Baza szkoleń i kursów z negocjacji w biznesie!

 • Wyszukaj szkolenia dotyczące prowadzenia negocjacji handlowych i zakupowych
 • Zapoznaj się z ich programem, sylwetkami trenerów
 • Sprawdź koszt uczestnictwa i zgłoś się już dziś!
szkolenia z negocjacji handlowych i zakupowych
Przewiń stronę

Szkolenia negocjacje: 155

 • Kraków, 25 - 26 października 2021
 • już od 1350 PLN
już od 1350 PLN
Artykuł

Kursy i szkolenia z negocjacji oraz technik negocjacyjnych

Prowadzenie biznesu bez negocjowania i negocjacji nie jest możliwe. negocjacje mogą przyjmować postać czy to negocjacji handlowych, w których firma stara się zawszeć korzystny kontrakt handlowy, ale równie często negocjacji z pracownikami, zarówno ze związkami zawodowymi jak i indywidualnymi pracownikami czy też negocjacji zakupowych, w których liczą się warunki i cena zakupu towarów czy usług. Jak więc przygotować się do prowadzenia negocjacji w biznesie? Jakie kursy, warsztaty i szkolenia z negocjacji mogą nam pomóc?

Szkolenia z negocjacji pozwalają zbudować umiejętność prowadzenia elastycznych negocjacji, w których negocjujące strony mają poczucie obustronnych korzyści (win-win), co powoduje wzrost satysfakcji klientów, dostawców i współpracowników. Pozwala to budować długoterminowe relacje biznesowe i handlowe i korzystnie wpływać na lojalność partnerów. Wysokie umiejętności negocjacyjne pozwalają firmie zdobyć nowych klientów i partnerów biznesowych, a dzięki temu rozwijać się i odnosić sukcesy na wysoko konkurencyjnym rynku. Typowe szkolenie z technik negocjacji prowadzone jest w warsztatowej formule, składa się z szeregu ćwiczeń, case studies oraz gier symulacyjnych, co pozwala na rozwój praktycznych umiejętności negocjacyjnych. Wiele z nich kończy się również uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nie tylko udział w szkoleniu, ale też praktyczne umiejętności, co dla wielu pracowników stanowi nie tylko wyróżnienie, ale też realną wartość na rynku pracy.

Szkolenia z negocjacji handlowych oraz technik negocjacyjnych

Współczesny rynek szkoleniowy oferuje szereg szkoleń i kursów negocjacyjnych oraz dotyczących technik negocjacyjnych, a także szkoleń sprzedażowych. Wiele z tych szkoleń ma czysto praktyczny wymiar i formę warsztatów umożliwiających nie tylko poznanie teorii, ale również przećwiczenie nabytej wiedzy. Warto jednak zwrócić uwagę, że poszczególne oferty przygotowane przez różne firmy szkoleniowe znacząco się różnią – jak to na wolnym rynku - spotkać możemy szkolenia wybitne oraz o wątpliwej jakości. Żeby ustrzec się nietrafionej inwestycji należy porównywać oferty poszczególnych organizatorów, a także przeprowadzić chociaż podstawową analizę potrzeb szkoleniowych. Powinniśmy sobie zadać pytanie, które z obszarów negocjacji handlowych czy zakupowych są dla nas znajome, a które powinniśmy rozwijać. Umożliwi to wybranie szkolenia dopasowanego do naszych potrzeb. Warto zapoznać się również z ofertami szkoleń z technik sprzedaży, wywierania wpływu czy autoprezentacji, które mogą być przydatne dla negocjatorów czy też osób zajmujących się profesjonalną sprzedażą.

Pamiętajmy również, aby przy wyborze szkoleń nie kierować się jedynie kosztem. Na koszt szkolenia czy kursu składa się cały szereg elementów: wynagrodzenie prelegenta czy prowadzącego, materiały szkoleniowe i opracowanie programu szkolenia, wynajęcie hotelu bądź sali szkoleniowej wraz z serwisem obiadowym i kawowym, ale też promocja szkolenia oraz marża organizatora. Złożona usługa na wysokim poziomie merytorycznym nie może być przesadnie tania.

