Szkolenia zarządzanie stresem, warsztaty i trening radzenia sobie ze stresem!

 • Sprawdź kursy szkolenia radzenia sobie ze stresem, warsztaty zarządzania stresem
 • Poznaj terminy, program zajęć oraz ceny i zarejestruj się online!
Rozwiń Stres staje się coraz poważniejszym problemem - dotyczy to również miejsca pracy, gdzie może być źródłem wypalenia zawodowego i spadku efektywności działania pracowników. Chcesz lepiej radzić sobie ze stresem? Panować nad stresem i emocjami w pracy i w życiu codziennym? Dowiedz się jak kontrolować stres, panować nad emocjami i zwalczać stres. Poznaj kursy i szkolenia z zarządzania stresem, warsztaty zarządzania stresem oraz trening radzenia sobie ze stresem organizowane stacjonarnie oraz online. Zwiń

Szkolenia zarządzanie stresem: 43

 • już od 1 290 zł
1 290 zł
 • już od 882 zł
882 zł
 • już od 882 zł
882 zł
 • już od 449 zł
449 zł
 • już od 1 532 zł
1 532 zł
 • już od 1 490 zł
1 490 zł
 • już od 1 890 zł
1 890 zł
 • już od 1 590 zł
1 590 zł
 • już od 1 590 zł
1 590 zł
 • już od 1 550 zł
1 550 zł
 • już od 3 850 zł
3 850 zł
 • już od 1 790 zł
1 790 zł
 • już od 7 900 zł
7 900 zł
 • już od 2 500 zł
2 500 zł
Artykuł

Kursy i szkolenia radzenie sobie ze stresem: jak nauczyć się zarządzanie stresem?

Stres jest naturalną reakcją fizjologiczną i psychologiczną, która może pozytywnie motywować do działania albo… paraliżować. We współczesnym społeczeństwie stres staje się coraz poważniejszym problemem, ponieważ niekontrolowany niesie za sobą bardzo poważne skutki dla zdrowia i jakości życia. Jednym z kluczowych źródeł stresu jest praca. Co zatem może zrobić kierownictwo firmy, aby umiejętnie zarządzać stresem w miejscu pracy? Jak pomóc pracownikom radzić sobie ze stresem? W jaki sposób szkolenia z radzenia sobie ze stresem oraz kursy zarządzania stresem mogą przyczynić się do tworzenia lepszej atmosfery pracy? 

Spis treści:

 1. Co to jest stres?
 2. Jak objawia się stres?
 3. Stres w pracy
 4. Szkolenie radzenie sobie ze stresem, szkolenie zarządzanie stresem
 5. Szkolenia z zarządzania stresem w miejscu pracy
 6. Gdzie znajdziemy szkolenia radzenie sobie ze stresem?
Co to jest stres?

Samo pojęcie stresu zostało wprowadzone przez Hansa Hugona Seyle’a – lekarza pochodzenia węgierskiego, który prowadził działalność w Kanadzie. Badaniu zjawiska związanemu z tą reakcją adaptacyjną organizmu poświęcił ponad 50 lat swojego życia zawodowego, a za osiągnięcia na tym polu był aż dziesięciokrotnie nominowany do otrzymania nagrody Nobla. Zdaniem wybitnego lekarza to właśnie stres jest źródłem wielu chorób dotykających współczesnego człowieka, dlatego konieczne jest zapobieganie jego eskalacji.

A czym dokładniej jest stres? Stres w ujęciu psychologicznym można zdefiniować jako reakcję adaptacyjną organizmu w sytuacjach, kiedy człowiek mierzy się z bodźcem wytrącającym z równowagi (nazywanym stresorem), który wykracza poza granice możliwości jednostki.

Jak objawia się stres?

Stres objawia się w organizmie na dwóch głównych polach: fizjologicznym oraz psychologicznym. W ujęciu biologicznym, kiedy pojawi się stresor (sytuacja stresowa), stymulowane są układ współczulny oraz oś HPA. W wyniku zachodzących procesów wydziela się hormon stresu, a więc kortyzol, a później lawinowo pojawiają się kolejne objawy fizjologiczne, takie jak:

 • wzmożone napięcie mięśniowe,
 • wzrost ciśnienia i przyspieszenie akcji serca,
 • nadmierne pocenie się,
 • przyspieszenie oddechu,
 • uczucie gorąca połączone z zarumienieniem się,
 • problemy żołądkowe,
 • drżenie rąk.

