Baza kursów i szkoleń dla audytorów wewnętrznych w całej Polsce!

 • Znajdź szkolenie audytor wewnętrzny - stacjonarne lub online
 • Poznaj program zajęć, prelegentów i ceny szkoleń
 • Zapisz się na wybrane szkolenie online
szkolenia dla audytorów wewnętrznych, kurs audytor wewnętrzny
Przewiń stronę

Szkolenia audyt wewnętrzny: 203

 • Online, 14 - 15 października 2021
 • już od 750 PLN
już od 750 PLN
 • Online, 14 października 2021
 • już od 500 PLN
już od 500 PLN
Artykuł

Audyt wewnętrzny - szkolenia i kursy dla audytorów

Na działanie firmy, nawet z sektora MŚP, składa się bardzo wiele elementów – związanych zarówno z sednem realizowanych usług czy prac produkcyjnych, jak i innych zadań. Ogromną rolę odgrywają m.in. kwestie związane z finansami firmy, a także dopełnienie wymogów formalnych i zapewanienia zgodności działania z przepisami prawa (Compliance). Popełnienie błędu w jednym z tych obszarów może sporo kosztować. Aby zminimalizować ryzyko ich wystąpienia i podjąć działania zapobiegawcze lub naprawcze przedsiębiorstwa wykonują audyt wewnętrzny. Czym dokładniej jest i dlaczego warto w niego zainwestować?

Na czym polega audyt wewnętrzny?

Audyt wewnętrzny jest narzędziem controllingu powszechnie stosowany w świecie biznesu – głównie w dużych oraz średnich przedsiębiorstwach. Założeniem podejmowania działań audytowych jest obiektywna weryfikacja poprawności działania organizacji i stworzenie zestawu zaleceń, które podniosą jakość i bezpieczeństwo jej działania w przyszłości.

Najważniejsze cele, dla których wykonuje się audyt wewnętrzny, to:

 • wsparcie organizacji w realizacji jej misji oraz celów – zarówno strategicznych jak i dotyczących poszczególnych aspektów działalności,
 • weryfikacji efektywności zarządzania ryzykiem i, szerzej, zarządzania organizacją – w celu zdiagnozowania słabych i mocnych punktów oraz wskazania kierunków rozwoju,
 • usprawnienie operacyjne organizacji,
 • zniwelowanie ryzyka, że prowadzone przez firmę działania narażą ją na straty lub konsekwencje finansowe czy prawne.

Jak widać, jest to definicja dość ogólna i szeroka. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ audyt może zarówno przybrać różne formy (tj. koncentrować się na różnorodnych aspektach działania firmy), jak również być prowadzony przez różne podmioty.

Jakie są rodzaje audytu wewnętrznego? Uprawnienia audytora wewnętrznego

Audyt wewnętrzny może przyjąć różne formy, a jego zakres powinien być zdefiniowany przez samą organizację i ustalony z auditorem. Jednak najczęściej prowadzone badania tego typu to:

 • audyt finansowy – eksperci biorą wówczas pod lupę m.in. budżet firmy oraz sprawozdania finansowe (gdy mowa o spółkach o osobowości prawnej czy fundacjach), jak również księgi rachunkowe. Sprawdzają, jak wygląda przepływ pieniędzy pod względem merytorycznym oraz rachunkowym, oceniając prawidłowość przebiegu rozliczeń, sporządzonej dokumentacji oraz efektywność zarządzania budżetem firmy;
 • audyt operacyjny – zgodnie z nazwą, koncentruje się na kwestiach związanych ze skutecznością funkcjonowania organizacji: zasadności i efektywności wdrożonych procedur, hierarchii i całych systemach kontroli zarządczej w kontekście realizacji nadrzędnych celów firmy;
 • audyt informatyczny – koncentruje się na bezpieczeństwie przepływu informacji w organizacji oraz procedurach związanych z ich obiegiem, a także z archiwizacją dokumentacji. Auditorzy sprawdzają, czy systemy zabezpieczeń wdrożone przez przedsiębiorstwo realnie minimalizują ryzyko i są zgodne z przepisami prawa,
 • audyt bezpieczeństwa - podjemujący wszelkie tematy związane z zapewnieniem bezpieczeńśtwa, czy to informatycznego, czy też fizycznego, w trasporcie, na etapie produkcji itp.

