Anna Gajewska

PKD szkolenia: jaki kod PKD wybrać oferując szkolenia?

Chcesz założyć firmę szkoleniową i prowadzić szkolenia, kursy lub inne programy szkoleniowe? Zastanawiasz się jaki kod PKD wybrać prowadząc szkolenia i jakie są konsekwencje takiego wyboru? Zapraszamy do zapoznania z artykułem, w którym wyjaśniamy jaki PKD wybrać prowadząc szkolenia, jakie inne kody PKD rozważyć prowadząc działalność edukacyjną i w jakich celach używane są kody PKD.

Co to jest Polska Klasyfikacja Działalności?

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) to system kategorii, który został stworzony, aby klasyfikować i kodyfikować różne rodzaje działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorstwa i inne jednostki organizacyjne w Polsce. Każdy rodzaj działalności przyporządkowany jest konkretnemu kodowi PKD. Klasyfikacja ta jest używana w celu organizacji i analizy danych statystycznych dotyczących gospodarki, ale również do innych celów, takich jak rejestracja firm czy składanie sprawozdań finansowych.

Kody PKD są używane na różnych poziomach analiz ekonomicznych oraz w prowadzeniu działalności gospodarczej. Na przykład, kiedy przedsiębiorstwo jest rejestrowane, musi ono wybrać kod PKD, który najdokładniej odpowiada jego głównej działalności.

Polska Klasyfikacja Działalności jest odpowiednikiem międzynarodowej klasyfikacji działalności ISIC (International Standard Industrial Classification) i została dostosowana do warunków i specyfiki gospodarki polskiej. PKD jest systematycznie aktualizowana, aby odzwierciedlać zmiany w strukturze gospodarki i wprowadzać nowe kategorie działalności.

W praktyce kody PKD pomagają w identyfikacji i klasyfikacji działalności prowadzonej przez różne jednostki, co ułatwia zbieranie, przetwarzanie i analizę danych z zakresu ekonomii oraz umożliwia precyzyjniejsze zarządzanie i planowanie na różnych szczeblach administracji i polityki gospodarczej.

PKD Szkolenia - jakie PKD dla prowadzenia szkoleń?

Jaki kod PKD służy do oznaczenia działalności szkoleniowej, usług szkoleniowych i rozmaitych szkoleń i warsztatów?

Dla działalności związanej ze szkoleniami stosowany jest kod "85.59.B" z Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Kod ten obejmuje działalność szkoleniową i edukacyjną, która nie jest klasyfikowana w innych kategoriach, a więc może obejmować różnorodne formy edukacyjne, takie jak szkolenia, warsztaty, kursy i inne formy edukacji, które nie prowadzą do uzyskania formalnego wykształcenia (np. zawodu).


Ważne jest jednak zaznaczenie, że klasyfikacja PKD może być aktualizowana i zmieniana, więc warto okresowo sprawdzać najaktualniejszą wersję klasyfikacji na oficjalnej stronie Głównego Urzędu Statystycznego, aby upewnić się, że dany kod jest nadal aktualny i odpowiedni dla danej działalności.

Jeśli planujesz założenie firmy, rejestrację jej w CEIDG i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń możesz więc zdecydować się na kod PKD 85.59.B oznaczający szkolenia. Warto również zasięgnąć porady specjalisty ds. prawa czy księgowości, aby upewnić się, że wybierasz odpowiedni kod PKD oraz że Twoja działalność jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

Rejestracja PKD szkolenia w CEIDG

Inne kody PKD w dziale Edukacja

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) jest stosunkowo obszerna i zawiera wiele różnych kodów, nawet w ramach jednego działu. Dział 85 sekcji P poświęcony jest w całości "Edukacji" i zawiera różne kategorie działalności edukacyjnej i szkoleniowej. Oto kody PKD dla różnorakiej działalności edukacyjnej:

 • 85.10.Z - Edukacja przedszkolna
 • 85.20.Z - Edukacja na poziomie szkoły podstawowej
 • 85.31.Z - Edukacja na poziomie gimnazjalnym
 • 85.32.Z - Edukacja na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej
 • 85.41.Z - Edukacja na poziomie szkoły średniej ogólnokształcącej, zawodowej, specjalnej, w tym szkoły policealne
 • 85.42.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej i z zakresu wychowania fizycznego
 • 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji środowiskowej i przysposobienia obronnego
 • 85.53.Z - Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 85.59.B - Pozostała edukacja, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację

Warto zwrócić uwagę, że PKD jest aktualizowana każdego roku, więc warto sprawdzić najnowsze i oficjalne źródła, aby uzyskać pełny i aktualny obraz kodów i ich opisów. Najaktualniejsza wersja Polskiej Klasyfikacji Działalności dostępna jest zawsze na stronie Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Jaki PKD wybrać zakładając firmę szkoleniową?

Wybór odpowiedniego kodu PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) dla firmy szkoleniowej zależy od natury oferowanych usług.

