Znajdź kursy i szkolenia poświęcone ISO w całej Polsce!

 • Znajdź warsztaty, kurs lub szkolenie z ISO: 9001, 14001, 17025, 22000, 45001...
 • Poznaj program zajęć, sylwetki prowadzących oraz ceny
 • Zapisz się na zajęcia przez Internet w mniej niż 3 minuty!
szkolenia ISO

Szkolenia ISO: 128

 • już od 824 zł
824 zł
 • już od 970 zł
970 zł
 • już od 679 zł
679 zł
 • już od 550 zł
550 zł
 • już od 1 200 zł
1 200 zł
 • już od 700 zł
700 zł
 • już od 679 zł
679 zł
 • już od 679 zł
679 zł
 • już od 679 zł
679 zł
 • już od 679 zł
679 zł
 • już od 679 zł
679 zł
 • już od 824 zł
824 zł
 • już od 970 zł
970 zł
 • już od 824 zł
824 zł
 • już od 970 zł
970 zł
Artykuł

Normy ISO bez tajemnic: 9001, 14001, 16949, 17025, 22000, 27001, 45001...

Normy ISO szturmem zdobyły świat kojarząc się zarówno w biznesie, jak i w codziennym życiu, z wysoką jakością, bezpieczeństwem i niezawodnością. Nic dziwnego, że coraz więcej firm i branż sięga po certyfikację ISO, aby poprawić konkurencyjność oferowanych produktów i usług. Zanim jednak uzyskamy certyfikat, firma musi przejść cały szereg usprawnień i zmian w sposobie funkcjonowania, aby spełnić wyśrubowane normy i wymagania. Pomóc w tym mogą szkolenia ISO oraz kursy ISO realizowane zarówno online jak i stacjonarnie w całej Polsce.

Spis treści:

 1. Czym jest ISO?
 2. Rodzaje norm ISO oraz szkoleń ISO
 3. Kurs ISO, szkolenie ISO – dlaczego warto?
 4. Jakie szkolenia ISO cieszą się popularnością?
 5. Jak wybrać kurs ISO lub szkolenie ISO?
Czym jest ISO?

Co oznacza skrót ISO? ISO to skrót od International Organization for Standardization (ang. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna). Instytucja ta powstała w 1946 roku w celu określenia norm i standardów dla różnych dziedzin życia. Przez cały okres działalności wydała ponad 20 tys. norm, które obecnie są uznawane i szanowane na całym świecie.

Co to jest ISO? W powszechnym rozumieniu ISO to normy ISO, a więc międzynarodowe standary jakości i bezpieczeńśtwa produktów i usług w wielu branżach. Normy ISO są opracowywane w taki sposób, by możliwa była ich szeroka adaptacja w różnych organizacjach, niezależnie od ich rozmiaru, otoczenia rynkowego itp. ISO skupia się na ciągłym doskonaleniu i optymalizowaniu, w efekcie przyczyniając się do zwiększania jakości i bezpieczeństwa produktów i usług, a poprzez to również satysfakcji konsumentów. Normy ISO zapewniają też kompatybilność produktów i usług, niezależnie od miejsca i sposobu ich wytworzenia. Pomagają rozpoznać przedsiębiorstwa, które są godne zaufania i rzetelne. To dlatego normy oraz szkolenia ISO, które ich dotyczą, są obecnie tak popularne!

Skąd wynika popularność ISO? Podsumujmy:

 • normy pozwalają wprowadzić standardy produktów i usług w wielu branżach
 • zapewniają kompatybilność produktów i usług wytwarzanych w różnych krajach i przez różne podmioty,
 • pomagają doskonalić metody produkcji, wytwarzania, świadczenia usług i zapewniać ich wysoką jakość,
 • przyczyniają się do ożywienia handlu międzynarodowego oraz współpracy poprzez usprawnienie komunikacji i ustanowienie jednorodnych zasad działalności,
 • podnoszą satysfakcję konsumentów z produktów i usług, a także pozytywnie wpływają na zaufanie i ocenę do przedsiębiorstw.
Rodzaje norm ISO oraz szkoleń ISO

