Sebastian Nowak

System zarządzania bezpieczeństwem informacji według ISO 27001

Ochrona informacji stanowi obecnie jedno z największych wyzwań dla firm. Stąd wzmożone zainteresowanie ISO 27001 – międzynarodową normą, która określa wymagania dla systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Certyfikacja ISO 27001 stanowi dowód na dostosowanie systemu do określonych wymagań i jego ciągłe doskonalenie. Dowiedz się więcej o standardzie i jego znaczeniu!

Czym jest ISO 27001?

ISO 27001 (lub też ISO/IEC 27001) to międzynarodowa norma określająca specyfikacje bezpiecznego systemu zarządzania informacjami. Za jej powstaniem przemawia coraz większa potrzeba zachowania poufności różnego rodzaju danych. Norma stosuje podejście procesowe w celu ustanowienia, wdrożenia, prowadzenia, monitorowania, przeglądów, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji. Tym samym stała się międzynarodowym standardem w tej dziedzinie. Jej założenia są uniwersalne, co oznacza, że mogą być zastosowane przez dowolny podmiot, niezależnie od obszaru i skali działania, typu, a także branży. Ponadto norma ISO/IEC 27001 doskonale współgra z innymi systemami zarządzania, takimi jak ISO 9001 i ISO 14001. Oznacza to, że możliwe jest ich harmonijne wdrażanie i stosowanie w celu zapewnienia najwyższych standardów w zakresie funkcjonowania firmy.

Poznaj szkolenia ISO

Czego dotyczy norma ISO 27001?

Norma określa sposoby zapewnienia bezpieczeństwa informacjom, a zatem danym cyfrowym, systemom komputerowym i sieciowym oraz dokumentom papierowym. Ochronie podlega ponadto wiedza pracowników. System zbudowany na podstawie wymogów normy pomaga chronić dane w zakresie:

 • poufności – ograniczenia dostępu do informacji przez osoby nieuprawnione,
 • integralności – dokładności i kompletności danych oraz metod ich przetwarzania,
 • dostępności – umożliwienia dostępu do danych uprawnionym osobom zawsze wtedy, gdy jest to wymagane.
ISO 27001 – dla kogo?

Jak już wspomniano, norma ISO 27001 opiera się na uniwersalnych założeniach, które można dostosować do działalności każdej firmy i instytucji, tworząc wydajny i szczelny system zarządzania bezpieczeństwem informacji. Są jednak takie obszary działalności, w których wdrożenie rozwiązań zgodnych z normą i certyfikacja mogą być szczególnie pożądane. To przede wszystkim:

 • firmy z branży IT,
 • instytucje finansowe,
 • placówki ochrony zdrowia (ze względu na dane medyczne),
 • przedsiębiorstwa handlowe i usługowe gromadzące dane o klientach.

Dzięki wdrożeniu normy można zapewnić maksymalną ochronę informacji, a jednocześnie świetną dostępność usług IT i optymalizację wielu procesów w organizacji. Warto pamiętać, że informacje są niezwykle istotnymi aktywami każdej organizacji, a powierzone jej poufne dane wiążą się z konkretnymi obowiązkami. Utrata danych lub nieuprawniony dostęp do nich może mieć katastrofalny wpływ nie tylko na wizerunek firmy czy instytucji, ale również na ciągłość jej działania i utratę przewagi rynkowej. Utrata informacji może być też podstawą odpowiedzialności karnej i finansowej, np. gdy chodzi o dane osobowe, które powinny być przetwarzane zgodnie z zasadami RODO.

Jak wdrożyć normę ISO 27001 w firmie lub innej organizacji?

Uzyskanie certyfikatu ISO 27001 wymaga od organizacji wdrożenia rozwiązań zgodnych z jej wymogami – bez żadnych wyjątków. Konieczne jest przy tym dostosowanie owych wymogów do specyfiki funkcjonowania firmy lub instytucji. Odpowiednią wiedzę można zdobyć na specjalistycznych kursach, warsztatach i szkoleniach z SZBI i ISO 27001 lub w innych źródłach. Wiele organizacji korzysta jednak z eksperckiej pomocy w ocenie aktualnego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i zaplanowaniu oraz wdrożeniu zmian, które pozwolą uzyskać certyfikację ISO 27001. Należy uwzględnć również stosowne audyty bezpieczeństwa.