Aktualnie na rynku dostępne są zarowno szkolenia stacjonarne z nagocjacji biznesowych i nadlowych, jak też pierwsze szkolenia i kursy online poświęcone negocjacjom. Chociaż współczesne techniki komunikacji na odległość pozwalają efektywnie przekazywać wiedzę za pośrednictwem Internetu, to praktyczne szkolenia z negocjacji handlowych wymagają szeregu ćwiczeń i gier symulacyjnych. Część z nich jest mnożliwa do przeprowadzenia online, inne wymagają pojawienia się fizycznego w sali szkoleniowej. Hybrydowe metody szkoleń sprawdzają się zresztą wyjątkowo dobrze.

Negocjacje zakupowe – jak się przygotować?

Samo znalezienie dobrych dostawców, którzy dysponują towarami niezbędnymi firmie do prowadzenie działalności to początek drogi do wypracowania korzystnych dla obu stron warunków współpracy. Kluczowym etapem, który zaważy na ostatecznej satysfakcji z podpisanej umowy, a co za tym idzie – na kosztach – są negocjacje zakupowe. Jak się do nich przygotować?

Chociaż negocjacje zakupowe są już ostatnim etapem zadań realizowanych przez menadżerów i pracowników działu zakupów, odgrywają ogromną rolę – zwłaszcza, jeśli są wstępem do długofalowej współpracy z kontrahentem. Dlatego zanim usiądzie się do stołu, należy się dobrze przygotować do rozmowy o cenach.

Negocjacje zakupowe: przygotowanie merytoryczne to nie wszystko

Przygotowanie merytoryczne do rozmowy o warunkach współpracy ma oczywiście kolosalne znaczenie dla rezultatów. Osoba odpowiedzialna za negocjacje zakupowe musi wiedzieć m.in.:

 • jak kształtują się rynkowe ceny dóbr, które są przedmiotem negocjacji,
 • jakie upusty są zwyczajowo udzielane kontrahentom, gdy zamówienie ma skalę, która jest planowana przez przedsiębiorstwo,
 • jak prezentują się oferty konkurencyjne.

Negocjator musi również:

 • określić wyraźnie, jak ważną rolę będzie odgrywała umowa z danym dostawcą w działalności firmy – a co za tym idzie, na jak duże ustępstwa może sobie pozwolić,
 • jakie są jego bariery negocjacyjne – a więc stawki i uzgodnienia, poniżej których nie może „zejść”.

Ale to tylko jedna strona medalu. Same negocjacje zakupowe mogą mieć bardzo zróżnicowany przebieg, a wiele zależy od samych umiejętności perswazyjnych osób prowadzących rozmowy. Istotne kwestie to zatem obranie dobrej strategii, wybranie adekwatnego stylu prowadzenia negocjacyjnego, umiejętność zastosowania odpowiednich technik sprzedażowych czy opanowanie stresu.

Szkolenia z negocjacji zakupowych – wsparcie dla początkujących i zaawansowanych

Z uwagi na to, jak dużą wagę odgrywają negocjacje zakupowe, a w szczególności zakupowe, nie może do nich przystąpić osoba bez właściwego przygotowania – także (a może zwłaszcza) w obszarze kompetencji miękkich. Pozwalają je szczegółowo wypracować i wzmocnić nowoczesne szkolenia z negocjacji zakupowych. Można się zdecydować na bardziej ogóle szkolenia otwarte (dla zdobycia fundamentalnych kompetencji i poznania strategii działania), jak i zamknięte (idealne, gdy potrzebne jest skoncentrowanie się na określonym obszarze, w wymiarze praktycznym). Inwestycja w nie szybko się zwróci w postaci korzystniejszych umów handlowych zawieranych przez przedsiębiorstwo.

