Lista szkoleń dofinansowanych z UE, KFS, BUR, EFS...

 • Zapoznaj się z listą szkoleń, na które możesz starać się o dofinansowanie
 • Sprawdź program, informacje o prelegentach i warunkach uczestnictwa
 • Zgłoś swój udział wypełniając formularz rejestracji online
dofinansowane szkolenia

Szkolenia z dofinansowaniem: 147

 • Online, 27-28 styczeń 2022
 • już od 609.75 PLN
już od 609.75 PLN
 • Katowice, 1 luty-3 marzec 2022
 • już od 3600 PLN
już od 3600 PLN
 • Gdańsk, 26 styczeń 2022
 • już od 890 PLN
już od 890 PLN
 • Online, 18 marzec 2022
 • już od 790 PLN
już od 790 PLN
już od 980 PLN
 • Katowice, 16 luty-6 kwiecień 2022
 • już od 800 PLN
już od 800 PLN
 • Katowice, 15 luty-29 marzec 2022
 • już od 600 PLN
już od 600 PLN
 • Online, 2-23 marzec 2022
 • już od 600 PLN
już od 600 PLN
Artykuł

Szkolenia i kursy dofinansowane: BUR, KFS, EFS, UE...

Szkolenia i kursy dofinansowane cieszą się coraz większą popularnością. Programy pozwalające na dofinansowanie szkoleń w znaczącej większości finansowane są ze środków Unii Europejskiej, ewentualnie programów krajowych. Każdy z nas zapewne słyszał o możliwości uzyskania dofinansowania między innymi z Bazy Usług Rozwojowych (PARP), Krajowego Funduszu Szkoleniowego, Europejskiego Funduszu Społecznego czy też innych funduszy UE.

Nasza baza pozwala wyszukać kursy, warsztaty i szkolenia, na które można starać się o dofinansowanie z rozmaitego rodzaju funduszy celowych, takich jak EFS, KFS, BUR czy fundusze unijne. Chcąc uzyskać dofinansowanie na wskazane na liście szkolenia, kursy i warsztaty należy wypełnić formularz kontaktowy. Firma szkoleniowa przygotuje dla Państwa informacje o jakie dofinansowanie można starać się na dane szkolenie.

Szkolenia dofinansowane z BUR, szkolenia PARP, BUR szkolenia

BUR, czyli Baza Usług Rozwojowych. Baza prowadzona jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), a jej zadaniem jest ułatwianie dotarcia do szkoleń  dofinansowanych głównie z funduszy unijnych. Platforma zawiera szkolenia oraz kursy zawodowe, a także usługi coachingu, mentoringu oraz studia podyplomowe, na które możemy uzyskać dofinansowanie do wysokości nawet 80%. Grono beneficjentów mogących starać się o dofinansowanie jest ograniczone i ulega zmianiom, ale są to przede wszystkim osoby samozatrudnione, mikroprzedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy i ich pracownicy oraz osoby poszukujące pracy powyżej 50-ego roku życia lub o niskich kwalifikacjach. Na niższe wsparcie mogą liczyć też średnie firmy pod warunkiem, że spełniają określone kryteria. PARP prowadzi również projekt o nazwie Akademia PARP, kórego celem jest podnoszenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Akademia PARP zawiera bezpłatne i darmowe kursy i szkolenia na podstawowe tematy związane z prowadzeniem biznesu oraz przedsiębiorczością.

Szkolenia dofinansowane z KFS

KFS, czyli Krajowy Fundusz Szkoleniowy. KFS powstał na bazie środków Funduszu Pracy, a jego zadaniem jest zapewniać wsparcie w kształceniu ustawicznym pracodawców oraz pracowników, a dzięki temu zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby, których kompetencje są nieadekwatne do szybko zmieniającego się otoczenia gospodarczego. Innym celem realizowanym przez KFS jest poprawianie pozycji konkurencyjnej firm i pracowników poprzez szkolenia, kursy i warsztaty.

Szkolenia dofinansowane z EFS i funduszy unijnych

EFS, czyli Europejski Fundusz Społeczny. EFS przez wiele lat stanowił główne źródło dofinansowania szkoleń i kursów. EFS był jednym z najważniejszych funduszy strukturalnych UE, którego celem było w szczególności tworzenie nowych i lepszych miejsc pracy w UE. Cel ten realizowany był poprzez współfinansowanie krajowych, regionalnych i lokalnych programów, które przycyzniały się do zwiększenia stopy zatrudnienia oraz polepszenia jakości miejsc pracy. Cele te realizowane były również poprzez liczne szkolenia i kursy podnoszące wiedzę i praktyczne umiejętności pracowników. Aktualnie program tej został zakończony, ale dofinansowanie do szkoleń otrzymać można z szeregu programów organizowanych przez Unię Europejską, która pozostaje głównym i największym źródłem finansowania szkoleń i kursów.

Szkolenia i kursy dofinansowane: BUR, KFS, EFS, UE...
Szkolenia dofinansowane: KFS, UE, EFS, BUR

Zapisz się i otrzymuj raz w tygodniu powiadomienie o nowych szkoleniach dofinansowanych dodanych na stronie!