Wdrażanie zmian w organizacji odbywa się w oparciu o tzw. podejście procesowe. Wykorzystuje się w tym celu cykl Deminga zwany również cyklem PDCA (Plan, Do, Check, Act – Zaplanuj, Zrealizuj, Sprawdź, Działaj). Kolejne etapy tego cyklu polegają na:

 • planowaniu (P) – ustaleniu celów i procedur niezbędnych do uzyskania określonych wyników w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • realizacji (D) – wdrożeniu opracowanych rozwiązań,
 • sprawdzaniu (C) – monitorowaniu efektów wprowadzonych zmian w odniesieniu do działalności i zadań organizacji, a także wymagań prawnych (zobacz szkolenia Compliance),
 • działaniu (A) – podejmowaniu działań dotyczących ciągłego doskonalenia funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Proces ten powinien powtarzać się cyklicznie, zgodnie z zasadą ciągłego doskonalenia przyjętych schematów i rozwiązań, jaki jest charakterystyczny dla wszystkich norm ISO.

ISO 27001 – dlaczego warto?

Jakie są korzyści z implementacji normy ISO/IEC 27001? Jest ich wiele, co może odczuć każda organizacja, której działalność wymaga zarządzania poufnymi informacjami. To przede wszystkim:

 • lepsza identyfikacja zagrożeń i zmniejszenie ich wpływu na działalność organizacji,
 • zapewnienie klientom gwarancji bezpieczeństwa ich danych,
 • zachowanie poufności, integralności i dostępności posiadanych informacji,
 • stałe podnoszenie jakości świadczonych usług,
 • wzrost wiarygodności organizacji i zaufania społecznego,
 • zdobycie przewagi konkurencyjnej.

Wdrożenie normy w firmie jest więc z pewnością kwestią godną rozważenia, szczególnie dla branż poruszających się w obszarach teleinformatycznych i zarządzających ogromnymi zasobami danych. Warte rozważnia jest również powołanie administratora bezpieczeństwa, którego zadaniem będzie całościowa koordynacja zagadnień związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa.

Szkolenia z SZBI ISO 27001

Kalendarz kursów i szkoleń ISO 27001 umożliwia szybkie znalezienie szkoleń, warsztatów i kursów, które mogą być pomocne zarówno w trakcie wdrżania systemu zarządania bezpieczeństwem informacji, jak też w trakcie jego doskonalenia czy przeprowadzania audytu wewnętrznego SZBI.

Sebastian Nowak

Sebastian Nowak

Redaktor Eventis.pl

Zajmuję się tematyką nowoczesnych technologii w biznesie, między innymi z zakresu marketingu internetowego (SEM, SEO, copywriting, systemy analityczne dla eCommerce), a także tematami specjalistycznych umiejętności zawodowych niezbędnych na stanowiskach specjalistów i menedżerów.

Polecane wydarzenia

Ostatnie artykuły

Co to jest CRM oraz system CRM i jakie korzyści oferują?
15 września 2022
Co to jest CRM oraz system CRM i jakie korzyści oferują?

Dowiedz się co to jest CRM, jakie funkcjonalności posiada system CRM oraz jakie korzyści może przynieść wdrożenie strategii i systemu CRM w przedsiębiorstwie.

Czytaj więcej
Copywriting: co to jest i ile kosztuje profesjonalny copywriting?
12 września 2022
Copywriting: co to jest i ile kosztuje profesjonalny copywriting?

Zajmujesz się biznesem, prowadzisz działalność przez Internet? Dowiedz się co to jest copywriting, jakie ma zastosowanie w biznesie oraz sprawdź ile kosztuje profesjonalny copywriting.

Czytaj więcej
Jak zaliczyć szkolenia przedsiębiorcy w koszty uzyskania przychodu?
31 sierpnia 2022
Jak zaliczyć szkolenia przedsiębiorcy w koszty uzyskania przychodu?

Dowiedz się czy będąc przedsiębiorcą i prowadząc działalność gospodarczą możesz zaliczyć koszt udziału w szkoleniu, kursie lub konferencji w koszty uzyskania przychodu? Sprawdź też czy można do kosztów zaliczyć dietę, koszty noclegu i przejazdu?

Czytaj więcej
Co to jest pomoc de minimis, jakie są jej limity?
19 sierpnia 2022
Co to jest pomoc de minimis, jakie są jej limity?

Dowiedz się czym jest pomoc de minimis, jakie są zasady jej przyznawania oraz jakie limity pomocy de minimis obowiązują w 2022 roku. Sprawdź branże wyłączone z pomocy de minimis.

Czytaj więcej