Popularne taktyki negocjacyjne omawiane w trakcie szkoleń z negocjacji handlowych
 • Znajdźmy kompromis
 • Dobry policjant, zły policjant
 • Badanie gruntu
 • Technika małych ustępstw
 • Zaokrąglanie, prezentacja zniekształcająca…
 • Technika eskalacji żądań (znajduje zastosowanie zwłaszcza w końcowej fazie negocjacji)
 • Technika tymczasowego usztywnienia w ustępstwach „To już absolutnie wszystko…”
 • Technika dużych trudności przy małych ustępstwach „Nie było to łatwe, ale udało mi się uzyskać zgodę…”
 • Rozpoczęcie od mocnego uderzenia, aby stworzyć obszar do pozornych ustępstw
 • Rozczarowanie postępami „Wydaje się, że nie chcą Państwo negocjować”
 • Rozczarowanie ofertą „Będą Państwo musieli przyjść z (znacznie) lepszą ofertą”
 • Częściowa akceptacja, jako sposób wywalczenia ustępstw „Tak, ale…”, zwana też strategię dobrych i złych wiadomości
 • Odwoływanie się do wyższych instancji „Przedstawiłem Państwa ofertę, ale niestety nie spotkała się z akceptacją…”
 • Okładanie w czasie „Jeszcze wrócimy do tej kwestii…”
 • Pozorowane zaskoczenie, zdumienie ofertą, argumentem czy pozycją negocjacyjną „To aż trudno skomentować / Pan raczy żartować”
Program szkolenia z negocjacji

W programie szkoleń z negocjacji handlowych i zakupowych znajdziemy zagadnienia takie jak:

 • skąd się bierze pewność siebie w negocjacjach,
 • pozycja negocjacyjna i techniki podnoszenia siły negocjacyjnej,
 • cele negocjacji, interesy negocjacyjne i konflikt interesów,
 • taktyki negocjacyjne, triki, chwyty, techniki manipulacji i wywierania wpływu, techniki sprzedawców a techniki kupców, 
 • argumentacja w trakcie negocjacji handlowych: siła argumentów, argumenty a emocje, typy argumentacji sprzedażowej,
 • style negocjacyjne: negocjacje pozycyjne, negocjacje win-win, negocjacje twarde, 
 • przygotowanie do negocjacji i etapy procesu negocjacji, zamykanie negocjacji i egzekwowanie umowy,
 • błędy negocjacyjne, trudne negocjacje,
 • emocje w negocjacjach: praca z emocjami, stres, poczucie niepewności
 • negocjacje międzykulturowe i etyka negocjacji.

Życzymy udanych szkoleń z negocjacji!

Kursy i szkolenia z negocjacji oraz technik negocjacyjnych
Negocjacje i zarządzanie

Ostatnie artykuły, poradniki oraz newsy

Negocjacje w biznesie - kompendium wiedzy
6 sierpnia 2021
Negocjacje w biznesie - kompendium wiedzy

Negocjacje to nieodłączna część prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorczości i życia zawodowego. Dowiedz się więcej na temat negocjacji w biznesie!

Czytaj więcej
Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych
28 lipca 2021
Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych

Występowanie publiczne i prezentacje to nieodłączna część warsztatu współczesnych przywódców i menedżerów. Jak przygotować się do wystąpienia publicznego? Jak zainteresować, zaangażować i porwać tłum prowadząc prezentacje?

Czytaj więcej
Kompendium wiedzy o ISO 17025
20 września 2021
Kompendium wiedzy o ISO 17025

Zapewnienie jakości w laboratoriach badawczych i wzorcujących możliwe jest między innymi dzięki wdrożeniu ISO 17025. Dowiedz się czego dotyczy norma ISO 17025 i jak ją wdrożyć?

Czytaj więcej
E-learning – kompendium wiedzy o e-learningu
9 września 2021
E-learning – kompendium wiedzy o e-learningu

Dowiedz się czym jest e-learning, jakie są zalety i korzyści ze stosowania e-learningu, a także jego wady i ograniczenia. Sprawdź jakie moduły wchodzą w skład platformy e-learning i jak zapewnić efektywność e-learningu.

Czytaj więcej