Sebastian Nowak

Gospodarka magazynowa w przedsiębiorstwie

Efektywna gospodarka magazynowa ma niebagatelne znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dowiedz się co to jest gospodarka magazynowa (definicja), za co odpowiada gospodarka magazynowa i jak sprawnie zarządzać gospodarką magazynową?

Spis treści:

 1. Gospodarka magazynowa definicja
 2. Za co odpowiada gospodarka magazynowa?
 3. Jak sprawnie zarządzać gospodarką magazynową?
 4. Szkolenia gospodarka magazynowa
 5. Podsumowanie
Gospodarka magazynowa definicja

Czym jest gospodarka magazynowa? Gospodarkę magazynową (ang. warehouse management) możemy opisać jako szereg zasad, procesów i czynności podejmowanych w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania magazynu oraz procesów magazynowych. Obejmuje to między innymi fizyczny magazyn i organizację powierzchni magazynowej, planowanie procesów magazynowych, zarządzanie zapasami i zamówieniami, ale również optymalizację i integrację każdego z tych procesów w większą całość, tak aby sprawić że poszczególne obszary gospodarki magazynowej współpracują ze sobą w celu zapewnienia wysokiej produktywności i niskich kosztów.

Zobacz szkolenia z gospodarki magazynowej

Za co odpowiada gospodarka magazynowa?

Gospodarka magazynowa to szerokie pojęcie obejmujące m.in.:

 • Magazyn, czyli miejsce składowania dóbr czasowo niewykorzystanych: półproduktów niezbędnych w procesie produkcji; części i dobór niezbędnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa; towarów wytworzonych przed przedsiębiorstwo. Magazyn można również rozumieć szerzej jako szereg czynności, takich jak przyjmowanie i wydawanie towaru, kompletacja, przemieszczanie, przechowywanie, kontrola i ewidencja towaru itp.
 • Infrastrukturę magazynową, a więc wszelkiego typu fizyczne i informatyczne wyposażenie magazynu umożliwiające efektywną organizację powierzchni magazynowej. Częścią infrastruktury magazynowej są między innymi drogi transportowe, punkty przyjmowania i wydawania ładunków, regały magazynowe, wózki i inne urządzenia magazynowe, automatyka magazynowa, ale również informatyczny system magazynowy (WMS, czyli Warehouse Management System).
 • Kadrę magazynu, a więc wszystkie osoby zatrudnione w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania magazynu i gospodarki magazynowej. Są to oczywiście magazynierzy czy kierownicy magazynu, ale również wszystkie osoby współpracujące z fizycznym magazynem, realizujące zadania takie jak zaopatrzenie magazynu i zamówienia, ewidencja towarów czy kontrolerzy magazynowi.
 • Procesy magazynowe, czyli wszelkiego typu rozwiązania organizacyjne i procedury regulujące sposób funkcjonowania magazynu, a także zaopatrzenia magazynu w towary, półprodukty i części oraz wysyłki towarów z magazynu. Obejmuje to między innymi zarządzanie zapasami, czyli utrzymywanie odpowiedniego poziomu zapasów; organizację łańcucha logistycznego, czyli etapów w procesie logistycznym, w tym etapów magazynowania; optymalizację i organizację procesów zmierzające do wprowadzania wydajnych technologii składowania, obniżenia kosztówi) funkcjonowania gospodarki magazynowej itp.

Jakie są codzienne czynności wchodzące w zakres funkcjonowania gospodarki magazynowej? Są to między innymi:

 • przyjmowanie i wprowadzanie zamówień do systemu magazynowego,
 • przyjmowanie transportów z ładunkami magazynowymi,
 • rozmieszczanie ładunków zgodnie z przyjętym systemem magazynowania,
 • prowadzenie ewidencji i kontrolowanie stanów magazynowych,
 • kompletowanie towarów,
 • wydawanie zamówień.
Jak sprawnie zarządzać gospodarką magazynową?

Dobra organizacja gospodarki magazynowej wpływa między innymi na jakość organizacji przedsiębiorstwa oraz jego procesów logistycznych, produkcyjnych i handlowych, szybkość dostarczania zamówień do klientów, poprawność kompletowanych i wydawanych zamówień, koszt obrotu materiałowego i logistyki magazynowej.

Co wchodzi w zakres planowania gospodarki magazynowej? Efektywne zarządzanie gospodarką magazynową wymaga zdefiniowania celów gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie, wdrożenia pomiaru jej funkcjonowania przy pomocy szeregu wskaźników, rozwoju poziomu wiedzy i umiejętności kadry zarządzającej gospodarką magazynową, jak i zapewnienia odpowiednich środków finansowych, technicznych i organizacyjnych umożliwiających optymalną organizację gospodarki magazynowej.

Szkolenia gospodarka magazynowa

W podniesieniu wiedzy pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę magazynową pomóc mogą profesjonalne kursy, warsztaty, konferencje i szkolenia dotyczące czy samej gospodarki magazynowej, czy też procesów logistycznych, optymalizacji łańcucha dostaw, produkcji itp. Listę szkoleń i kursów z gospodarki magazynowej można znaleźć w naszej bazie szkoleń dla kadr odpowiedzialnych za gospodarkę magazynową. Umożliwia ona zapoznanie się z terminami szkoleń z gospodarki magazynowej, sprawdzenie ich programu, sylwetek osób prowadzących oraz rejestrację przez Internet na wybrany kurs lub szkolenie.

