Anna Franiak

VBA: wszystko co warto wiedzieć o Visual Basic for Applications (VBA Excel)

Trudno znaleźć użytkownika komputera, który nie miałby nigdy do czynienia z Pakietem Office, czyli popularnymi programami Word, Excel czy Outlook. Nie każdy jednak słyszał o VBA - języku, który pozwala znacznie zwiększyć ich możliwości i usprawnić realizację wielu zadań. Zaintrygowany? Dowiedz się więcej co to jest VBA i jakie daje możliwości.

Spis treści:

 1. Co to jest VBA?
 2. Do czego służy VBA?
 3. Przykłady wykorzystania VBA
 4. Uczymy się VBA
 5. Ile kosztują szkolenia i kursy VBA?
 6. VBA - dla kogo?
 7. Podsumowanie
Co to jest VBA?

VBA to skrót od wyrażenia Visual Basic for Applications. Czym jest VBA? VBA jest językiem programowania opartym na Visual Basicu (VB), który jest używany z aplikacjami Pakietu Office firmy Microsoft oraz w kilku innych programów (np. AutoCAD). VBA to uproszczona wersja Visual Basic, która służy przede wszystkim do automatyzacji pracy z dokumentami, na przykład poprzez tzw. makra.

VBA w odróżnieniu od VB nie pozwala na tworzenie samodzielnych aplikacji. Wymagają one tzw. środowiska uruchomieniowego, czyli dokumentu utworzonego w programie takim jak Word, PowerPoint lub Excel. Za wyjątek można jedynie uznać pliki utworzone w Microsoft Access, które w określonych warunkach mogą być uruchamiane na komputerach niewyposażonych w Pakiet Office. Do przygotowania skryptów w języku VBA służy Edytor VBA dostępny w programach pakietu Office.

Edytor VBA

Edytor VBA

Do czego służy VBA?

Do czego można wykorzystać VBA? Przede wszystkim do upraszczania pewnych zadań i operacji oraz ich automatyzowania. Jak już wspomniano, język pozwala tworzyć makra, czyli złożone funkcje umożliwiające jednoczesne wykonanie kilku operacji jednym kliknięciem. Zamiast więc wykonywać te operacje ręcznie możemy wykonać je jednym kliknięciem dzięki zautomatyzowaniu ich z użyciem VBA.

VBA przydaje się zarówno przy stosunkowo prostych zadaniach, np. wprowadzaniu do dokumentu dużych ilości danych, jak też przy złożonych zadaniach. Język umożliwia tworzenie własnych poleceń, które są niedostępne w panelach programów Word, Excel, PowerPoint czy innych z serii Office/Microsoft 365. Przydaje się przy wyszukiwaniu danych, tworzeniu formuł do obliczeń, wykresów czy tabel, formatowania dokumentów i wielu innych czynności. Jest niezastąpiony szczególnie przy powtarzalnych czynnościach. Odpowiednio wykorzystany pozwala nie tylko skrócić czas przygotowywania dokumentów, ale również wyeliminować wiele błędów.

VBA najczęściej wykorzystywany jest z Excelem (tzw. VBA Excel), ale jego możliwości są bardzo szerokie. Jeśli Ty lub Twój zespół pracujecie głównie na Pakiecie Office, z pewnością warto rozważyć dokształcenie się w zakresie tego bardzo ciekawego narzędzia. Znajomość VBA pozwala znacznie skrócić czas poświęcany na obróbkę danych, sporządzanie raportów i inne często powtarzalne i czasochłonne czynności.

Chcesz nauczyć się VBA lub VBA Excel?

Zobacz szkolenia i kursy VBA i VBA Excel

Przykłady wykorzystania VBA

Wykorzystanie VBA jest tak szerokie, że trudno byłoby przytoczyć nawet niewielką część jego zastosowań. Przykładowe z nich to między innymi:

 • tworzenie PDF-ów na podstawie danych zawartych w pliku Excel - pozwala to na przykład stworzyć raporty i dashboardy, które będą generowane codziennie w celu wysłania do odbiorców. Można w ten sposób raportować wysokość sprzedaży, powiadamiać o brakujących produktach w magazynie, generować spisy itp.
 • łączenie wielu plików w jeden plik - uprzedno utworzone pliki, np. w programie excel, po umieszczeniu we wskazanej lokalizacji na dysku mogą być łączone w jeden plik zawierający dane z wielu źródeł. Pozwala to znacząco oszczędzić czas, ale też wyeliminować błędy ludzkie, które mogą się zdarzać przy przepisywaniu czy kopiowaniu danych między plikami.
 • utworzenie formularza - zamiast wypełniać poszczególne komórki w programie Excel możemy utworzyć z użyciem VBA formularz, np. do dodawania kontrahentów do systemu. Formularz taki będzie zawierał listę obowiązkowych i dobrowolnych pól (np. na NIP kontrahenta, nazwę, adres...) i jednocześnie automatycznie sprawdzał poprawność wprowadzanych danych (np. liczbę znaków w numerze NIP).
 • automatyczne wysyłanie maili - z użyciem VBA możliwe jest stworzenie również automatycznych wysyłek maili. Po uruchomieniu makra system utworzy e-mail w programie Outlook i zasili go odpowiednimi informacjami (np. listą produktów, które chcemy zamówić). Pozwala to znacznie skrócić wiele procesów w firmie oraz wyeliminować błędy ludzkie.
Uczymy się VBA

