Sebastian Nowak

Jak napisać wniosek o dofinansowanie szkolenia przez pracodawcę?

Poszukujesz możliwości rozwoju osobistego i zawodowego, ale twój budżet nie pozwala na sfinansowanie udziału w kursie, studiach lub szkoleniu? Rozważ złożenie wniosku o dofinansowanie szkolenia przez pracodawcę. Sprawdź, jak napisać wniosek o dofinansowanie szkolenia przez pracodawcę, jak go umotywować oraz pobierz bezpłatny wzór wniosku o dofinansowanie kursu lub szkolenia przez pracodawcę!

Spis treści:

 1. Dofinansowanie szkolenia, studiów, kursu przez pracodawcę
 2. Wniosek o dofinansowanie szkolenia przez pracodawcę
 3. Jak napisać wniosek o dofinansowanie szkolenia?
 4. Pobierz wzór wniosku o dofinansowanie studiów, kursu lub szkolenia
 5. Jak uzasadnić wniosek o dofinansowanie szkolenia przez pracodawcę?
 6. Solidna argumentacja to klucz do sukcesu
Dofinansowanie szkolenia, studiów, kursu przez pracodawcę

Wiele osób zainteresowanych podnoszeniem poziomu wiedzy i rozwojem kompetencji osobistych i zawodowych boryka się z problemem znalezienia finansowania szkoleń i kursów, w których chcą wziąć udział. Jest kilka możliwości, które warto rozważyć: dofinansowanie ze środków UE, dofinansowanie z Urzędu Pracy oraz dofinansowanie przez pracodawcę.

Pracodawca może z własnej inicjatywy skierować pracownika na szkolenie, kurs, warsztaty, a nawet studia. W takim przypadku nie jest jednak z reguły wymagany wniosek o dofinansowanie, chociaż wielu pracodawców w przypadku finansowania długotrwałych i drogich szkoleń czy studiów wymaga zawarcia specjalnej umowy lojalnościowej. Pracodawca w umowie takiej zobowiązuje się pokryć koszt szkolenia lub studiów (w całości bądź części), a w zamian pracownik zobowiązuje się pozostać w zatrudnieniu u pracodawcy przez zdefiniowany w umowie okres. W przypadku, gdy pracownik decyduje się odejść przez określonym w umowie terminem, często zobowiązany jest do zwrotu całości bądź części otrzymanego dofinansowania. Co jednak zrobić, gdy chcemy wziąć udział w szkoleniu, studiach lub kursie, a nie możemy pozwolić sobie na sfinansowanie tego wydatku ze środków własnych?

Wniosek o dofinansowanie szkolenia przez pracodawcę

Wniosek o dofinansowanie kursu, warsztatu, studiów lub szkolenia przez pracodawcę składają osoby zatrudnione u danego pracodawcy. Złożenie wniosku możliwe jest bez względu na formę i czas zatrudnienia, jednakże w praktyce pracodawcy najczęściej dofinansowują udział w kursach i szkoleniach pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę i na czas nieokreślony. Każdy pracodawca stosuje jednak własne reguły, które mogą być doprecyzowane w odpowiednich regulaminach wewnętrznych: regulaminie pracy, regulaminie szkoleń itp.

Nawet jeśli w przedsiębiorstwie dofinansowanie do szkoleń nie jest uregulowane w żadnym wewnętrznym regulaminie warto złożyć taki wniosek do bezpośredniego przełożonego bądź do działu kadr (występuje on też pod nazwami Dział HR, Zasoby Ludzkie, Kady-Płace, Dział Rozwoju itp.). Praktyka pokazuje, że pracodawcy doceniają pracowników, którzy samodzielnie wychodzą z inicjatywą podnoszenia swoich umiejętności i nawet, jeśli ostatecznie nie decydują się na dofinansowanie szkolenia, kursu czy studiów, to postrzegają pozytywnie tego typu inicjatywę pracownika. Nie powinniśmy się więc obawiać składania wniosku o dofinansowanie studiów czy szkolenia przez pracodawcę.

Jak napisać wniosek o dofinansowanie szkolenia?

Dobry wniosek o dofinansowanie szkolenia przez pracodawcę spełnia kilka kryteriów formalnych oraz merytorycznych. Najważniejsze, aby we wniosku:

 • zawrzeć swoje dane osobowe, a więc imię i nazwisko, stanowisko oraz przekazać dane kontaktowe, takie jak telefon oraz e-mail, zwłaszcza jeśli pracujemy w dużym zakładzie pracy,
 • umieścić dane pracodawcy, tj. nazwę oraz adres, a jeśli wniosek kierujemy do konkretnego działu to również jego nazwę,
 • określić, czy staramy się o sfinansowanie czy dofinansowanie uczestnictwa,
 • określić na jakie szkolenie, kurs, warsztat bądź studia chcemy uzyskać dofinansowanie, podać nazwę i dane organizatora, a także termin i miejsce jego realizacji,
 • określić cenę szkolenia, kursu czy studiów, w których chcemy wziąć udział,
 • umotywować wniosek o dofinansowanie, tak aby zwiększyć szanse na jego pozytywne rozpatrzenie przez pracodawcę, w tym poprzez wskazanie jakie umiejętności zdobędziemy uczestnicząc w szkoleniu lub studiach oraz jak możemy je wykorzystać na stanowisku pracy,
 • nie zapomnijmy również podpisać się pod wnioskiem oraz umieścić informację o miejscu i dacie sporządzenia wniosku.
Pobierz wzór wniosku o dofinansowanie studiów, kursu lub szkolenia

Pisząc wniosek o dofinansowanie warto skorzystać ze wzoru wniosku o dofinansowanie szkolenia, kursu czy studiów przez pracodawcę. Wzór ten możliwy jest do szybkiego wypełnienia zarówno, gdy chcemy wziąć udział w szkoleniu (nie ważne stacjonarnym czy online), kursie, warsztacie, studiach magisterskich, studiach podyplomowych itp. Wzór można pobrać całkowicie za darmo poniżej. Nasz wzór wniosku o dofinansowanie szkolenia przez pracodawcę:

 • jest całkowicie bezpłatny zarówno do celów prywatnych, jak i komercyjnych,
 • dostępny jest w formatach .doc (Microsoft Word) oraz .pdf (Adobe Reader),
 • w przypadku pliku .doc wzór posiada możliwość łatwej edycji oraz wydrukowania, a w przypadku pliku .pdf wydrukowania i wypełnienia ręcznie,
 • do pobrania pliku nie jest wymagana rejestracja ani podawanie jakichkolwiek danych osobowych,
 • zanim wypełnisz wniosek zachęcamy do sprawdzenia oferty szkoleń, kursów i warsztatów dostępnej w naszym serwisie, co pozwoli upewnić się, że wybraliśmy najlepsze możliwe szkolenie oraz w atrakcyjnej cenie.

Pobierz wzór w formacie .doc  Pobierz wzór w formacie .pdf

Jak uzasadnić wniosek o dofinansowanie szkolenia przez pracodawcę?

Jedną z kluczowych kwestii w trakcie składnia wniosku o dofinansowanie kursu, warsztatu, studiów czy szkolenia przez pracodawcę jest dobre umotywowanie wniosku. Jak uzasadnić wniosek o dofinansowanie szkolenia przez pracodawcę?

 • wskaż czego dotyczy szkolenie, kurs czy studia na przykład poprzez przytoczenie głównych punktów z programu zajęć (możesz też załączyć program do wniosku),
 • wskaż we wniosku jakie umiejętności zdobędziesz w trakcie szkolenia, kursu czy studiów,
 • podkreśl, które ze zdobytych umiejętności czy informacji możesz wykorzystać na obecnie zajmowanym stanowisku pracy,
 • podkreśl motywację do kształcenia się, doszkalania oraz rozwoju zawodowego,
 • możesz również powołać się na swoją sytuację materialną, tj. brak możliwości sfinansowania udziału w szkoleniu, studiach czy kursie ze środków własnych.
Solidna argumentacja to klucz do sukcesu

Chcąc uzasadnić wniosek o dofinansowanie szkolenia przez pracodawcę, należy przedstawić solidne argumenty, które przekonają pracodawcę do inwestycji w rozwój zawodowy pracownika. Oto kilka głównych punktów, które można uwzględnić w uzasadnieniu:

 1. Wskaż na korzyści dla pracodawcy. Wyjaśnij, w jaki sposób szkolenie przyczyni się do poprawy wyników firmy. Może to obejmować zdobycie nowych umiejętności, poszerzenie wiedzy technicznej, doskonalenie umiejętności przywódczych czy też zdobycie specjalistycznej wiedzy, która może być wykorzystana w realizacji konkretnych projektów. Przedstaw konkretne przykłady, jakie korzyści szkolenie przyniesie dla pracodawcy w krótko- i długoterminowej perspektywie.

 2. Podawaj konkretne i mierzalne argumenty. Wskaż, w jaki sposób dane szkolenie pozwoli Ci zwiększyć efektywność i produktywność w swojej dziedzinie pracy. Przedstaw, jak zdobyte umiejętności przyczynią się do lepszego wykonywania obowiązków, oszczędzania czasu, eliminowania błędów czy też zwiększenia jakości pracy.

 3. Podkreśl lojalność i wpływ szkolenia na twoją motywację osobistą. Wspomnij, że szkolenie jest dla Ciebie ważnym narzędziem rozwoju zawodowego. Wykaż, że finansowanie szkolenia przez pracodawcę jest dla Ciebie ważną oznaką chęci inwestowania w twoje umiejętności, co pozytywnie wpływa na twoją motywację, zaangażowanie i chęć rozwijania się z pracodawcą.