Prowadzi się również audyty wewnętrzne związane z efektywnością wdrożenia systemów zarządzania jakością, takich jak ISO 9001, HACCP czy też audyty zgodności z przepisami przetwarzania danych osobowych, adekwatnie do obowiązujących zasad wprowadzonych przez RODO.

Jaka jest różnica między audytem wewnętrznym a kontrolą?

Choć zarówno narzędzia wykorzystywane przez auditora, jak i obszary jego zainteresowania są podobne jak w przypadku kontroli, obie czynności różnią się od siebie diametralnie celem wykonania.

Audyt wewnętrzny:

 • jest prowadzony w celu zdiagnozowania źródeł ewentualnych problemów i wypracowania strategii ich rozwiązania,
 • ma funkcję prewencyjną,
 • jest zazwyczaj prowadzony autonomicznie – najczęściej przez ekspertów z zewnętrznej firmy konsultingowej lub biura doradztwa podatkowego,
 • patrzy na system zarządzania czy finansów w szerokiej perspektywie.

Kontrola:

 • jest zazwyczaj reakcją na negatywne zdarzenia, do których już doszło – np. na informacje o poważnych błędach w sprawozdaniu finansowym czy wypadek, do którego doszło,
 • koncentruje się na wskazaniu miejsc, w których popełniono błędy, a nie na wypracowywaniu strategii długofalowego rozwiązywania problemu,
 • najczęściej jest prowadzona przez organy urzędowe albo przez członków zespołu powołanego wewnątrz organizacji,
 • koncentruje się na detalach, a nie na ogólnym obrazie.
Kto przeprowadza audyt wewnętrzny?

Audyt wewnętrzny może być prowadzony przez specjalną komórkę powołaną w strukturach przedsiębiorstwa, jednak organizacje często decydują się na współpracę z zewnętrznymi ekspertami. Powód jest prosty: audyt ma być w 100% obiektywny. Ponadto specjalista „z zewnątrz” spojrzy na działalność firmy ze świeżej perspektywy, przez co przygotowane przez niego rekomendacje mogą wnieść realne zmiany do procedur. Nie warto jednak rezygować z utworzenia działu kontroli wewnętrznej oraz stanowisk audytora wewnętrznego wewnątrz organizacji - wymaga to jedynie odpowiedniego podejścia i zapewnienia najwyższych standardów pracy w tym obszarze - zarówno w kwestii merytorycznej, jak też zapewnienia uprawnień audytora wewnętrznego adekwatnych do stawianych zadań.

Warto pamiętać, że auditor wewnętrzny – zwłaszcza w przypadku audytu finansowego – powinien mieć odpowiednie kwalifikacje oraz kompetencje, np. być biegłym rewidentem. Stąd też wyjątkową popularnością cieszą się szkolenia i kursy CIA, czyli Certified Internal Auditor. CIA jest powszechnie uznanym standardem kwalifikacji zawodowych dla audytorów wewnętrznych potwierdzającym wysokie kwalifikacje do wykonywania zawodou.

Szkolenia i kursy dotyczące audytu wewnętrznego: szkolenie audytor wewnętrzny, kurs audytora wewnętrznego

Rozwijając funkcje audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie czy instytucji publicznej warto wykorzystać ofertę rynku szkoleniowego w zakresie szkoleń i kursów z audytu wewnętrznego. Ofertę szkoleń i kursów dotyczących audytu wewnętrznego znajdą Państwo na górze strony. Zawiera ona informacje o nadchodzących terminach szkoleń i kursów dla audytorów wewnętrznych, program zajęć każdego ze szkoleń, a także informacje o cenach kursów i szkoleń. Wiele ze szkoleń publikowanych w serwisie dostępnych jest w promocyjnych cenach niedostępnych w innych miejscach. Rejestracji na wybrane szkolenie lub kurs mogą Państwo dokonać całkowicie online z użyciem udostępnionych formularzy rejestracji.

