Szkolenia Compliance - lista szkoleń i kursów compliance
Wyszukiwanie wydarzeń
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Szkolenia Compliance - lista szkoleń i kursów compliance

Wyświetlone wszystkie (7)
Langas Group

Langas Group
Langas Group

Langas Group
Langas Group

Langas Group
Langas Group

Langas Group
Langas Group
 Warszawa 06-06.03.2019
Langas Group

Szkolenia Compliance - lista szkoleń i kursów compliance Szkolenia Compliance - lista szkoleń i kursów compliance

Wyświetlone wszystkie (7)
Zobacz również

Complianace w przedsiębiorstwie

Compliance, czyli całokształt działań zmierzających do zapewnienia zgodności działalności z regulacjami prawnymi, normami, bądź zestawami funkcjonujących w danej dziedzinie zaleceń. nadrzędnym celem zespołó ds. compliance oraz systemu systemu compliance w organizacji, np. w przedsiębiorstwie czy instytucji publicznej, jest zapewnienie zgodności działania z prawem, jak również z innymi dobrowolnie przyjętymi normami postępowania, w celu zapobieganiu utracie dobrego imienia, czy też powstaniu strat finansowych spowodowanych niezgodnością z powszechnie obowiązującymi normami prawa.

Szkolenia compliance, szkolenia Complianace Officer

W związku z trwającymi pracami nad ustawą o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych z czasem utworzenie stanowiska Compliance Officer będzie obowiązkowe dla większości firm i wybranych instytucji publicznych. Każdy podmiot decydujący się na zatrudnienie specjalisty z zakresu zarządzania ryzykiem braku zgodności, w pierwszej koleności powinien określić w jaki sposób zorganizuje wewnętrzny system compliance (zgodności) oraz jakich kompetencji potrzebują osoby dbające o jego sprawne funkcjonowanie i rozwój. Pomóc w tym mogą szkolenia z zakresu compliance, a w późniejszym czasie szkolenia dla Compliance Officer'ów pomagające właściwie umiejscowić stanowisko w strukturze firmy, a następnie zadbać o rozwój umiejętności i wiedzy osoby zatrudnionej na stanowisku specjalisty ds. zarządzania rysykiem braku zgodności.

Zakres obowiązków Compliance

Głównym zadaniem Compliance jest zorganizowanie systemu monitoringu, przewidywania i minimalizacji ryzyka prawnego w firmie.Główne zadania systemu compliance to m.in.:
  • dbałość o ochronę danych osobowych,
  • przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  • raportowanie naruszeń prawa, 
  • zapobieganie konfliktom interesów,
  • zapewnianie wysokich standardów postępowania z informacjami poufnymi,
  • monitoring przestrzegania prawa w zakresie zawieranych umów,
  • doradztwo w zakresie stosowania obowiązujących przepisów prawa i standardów rynkowych,
  • organizacja pracy zewnętrznych podmiotów, np. kancelarii prawnych wspierających podmiot w obszarze prawa, audytu itp.,
  • podnoszenie poziomu wiedzy pracowników instytucji w zakresie obowiązujących norm prawnych, standardów rynkowych oraz kodeksów etycznych,

Jakie są wymagania na stanowisku Compliance Manager/Compliance Officer?

Większość firm decydujących się na utworzenie takie stanowiska w organizacji wymaga od kandydatów ukończonych studiów prawniczych oraz szerokiej wiedzy i doświadczenia biznesowego. Konieczne są wysokie umiejętności analityczne, organizacyjne, ale też miękkie kompetencje - efektywna komunikacja interpersonalna, umiejętność prowadzenia szkoleń, asertywność, sumienność itp. Umiejętności takie można rozwijać poprzez udział w szeregu szkoleń miękkich.