A co dzieje się na poziomie psychologicznym? Pojawiają się m.in. problemy z pamięcią długotrwałą, lęk, poczucie napięcia, spadek nastroju. Wszystko to prowadzi do powstania trudności z „normalnym funkcjonowaniem” i radzeniem sobie z wykonywaniem powierzonych obowiązków, zachowaniem kontroli i panowaniem nad emocjami.

Choć stres jest powszechnie postrzegany jako zjawisko negatywne, nie zawsze tak jest. Warto wiedzieć, że:

 • krótkotrwały stres o relatywnie małym natężeniu może mieć pozytywne skutki dla organizmu – to bowiem naturalna reakcja ewolucyjna, która, mówiąc kolokwialnie, „przełącza organizm w tryb przetrwania”. Kiedy delikatnie podnosi się poziom kortyzolu i adrenaliny, praca zmysłów się wyostrza, a koncentracja wzmacnia. Pojawia się też dodatkowy zastrzyk energii, dzięki czemu można efektywniej poradzić sobie z zadaniami, które budzą ekscytację i pewnego stopnia napięcie,
 • największe szkody przynosi stan przewlekłego zestresowania – może on nieść za sobą bardzo poważne konsekwencje zdrowotne.
Stres w pracy

Choć na szczycie listy najbardziej stresujących zdarzeń stworzonej przez Thomasa Holmesa i Richarda Rahe znajdują się wydarzenia związane z życiem osobistym, takie jak śmierć współmałżonka, rozwód czy ślub, te powiązane ze światem zawodowym niewiele im ustępują. Pamiętając, że w pracy człowiek spędza średnio 30% każdego dnia i jest ona jednym z czynników determinujących jego życie, nowoczesne organizacje dążą do stworzenia efektywnego systemu zarządzania stresem. Aby jednak móc wdrożyć działania zapobiegawcze, trzeba zidentyfikować czynniki, które mogą podnosić jego poziom. Duży stres w pracy mogą wywoływać m.in.:

 • niepewna sytuacja finansowa firmy, która wiąże się z zagrożeniem utratą pracy,
 • zbyt wysoki poziom wymagań wobec pracownika w stosunku do jego realnych możliwości (np. przeciążenie ilościowe lub jakościowe pracą, krótkie terminy na realizację skomplikowanych zadań etc.),
 • niejasne wyznaczanie zadań i określanie zakresu odpowiedzialności za ich realizację,
 • brak jasnych kryteriów oceny pracy i informacji zwrotnej dotyczącego jej wyników,
 • utrudniony kontakt z przełożonym – np. brak możliwości dopytania o powierzone obowiązki czy zgłoszenia problemów,
 • nastawione na rywalizację środowisko pracy,
 • konflikty wewnętrzne – zarówno między pracownikami, jak i na linii pracownik-szef,
 • agresywny styl zarządzania, nastawiony na groźby i karanie w miejsce pozytywnego wzmacniania potencjału pracowników,
 • monotonia pracy,
 • zła komunikacja w środowisku pracy, zarówno komunikacja wewnętrzna, jak i jakość komunikacji interpersonalnej,
 • brak work-life balance, a więc równowagi między życiem zawodowym a osobistym.

Jak radzić sobie ze stresem w miejscu pracy? Co zrobić, aby zminimalizować stres w miejscu pracy? Menedżerowie zarządający orgnizacją mają wiele możliwości wpływania na poziom stresu w przedsiębiorstwie. Kluczowe są między innymi:

 • przejrzysta komunikacja pozioma i pionowa,
 • wdrożenie afiliacyjnego, partnerskiego stylu zarządzania – wzbogaconego o „politykę otwartych drzwi”,
 • budowanie więzi między członkami zespołu – tak, aby w miejsce niezdrowej rywalizacji pojawiła się współpraca,
 • regularne pozyskiwanie od pracowników informacji zwrotnej dotyczącej poziomu zadowolenia z pracy i panujących stosunków,
 • przeszkolenie kadry menedżerskiej w kierunku budowania pozytywnych, partnerskich relacji z pracownikami, rozwiązywania konfliktów i pozytywnego motywowania pracowników, jak również komunikacji NVC (tzw. "porozumienie bez przemocy"). Może to obejmować również regularne ćwiczenia szkoleniowe na stres realizowane w biurze.

