Znajdź kursy i szkolenia OZE online!

 • Znajdź szkolenia o tematyce: fotowoltaika, magazyny energii, energetyka wiatrowa, pompy ciepła...
 • Sprawdź daty, program, ceny i zapisz się na kurs lub szkolenie przez Internet!
OZE

Kursy OZE: 20

 • już od 1 890 zł
1 890 zł
 • już od 0 zł
 • już od 669 zł
669 zł
 • już od 766 zł
766 zł
 • już od 890 zł
890 zł
 • już od 669 zł
669 zł
 • już od 0 zł
 • już od 0 zł
 • już od 1 990 zł
1 990 zł
 • już od 0 zł
 • już od 1 890 zł
1 890 zł
 • już od 0 zł
 • już od 1 590 zł
1 590 zł
Artykuł

Szkolenia OZE: planowanie inwestycji i eksploatacja OZE.

Poznaj zasady przygotowania i prowadzenia projektów w OZE w trakcie specjalistycznych szkloleń dotyczących OZE. Sprawdź jakie przepisy prawa obowiązują w trakcie przygotowania inwestycji oraz eksploatacji instalacji OZE.

Czym są OZE?

OZE to skrót od "Odnawialne Źródła Energii". Są to źródła energii, które pochodzą z naturalnych, odnawialnych źródeł, takich jak woda, wiatr, słońce, biomasa i geotermia. OZE są czyste i nieemitujące CO2, co czyni je przyjaznymi dla środowiska i bardziej odpornymi na kryzysy energetyczne niż tradycyjne źródła energii.

Przepisy regulujące OZE

W Polsce istnieje kilka ważnych przepisów regulujących OZE, w tym:

 1. Ustawa o odnawialnych źródłach energii z 2016 roku - ustawa określa cel i zasady wykorzystywania OZE w Polsce, a także zawiera zasady dotyczące finansowania i wsparcia dla projektów OZE.
 2. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie warunków udzielania wsparcia w ramach systemu wsparcia dla producentów energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii - rozporządzenie określa zasady udzielania wsparcia finansowego dla producentów energii elektrycznej z OZE.
 3. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wyłączeń i ograniczeń w dostępności wsparcia w ramach systemu wsparcia dla producentów energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii - rozporządzenie określa wyłączenia i ograniczenia dotyczące dostępności wsparcia finansowego dla producentów energii elektrycznej z OZE.
 4. Ustawa Prawo Energetyczne z 1997 roku - ustawa reguluje kwestie dotyczące produkcji, dystrybucji i obrotu energii elektrycznej w Polsce, a także zawiera przepisy dotyczące OZE. Zobacz też szkolenia prawo energetyczne.
 5. Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z 1981 roku - ustawa reguluje kwestie dotyczące geologii i górnictwa w Polsce, w tym wykorzystywania geotermii jako źródła energii.

Szkolenia OZE, kursy OZE

Czego dotyczą kursy i szkolenia OZE? Szkolenia OZE dotyczą odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna, wiatrowa, geotermalna, hydroelektryczna i biomasowa. Celem tych szkoleń jest zwiększenie wiedzy i umiejętności z zakresu planowania, projektowania, instalowania, użytkowania i utrzymania systemów OZE, a także rozwiązywania problemów związanych z ich eksploatacją. Na rynku istnieje wiele różnych szkoleń skierowanych do różnych grup współpracujących przy przygotowaniu inwestycji w OZE, ich późniejszej eksploatacji itp. Najczęściej omawiane tematy w trakcie szkoleń OZE to między innymi:

 • Podstawy fizyki i technologii odnawialnych źródeł energii - szkolenie omawia podstawowe pojęcia związane z OZE, takie jak różne rodzaje energii odnawialnej, sposoby jej przetwarzania i magazynowania, oraz podstawowe modele matematyczne opisujące działanie systemów OZE.
 • Projektowanie i instalowanie systemów OZE - celem szkolenia jest omówienie kroków niezbędnych w procesie projektowania i instalowania systemów OZE, w tym dobór odpowiednich urządzeń, określenie potrzebnej mocy i rozmiarów systemu oraz uwzględnienie wymogów prawnych i norm bezpieczeństwa.
 • Eksploatacja i konserwacja systemów OZE - szkolenie omawia zagadnienia związane z utrzymaniem systemów OZE w dobrym stanie, takie jak regularne przeglądy i konserwacja, rozwiązywanie problemów związanych z eksploatacją, oraz monitorowanie wydajności systemu.
 • Finansowanie i regulacje prawne dotyczące OZE - szkolenie z tego zakresu omawia możliwości finansowania projektów OZE, takie jak dotacje, kredyty i inne formy wsparcia, a także przepisy prawne i regulacje dotyczące OZE, które mogą mieć wpływ na projektowanie i eksploatację systemów OZE.
 • Energia z biomasy - szkolenie omawia zagadnienia związane z produkcją i utylizacją biomasy, jak również projektowanie i eksploatacją instalacji do jej przetwarzania, jak również wykorzystywaniem tej energii w różnych celach.
 • Energia słoneczna - szkolenie omawia zagadnienia związane z fotowoltaiką, czyli konwersją energii słonecznej na energię elektryczną,
 • Energia wiatrowa - szkolenie omawia zagadnienia związane z inwestycjami w farmy wiatrowe.

Aktualnie największą popularnością cieszą się szkolenia dotyczące prawa OZE i przygotowania inwestycji w OZE od strony formalnej i finansowej. Listę tego typu szkoleń znaleźć można na górze strony. Są one organizowane jako szkolenia stacjonarne, głównie w miastach takich jak Warszwa, Kraków, Wrocław, Poznań, Katowice, Gdańsk, Bydgoszcz, Lublin, Rzeszów i Łódź. Coraz częściej szkolenia i kursy OZE realizowane są również online, co znacznie poprawia dostępność do specjalistycznej wiedzy z zakresu prowadzenia projektów rozwoju zielonej energetyki. Warto również zapoznać się ze szkoleniami dla energetyki.

Kursy fotowoltaika

 • Szkolenie fotowoltaiczne dla instalatorów / Kurs instalator/monter systemów PV - Kurs przeznaczony jest dla instalatorów oraz osób zainteresowanych branżą fotowoltaiki, skupia się na praktycznych umiejętnościach związanych z montażem i konserwacją instalacji fotowoltaicznych (PV). Szkolenie na instalatora systemów PV/fotowoltaicznych ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do montażu, konserwacji i obsługi systemów fotowoltaicznych. Jego ukończenie przygotowuje specjalistów, którzy mogą efektywnie instalować i utrzymywać panele słoneczne oraz związane z nimi komponenty. Podczas szkolenia instalatorzy i monterzy uczą się o różnych typach paneli fotowoltaicznych, technikach montażu, konstrukcjach dachowych, osprzęcie elektrycznym, bezpieczeństwie instalacji, procedurach związanych z połączeniem do sieci energetycznej, diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów technicznych, a także o przepisach i normach obowiązujących w danej jurysdykcji.
 • Projektowanie i wycena instalacji fotowoltaicznych - Kurs skierowany jest do osób planujących projektowanie i wycenę instalacji fotowoltaicznych, obejmuje zagadnienia techniczne oraz aspekty ekonomiczne.
 • Energetyka fotowoltaiczna - Kurs obejmuje zagadnienia związane z technologią, projektowaniem i ekonomiką instalacji PV.
 • Zaawansowane technologie w energetyce fotowoltaicznej - Kurs skupia się na najnowszych trendach i technologiach w fotowoltaice, adresowany głównie do osób z wyższym wykształceniem inżynierskim.
 • Fotowoltaika dla architektów - Kurs dedykowany architektom i osobom związanym z branżą architektoniczną, skupiający się na integracji energii słonecznej w projektach architektonicznych.
Szkolenia OZE: planowanie inwestycji i eksploatacja OZE.
Szkolenia poświęcone OZE

Zostaw e-mail, aby otrzymywać powiadomienia, gdy pojawią się nowe szkolenia dotyczące OZE.