Zakres działania norm ISO jest bardzo szeroki. Do każdej z norm ISO znajdziemy również odpowiednie szkolenia ISO, które pozwalają uzyskać wiedzę i pomoc we wdrażaniu standardu jakości dopasowanego do specyfiki prowadzonej działalności. Jedną z norm ISO, która znalazła powszechne zastosowanie w biznesie jest ISO 9001 regulująca tzw. System Zarządzania Jakością ISO 9001. System ten sprawdza się bez względu na wielkość organizacji czy też branżę, ale na rynku funkcjonuje również cały szereg norm ISO specyficznych dla danych obszarów działalności gospodarczej czy naukowej. Najpopularniejsze z nich to między innymi:

 • ISO 9001 – System Zarządzania Jakością,
 • ISO 9362 – norma standaryzująca kod SWIFT/BIC w bankowości,
 • ISO 13849 – norma bezpieczeństwa maszyn,
 • ISO 13616 – International Bank Account Number (IBAN),
 • ISO 14001 –system zarządzania środowiskowego,
 • ISO 15189 – system zarządzania jakością w laboratorium,
 • ISO/TS 16949 – System Zarządzania Jakością w branży motoryzacyjnej,
 • ISO 17025 – system zarządzania w laboratoriach pomiarowych, wzorcujących i badawczych,
 • ISO 18000 – bezpieczeństwo i higiena pracy (zobacz szkolenia BHP),
 • ISO/IEC 20000 – norma dotycząca zarządzania usługami IT,
 • ISO 22000 (HACCP) – system zarządzania bezpieczeństwem żywności,
 • ISO/IEC 27001 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
 • ISO 28000 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw,
 • ISO 45001 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.
 • ISO 50001 – System Zarządzania Energią

Bez większego trudu znajdziemy szkolenia ISO dedykowane każdej z tych norm, a także kursy ISO realizowane przez internet, dzięki czemu zapoznanie się z wymogami i wdrożenie odpowiednich zmian w organizacji może być łatwiejsze. Wdrożenie certyfikacji w oparciu o normy i systemy ISO może zaś przynieść ogromne korzyści!

Kurs ISO, szkolenie ISO – dlaczego warto?

Kursy ISO czy też szkolenia ISO to bezsprzecznie jeden z najdogodniejszych sposobów na zapoznanie się z wybraną normą ISO czy systemem zarządzania jakością. Realizacja szkoleń ISO nie jest konieczna do pomyślnego przejścia procesu certyfikacji i uzyskania certyfikatu, ale wiedza zdobyta w trakcie kursu ISO pozwala na uzyskanie większej świadomości jak przebiega proces certyfikacji. Podczas szkolenia ISO otrzymuje się konkretną, usystematyzowaną i gotową do praktycznego wykorzystania wiedzę. Prowadzący zwykle są praktykami z doświadczeniem we wdrażaniu wymogów norm, dlatego wiedzą, jakie zagadnienie są najważniejsze dla uczestników. Dlatego też na szkolenia ISO warto przede wszystkim wysłać pracowników, którzy będą nadzorować proces wdrażania normy w firmie. Przydadzą się one również pozostałemu personelowi, który będzie uczestniczyć w procesie, a także kadrze kierowniczej.

Kurs ISO ułatwi procedurę wdrażania normy i zaznajomi z wymogami, które należy spełnić, by uzyskać certyfikację. Certyfikat ISO to zaś ogrom korzyści dla każdej organizacji – przede wszystkim stanowi potwierdzeni wysokiego standardu produktów lub usług oraz pomaga podkreślić dbałość o jakość. Certyfikowane firmy są postrzegane jako godne zaufania i zyskują ważną przewagę konkurencyjną. Wybierz więc odpowiedne szkolenie ISO, w tym certyfikowane szkolenia i kursy ISO i zacznij wdrażanie!

Popularność certyfikacji ISO rośnie z roku na rok. Na popularność tą wpływa między innymi rosnąca konkurencja wśród przedsiębiorstw, która znacznie podnosi poprzeczkę w obszarze jakości produktów i usług. Rośnie świadomość klientów oraz konsumentów oraz ich oczekiwania co do wyższej jakości produktów. Często zamówienie danego produktu lub usługi poprzedza szczegółowe porównanie obejmujące ceny, jakość, funkcjonalność produktu itp. Nic dziwnego, że podtrzymanie wysokiej jakości produktów i usług oraz potwierdzenie jej poprzez uzyskanie oficjalnych i powszechnie uznanych certyfikatów staje się kluczowe dla przetrwania na rynku i odnoszenia komercyjnych sukcesów.