Warto też zastanowić się nad wprowadzeniem dobrego systemu motywacji pozafinansowej, np. benefitów, które zachęcą do samorozwoju i kreatywnego spędzania czasu wolnego. Radzenie sobie ze stresem wymaga jednak również pracy po stronie pracowników, których można wyposażyć w metody radzenia sobie ze stresem. Służyć temu mogą odpowiednie szkolenia zarządzania stresem, kursy radzenia sobie ze stresem czy warsztaty poświęcone technikom radzenia sobie ze stresem.

Szkolenie radzenie sobie ze stresem, szkolenie zarządzanie stresem

Trening radzenia sobie ze stresem obejmuje szkolenia zarządzania stresem oraz kursy radzenia sobie ze stresem. Jakie zagadnienia omawiane są w trakcie takiego kursu czy szkolenia?

 • stres i źródła stresu, rodzaje stresu,
 • rozpoznawanie objawów stresu, typy reakcji na stres,
 • emocje: czym są, skąd się biorą, co nam dają, jak je regulować i panować nad emocjami,
 • odporność psychiczna: czym jest, skąd się bierze, jak ją wzmacniać,
 • trening przekonań: automatyczne myśli, przekonania, schematy myślowe,
 • techniki radzenia sobie ze stresem: panowanie nad oddechem i emocjami, kontrola myśli, ćwiczenia szkoleniowe,
 • metody redukcji stresu: trening relaksacyjny, ćwiczenia antystresowe indywidualne i grupowe,
 • wpływ snu i odpoczynku, sportu i muzyki na poziom stresu,
 • komunikacja bez stresu, emocji i agresji, reagowanie na krytykę,
 • sposoby zwalczania stresu w miejscu pracy oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu,
 • techniki i metody rozładowywania napięcia i rozwiązywania konfliktów.

Szkolenie zarządzanie stresem pozwala zatem zapoznać się z technikami pozwalającymi panować i ograniczać poziom stresu w życiu zawodowym, nauczyć się rozpoznawać stres i reagować na niego w sposób adekwatny do sytuacji oraz poznać metody radzenia sobie ze stresem. Szkolenia z zarządzania stresem występują też pod nazwą: warsztat antystresowy, trening radzenia sobie ze stresem, trening odporności na stres, trening radzenia sobie z silnymi emocjami itp. Skierowane są one przede wszystkim do osób indywidualnych: pracowników oraz menedżerów, którzy zauważają negatywny wpływ stresu na jakość życia i wykonywane obowiązki.

Szkolenia z zarządzania stresem w miejscu pracy

Osobną kategorię stanowią szkolenia dedykowane pracodawcom i menedżerom zainteresowanym stworzeniem środowiska pracy, które będzie minimalizowało poziom stresu, jako czynnika negatywnie wpływającego nie tylko na atmosferę pracy, ale również produktywność pracowników. Dobra strategia radzenia sobie ze stresem może znacząco wpływać na jakość naszego życia osobistego i zawodowego oraz efektywność całej organizacji. Zarządzanie stresem, a właściwie tworzenie środowiska pracy sprzyjającego eliminowaniu stresogenów to coraz ważniejsza część teorii zarządzania w biznesie. Menedżerowie, którzy rozumieją negatywny wpływ nadmiernego stresu na efektywność pracowników i przedsiębiorstwa coraz częściej zainteresowani są zrozumieniem zjawiska stresu w miejscu pracy i sposobów jego minimalizacji, gdyż dostrzegają w tym źródło przewagi konkurencyjnej. Wysoko zmotywowany, zaangażowany i efektywny zespół może wypracować dużo wyższe wyniki w codziennej pracy. W budowaniu środowiska sprzyjającego minimalizacji stresu pomóc mogą profesjonalne kursy i szkolenia z zarządzania stresem.

Gdzie znajdziemy szkolenia radzenie sobie ze stresem?

