Szkolenia i kursy z gospodarki magazynowej w całej Polsce!

 • Zapoznaj się z ofertami szkoleń z gospodarki magazynowej w całym kraju
 • Porównaj program i ceny szkoleń od różnych organizatorów
 • Wybierz szkolenie dla siebie i zarejestryj się na nie z nami!
szkolenia gospodarka magazynowa

Szkolenia gospodarka magazynowa: 19

 • już od 1 251 zł
1 251 zł
 • już od 940 zł
940 zł
 • już od 940 zł
940 zł
 • już od 1 490 zł
1 490 zł
 • już od 690 zł
690 zł
 • już od 1 251 zł
1 251 zł
 • już od 1 590 zł
1 590 zł
 • już od 690 zł
690 zł
 • już od 870 zł
870 zł
 • już od 1 670 zł
1 670 zł
 • już od 0 zł
 • już od 0 zł
 • już od 1 490 zł
1 490 zł
 • już od 0 zł
Artykuł

Nowoczesna gospodarka magazynowa: szkolenia i kursy

Sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga m.in. optymalnej gospodarki magazynowej. To właśnie dzięki starannie opracowanym schematom zaspokajania potrzeb czy kontroli zapasów firma może bez problemu realizować zamówienia i unikać wielu błędów. Współcześnie do zarządzania magazynami wykorzystuje się nowoczesne systemy informatyczne, które znacznie usprawniają wiele procesów. Wiedzę pracowników z zakresu gospodarki magazynowej możemy natomiast rozwijać na profesjonalnych kursach i szkoleniach z gospodarki magazynowej. Dowiedz się więcej o nowoczesnej gospodarce magazynowej.

Czym jest gospodarka magazynowa?

Gospodarka magazynowa to wszystkie czynności, które mają związek z zarządzaniem magazynem oraz zarządzaniem zapasami. Jej celem jest właściwe przechowywanie dóbr materialnych pozwalające zabezpieczyć funkcjonowanie przedsiębiorstwa w zakresie zaopatrywania produkcji czy dystrybucji gotowych wyrobów. Gospodarka magazynowa polega przede wszystkim na przechowywaniu, transporcie, zabezpieczaniu wyrobów gotowych, przepływie informacji, a także zapewnianiu odpowiedniego poziomu zapasów. Dzięki jej odpowiedniej organizacji uzyskuje się redukcję kosztów operacyjnych m.in. za sprawą unikania nadwyżek produkcyjnych czy optymalnego wykorzystania przestrzeni magazynowej, co jest jednym z istotniejszych elementów zarządzania produkcją. Gspodarka magazynowa to również wiedza i umiejętności zatrudnionych pracowników, któze możemy rozwiać poprzez specjalistyczne kursy i szkolenia.

Na czym polega nowoczesna gospodarka magazynowa?

W celu efektywnego magazynowania i zarządzania procesami magazynowymi należy wziąć pod uwagę potrzeby rynku oraz charakterystykę konkretnego przedsiębiorstwa – jego wielkość czy tryb działania. Struktura organizacyjna musi zaś integrować funkcje logistyki zaopatrzenia, produkcji, gospodarki magazynowej i dystrybucji realizowane zazwyczaj przez odrębne działy. Ich optymalna koordynacja i uporządkowanie struktury organizacyjnej często są zaś niemożliwe bez odpowiedniego wsparcia zarówno w obszrze metod pracy (tutaj z pomocą przychodzą warsztaty i szkolenia z gospodarki magazynowej) jak i narzędzi.

Dlatego nowoczesne podejście do gospodarki magazynowej zakłada wykorzystanie zaawansowanych systemów informatycznych. Na rynku dostępne są gotowe rozwiązania wspierające wszelkie procesy logistyczne, w tym zagadnienia ściśle związane z magazynowaniem. Dzięki ich wykorzystaniu można wyeliminować wiele błędów za sprawą m.in. sprawnej wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi działami przedsiębiorstwa oraz automatyzacji procesów związanych z monitorowaniem stanów magazynowych. Rozwiązania informatyczne wspierają też tworzenie dokumentacji dotyczącej czynności magazynowych i przyjmowanie oraz realizowanie zamówień.

Systemy informatyczne do gospodarki magazynowej

Najczęściej w gospodarce magazynowej wykorzystuje się systemy ERP (Enterprise Resource Planning – zarządzania zasobami przedsiębiorstwa), które łączą różne aplikacje odpowiadające za kontrolę poszczególnych procesów związanych z funkcjonowaniem firmy. Nie zawsze jednak są to rozwiązania wystarczająco rozbudowane. Dlatego niekiedy przydatne lub wręcz konieczne okazuje się zaimplementowanie systemu WMS (Warehouse Management System – zarządzania magazynem) pozwalającego na zaawansowaną optymalizację procesów logistycznych. To rozwiązania dedykowane zarządzaniu procesami logistycznymi oferujące wiele rozbudowanych funkcji. Tego typu systemy nadają się więc do koordynacji nawet skomplikowanych operacji i zarządzania wieloma magazynami wysokiego składowania.