Przygotować się do uzyskania certyfikatu ISO mogą odpowiednie kursy i szkolenia z norm ISO. Pozwalają one podnieść wiedzę pracowników przedsiębiorstwa dotyczącą norm ISO, ich znaczenia dla życia gospodarczego oraz uświadomić jakimi cechami powinny charakteryzować się i produkty i procesy wytwórcze, aby przedsiębiorstwo mogło liczyć na uzyskanie certyfikatu ISO w danym obszarze. Szkolenia takie dostępne są w formie stacjonarnej, zarówno otwartej, jak i zamkniętej, ale w ostatnich miesiącach rośnie gwałtownie również lista szkoleń ISO online, które rozwinęły się szczególnie podczas epidemii koronawirusa.

Jakie szkolenia ISO cieszą się popularnością?

Szkolenia ISO 9001 - norma ISO 9001 regulująca sposób funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością cieszy się ogromną popularnością w wielu dziedzinach. Nie powinno więc dziwić, że szkolenia ISO 9001 są równie popularne, a ich celem jest zapoznanie uczestników z normą ISO 9001 i jej wymaganiami, zasadami certyfikacji, metodami wdrażania i kontroli SZJ, zakresem obowiązków na stanowisku pełnomocnik SZJ, auditor wewnętrzny i auditor wiodący SZJ zgodnego z ISO 9001:2015. Znajdziemy je zarówno w postaci szkoleń stacjonarnych, głównie w miastach takich jak Warszawa, Wrocław, Poznań, Kraków, Katowice, Łódź, Gdańsk, Rzeszów czy Szczecin oraz jako szkolenia i kursy ISO 9001 online. Szkolenie ISO 9001 online prowadzone jest najczęściej na żywo, więc uczestnicy mają zapewniony bezpośredni kontakt z prowadzącym, a co za tym idzie możliwość uzyskania indywidualnej konsultacji czy podpowiedzi w trudnych kwestiach. Kurs audytora wewnętrzny ISO 9001 pozwala na uzyskanie certyfikatu powierdzającego przygotowanie zawodowe do prowadzenia procesów kontroli i audytu funkcjonowania SZJ. 

Szkolenia ISO 14001 - ISO 14001 to ciesząca się ogromną popularnością norma dotycząca zarządzania środowiskowego. Celem kursu ISO 14001 czy też szkolenia z systemu zarządzania środowiskowego jest zapoznanie uczestników z zasadami wdrażania rozwiązań zmierzających do maksymalnego ograniczenia negatywnego wpływu organizacji na środowisko. Szkolenia ISO 14001 przygotowują do ciągłego doskonalenia i poprawy efektów działalności środowiskowej oraz przygotowania organizacji do reagowania w przypadku zagrożenia ekologicznego. Cykl szkoleń ISO 14001 pokrywa zagadnienia takie jak zakres normy ISO 14001, wprowadzenie do wdrożenia, przebieg wdrożenia, certyfikacja ISO 14001 oraz utrzymanie systemu zarządzania środowiskowego, a także auditor wewnętrzny ISO 14001. Ponownie, szkolenie ISO 14001 znajdziemy zarówno jako stacjonarne szkolenie realizowane w dużych miastach oraz wyjazdowo np. w Zakopanem oraz jako szkolenie internetowe. 

Szkolenia z normy ISO TS 16949 -  poświęcone wymaganiom normy IATF 16949:2016, a więc normy dotyczącej bezpieczeństwa i niezawodności wyrobów w branży motoryzacyjnej. Szkolenie ISO TS 16949/IATF 16949:2016 omawia zakres funkcjonowania normy, specyfikę branży motoryzacyjnej i źródła wymogów w zakresie bezpieczeństwa i niezawodności w motoryzacji, relacje pomiędzy podejściem procesowym a audytem, wytyczne dotyczące procesu certyfikacji w tym omówienie podręcznika IATF "Rules for Achieving”. Wybrane szkolenia i kursy ISO 16949 przygotowują do pełnienia roli pełnomocnika ds. bezpieczeństwa i niezawodności.  