Do popularnych tematów szkoleń z gospodarki magazynowej należą:

 • Efektywna gospodarka magazynowa w firmie
 • Zarządzanie zapasami w praktyce
 • Gospodarka materiałowa: organizacja i optymalizacja procesów zakupowo-zaopatrzeniowych i magazynowych
 • Planowanie dystrybucji: produkcja, magazynowanie, transport, prognozowanie
 • Zarządzanie magazynem i logistyka magazynowa
 • Lean Manufacturing: optymalizacja procesów magazynowych z wykorzystaniem Lean Manufacturing
 • Systemy WMS: nowoczesne technologie informatyczne w zarządzaniu magazynem i zapasami
 • Kontrola zapasów: modele i organizacja procesów magazynowych
 • Optymalizacja kosztów magazynu i zapasów magazynowych
 • Zarządzanie logistyczne zasobami i przepływami magazynowymi
 • Projektowanie magazynów i powierzchni magazynowej
 • Magazynowanie odpadów w praktyce
 • Magazynowanie i transport produktów leczniczych
 • ADR 2021: transport i magazynowanie chemikaliów
 • Magazyn substancji niebezpiecznych: magazynowanie towarów niebezpiecznych i substancji chemicznych

Gospodarka magazynowa

Podsumowanie

Czym jest gospodarka magazynowa? Definicja gospodarki magazynowej mówi, że jest to całokształt zasad, procesów i czynności podejmowanych w celu zapewnienia efektywnego funkcjonowania magazynu oraz procesów magazynowych. Za co odpowiada gospodarka magazynowa? W zakresie funkcjonowania gospodarki magazynowej są zagadnienia takie jak zarządzanie magazynem, infrastrukturą magazynową, kadrą pracowników magazynu i procesów magazynowych, a także wszystkie procesy magazynowe, takie jak przyjmowanie ładunków, składowanie i kontrola towaru, kompletowanie i wydawanie z magazynu. Jak dbać o efektywną gospodarkę magazynową? W rozwoju wiedzy i umiejętności pracowników w zakresie efektywnej gospodarki magazynowej pomóc mogą profesjonalne szkolenia, kursy i warsztaty. Od czego zależy efektywność gospodarki magazynowej? Przede wszystkim od wiedzy pracowników i zastosowanych systemów zarządzania gospodarką magazynową, a w kolejnych krokach również od stosowanych narzędzi i rozwiązań technicznych.

Twoja firma zajmuje się gospodarką magazynową bądź oferuje systemy wspierające efektywną gospodarkę magazynową? Skontaktuj się z nami, aby poznać możliwości promocji firmy, jej usług i produktów w powyższym artykule czytanym każdego miesiąca przez setki menedżerów zajmujących się gospodarką magazynową w polskich przedsiębiorstwach.
Sebastian Nowak

Sebastian Nowak

Redaktor Eventis.pl

Zajmuję się tematyką nowoczesnych technologii w biznesie, między innymi z zakresu marketingu internetowego (SEM, SEO, copywriting, systemy analityczne dla eCommerce), a także tematami specjalistycznych umiejętności zawodowych niezbędnych na stanowiskach specjalistów i menedżerów.

Polecane wydarzenia

MPM Productivity Management Sp. z o.o.

Gospodarka Magazynowa i Kontrola Zapasów – modele i organizacja procesów

 • Niepołomice k. Krakowa, 20-21 październik 2022
 • 1 600 zł
Zapisz się

Ostatnie artykuły

Najbardziej opłacalne zawody dla dziewczyn i kobiet!
10 sierpnia 2022
Najbardziej opłacalne zawody dla dziewczyn i kobiet!

Sprawdź listę najbardziej opłacalnych zawodów dla kobiet oraz dziewczyn w 2022 roku w Polsce oraz na świecie. Jakie zawody pozwalają uzyskać atrakcyjne zarobki? Jakie zawody są chętnie wybierane przez kobiety?

Czytaj więcej
Kursy dla kobiet: jakie kursy warto zrobić kobiecie?
8 sierpnia 2022
Kursy dla kobiet: jakie kursy warto zrobić kobiecie?

Sprawdź jakie kursy warto zrobić kobiecie w 2022 roku? Jakie kursy i szkolenia pozwalają liczyć na zatrudnienie oraz atrakcyjne zarobki?

Czytaj więcej
System 5S: co to jest 5s, jakie są zasady 5s?
5 sierpnia 2022
System 5S: co to jest 5s, jakie są zasady 5s?

Dowiedz się czym jest 5s, poznaj pięć zasad systemu 5s i sprawdź w jaki sposób system 5s na produkcji, w hali produkcyjnej bądź biurze może pomóc twojej firmie osiągnąć wyższą produktywność.

Czytaj więcej
System Zarządzania Jakością (SZJ) i pełnomocnik ds. jakości
23 lipca 2022
System Zarządzania Jakością (SZJ) i pełnomocnik ds. jakości

Zarządzanie jakością może być doskonałym źródłem przewagi konkurencyjnej dzięki osiągnięciu wyższej rentowności działalności oraz satysfakcji klientów. Dowiedz się co to System Zarządzania Jakością (SZJ) i czym zajmuje się Pełnomocnik ds. Jakości!

Czytaj więcej