 4. Konkurencyjność na rynku pracy. Wspomnij o dynamicznym charakterze rynku pracy i konieczności dostosowywania się do nowych trendów i technologii. Wyjaśnij, że szkolenie pomoże Ci nadążać za zmianami i utrzymać się w konkurencyjnej pozycji na rynku.

 5. Koszt i wartość inwestycji. Przedstaw dokładne informacje dotyczące kosztów szkolenia, w tym opłat za kurs, materiały dydaktyczne, podręczniki itp. Wyjaśnij, że choć istnieje pewien koszt związany z inwestycją w szkolenie, to wartość, jaką przyniesie ono zarówno Tobie, jak i firmie, znacznie przewyższa tę kwotę. Przedstaw różne sposoby, w jakie można ocenić zwrot z inwestycji, takie jak zwiększenie efektywności, oszczędności czasu czy poprawa wyników.

Wnioskując, ważne jest przedstawienie solidnych argumentów, które pokazują, że szkolenie będzie miało pozytywny wpływ na pracodawcę, pracownika oraz firmę jako całość. Przygotuj spójne uzasadnienie, oparte na rzeczywistych danych i konkretnych korzyściach, które przekonają pracodawcę do zainwestowania w Twoje szkolenie.

Wniosek o dofinansowanie szkolenia przez pracodawcę

Życzymy pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie przez pracodawcę oraz udanego szkolenia, kursu czy studiów i osiągnięcia zamierzonych celów rozwojowych!

Sebastian Nowak

Sebastian Nowak

Redaktor Eventis.pl

Specjalizuję się w tematyce zarządzania i rozwoju z naciskiem na obszary Learning & Development (L&D) oraz lifelong learning. Posiadam bogate doświadczenie w tworzeniu treści edukacyjnych i informacyjnych, które inspirują do ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego. Wspieram czytelników w zdobywaniu nowych umiejętności, doskonaleniu się w pracy i osiąganiu sukcesów w życiu zawodowym. Poszukuję najnowszych trendów i narzędzi z obszaru zarządzania, by dostarczać wiedzę i inspirację.

Polecane wydarzenia

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Realizacja i rozliczanie projektów B+R dofinansowanych ze środków funduszy strukturalnych UE w ramach Programu FENG oraz Funduszy Europejskich na poziomie regio

 • już od 1 115 zł
 • od 1 115 zł
Zapisz się
Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST

Realizacja i rozliczanie projektów B+R dofinansowanych ze środków funduszy strukturalnych UE w ramach Programu FENG oraz Funduszy Europejskich na poziomie regio

 • już od 1 212 zł
 • od 1 212 zł
Zapisz się
J.G.Training

Aplikacja WOD2021 – przygotowywanie wniosku o dofinansowanie. Warsztaty przy komputerach

 • już od 890 zł
 • od 890 zł
Zapisz się
J.G.Training

Program FERS 2021-2027. Szkolenie z przygotowywania wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego – od pomysłu do realizacji

 • już od 1 690 zł
 • od 1 690 zł
Zapisz się

Ostatnie artykuły

Przełam bariery kariery w kadrach, płacach i HR z Akademią Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego
2 kwietnia 2024
Przełam bariery kariery w kadrach, płacach i HR z Akademią Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

Obszar kadr i płac ulega szybkim i głębokim przemianom. Częste zmiany przepisów oraz rosnące oczekiwania pracowników sprawiają, że specjaliści ds. kadr i płac potrzebują nieustannie się rozwijać i podnosić kompetencje.

Czytaj więcej
Dyrektywa Maszynowa: jak uzyskać znak CE?
19 marca 2024
Dyrektywa Maszynowa: jak uzyskać znak CE?

Znak CE to oznaczenie umieszczane na produktach, które spełniają wymagania określone w przepisach UE dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Dotyczy on również maszyn zgodnie z Dyrektywą Maszynową.

Czytaj więcej
Tableau kurs - kompletny poradnik dla początkujących i zaawansowanych
19 marca 2024
Tableau kurs - kompletny poradnik dla początkujących i zaawansowanych

Tableau to lider w dziedzinie wizualizacji danych, który oferuje potężne i intuicyjne rozwiązania, które umożliwiają organizacjom wszystkich rozmiarów przekształcać surowe dane w łatwe do zrozumienia, interaktywne i atrakcyjne wizualizacje.

Czytaj więcej
Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w Polsce
19 marca 2024
Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w Polsce

Gospodarka opakowaniami jest istotna zarówno dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, ochrony środowiska, jak i funkcjonowania firm w wielu branżach. Warto poznać obowiązujące przepisy w tym obszarze.

Czytaj więcej