W ofercie szkoleń z audytu wewnętrznego znajdą Państwo między innymi:

 • szkolenia podstawowe i wstępne pozwalające zdobyć i uzupełnić wiedzę dotyczącą różnych aspektów audytu wewnętrznego,
 • warsztaty praktyczne dotyczące projektowania, wdrażania i zarządzania audytem wewnętrznym w organizacji,
 • kursy na audytora wewnętrznego, kursy z metod pracy audytora wewnętrznego dla początkujących,
 • szkolenia dla auditorów z analizy procesów organizacyjnych oraz mapowania procesów organizacyjnych,
 • szkolenia i kursy dotyczące zasad prowadzenia audytu finansów,
 • szkolenia i kursy z audytu jakości i procesów zapewnienia jakości (np. ISO 22000, ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001, ISO 17025,
 • szkolenia auditor wewnętrzny, np. systemu ISO 9001, systemu bezpieczeństwa,
 • warsztaty dotyczące prowadzenia audytu systemów bezpieczeństwa informacji,
 • kursy dotyczące audytu informatycznego,
 • warsztaty z kontroli i audytu zamówień publicznych zgodniez PZP,
 • szkolenia z dotyczące standardów audytu wewnętrznego w praktyce,
 • szkolenia poświęcone narzędziom stosowanym w codziennej pracy doświadczonych audytorów wewnętrznych,
 • kursy dotyczące sporządzania protokołów kontroli i dokumentacji z postępowania kontrolnego,
 • szkolenia i kursy dostyczące audytu śledczego,
 • warsztaty dla audytorów i kontrolerów w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • techniki prowadzenia wywiadów oraz metodyki zbierania materiału dowodowego w kontroli i audycie.

Szkolenia i kursy dla audytorów odbywają się zarówno online, jak i stacjonarnie w największych miastach w Polsce. Prym w tym względzie wiodą: Warszawa, Poznań, Kraków, Katowice, Łódź, Wrocław, Rzeszów, Gliwicie oraz Bydgoszcz.

Szkolenia z audytu wewnętrznego - dla kogo?

Szkolenia z audytu wewnętrznego organizowane są z myślą o kilku grupach uczestników i odbiorców, w tym m.in.:

 • pracownikom działu audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej, w tym audytorom wewnętrznym,
 • audorom wewnętrznym przygotowującym się do egzaminów CIA, czyli Certified Internal Auditor (CIA jest powszechnie uznanym standardem kwalifikacji zawodowych dla audytorów wewnętrznych),
 • auditorom oraz kandydatom na auditorów systemu zarządzania jakością,
 • pełnomocnikom ds. systemu zarządzania jakością, a także innym osobom odpowiedzialnym za procesy zapewnienia jakości,
 • kadrze menedżerskiej zainteresowanej tematyką auditu wewnętrznego.
Jak zostać audytorem: kurs audytora wewnętrznego

Osobną kategorię stanowią studia, szkolenia i kursy dla osób zainteresowanych rozpoczęciem pracy w zawodzie audytora wewnętrznego. Pozwalają one zapoznać się z zadaniami i celami działów kontroli wewnętrznej i stanowiska audytor wewnętrzny. Przygotowują do pracy w zawodzie dzięki zapoznaniu uczestników z metodami kontroli wewnętrznej i audytu, narzędziami wykorzystywanymi w audycie, jak też rozwijają umiejętności niezbędne na stanowisku audytora wewnętrznego.

Audyt wewnętrzny - szkolenia i kursy dla audytorów