Generalnie, dla firm szkoleniowych najczęściej stosowanym kodem jest: 85.59.B - "Pozostała edukacja, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Ten kod jest stosunkowo ogólny i może być używany dla różnych rodzajów działalności edukacyjnej i szkoleniowej, które nie pasują do innych, bardziej specyficznych kategorii. Obejmuje on prowadzenie szkoleń i kursów zarówno dla osób indywidualnych, jak też na zlecenie rozmaitych instytucji – od firm, poprzez organizacje non-profit jak fundacje, aż po instytucje reprezentujące administrację rządową i samorządową.

Istotne jest, aby dokładnie przeanalizować zakres prowadzonej działalności i oferowane usługi, aby upewnić się, że wybrany kod PKD jest najbardziej adekwatny. W Polskiej Klasyfikacji Działalności dostępne są różne kody, które mogą być bardziej trafne dla określonych rodzajów szkoleń lub edukacji, a wybór właściwego kodu jest ważny dla celów statystycznych, regulacyjnych oraz podatkowych.

Można również skorzystać z pomocy doradcy prawnego lub księgowego, który specjalizuje się w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, aby upewnić się, że Twoja firma szkoleniowa jest prawidłowo zarejestrowana.

PKD szkolenia, a PKD dla warsztatów, kursów, webinarów…

Wiele osób, które planują prowadzenie działalności edukacyjnej zastanawia się, czy jeśli ma zamiar organizować nie szkolenia, ale na przykład warsztaty, kursy, webinary czy konferencje to właściwym wyborem dla ich firmy będzie PKD 85.59.B oznaczający szkolenia. W znaczącej większości przypadków tak, gdyż słowa takie jak warsztaty, webinary, kursy, seminaria to po prostu synonimy słowa szkolenia. Słowo "szkolenia" może być zastąpione lub opisane przy użyciu różnych synonimów lub fraz, które często są używane zamiennie. I chociaż mogą mieć nieco różne konotacje w zależności od kontekstu, to działalność ta co do zasady polega na przekazywaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności, co jest istotą szkolenia. Oczywiście warto prześledzić listę wszystkich kodów PKD w sekcji P Polskiej Klasyfikacji Działalności, aby upewnić się czy szkolenia, warsztaty czy kursy, które mamy zamiar prowadzić nie pasują bardziej do innego kodu niż PKD Szkolenia, czyli: 85.59.B - "Pozostała edukacja, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Do czego używane są kody PKD? Jak wybór kodu PKD wpłynie na obowiązki raportowe, statystyczne firmy?

Kody PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) są istotne z różnych powodów i mają wpływ na różne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej również, gdy prowadzisz szkolenia, kursy i innego rodzaju wydarzenia o charakterze rozwojowym, merytorycznym czy edukacyjnym. Oto kilka kluczowych punktów dotyczących zastosowania kodów PKD i ich wpływu na obowiązki firm:

 1. Identyfikacja Prowadzonej Działalności: kody PKD pomagają w kategoryzacji i identyfikacji głównej oraz dodatkowej działalności firmy, co ułatwia analizę i klasyfikację sektorów gospodarki. Wybierając kod PKD oznaczający szkolenia i kursy dajemy niejako znać różnym podmiotom, co jest obszarem prowadzonej przez nas działalności.

 2. Statystyki i Raportowanie: kody PKD używane są do zbierania i analizowania danych statystycznych na różnych szczeblach administracji państwa. Również rozmaite organizacje i instytucje używają kodów PKD do przeprowadzania analiz rynkowych i badania dynamiki różnych sektorów gospodarki. Przykładowo posiadając wybrany PKD oznaczający szkolenia możemy zostać poproszeni przez GUS o udział w badaniu, którego celem jest ustalenie kondycji finansowej firm szkoleniowych. Jeśli wybierzemy błędny PKD możemy być proszeni o udział w badaniach, które nie dotyczą prowadzonej przez nas działalności, co będzie wiązało się z niepotrzebną biurokracją i obowiązkami.

 3. Regulacje Prawne i Podatkowe: wybór konkretnego kodu PKD może wpływać na obowiązki podatkowe przedsiębiorstwa i jest uwzględniany przy określaniu, czy firma podlega określonym regulacjom podatkowym czy nie. Co więcej wybrana klasyfikacja może determinować pewne zasady rachunkowości i obowiązki sprawozdawcze. Przykładowo wybierając „PKD szkolenia” zyskujemy możliwość uzyskania rejestracji w rejestrze instytucji szkoleniowych, a następnie wystawiania faktur z zerową stawką VAT przewidzianą dla na przykład szkoleń zawodowych, BHP itp.