Szkolenia ISO 22000, kursy HACCP - pozwalają zapoznać się z systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Szkolenia i kursy ISO 27001, a więc z systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001 (PN-EN ISO 27001:2017). W programie szkolenia ISO 27001 znajdziemy przede wszystkim zagadnienia takie jak: czym jest system zarządzania bezpieczeństwem informacji; jakie jest znaczenie, cel i korzyści z wdrożania SZBI, rodzina normy serii ISO 27000 (tj. ISO/IEC 27002, ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27018 oraz ISO/IEC 27701) oraz wymagania normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017; proces wdrażania: zrozumienie potrzeb organizacji, przywództwo i komunikacja, planowanie, działania operacyjne i ocena wyników, doskonalenie SZBI; bezpieczeństwo informacji i organizacji: polityki bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwo zasobów ludzkich, zarządzanie aktywami i kontrola dostępu, kryptografia, bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe, bezpieczeństwo komunikacji, relacje z dostawcami, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa informacji, zgodność. Szkolenie bezpieczeństwo informacji pozwala zatem na kompleksowe zapoznanie się z zagadnieniem i może być przydatne nie tylko dla organizacji planujących przejście procesu certyfikacji, ale również dla wszystkich innych przetwarzających duże zestawy danych.

Jakie jeszcze szkolenia ISO znajdziemy w ofercie?

 • szkolenia ISO/IEC 20000 Zarządzanie Usługami Informatycznymi poświęcone szybko zdobywającej popularność normie zarządzania usługami IT,
 • szkolenia ISO 22301 Zarządzanie Ciągłością Działania poświęcone minimalizacji wpływu incydentów zakłócających pracę,
 • szkolenia ISO 26000 omawiające wytyczne dotyczące zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej biznesu,
 • kursy ISO 45001 z międzynarodowego standardu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy pozwalającego na minimalizację ryzyka wystąpienia wypadków przy pracy,
 • szkolenia ISO 50001 Zarządzanie Energią - koncentrujące się na zarządzaniu ryzykiem związanym z zaopatrzeniem w energię.
Jak wybrać kurs ISO lub szkolenie ISO?

Wybierając kurs ISO, szkolenie ISO bądź warsztat dotyczący norm ISO warto przeanalizować potrzeby szkoleniowe firmy oraz pracowników. Zastanowienie się jakie kompetencje firma posiada w zespole, a jakich brakuje, pozwoli trafnie wybrać program szkoleniowy pozwalający poprawić poziom wiedzy i kompetencji organizacji. Warto również łączyć rozmaite metody szkoleniowe, poczynając na typowych szkoleniach otwartych, które pozwalają nie tylko pozyskać wiedzę, ale również dzielić się doświadczeniami z różnych firm czy branż, jak też nawiązać cenne kontakty biznesowe. Pomocne w tej kwestii mogą być również branżowe i specjalistyczne konferencje, kongresy czy targi. Oferta kursów ISO najszersza jest w głównych miastach w Polsce, dominują: Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Katowice i Rzeszów, ale od pewnego czasu dynamicznie rozwija się również oferta szkoleń online. W programach szkoleń online, jak i stacjonarnych znajdziemy zarówno te wprowadzające w tematykę poszczególnych norm ISO, jak też szkolenia i kursy dla auditorów i audytorów wewnętrznych oraz pełnomocników systemu zarządzania jakością.

Uczestnictwo w wydarzeniach tego typu rozważyć powinny wszystkie osoby zaangażowane we wdrażanie systemów zarządzania, zapewnienie jakości czy bezpieczeństwo zarówno w produkcji, informatyce, służbie i ochronie zdrowia, motoryzacji itp. Są to dziedziny, w których działalność wymaga wysokiego stopnia bezpieczeństwa, kontroli procesów produkcji, świadczenia usług oraz metod zarządzania. Szkolenia z ISO z całą pewnością powinni przechodzić raz na jakiś czas pełnomocnicy systemów zarządzania bezpieczeństwem, jakością czy audytorzy wewnętrzni zajmujący się tematyką jakości, bezpieczeństwa, przetwarzania informacji itp.