Listę kursów online oraz szkoleń stacjonarnych i szkoleń online na żywo poświęconych tematyce radzenia sobie ze stresem, budowania środowiska pracy wolnego od stresu znajdą Państwo na górze strony. Szkolenia stacjonarne realizowane są głównie w dużych miastach w całej Polsce, prym w szkoleniach antrystresowych wiodą przede wszystkim Warszawa, Wrocław, Poznań, Łódź, Kraków, Katowice, Gdańsk, Bydgoszcz, Lublin i Rzeszów. Dla pracowników i pracodawców spoza dużych ośrodków miejskich dobrym wyborem mogą okazać się szkolenia online realizowane w formule zajęć na żywo - odbywają się one na platformach do komunikacji zdalnej, pozwalają na bezpośredni kontakt z prowadzącym zajęcia oraz innymi uczestnikami szkolenia. Tematyka radzenia sobie ze stresem może być wreszcie zgłębiana podczas kursów online dostępnych poprzez rozmaite platformy e-learning. Kursy takie mają z reguły charakter nagrań video, prezentacji i ćwiczeń pozwalających poznać dane zagadnienie oraz techniki radzenia sobie ze stresem. Wadą kursów multimedialnych i e-learning jest brak kontaktu z grupą szkoleniową i trenerem prowadzacym.

Różne formy rozwoju umiejętności radzenia sobie ze stresem

Programy rozwojowe uczące radzenia sobie ze stresem to ważny aspekt wsparcia dla zdrowia psychicznego, który organizacje różnego typu mogą oferować swoim członkom lub pracownikom. Mogą one przyjmować różne formy, w zależności od potrzeb danej grupy. Poniżej znajduje się kilka przykładów, jak mogą wyglądać takie programy.

 1. Warsztaty: warsztaty są formą edukacji grupowej, w której uczestnicy mogą nauczyć się konkretnych technik i strategii radzenia sobie ze stresem. Warsztaty mogą obejmować różne techniki, takie jak medytacja, techniki oddechowe, jak i inne techniki relaksacyjne. Mogą one również obejmować elementy treningu umiejętności interpersonalnych, takie jak asertywność czy zarządzanie konfliktami, które mogą pomóc w radzeniu sobie ze stresem interpersonalnym.

 2. Kursy online: kursy online są formą edukacji, która pozwala uczestnikom na naukę na własne tempo. Mogą one obejmować wideolekcje, quizy, ćwiczenia, materiały do czytania, a także interakcję z innymi uczestnikami i instruktorem za pośrednictwem forów dyskusyjnych lub czatów.

 3. Szkolenia: szkolenia są formą edukacji, która jest zazwyczaj bardziej strukturalna i formalna niż warsztaty. Mogą one obejmować treningi umiejętności, takie jak zarządzanie czasem, radzenie sobie z presją, czy techniki relaksacyjne. Szkolenia mogą również obejmować edukację na temat psychologii stresu, w tym na temat tego, jak stres wpływa na ciało i umysł, oraz jak można skutecznie sobie z nim radzić.

 4. Coaching lub mentoring: w ramach programów rozwojowych często oferuje się sesje coachingowe lub mentoringowe, które zapewniają indywidualne wsparcie. Coach lub mentor może pomóc uczestnikom w identyfikacji źródeł stresu w ich życiu, a także w opracowaniu i wdrożeniu strategii radzenia sobie ze stresem.

 5. Grupy wsparcia: grupy wsparcia to spotkania, na których uczestnicy mogą dzielić się swoimi doświadczeniami ze stresem i sposobami radzenia sobie z nim. To jest miejsce, gdzie uczestnicy mogą poczuć, że nie są sami w swoich doświadczeniach, a także mogą nauczyć się od siebie nawzajem.

 6. Treningi mindfulness: mindfulness, czyli uważność, to technika, która pomaga ludziom skupić się na teraźniejszości, zamiast przejmować się przeszłością lub przyszłością. Treningi mindfulness mogą pomóc uczestnikom nauczyć się, jak być bardziej uważnymi na swoje myśli i uczucia, co może pomóc w radzeniu sobie ze stresem.

 7. Programy fitness i wellness: aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie są kluczowymi elementami zdrowego stylu życia, który może pomóc w radzeniu sobie ze stresem. Programy fitness i wellness mogą oferować treningi, zajęcia z jogi, plany żywieniowe i inne usługi, które pomagają uczestnikom utrzymać zdrowy styl życia.

Każda z tych form może być dostosowana do konkretnych potrzeb grupy, dla której jest przeznaczona, i może obejmować różne strategie i techniki radzenia sobie ze stresem. Ważne jest, aby pamiętać, że nie ma jednego "najlepszego" sposobu radzenia sobie ze stresem - różne strategie będą działać dla różnych osób, a skuteczne programy rozwojowe powinny oferować różne opcje, które spełniają różnorodne potrzeby uczestników.

