Radosław Skrzynecki

Gospodarka magazynowa w przedsiębiorstwie

Efektywna gospodarka magazynowa ma niebagatelne znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dowiedz się co to jest gospodarka magazynowa (definicja), za co odpowiada gospodarka magazynowa i jak sprawnie zarządzać gospodarką magazynową?

Spis treści:

 1. Gospodarka magazynowa definicja
 2. Za co odpowiada gospodarka magazynowa?
 3. Jak sprawnie zarządzać gospodarką magazynową?
 4. IT w zarządzaniu magazynem
 5. Szkolenia gospodarka magazynowa
 6. Podsumowanie
Gospodarka magazynowa definicja

Czym jest gospodarka magazynowa? Gospodarkę magazynową (ang. warehouse management) możemy opisać jako szereg zasad, procesów i czynności podejmowanych w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania magazynu oraz procesów magazynowych. Obejmuje to między innymi fizyczny magazyn i organizację powierzchni magazynowej, planowanie procesów magazynowych, zarządzanie zapasami i zamówieniami, ale również optymalizację i integrację każdego z tych procesów w większą całość, tak aby sprawić że poszczególne obszary gospodarki magazynowej współpracują ze sobą w celu zapewnienia wysokiej produktywności i niskich kosztów.

Zobacz szkolenia z gospodarki magazynowej

Za co odpowiada gospodarka magazynowa?

Gospodarka magazynowa to szerokie pojęcie obejmujące m.in.:

 • Magazyn, czyli miejsce składowania dóbr czasowo niewykorzystanych: półproduktów niezbędnych w procesie produkcji; części i dobór niezbędnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa; towarów wytworzonych przed przedsiębiorstwo. Magazyn można również rozumieć szerzej jako szereg czynności, takich jak przyjmowanie i wydawanie towaru, kompletacja, przemieszczanie, przechowywanie, kontrola i ewidencja towaru itp.

 • Infrastrukturę magazynową, a więc wszelkiego typu fizyczne i informatyczne wyposażenie magazynu umożliwiające efektywną organizację powierzchni magazynowej. Częścią infrastruktury magazynowej są między innymi drogi transportowe, punkty przyjmowania i wydawania ładunków, regały magazynowe, wózki i inne urządzenia magazynowe, automatyka magazynowa, ale również informatyczny system magazynowy (WMS, czyli Warehouse Management System).

 • Kadrę magazynu, a więc wszystkie osoby zatrudnione w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania magazynu i gospodarki magazynowej. Są to oczywiście magazynierzy czy kierownicy magazynu, ale również wszystkie osoby współpracujące z fizycznym magazynem, realizujące zadania takie jak zaopatrzenie magazynu i zamówienia, ewidencja towarów czy kontrolerzy magazynowi.

 • Procesy magazynowe, czyli wszelkiego typu rozwiązania organizacyjne i procedury regulujące sposób funkcjonowania magazynu, a także zaopatrzenia magazynu w towary, półprodukty i części oraz wysyłki towarów z magazynu. Obejmuje to między innymi zarządzanie zapasami, czyli utrzymywanie odpowiedniego poziomu zapasów; organizację łańcucha logistycznego, czyli etapów w procesie logistycznym, w tym etapów magazynowania; optymalizację i organizację procesów zmierzające do wprowadzania wydajnych technologii składowania, obniżenia kosztówi) funkcjonowania gospodarki magazynowej itp.

Jakie są codzienne czynności wchodzące w zakres funkcjonowania gospodarki magazynowej? Są to między innymi:

 • przyjmowanie i wprowadzanie zamówień do systemu magazynowego,
 • przyjmowanie transportów z ładunkami magazynowymi,
 • rozmieszczanie ładunków zgodnie z przyjętym systemem magazynowania,
 • prowadzenie ewidencji i kontrolowanie stanów magazynowych,
 • kompletowanie towarów,
 • wydawanie zamówień.
Jak sprawnie zarządzać gospodarką magazynową?

Dobra organizacja gospodarki magazynowej wpływa między innymi na jakość organizacji przedsiębiorstwa oraz jego procesów logistycznych, produkcyjnych i handlowych, szybkość dostarczania zamówień do klientów, poprawność kompletowanych i wydawanych zamówień, koszt obrotu materiałowego i logistyki magazynowej.

Co wchodzi w zakres planowania gospodarki magazynowej? Efektywne zarządzanie gospodarką magazynową wymaga zdefiniowania celów gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie, wdrożenia pomiaru jej funkcjonowania przy pomocy szeregu wskaźników, rozwoju poziomu wiedzy i umiejętności kadry zarządzającej gospodarką magazynową, jak i zapewnienia odpowiednich środków finansowych, technicznych i organizacyjnych umożliwiających optymalną organizację gospodarki magazynowej.