Czy warto uczyć się VBA? Zdecydowanie! Znajdąc VBA jesteśmy w stanie zautomatyzować wiele czynności i przyśpieszyć codzienną pracę na danych. Znajomość VBA jest też wysoko ceniona przez pracodawców. W poznaniu zasad działania VBA oraz praktycznym nauczeniu się wykorzystywania VBA w codziennych czynnościach biznesowych i zawodowych pomóc mogą odpowiednie szkolenia oraz kursy z VBA. Występują one zarówno w wersji dla początkujących, jak i bardziej zaawansowanych użytkowników. Realizowane są zarówno w postaci zajęć stacjonarnych, jak i online – zarówno na żywo, jak i w postaci typowego e-learningu, w przypadku którego możemy samodzielnie zadecydować o czasie i tempie realizacji programu zajęć.

Przykładowy program kursu Podstawy VBA:

 1. Podstawy języka VBA:
  1. Zmiana ustawienia zabezpieczeń przed makrami
  2. Uruchamianie edytora VBA
  3. Opis edytora VBA
  4. Dodawanie nowego modułu
  5. Zakładanie hasła na projekt VBA
  6. Ustawienia ułatwiające pracę w edytorze VBA
 2. Komunikacja z arkuszem:
  1. Jakie istnieją możliwości komunikacji z arkuszem?
  2. Wypisywanie danych w komórkach Excela
  3. Wstawianie komentarzy w kodzie VBA
  4. Przenoszenie kodu VBA do nowej linii
  5. Korzystanie z autopodpowiedzi
  6. Uruchamianie makr
 3. Zastosowanie zmiennych:
  1. Czym są zmienne?
  2. Typy zmiennych
  3. Stosowanie w kodzie zmiennych
  4. Konsekwencje niedeklarowania zmiennych
  5. Polecenie Option Explicit
 4. Procedury:
  1. Czym są procedury?
  2. Wywoływanie procedur
  3. Wywoływanie procedur z argumentami
  4. Wstrzymywanie działania makra
 5. Funkcje:
  1. Czym są funkcje?
  2. Podstawy funkcji
  3. Wykorzystanie własnych funkcji w arkuszu Excela oraz funkcji wbudowanych
  4. Argumenty opcjonalne
  5. Okno Immediate
 6. Komunikacja:
  1. Jakie możliwości komunikacji z użytkownikiem stwarza VBA?
  2. Kolejność argumentów w wywoływaniu procedur i funkcji
  3. Zagnieżdżanie funkcji
  4. Wyświetlanie komunikatów
  5. Pobieranie wartości od użytkownika
 7. Instrukcje warunkowe:
  1. Czym są instrukcje warunkowe?
  2. Sterowanie programem za pomocą warunków
  3. Zagnieżdżanie i zwijanie instrukcji warunkowych
  4. Pomijanie bloku Else
  5. Operatory logiczne
  6. Odczytywanie przycisku wciśniętego przez użytkownika
 8. Pętle:
  1. Czym są pętle?
  2. Podstawowe informacje o pętlach
  3. Zmiana kroku pętli
  4. Zmiana wartości iteratora wewnątrz pętli
  5. Opuszczenie pętli przed jej zakończeniem
  6. Zagnieżdżanie pętli
  7. Schemat działania pętli Do ... Loop
  8. Wymuszanie opuszczenia pętli Do ... Loop
  9. Wymuszanie opuszczenia procedur, funkcji i makr
  10. Przenoszenie wykonywania makra do dowolnego miejsca kodu
 9. Obsługa warunków:
  1. Czym jest instrukcja Select Case?
  2. Łączenie kilku wartości w pojedynczym bloku Case
  3. Wykorzystanie zakresów w blokach Case
  4. Zagnieżdżanie instrukcji Select Case
  5. Wyliczenia
 10. Tablice VBA:
  1. Czym są tablice VBA?
  2. Deklarowanie tablic
  3. Przypisywanie i pobieranie wartości
  4. Zmiana wielkości tablicy
  5. Tworzenie tablicy za pomocą funkcji Array
  6. Efektywne pobieranie danych z arkusza i wklejanie tablic do arkusza
  7. Funkcje wbudowane dotyczące tablic
  8. Zmiana indeksowania tablic
  9. Skrócona wersja indeksowania tablic
  10. Podpatrywanie wartości zmiennych za pomocą okna Locals

W trakcie tego typu wydarzeń poznamy też takie zagadnienia jak komendy VBA, funkcje VBA, których nie ma w Word czy Excel, poznamy też przykłady VBA w  Excel oraz wszystkie możliwości jakie danje język VBA zarówno dla początkujących, jak i bardziej zaawansowanych użytkowników.