Jak nauczyć się kontrolować emocje?

Z pojęciem stresu wiąże się też umiejętność kontrolowania emocji. Choć emocje są naturalną i ważną częścią naszej psychiki, nauka zarządzania nimi może być niezwykle pomocna, zwłaszcza w sytuacjach stresowych, konfliktowych czy wywołujących silne emocje. Oto kilka technik, które mogą pomóc w nauce kontroli emocji:

 1. Mindfulness (uważność): Mindfulness to technika, która polega na skupianiu uwagi na chwili obecnej. Gdy uczymy się być uważni, możemy zauważyć nasze emocje, zanim staną się zbyt silne, co pozwala nam zareagować na nie w sposób bardziej kontrolowany.

 2. Techniki relaksacyjne: Praktyki takie jak medytacja, głębokie oddychanie czy jogi mogą pomóc zredukować napięcie i stres, co z kolei pomaga kontrolować emocje.

 3. Techniki zarządzania myślami: Często nasze emocje są wynikiem naszych myśli. Techniki, takie jak terapia poznawczo-behawioralna (CBT), mogą pomóc w identyfikacji i zmianie negatywnych wzorców myślenia, które prowadzą do intensywnych emocji.

 4. Właściwe zarządzanie czasem: Planowanie i organizacja pomagają zmniejszyć stres i frustrację, co pomaga w kontrolowaniu emocji.

 5. Aktywność fizyczna: Regularne ćwiczenia pomagają obniżyć poziom stresu i poprawić nastrój, co jest pomocne w zarządzaniu emocjami.

Umiejętność kontrolowania emocji jest przydatna w wielu sytuacjach, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Na przykład, może pomóc w radzeniu sobie ze stresem związanym z pracą, w zarządzaniu konfliktami z innymi, w radzeniu sobie z trudnościami osobistymi, a także w zachowaniu spokoju i skupienia podczas sytuacji wymagających dużego skupienia lub pod presją czasu.

Pamiętaj jednak, że kontrolowanie emocji nie oznacza ich tłumienia. Emocje są naturalnym i ważnym elementem ludzkiego doświadczenia, a zdrowe zarządzanie emocjami obejmuje ich akceptację, zrozumienie i wyrażanie w zdrowy sposób, a nie ignorowanie czy wypieranie.

Kursy i szkolenia radzenie sobie ze stresem: jak nauczyć się zarządzanie stresem?
Przeczytaj

Ostatnie artykuły, poradniki oraz newsy

Stres w pracy - na czym polega zarządzanie stresem w miejscu pracy?
15 lipca 2021
Stres w pracy - na czym polega zarządzanie stresem w miejscu pracy?

Stres motywuje, jednakże jego nadmiar kończy się poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi i społecznymi, a dla pracodawcy znacznym spadkiem wydajności zespołu. Jak przeciwdziałać stresowi w miejscu pracy?

Czytaj więcej
Mobbing i dyskryminacja w pracy
7 czerwca 2021
Mobbing i dyskryminacja w pracy

Mobbing, czyli m.in. zastraszanie, poniżanie, ośmieszanie, izolowanie lub dążenie do wyeliminowania pracownika z zespołu to zmora wielu przedsiębiorstw. Dowiedz się czym jest mobbing i jak przeciwdziałać mobbingowi w miejscu pracy?

Czytaj więcej
Ambicja i jej znaczenie w życiu
1 października 2021
Ambicja i jej znaczenie w życiu

Ambicja jest jedną z najbardziej cenionych cech we współczesnym świecie. Jak to często bywa, również ambicja ma swoje jasne i ciemne strony. Dowiedz się czym jest ambicja i jak wpływa na nasze życie prywatne i zawodowe.

Czytaj więcej
Rodzaje roll upów i ich zastosowanie do celów marketingowych
24 lipca 2024
Rodzaje roll upów i ich zastosowanie do celów marketingowych

Roll up to jeden z najchętniej wykorzystywanych nośników reklamowych ze względu na ich praktyczność, a także atrakcyjny wygląd. Warto poznać różne rodzaje roll upów i ich zastosowania.

Czytaj więcej
Kurs radzenia sobie ze stresem szkolenie

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia, gdy pojawi się nowy kurs lub szkolenie radzenie sobie ze stresem!