Znajdź szkolenie z negocjacji lub kurs negocjacji online!

 • Wyszukaj kurs negocjacji lub szkolenie negocjacje handlowe i zakupowe
 • Poznaj program zajęć, ceny i zapisz się na szkolenie przez Internet!
Rozwiń Chcesz rozwinąć umiejętności negocjacyjne i nauczyć się prowadzić negocjacje handlowe, negocjacje zakupowe oraz negocjacje w biznesie? Sprawdź zgromadzone w naszej bazie oferty obejmujące szkolenia negocjacje w biznesie, szkolenia negocjacyjne, kursy negocjacji oraz szkolenia z negocjacji handlowych i zakupowych organizowane online oraz stacjonarnie w miastach takich jak Warszawa, Poznań, Kraków, Gdańsk, Katowice, Łódź, Rzeszów, Lublin czy Bydgoszcz. Wybierz szkolenie z negocjacji lub kurs negocjacje dla siebie i zapisz się na zajęcia przez Internet! Zwiń

Szkolenia z negocjacji: 57

 • już od 1 490 zł
1 490 zł
 • już od 1 532 zł
1 532 zł
 • już od 1 800 zł
1 800 zł
 • już od 1 309 zł
1 309 zł
 • już od 1 309 zł
1 309 zł
 • już od 1 490 zł
1 490 zł
 • już od 1 490 zł
1 490 zł
 • już od 1 990 zł
1 990 zł
 • już od 990 zł
990 zł
 • już od 690 zł
690 zł
 • już od 1 202 zł
1 202 zł
 • już od 1 776 zł
1 776 zł
 • już od 1 490 zł
1 490 zł
 • już od 1 435 zł
1 435 zł
Artykuł

Negocjacje w biznesie: kurs negocjacji, szkolenia z negocjacji oraz technik negocjacyjnych!

Prowadzenie biznesu bez negocjowania i negocjacji nie jest możliwe. Negocjacje mogą przyjmować postać czy to negocjacji handlowych, w których firma stara się zawrzeć korzystny kontrakt handlowy, ale równie często negocjacji z pracownikami, zarówno ze związkami zawodowymi jak i indywidualnymi pracownikami czy też negocjacji zakupowych, w których liczą się warunki i cena zakupu towarów czy usług. Jak więc przygotować się do prowadzenia negocjacji w biznesie? Jakie kursy z negocjacji oraz szkolenia negocjacje mogą pomóc nam rozwinąć umiejętności negocjacyjne?

Spis treści:

 1. Negocjacje, negocjacje w biznesie
 2. Szkolenia negocjacje, kursy negocjacje
 3. Czym kierować się wybierając szkolenie z negocjacji i technik negocjacyjnych?
 4. Negocjacje zakupowe
 5. Szkolenia z negocjacji zakupowych
 6. Taktyki negocjacyjne omawiane w trakcie szkolenia negocjacje
 7. Program kursu lub szkolenia z negocjacji
Negocjacje, negocjacje w biznesie

Czym są negocjacje? Negocjacje to dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia pomiędzy stronami, zwłaszcza w sytuacji, gdy niektóre z celów i interesów stron są sprzeczne, ale stronom zależy na osiągnięciu porozumienia. Negocjacje są więc swego rodzaju ciągiem wzajemnych posunięć, poprzez które strony negocjujące próbują znaleźć porozumienie. Z założenia negocjacje powinny uwzględniać interes obydwu stron, jednakże nie zawsze może on zostać zrealizowany w równym stopniu. Negocjacje w biznesie są odmianą negocjacji, w których stronami są dwa lub więcej przedsiębiorstw reprezentowanych przez przedstawicieli, których zadaniem jest przeprowadzenie negocjacji i osiągnięcie porozumienia.