Magazyn

IT w zarządzaniu magazynem

WMS (Warehouse Management Systems) to systemy informatyczne przeznaczone do zarządzania operacjami w magazynie. Umożliwiają one automatyzację i optymalizację wielu procesów związanych z gospodarką magazynową, od przyjęcia towarów przez ich przechowywanie aż po wysyłkę do klienta.

Funkcjonalności oferowane przez WMS:

 1. Śledzenie produktów - WMS umożliwia monitorowanie lokalizacji każdego produktu w magazynie w czasie rzeczywistym.

 2. Optymalizacja miejsca w magazynie - poprzez efektywne rozmieszczanie produktów w zależności od ich rotacji, wielkości czy też specyficznych wymagań przechowywania.

 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi - przydział personelu do konkretnych zadań, monitorowanie ich wydajności i śledzenie czasu pracy.

 4. Automatyzacja procesów - takich jak kompletacja, pakowanie czy sortowanie.

 5. Integracja z innymi systemami - WMS może być zintegrowany z systemami ERP, TMS czy systemami sprzedaży, co umożliwia płynny przepływ informacji między różnymi działami firmy.

 6. Zarządzanie stanami magazynowymi - monitorowanie ilości produktów, przewidywanie potrzeb zakupowych, kontrola terminowości dostaw.

 7. Raportowanie i analizy - dostarczanie informacji o wydajności magazynu, rotacji produktów, czy kosztach operacyjnych.

 8. Zarządzanie zwrotami - procesowanie zwrotów od klientów w sposób zorganizowany.

 9. Zabezpieczenie przed błędami - redukcja błędów w procesie kompletacji, wysyłki oraz przyjęcia towarów.

Dlaczego warto rozważyć wdrożenie WMS?

 1. Efektywność - automatyzacja i optymalizacja procesów magazynowych prowadzi do znaczącej poprawy wydajności pracy.

 2. Redukcja błędów - automatyczne systemy śledzenia i weryfikacji pomagają zminimalizować błędy, które mogą powstać podczas ręcznego zarządzania magazynem.

 3. Oszczędność czasu - szybsza kompletacja, sortowanie i wysyłka towarów.

 4. Lepsza kontrola nad zasobami - dzięki ciągłemu monitorowaniu stanów magazynowych, można lepiej zarządzać zapasami i unikać braków lub nadmiernego gromadzenia towarów.

 5. Zadowolenie klienta - szybsza i bardziej precyzyjna realizacja zamówień prowadzi do wyższego poziomu zadowolenia klientów.

 6. Rozwój firmy - posiadanie nowoczesnego systemu WMS może być czynnikiem koniecznym do skalowania działalności, wchodzenia na nowe rynki czy też zwiększenia asortymentu.

 7. Analiza i rozwój - systemy WMS dostarczają cennych danych do analiz, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji biznesowych i planowaniu przyszłości.

Wdrażanie WMS może być dużym przedsięwzięciem, ale korzyści płynące z jego użytkowania często przewyższają początkowe koszty i trudności związane z implementacją. Dlatego wiele firm decyduje się na takie rozwiązanie, widząc w nim klucz do poprawy efektywności i konkurencyjności na rynku.

Szkolenia gospodarka magazynowa

W podniesieniu wiedzy pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę magazynową pomóc mogą profesjonalne kursy, warsztaty, konferencje i szkolenia dotyczące czy samej gospodarki magazynowej, czy też procesów logistycznych, optymalizacji łańcucha dostaw, produkcji itp. Listę szkoleń i kursów z gospodarki magazynowej można znaleźć w naszej bazie szkoleń dla kadr odpowiedzialnych za gospodarkę magazynową. Umożliwia ona zapoznanie się z terminami szkoleń z gospodarki magazynowej, sprawdzenie ich programu, sylwetek osób prowadzących oraz rejestrację przez Internet na wybrany kurs lub szkolenie.

Do popularnych tematów szkoleń z gospodarki magazynowej należą:

 • Efektywna gospodarka magazynowa w firmie
 • Zarządzanie zapasami w praktyce
 • Gospodarka materiałowa: organizacja i optymalizacja procesów zakupowo-zaopatrzeniowych i magazynowych
 • Planowanie dystrybucji: produkcja, magazynowanie, transport, prognozowanie
 • Zarządzanie magazynem i logistyka magazynowa
 • Lean Manufacturing: optymalizacja procesów magazynowych z wykorzystaniem Lean Manufacturing
 • Systemy WMS: nowoczesne technologie informatyczne w zarządzaniu magazynem i zapasami
 • Kontrola zapasów: modele i organizacja procesów magazynowych
 • Optymalizacja kosztów magazynu i zapasów magazynowych
 • Zarządzanie logistyczne zasobami i przepływami magazynowymi
 • Projektowanie magazynów i powierzchni magazynowej
 • Magazynowanie odpadów w praktyce
 • Magazynowanie i transport produktów leczniczych
 • ADR 2021: transport i magazynowanie chemikaliów
 • Magazyn substancji niebezpiecznych: magazynowanie towarów niebezpiecznych i substancji chemicznych
Podsumowanie

