Anna Gajewska

Zawód: Specjalista zamówień publicznych

Edytowany: 23.04.2021
Przewiń do bazy szkoleń i konferencji

Dla wielu firm zamówienia publiczne są niezwykle ważnym aspektem działalności stanowiąc dużą część zamówień na dostarczane przez nie produkty i usługi. Jednocześnie jest to niezwykle złożona dziedzina prawna i praktyczna. Poruszanie się w niej wymaga specjalistycznej wiedzy, stąd też coraz większe zapotrzebowanie firm na zawód specjalisty ds. zamówień publicznych. Dowiedz się, czym zajmuje się taka osoba i jakie powinna mieć kompetencje oraz sprawdź, jakie przepisy prawa wiążą się z zamówieniami publicznymi.

Kim jest specjalista zamówień publicznych?

Specjalista zamówień publicznych to osoba zajmująca się przygotowaniem i realizacją zamówień publicznych (przede wszystkim przetargów), a także koordynacją procesu ofertowego oraz monitorowaniem rezultatów postępowania przetargowego. Sporządza też dokumentację przetargową i zajmuje się jej archiwizowaniem. Bierze udział w pracach komisji przetargowych i powinna doskonale znać odpowiednie przepisy Prawa Zamówień Publicznych.

Ze względu na skomplikowaną naturę świata zamówień publicznych oraz rządzących nim regulacji prawnych praca w tym zawodzie z pewnością może być uznana za wymagającą. Specjaliści w tej dziedzinie są jednak intensywnie poszukiwani, dlatego nie brakuje im perspektyw zawodowych.

Jakie kompetencje powinien mieć specjalista zamówień publicznych?

Osoba wykonująca ten zawód powinna mieć szerokie kompetencje. Zwykle wymaga się wykształcenia wyższego (najlepiej w kierunku administracyjnym, prawniczym lub ekonomicznym), a dodatkowym atutem są studia podyplomowe na kierunku związanym stricte z zamówieniami publicznymi. Ponadto konieczne jest kilkuletnie doświadczenie w pracy w tym obszarze. Niezbędna jest również znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019) wraz z nowelizacjami oraz umiejętności dotyczące sporządzania dokumentacji przetargowej, formułowania pism i ofert. Oznacza to również konieczność znajomości obsługi komputera, w tym pakietu MS Office. Zwykle wymaga się też znajomości języka angielskiego, ponadto coraz częściej jest potrzebne prawo jazdy kat. B.

Twarde kompetencje to jednak nie wszystko. Profil idealnego kandydata na stanowisko specjalisty zamówień publicznych uwzględnia też wiele ważnych cech, którymi powinien się wykazywać. To m.in.:

 • łatwość formułowania wypowiedzi w mowie i piśmie,
 • dobra organizacja i zarządzanie czasem pracy,
 • wysoka kultura osobista,
 • zdolności negocjacyjne,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • skrupulatność i odpowiedzialność,
 • cierpliwość,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie ze stresem,
 • uczciwość,
 • gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

Ostatni punkt jest szczególnie ważny, ponieważ prawo zamówień publicznych ulega ciągłym zmianom, a wiedza związana z tą branżą bardzo szeroka. Dlatego nie brakuje specjalistycznych kursów zarówno dla osób stawiających pierwsze kroki w branży, jak i dla tych, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności na znacznie wyższym szczeblu.

Zachęcamy do sprawdzenia listy szkoleń i kursów z zamówień publicznych. W ofercie znajdziemy zarówno szkolenia dla początkujących, jak i zaawansowanych, realizowane stacjonarnie w największych miastach Polski (prym wiodą: Warszawa, Łódź, Katowice, Wrocław, Poznań, Kraków, Bydgoszcz, Gdańsk, Rzeszów i Lublin) oraz online, realizowane poprzez platformy do szkoleń zdalnych.

Czym zajmuje się specjalista zamówień publicznych?

Praca specjalisty zamówień publicznych w znacznej mierze opiera się o typowe zadania biurowe. To stanowisko stacjonarne, choć niewykluczona jest konieczność okazjonalnego odbywania podróży służbowych.

Zawód wiąże się z częstą pracą pod presją i stresem, dlatego z pewnością nie jest odpowiedni dla każdego. Wykonywane przez specjalistę do spraw zamówień publicznych czynności najczęściej obejmują:

 • przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 • sporządzanie sprawozdań i raportów,
 • publikowanie ogłoszeń o przetargach w różnych źródłach,
 • udzielanie pomocy merytorycznej w dziedzinie zamówień publicznych innym pracownikom firmy,
 • sporządzanie rekomendacji dla dyrekcji lub zarządu organizacji dotyczących wyboru najtrafniejszej oferty,
 • sporządzanie dokumentacji przetargowej,
 • spisywanie umów handlowych z wykonawcami wybranymi w przetargu,
 • współpracę z Urzędem Zamówień Publicznych.

Zatrudnienie w tym zawodzie można znaleźć zarówno w organach w administracji publicznej, jak i w firmach z branży IT, finansów czy budownictwa, gdzie można liczyć na znacznie wyższe zarobki i zwykle szersze perspektywy zawodowe.

Prawo zamówień publicznych – co warto wiedzieć?

Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) to jeden z podstawowych obowiązków specjalisty zajmującego się tą dziedziną. Określa ona m.in. procedury dotyczące przygotowywania zamówień publicznych, a także wyboru wykonawcy. Precyzuje, jak wyglądają zamówienia publiczne z perspektywy wykonawców, ich obowiązki i prawa, a także jak przeprowadzać zamówienia publiczne z punktu widzenia zamawiających.

Pod koniec 2019 roku w Sejmie zatwierdzono nowe Prawo zamówień publicznych. Przepisy tej ustawy zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. Od specjalistów zamówień publicznych wymagane jest więc odświeżenie wiedzy, ponieważ nowy akt prawny wprowadza wiele modyfikacji w obecnych mechanizmach i implementuje nowe. Oznacza to konieczność szkoleń, którymi warto zainteresować się już teraz. Zmiany w prawie są jednak codziennością specjalistów ds. zamówień publicznych.

Anna Gajewska

Anna Gajewska

Redaktor Eventis.pl

Interesuję się przede wszystkim tematyką rozwoju osobistego, budowania kompetencji z zakresu budowania zespołów, motywowania pracowników, efektywnej komunikacji, rozwoju inteligencji emocjonalnej i treningu asertywności, a także tematami radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy, organizacją czasu pracy i pokrewnymi tematami.

Polecane wydarzenia

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.

Umowy od A do Z w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych

 • Online, 23 - 24 września 2021
 • już od 995 PLN
Zapisz się