Cele nowoczesnej gospodarki magazynowej

Wdrożenie odpowiedniego systemu zarządzania magazynem i powierzenie związanych z tym zadań właściwie przeszkolonym pracownikom niesie za sobą szereg korzyści. Do celów zaawansowanych rozwiązań należą:

 • eliminacja błędów,
 • skrócenie czasu kompletacji zamówień,
 • optymalne wykorzystanie powierzchni magazynowej,
 • stałe zaspokajanie potrzeb produkcji,
 • redukcja kosztów logistyki wewnętrznej,
 • kontrola efektywności działań pracowników,
 • redukcja kosztów obiegu dokumentów ze względu na wyeliminowanie kopii papierowych,
 • lepsza kontrola produkcji.

Ponadto uzyskuje się wzrost wydajności pracy całego magazynu i systemu logistyki przy jednoczesnym zwiększeniu jakości pracy. Możliwość analizowania procesów wpływa zaś na łatwość ich dalszej optymalizacji.

Zasady i przepisy związane z gospodarką magazynową

Pewne aspekty związane z magazynowaniem regulowane są przez przepisy prawne. Dotyczy to przede wszystkim magazynowania materiałów niebezpiecznych (ADR), czyli substancji i mieszanin chemicznych zaliczonych do niebezpiecznych, zgodnie z przepisami w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia (zobacz również szkolenia REACH). Zasady ich przechowywania wynikają przede wszystkim z ratyfikowanych aktów prawa UE, międzynarodowych umów oraz aktów prawnych wydawanych przez krajowe władze. Do najważniejszych obowiązków pracodawcy związanych z magazynowaniem materiałów niebezpiecznych należą:

 • znajomość przepisów z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i postępowania z materiałami niebezpiecznymi oraz organizowanie szkoleń dla pracowników na ten temat,
 • wyposażenie magazynu w systemy ochrony przeciwpożarowej, a także przeprowadzanie regularnych kontroli i konserwacji,
 • stały nadzór związany z magazynowaniem i transportem materiałów niebezpiecznych w magazynie,
 • dbanie o utrzymywanie materiałów niebezpiecznych we właściwym stanie technicznym oraz o prawidłowe postępowanie z odpadami,
 • prawidłowe oznakowanie materiałów niebezpiecznych na terenie magazynu (sprawdź szkolenia CLP dotyczące klasyfikacji i oznakowania materiałów niebezpiecznych).

Należy stosować odpowiednie środki ochrony i oznaczenia zależne od rodzaju przechowywanej substancji niebezpiecznej. W utrzymaniu odpowiednich zasad bezpieczeństwa pomagają dedykowane systemy do gospodarki magazynowej, a dzięki implementacji nowoczesnych rozwiązań uniknięcie groźnych wypadków i zaniedbań jest znacznie łatwiejsze.

Szkolenia i kursy poświęcone gospodarce magazynowej i zarządzaniu magazynem

Sektor magazynowy oraz przemysł wytwórczy i handlowy rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie. Coraz szybciej podlegają one również przeobrażeniom, wkraczają do nich nowoczesne technologie i systemy zarządzania. Wraz z rozwojem funkcji magazynowych rozwija się rynek szkoleń i kursów dotyczących gospodarki magazynowej. Wciąż znaczna część szkoleń dotyczących zarządzania magazynami, zapasami magazynowymi i gospodarki magazynowej odbywa się w postaci szkoleń stacjonarnych, organizowanych zwłaszcza w dużych miastach, takich jak Wrocław, Łódź, Warszawa, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Rzeszów, Katowice, Kraków czy Lublin. Coraz więcej szkoleń z gospodarki magazynowej realizowanych jest jednak również w formie szkoleń i kursów online. Występują one zarówno jako szkolenia online z zajęciami prowadzonymi na żywo, co stwarza możliwość kontaktu z trenerem i grupą szkoleniową, jak i kursów online multimedialnych, wideo i e-learning. Ich zaletą są przystępne ceny oraz możliwość realizacji programu kursu w dowolnym czasie i miejscu. Terminy nadchodzących szkoleń i kursów z gospodarki magazynowej znajdą Państwo na górze strony!

Jak wybrać dobre szkolenie z gospodarki magazynowej?

Zróżnicowanie ofert szkoleń, kursów i warsztatów z gospodarki magazynowej jest bardzo duże. Szkolenia od różnych organizatorów różnią się ujęciem tematu, czasem trwania oraz w znacznym stopniu cenami. Jeśli chcemy wybrać dobre szkolenie z gospodarki magazynowej najważniejszą kwestią jest porównywanie ofert szkoleń i kursów przygotowanych przez różne firmy szkoleniowe. Przejrzenie oferty rynku edukacyjnego pozwala nam łatwiej zastanowić się nad potrzebami szkoleniowymi i wybrać szkolenie, które zarówno pod względem programu szkolenia, jak i ceny będzie najlepiej dopasowane do naszych potrzeb i specyfiki. Znalezienie szkoleń z gospodarki magazynowej jeszcze nigdy nie było prostsze, dzięki zebraniu ich w jednej bazie szkoleń, kursów i warsztatów poświęconych gospodarce magazynowej!

Nowoczesna gospodarka magazynowa: szkolenia i kursy
Szkolenia gospodarka magazynowa

Zapisz się, aby otrzymywać mailowe powiadomienia o nowych kursach i szkoleniach z gospodarki magazynowej!