Czym jest gospodarka magazynowa? Definicja gospodarki magazynowej mówi, że jest to całokształt zasad, procesów i czynności podejmowanych w celu zapewnienia efektywnego funkcjonowania magazynu oraz procesów magazynowych. Za co odpowiada gospodarka magazynowa? W zakresie funkcjonowania gospodarki magazynowej są zagadnienia takie jak zarządzanie magazynem, infrastrukturą magazynową, kadrą pracowników magazynu i procesów magazynowych, a także wszystkie procesy magazynowe, takie jak przyjmowanie ładunków, składowanie i kontrola towaru, kompletowanie i wydawanie z magazynu. Jak dbać o efektywną gospodarkę magazynową? W rozwoju wiedzy i umiejętności pracowników w zakresie efektywnej gospodarki magazynowej pomóc mogą profesjonalne szkolenia, kursy i warsztaty. Od czego zależy efektywność gospodarki magazynowej? Przede wszystkim od wiedzy pracowników i zastosowanych systemów zarządzania gospodarką magazynową, a w kolejnych krokach również od stosowanych narzędzi i rozwiązań technicznych.

Twoja firma zajmuje się gospodarką magazynową bądź oferuje systemy wspierające efektywną gospodarkę magazynową? Skontaktuj się z nami, aby poznać możliwości promocji firmy, jej usług i produktów w powyższym artykule czytanym każdego miesiąca przez setki menedżerów zajmujących się gospodarką magazynową w polskich przedsiębiorstwach.
Radosław Skrzynecki

Radosław Skrzynecki

Redaktor Eventis.pl

Posiadam wieloletnie doświadczenie redaktorskie w obszarach prawa, zarządzania strategicznego, kontroli jakości oraz ochrony środowiska. Skupiam się głównie na wyzwaniach branż takich jak budownictwo, przemysł i produkcja, motoryzacja oraz TSL. W swoich artykułach staram się w sposób prosty pisać o nawet najbardziej złożonych kwestiach, które mają wpływ na działanie firm w powyższych sektorach i obszarach.

Polecane wydarzenia

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Gospodarka Magazynowa i Zarządzanie Zapasami w praktyce - 2-dniowe warsztaty kompetencyjne.

 • już od 1 251 zł
 • od 1 251 zł
Zapisz się
Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST

Gospodarka Magazynowa i Zarządzanie Zapasami w praktyce - 2-dniowe warsztaty kompetencyjne..

 • już od 1 251 zł
 • od 1 251 zł
Zapisz się

Efektywna gospodarka magazynowa z zastosowaniem narzędzi LEAN

 • już od 1 590 zł
 • od 1 590 zł
Zapisz się

Gospodarka magazynowa, zarządzanie magazynem i zarządzanie zapasami

 • już od 650 zł
 • od 650 zł
Zapisz się

Ostatnie artykuły

Jak zakup followersów na Instagramie może przyczynić się do sukcesu Twojego konta?
4 czerwca 2024
Jak zakup followersów na Instagramie może przyczynić się do sukcesu Twojego konta?

Zakup followersów na Instagramie to coraz popularniejsza strategia wśród osób pragnących szybko zwiększyć swoją widoczność na tej platformie. Czy warto to robić?

Czytaj więcej
Psychologia w biznesie – studia I stopnia. Kto powinien się na nie zapisać?
4 czerwca 2024
Psychologia w biznesie – studia I stopnia. Kto powinien się na nie zapisać?

Relacje interpersonalne odgrywają ogromną rolę w życiu prywatnym i w biznesie. Studia Psychologia w biznesie pozwalają zbudować kompetencje niezbędne do skutecznego zarządzania.

Czytaj więcej
Ajurweda: indyjski system medycyny naturalnej
17 maja 2024
Ajurweda: indyjski system medycyny naturalnej

Dowiedz się co to jest ajurweda, jakie są zasady ajurwedy oraz jakie korzyści dla zdrowia może przynieść życie w zgodzie z zasadami ajurwedy oraz praktykowanie zabiegów zalecanych przez ten naturalny system medycyny.

Czytaj więcej
Biznes i kariera na LinkedIn – dlaczego nie może Cię tam zabraknąć?
15 maja 2024
Biznes i kariera na LinkedIn – dlaczego nie może Cię tam zabraknąć?

Media społecznościowe są nieodłączną częścią budowania firmy oraz swojej pozycji zawodowej. Dowiedz się jak wykorzystać LinkedIn, największą platformę społecznościową dla profesjonalistów.

Czytaj więcej