 4. Zdobywanie Funduszy i Dotacji: często określone kody PKD mogą kwalifikować przedsiębiorstwo do konkretnych programów dotacyjnych lub inwestycyjnych, gdy ich celem jest udzielenie wsparcia i rozwój określonych sektorów gospodarki. Również niektóre instytucje finansowe mogą brać pod uwagę kod PKD podczas oceny zdolności kredytowej firmy lub ryzyka związanego z jej działalnością, gdyż inne ryzyko charakteryzuje firmę organizującą szkolenia i kursy, a inne firmę zajmującą się handlem czy gospodarką odpadami.

 5. Obrót Gospodarczy: kody PKD mogą być używane przez inne firmy i klientów do identyfikacji specjalizacji i kompetencji Twojej firmy, a wybór odpowiedniego kodu PKD jest istotny również w kontekście planowania strategicznego i rozwoju przedsiębiorstwa. Często nasza firma może zostać zakwalifikowana do określonych działań na podstawie kodu PKD – np. organizator targów edukacyjnych na podstawie PKD oznaczającego szkolenia przyjmie zgłoszenie firmy do udziału w targach lub odmówi, gdy takiego kodu zabraknie w naszym wpisie.

 6. Ubezpieczenia: Towarzystwa ubezpieczeniowe mogą także uwzględniać kod PKD, oceniając ryzyko i ustalając składki na ubezpieczenia. Inne ryzyko wiąże się bowiem z ubezpieczaniem firmy organizującej szkolenia, a inne firmy transportowej czy budowlanej.

Ważne uwagi: Firmy mogą i często rejestrują więcej niż jeden kod PKD, aby odzwierciedlić różne aspekty swojej działalności. Regularne aktualizacje oraz zmiany w przepisach mogą wprowadzać nowe kody lub modyfikować istniejące, co może wymagać aktualizacji zarejestrowanej działalności.

Dlatego warto raz na jakiś czas sprawdzić i w razie potrzeby zaktualizować dane prowadzonej przez nas firmy szkoleniowej, w tym kodów PKD, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami i utrzymać precyzyjne dane statystyczne.

Anna Gajewska

Anna Gajewska

Redaktor Eventis.pl

Interesuję się przede wszystkim tematyką rozwoju osobistego, budowania kompetencji z zakresu budowania zespołów, motywowania pracowników, efektywnej komunikacji, rozwoju inteligencji emocjonalnej i treningu asertywności, a także tematami radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy, organizacją czasu pracy i pokrewnymi tematami.

Polecane wydarzenia

J.G.Training

Umowa o roboty budowlane – jak zabezpieczyć interesy stron i zminimalizować ryzyko związane z prowadzoną inwestycją

 • już od 1 490 zł
 • już od 1 490 zł
Zapisz się
Akademia ARBIZ

Mistrzowskie prowadzenie szkoleń

 • już od 970 zł
 • już od 970 zł
Zapisz się
J.G.Training

Zamówienia publiczne dla początkujących - przygotowanie i prowadzenie postępowań krok po kroku

 • już od 1 290 zł
 • już od 1 290 zł
Zapisz się
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Finanse publiczne w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów. Analiza aspektów prawnych, finansowych i organizacyjnych związanych z prowadzeniem publiczne

 • już od 1 057 zł
 • już od 1 057 zł
Zapisz się

Ostatnie artykuły

Jak znaleźć najlepsze sale konferencyjne?
28 listopada 2023
Jak znaleźć najlepsze sale konferencyjne?

Chcesz zorganizować konferencję i poszukujesz sprawdzonej sali konferencyjnej, która zapewni odpowiednią wygodę i oprawę dla twojego wydarzenia? Sprawdź jak znaleźć najlepsze sale konferencyjne.

Czytaj więcej
Jak otrzymać pożyczkę bez zdolności kredytowej?
20 listopada 2023
Jak otrzymać pożyczkę bez zdolności kredytowej?

Dowiedz się w jaki sposób banki oceniają zdolność kredytową oraz jak można poprawić swoją zdolność kredytową poprzez długoterminowe planowanie finansów, co pomoże uzyskać pożyczkę.

Czytaj więcej
Zawody przyszłości: jakie kursy i szkolenia zrobić, aby znaleźć pracę?
17 listopada 2023
Zawody przyszłości: jakie kursy i szkolenia zrobić, aby znaleźć pracę?

Rynek pracy ulega szybkim zmianom, w wyniku których powstają zawody przyszłości. Warto dowiedzieć się na jakie zawody zapotrzebowanie rośnie oraz sprawdzić jak można znaleźć zatrudnienie w przyszłościowym zawodzie.

Czytaj więcej
Jak efektywnie promować stowarzyszenie i fundację w Internecie?
9 listopada 2023
Jak efektywnie promować stowarzyszenie i fundację w Internecie?

Prowadzenie fundacji lub stowarzyszenia przynosi dużo satysfakcji, ale wymaga też wiedzy i zaangażowania. Jak przyciągnąć uwagę potencjalnych darczyńców i wolontariuszy w zatłoczonym cyfrowym świecie?

Czytaj więcej