Szkolenia negocjacje, kursy negocjacje

Jaki jest cel szkolenia z negocjacji? Szkolenia negocjacje oraz kursy negocjacji pozwalają zbudować umiejętność prowadzenia elastycznych negocjacji, w których negocjujące strony mają poczucie obustronnych korzyści (win-win), co powoduje wzrost satysfakcji klientów, dostawców i współpracowników. Pozwala to budować długoterminowe relacje biznesowe i handlowe i korzystnie wpływać na lojalność partnerów. Wysokie umiejętności negocjacyjne pozwalają firmie zdobyć nowych klientów i partnerów biznesowych, a dzięki temu rozwijać się i odnosić sukcesy na wysoko konkurencyjnym rynku.

Typowe szkolenie z technik negocjacji prowadzone jest w warsztatowej formule, składa się z szeregu ćwiczeń, case studies oraz gier symulacyjnych, co pozwala na rozwój praktycznych umiejętności negocjacyjnych. Wiele z nich kończy się również uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nie tylko udział w szkoleniu, ale też praktyczne umiejętności, co dla wielu pracowników stanowi nie tylko wyróżnienie, ale też realną wartość na rynku pracy.

Kursy negocjacji oraz szkolenia z negocjacji dostępne są obecnie nie tylko w postaci tradycyjnego szkolenia realizowanego w sali szkoleniowej, ale również w postaci szkoleń i kursów prowadzonych zdalnie. Ze względu na praktyczną część szkolenia z negocjacji powinno ono jednak być realizowane na żywo, co pozwala przeprowadzić gry symulacyjne, panele dyskusyjne, zadawać pytania prowadzącemu, uzyskać indywidualne konsultacje, a przede wszystkim uczyć się poprzez działanie i dzielenie wiedzą z innymi uczestnikami. 

Czym kierować się wybierając szkolenie z negocjacji i technik negocjacyjnych?

Współczesny rynek szkoleniowy oferuje liczne szkolenia i kursy negocjacyjne oraz szkolenia z technik negocjacyjnych. Decydując się na szkolenie negocjacyjne warto zwrócić uwagę na kilka kwestii:

 • Szkolenie z negocjacji powinno mieć praktyczny wymiar i formę warsztatów umożliwiających nie tylko poznanie teorii, ale również przećwiczenie nabytej wiedzy. Trening umiejętności negocjacyjnych wymaga pracy w grupie, obserwacji innych stylów prowadzenia negocjacji oraz interakcji z trenerem oraz innymi uczestnikami. Kursy negocjacyjne czy szkolenia w postaci e-learningu, nagrań wideo powinniśmy traktować jako wprowadzenie w tematykę negocjacji, ale nie traktować ich jako oferty pierwszego wyboru.
 • Każdy z nas potrafi negocjować, gdyż jest to umiejętność niezbędna we współczenym świecie. Dlatego zanim zapiszemy się na szkolenie negocjacje czy kurs negocjacji przeanalizujmy swoje mocne i słabe strony oraz zbadajmy oczekiwania względem szkolenia. Jeśli zajmujemy się prowadzeniem negocjacji od lat, prawdopodobnie potrzebujemy szkolenia przełamującego rutynę i zapoznającego z nowinkami w dziedzinie technik negocjacji. Jeśli jednak dopiero zaczynamy karierę związaną z prowadzeniem rozmów handlowych czy innych negocjacji nasz wybór powinien paść na kursy zakładające cykliczne zjazdy, które pozwalają zbudować umiejętności negocjacyjne od podstaw.
 • Umiejętność negocjacji to nie tylko techniki negocjacji, ale też umiejętność zarządzania sprzedażą, wywierania wpływu i perswazji, argumentowania czy autoprezentacji. Dlatego warto zwrócić uwagę również na tematy pokrewne, które pozwalają efektywnie i całościowo rozwijać warsztat negocjatora.
 • Wybierając kurs negocjacji pamiętajmy, aby nie kierować się jedynie jego kosztem. Na koszt szkolenia z negocjacji czy kursu negocjacji składa się cały szereg elementów: wynagrodzenie prelegenta czy prowadzącego (które zależne jest od umiejętności i doświadczenia), materiały szkoleniowe i opracowanie programu szkolenia, wynajęcie hotelu bądź sali szkoleniowej wraz z serwisem obiadowym i kawowym, ale też promocja szkolenia oraz marża organizatora. Złożona usługa na wysokim poziomie merytorycznym nie może być przesadnie tania.
Negocjacje zakupowe