Najpopularniesze warsztaty, kursy oraz szkolenia ISO dotyczą norm ISO 9001, ISO 14001 oraz 27001. Chcąc uzyskać wiedzę z zakresu zarządzania jakością warto również zainteresować się innymi szkoleniami wspierającymi zapewnienie jakości procesów, produktów i usług. Warto rozważyć między innymi:

Normy ISO bez tajemnic: 9001, 14001, 16949, 17025, 22000, 27001, 45001...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

ISO szkolenia, kursy

Dowiedz się jak działa baza szkoleń, warsztatów i kursów na temat ISO.
Dowiedz się czym jest baza szkoleń, kursów i konferencji biznesowych Eventis.pl

Aktualnie w bazie znajdziesz ponad 300 szkoleń poświęconych normom i systemom ISO. Są to zarówno typowe szkolenia stacjonarne organizowane w największych miastach (Warszawa, Katowice, Poznań, Kraków, Rzeszów, Opole, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Białystok, Lublin, Łódź, Wrocław), jak też szkolenia online z ISO realizowane w formule zajęć na żywo (na platformach do wideokonferencji takich jak Zoom czy Microsoft Teams). Ostatnią kategorią są kursy online realizowane na platformach e-learning - mają one postać kursów multimedialnych łączących nagrania wykładów, z prezentacją i ćwiczeniami. Ich zaletą jest możliwość realizacji zajęć w indywidualnym tempie i czasie.

W ofercie znajdziesz szkolenia poświęcone m.in. normom: ISO 9001, ISO 9362, ISO 13849, ISO 14001, ISO 15189, ISO/TS 16949, ISO 17025, ISO 18000, ISO/IEC 20000, ISO 22000 (HACCP), ISO/IEC 27001, ISO 28000, ISO 45001, ISO 50001.

To bardzo proste, wystarczy wybrać szkolenie lub kurs dla siebie, a następnie wypełnić formularz rejestracji. Trafi on natychmiast do organizatora, który skontaktuje się z Tobą, aby potwierdzić przyjęcie zgłoszenia oraz przekazać wszystkie niezbędne informacje (sposób przyjęcia płatności, informacje organizacyjne...).

Każde szkolenie i kurs w naszej bazie w sekcji z cenami zawiera informacje czy dany kurs lub szkolenie wiąże się z uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu. Wybrane szkolenia mogą kończyć się również egzaminem, którego pozytywne zaliczenie jest warunkiem uzyskania certyfikatu.
ISO

Artykuły dotyczące ISO i inne

System Zarządzania Jakością (SZJ) i pełnomocnik ds. jakości
23 lipca 2022
System Zarządzania Jakością (SZJ) i pełnomocnik ds. jakości

Zarządzanie jakością może być doskonałym źródłem przewagi konkurencyjnej dzięki osiągnięciu wyższej rentowności działalności oraz satysfakcji klientów. Dowiedz się co to System Zarządzania Jakością (SZJ) i czym zajmuje się Pełnomocnik ds. Jakości!

Czytaj więcej
Kompendium wiedzy o ISO 17025
20 września 2021
Kompendium wiedzy o ISO 17025

Zapewnienie jakości w laboratoriach badawczych i wzorcujących możliwe jest między innymi dzięki wdrożeniu ISO 17025. Dowiedz się czego dotyczy norma ISO 17025 i jak ją wdrożyć?

Czytaj więcej
Wszystko co chcesz wiedzieć o ISO 9001
9 lipca 2021
Wszystko co chcesz wiedzieć o ISO 9001

ISO 9001 zdobywa coraz szerszą popularność wśród przedsiębiorstw, które chcą wyróżnić się jakością oferowanych produktów i usług. Dowiedz się czym jest System Zarządzania Jakością i jak go wdrożyć w organizacji.

Czytaj więcej
Przełam bariery kariery w kadrach, płacach i HR z Akademią Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego
2 kwietnia 2024
Przełam bariery kariery w kadrach, płacach i HR z Akademią Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

Obszar kadr i płac ulega szybkim i głębokim przemianom. Częste zmiany przepisów oraz rosnące oczekiwania pracowników sprawiają, że specjaliści ds. kadr i płac potrzebują nieustannie się rozwijać i podnosić kompetencje.

Czytaj więcej
Szkolenie ISO, kurs ISO

Podaj adres e-mail, aby otrzymywać powiadomienia, gdy pojawi się nowe szkolenie ISO lub kurs ISO!