotyczące tworzenia atmosfery w organizacji, która promuje otwartość na feedback i rozwój zawodowy.
 5. Rozwiązywanie konfliktów: Techniki rozwiązywania trudnych sytuacji, w których feedback może prowadzić do konfliktów.

Szkolenia z feedbacku mogą być adresowane do różnych grup odbiorców, są to z reguły przede wszystkim kierownicy i menedżerowie oraz pracownicy organizacji.

Szkolenia te często wykorzystują studia przypadków, interaktywne ćwiczenia, symulacje oraz analizę sytuacji praktycznych, co pozwala uczestnikom na praktyczne wyćwiczenie umiejętności udzielania i przyjmowania feedbacku w kontrolowanym środowisku. Dzięki nim uczestnicy mogą zdobyć praktyczne doświadczenie, które mogą zastosować w swoich codziennych interakcjach zawodowych i osobistych.

Podsumowanie

W naszym artykule skupiliśmy się na istocie, znaczeniu i praktycznym zastosowaniu feedbacku w kontekście osobistym i zawodowym. Omówiliśmy definicję feedbacku, jego różnorodne rodzaje oraz wpływ na rozwój jednostki i efektywność zespołu.

Przeanalizowaliśmy techniki i zasady udzielania konstruktywnego feedbacku, zwracając uwagę na jego pozytywny wpływ na rozwój umiejętności i budowanie relacji. Dodatkowo omówiliśmy, jak skutecznie przyjmować informację zwrotną, aby wykorzystać ją jako narzędzie doskonalenia.

Podkreśliliśmy również znaczenie zarządzania procesem feedbacku w organizacjach, w tym wpływ formalnych ram ocen pracowniczych na rozwój jednostki i kulturę organizacyjną.

Artykuł ten stanowi kompendium praktycznych wskazówek, technik i strategii, które pomagają zrozumieć, wykorzystać i doskonalić umiejętność udzielania i przyjmowania feedbacku jako kluczowego narzędzia rozwoju osobistego i profesjonalnego. Warto skorzystać z tych szerokich możliwości, które pozwalają zarówno jednostkom jak i organizacjom, rozwijać się i osiągać coraz lepsze efekty.

Anna Gajewska

Anna Gajewska

Redaktor Eventis.pl

Interesuję się przede wszystkim tematyką rozwoju osobistego, budowania kompetencji z zakresu budowania zespołów, motywowania pracowników, efektywnej komunikacji, rozwoju inteligencji emocjonalnej i treningu asertywności, a także tematami radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy, organizacją czasu pracy i pokrewnymi tematami.

Polecane wydarzenia

Human Skills

Feedback z elementami feedforward

 • już od 868 zł
 • już od 868 zł
Zapisz się
Human Skills

Feedback z elementami feedforward

 • już od 771 zł
 • już od 771 zł
Zapisz się

Siła Feedbacku

 • już od 330 zł
 • już od 330 zł
Zapisz się
VIDI Centrum Rozwoju Kadr

Zaawansowane Kierowanie Zespołem - trening menedżerski, coaching, motywowanie, przekazywania informacji zwrotnej w praktyce

 • już od 1 930 zł
 • już od 1 930 zł
Zapisz się

Ostatnie artykuły

Reklama PPC w zdrowiu: Precyzyjne docieranie do odbiorców
8 grudnia 2023
Reklama PPC w zdrowiu: Precyzyjne docieranie do odbiorców

Reklama w modelu PPC jest ważnym środkiem dotarcia do klientów w branżach związanych ze zdrowiem i medycyną. Pozwala ona na powiązanie kosztów z wynikami prowadzonych działań, dlatego też jest uznawana za bardzo atrakcyjną ekonomicznie.

Czytaj więcej
Kasetony reklamowe: sekret skutecznego brandingu w przestrzeni publicznej.
5 grudnia 2023
Kasetony reklamowe: sekret skutecznego brandingu w przestrzeni publicznej.

Kasetony reklamowe pozwalają na skuteczną i atrakcyjną wizualnie prezentację oferowanych produktów i usług w przestrzeni zewnętrznej, a także pomagają budować rozpoznawalność marki.

Czytaj więcej
Jak znaleźć najlepsze sale konferencyjne?
28 listopada 2023
Jak znaleźć najlepsze sale konferencyjne?

Chcesz zorganizować konferencję i poszukujesz sprawdzonej sali konferencyjnej, która zapewni odpowiednią wygodę i oprawę dla twojego wydarzenia? Sprawdź jak znaleźć najlepsze sale konferencyjne.

Czytaj więcej
Jak otrzymać pożyczkę bez zdolności kredytowej?
20 listopada 2023
Jak otrzymać pożyczkę bez zdolności kredytowej?

Dowiedz się w jaki sposób banki oceniają zdolność kredytową oraz jak można poprawić swoją zdolność kredytową poprzez długoterminowe planowanie finansów, co pomoże uzyskać pożyczkę.

Czytaj więcej