Negocjacje zakupowe kierują się swoimi prawami. Samo znalezienie dobrych dostawców, którzy dysponują towarami niezbędnymi firmie do prowadzenie działalności to początek drogi do wypracowania korzystnych dla obu stron warunków współpracy. Kluczowym etapem, który zaważy na ostatecznej satysfakcji z podpisanej umowy, a co za tym idzie – na kosztach – są negocjacje zakupowe. Jak się do nich przygotować? Chociaż negocjacje zakupowe są już ostatnim etapem zadań realizowanych przez menadżerów i pracowników działu zakupów, odgrywają ogromną rolę – zwłaszcza, jeśli są wstępem do długofalowej współpracy z kontrahentem. Dlatego zanim usiądzie się do stołu negocjacyjnego, należy się dobrze przygotować do rozmowy o cenach. Przygotowanie merytoryczne do rozmowy o warunkach współpracy ma oczywiście kolosalne znaczenie dla rezultatów. Osoba odpowiedzialna za negocjacje zakupowe musi wiedzieć m.in.:

 • jak kształtują się rynkowe ceny dóbr, które są przedmiotem negocjacji,
 • jakie upusty są zwyczajowo udzielane kontrahentom, gdy zamówienie ma skalę, która jest planowana przez przedsiębiorstwo,
 • jak prezentują się oferty konkurencyjne.

Negocjator musi również:

 • określić wyraźnie, jak ważną rolę będzie odgrywała umowa z danym dostawcą w działalności firmy – a co za tym idzie, na jak duże ustępstwa może sobie pozwolić,
 • jakie są jego bariery negocjacyjne – a więc stawki i uzgodnienia, poniżej których nie może „zejść”.

Ale to tylko jedna strona medalu. Same negocjacje zakupowe mogą mieć bardzo zróżnicowany przebieg, a wiele zależy od samych umiejętności perswazyjnych osób prowadzących rozmowy. Istotne kwestie to zatem obranie dobrej strategii, wybranie adekwatnego stylu prowadzenia negocjacyjnego, umiejętność zastosowania odpowiednich technik sprzedażowych czy opanowanie stresu.

Szkolenia z negocjacji zakupowych

Z uwagi na to, jak dużą wagę odgrywają negocjacje zakupowe, a w szczególności zakupowe, nie może do nich przystąpić osoba bez właściwego przygotowania – także (a może zwłaszcza) w obszarze kompetencji miękkich. Pozwalają je szczegółowo wypracować i wzmocnić nowoczesne szkolenia z negocjacji zakupowych. Można się zdecydować na bardziej ogóle szkolenia otwarte (dla zdobycia fundamentalnych kompetencji i poznania strategii działania), jak i zamknięte (idealne, gdy potrzebne jest skoncentrowanie się na określonym obszarze, w wymiarze praktycznym). Inwestycja w nie szybko się zwróci w postaci korzystniejszych umów handlowych zawieranych przez przedsiębiorstwo.

Taktyki negocjacyjne omawiane w trakcie szkolenia negocjacje

Zadaniem kursu negocjacji czy szkolenia negocjacyjnego jest wyposażyć uczestników w wiedzę dotyczącą prowadzenia negocjacji, w tym technik i taktyk negocjacji, które znacznie podnoszą umiejętności negocjacyjne. Wybrane taktyki i techniki negocjacji omawiane w trakcie niemalże każdego szkolenia z negocjacji to między innymi:

 • Znajdźmy kompromis
 • Dobry policjant, zły policjant
 • Badanie gruntu
 • Technika małych ustępstw
 • Zaokrąglanie, prezentacja zniekształcająca…
 • Technika eskalacji żądań (znajduje zastosowanie zwłaszcza w końcowej fazie negocjacji)
 • Technika tymczasowego usztywnienia w ustępstwach „To już absolutnie wszystko…”
 • Technika dużych trudności przy małych ustępstwach „Nie było to łatwe, ale udało mi się uzyskać zgodę…”
 • Rozpoczęcie od mocnego uderzenia, aby stworzyć obszar do pozornych ustępstw
 • Rozczarowanie postępami „Wydaje się, że nie chcą Państwo negocjować”
 • Rozczarowanie ofertą „Będą Państwo musieli przyjść z (znacznie) lepszą ofertą”
 • Częściowa akceptacja, jako sposób wywalczenia ustępstw „Tak, ale…”, zwana też strategię dobrych i złych wiadomości
 • Odwoływanie się do wyższych instancji „Przedstawiłem Państwa ofertę, ale niestety nie spotkała się z akceptacją…”
 • Okładanie w czasie „Jeszcze wrócimy do tej kwestii…”
 • Pozorowane zaskoczenie, zdumienie ofertą, argumentem czy pozycją negocjacyjną „To aż trudno skomentować / Pan raczy żartować”
Program kursu lub szkolenia z negocjacji

W programie szkolenia z negocjacji handlowych i kursu negocjacji zakupowych znajdziemy zagadnienia takie jak:

 • skąd się bierze pewność siebie w negocjacjach,
 • pozycja negocjacyjna i techniki podnoszenia siły negocjacyjnej,
 • cele negocjacji, interesy negocjacyjne i konflikt interesów,
 • taktyki negocjacyjne, triki, chwyty, techniki manipulacji i wywierania wpływu, techniki sprzedawców a techniki kupców, 
 • argumentacja w trakcie negocjacji handlowych: siła argumentów, argumenty a emocje, typy argumentacji sprzedażowej,
 • style negocjacyjne: negocjacje pozycyjne, negocjacje win-win, negocjacje twarde, 
 • przygotowanie do negocjacji i etapy procesu negocjacji, zamykanie negocjacji i egzekwowanie umowy,
 • błędy negocjacyjne, trudne negocjacje,
 • emocje w negocjacjach: praca z emocjami, stres, poczucie niepewności
 • negocjacje międzykulturowe i etyka negocjacji.

Życzymy udanego szkolenia z negocjacji!

Negocjacje w biznesie: kurs negocjacji, szkolenia z negocjacji oraz technik negocjacyjnych!
Negocjacje i zarządzanie

Ostatnie artykuły, poradniki oraz newsy

Win-win: czym są negocjacje win-win, jakie są ich etapy i zalety?
8 czerwca 2023
Win-win: czym są negocjacje win-win, jakie są ich etapy i zalety?

Dowiedz się czym są negocjacje win-win oraz jakie są zalety tego typu negocjacji? Poznaj etapy negocjacji win win oraz sposoby rozwijania wiedzy pracowników z prowadzenia negocjacji handlowych.

Czytaj więcej
Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych
28 lipca 2021
Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych

Występowanie publiczne i prezentacje to nieodłączna część warsztatu współczesnych przywódców i menedżerów. Jak przygotować się do wystąpienia publicznego? Jak zainteresować, zaangażować i porwać tłum prowadząc prezentacje?

Czytaj więcej
Negocjacje w biznesie: definicja, etapy i techniki negocjacji
6 sierpnia 2021
Negocjacje w biznesie: definicja, etapy i techniki negocjacji

Negocjacje to nieodłączna część prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorczości i życia zawodowego. Dowiedz się więcej na temat negocjacji w biznesie, poznaj definicję negocjacji, etapy i techniki negocjacji!

Czytaj więcej
iPhone 15 - czy jest to inwestycja godna uwagi?
16 lipca 2024
iPhone 15 - czy jest to inwestycja godna uwagi?

Najnowszy flagowiec od firmy Apple to szereg nowych rozwiązań oraz znana z poprzednich edycji jakość wykonania. Sprawdzamy, dlaczego warto kupić iPhone 15.

Czytaj więcej
Negocjacje szkolenie, negocjacje kurs

Zapisz się i otrzymuj informacje, gdy pojawi się nowy kurs negocjacji lub szkolenie z negocjacji!