Ile kosztują szkolenia i kursy VBA?

Szkolenia i kursy VBA nie należą do drogich. Ich ceny zaczynają się od około 200 złotych od osoby, chociaż bardziej zaawansowane programy mogą kosztować nawet kilka tysięcy złotych. Większość ofert oscyluje jednak w cenie od 200 do 1 500 zł od osoby, co pozwala dosyć szybko i umiarkowanym kosztem posiąść umiejętności z zakresu VBA do czego serdecznie zachęcamy. Znacząca większość programów edukacyjnych dotyczy VBA Excel, a więc wykorzystania języka VBA do rozbudowania możliwości programu Excel.

VBA

VBA - dla kogo?

Kto powinien rozważyć poznanie możliwości VBA? Przede wszystkim osoby, którym standardowe polecenia dostępne w programach Excel, Word, PowerPoint, Access przestają wystarczać w codziennej pracy. Również wszyscy użytkownicy programów wchodzących w skład pakietu Microsoft 365 (Office), którzy poświęcają znaczne ilości czasu na przetwarzanie danych, przygotowywanie raportów i innych cyklicznych zestawień, dokumentów czy informacji. VBA umożliwi bowiem znaczą oszczędność czasu. Częstym doświadczeniem wielu przedsiębiorstw, które zdecydowały się na wdrożenie rozwiązań opartych o VBA jest znaczne oszczędzenie czasu poświęcanego cyklicznie przez pracowników na czynności administracyjne, jak też przyśpieszenie ich przygotowania oraz zmniejszenie ilości błędów ludzkich.

Podsumowanie

Co to jest VBA? VBA jest uproszczoną wersją języka Visual Basic. VBA pozwala automatyzować powtarzalne czynności wykonywane w programach takich jak Excel, Word czy nawet Outlook, dzięki zastosowaniu makr opartych o VBA. VBA pozwala między innymi łączyć dane z wielu plików, przygotowywać raporty i dashboardy jednym kliknięciem, wysyłać korespondencję z automatycznie wstawianą treścią z plików zewnętrznych (np. z pliku Excel), tworzyć formularze usprawniające pracę z danymi i zapobiegające popełnianiu literówek, błędów ludzkich itp. Co to jest VBA Excel? VBA Excel to zestaw technik i narzędzi pozwalających zwiększyć możliwości i funkcjonalność programu Excel poprzez zastosowanie języka VBA.

Anna Franiak

Anna Franiak

Redaktor Eventis.pl

Specjalizuję się w obszarach finansów, rachunkowości, rynków kapitałowych, bankowości, ubezpieczeń i prawa. Moje doświadczenie pozwala mi śledzić i analizować najnowsze trendy oraz zmiany w tych dziedzinach, co umożliwia mi dostarczanie czytelnikom aktualnych i wartościowych informacji. W mojej pracy stawiam na ciągłe pogłębianie wiedzy. Oprócz tego, skupiam się na przekazywaniu istotnych aspektów zmieniającego się prawa, które mają wpływ na prowadzenie działalności w różnych sektorach.

Polecane wydarzenia

Excel podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Microsoft Excel

 • już od 1 300 zł
 • od 1 300 zł
Zapisz się

Excel - obsługa arkusza kalkulacyjnego dla średniozaawansowanych

 • już od 870 zł
 • od 870 zł
Zapisz się

Obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel - szkolenie zaawansowane

 • już od 970 zł
 • od 970 zł
Zapisz się

Ostatnie artykuły

Przełam bariery kariery w kadrach, płacach i HR z Akademią Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego
2 kwietnia 2024
Przełam bariery kariery w kadrach, płacach i HR z Akademią Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

Obszar kadr i płac ulega szybkim i głębokim przemianom. Częste zmiany przepisów oraz rosnące oczekiwania pracowników sprawiają, że specjaliści ds. kadr i płac potrzebują nieustannie się rozwijać i podnosić kompetencje.

Czytaj więcej
Dyrektywa Maszynowa: jak uzyskać znak CE?
19 marca 2024
Dyrektywa Maszynowa: jak uzyskać znak CE?

Znak CE to oznaczenie umieszczane na produktach, które spełniają wymagania określone w przepisach UE dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Dotyczy on również maszyn zgodnie z Dyrektywą Maszynową.

Czytaj więcej
Tableau kurs - kompletny poradnik dla początkujących i zaawansowanych
19 marca 2024
Tableau kurs - kompletny poradnik dla początkujących i zaawansowanych

Tableau to lider w dziedzinie wizualizacji danych, który oferuje potężne i intuicyjne rozwiązania, które umożliwiają organizacjom wszystkich rozmiarów przekształcać surowe dane w łatwe do zrozumienia, interaktywne i atrakcyjne wizualizacje.

Czytaj więcej
Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w Polsce
19 marca 2024
Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w Polsce

Gospodarka opakowaniami jest istotna zarówno dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, ochrony środowiska, jak i funkcjonowania firm w wielu branżach. Warto poznać obowiązujące przepisy w tym obszarze.

Czytaj więcej