Baza szkoleń, kursów i konferencji dla energetyki i branży utilities!

 • Znajdź wydarzenia dedykowane branży energetyki i utilities
 • Sprawdź program szkoleń, kursów i konferencji oraz ich ceny
 • Zgłoś swój udział wypełniając formularz rejestracji online
energetyka, utilities - konferencje, kursy, szkolenia

Energetyka i utilities: 69

 • już od 1 930 zł
1 930 zł
 • już od 1 251 zł
1 251 zł
 • już od 1 212 zł
1 212 zł
 • już od 669 zł
669 zł
 • już od 1 348 zł
1 348 zł
 • już od 1 290 zł
1 290 zł
 • już od 1 251 zł
1 251 zł
 • już od 669 zł
669 zł
 • już od 1 890 zł
1 890 zł
 • już od 1 154 zł
1 154 zł
 • już od 2 490 zł
2 490 zł
 • już od 669 zł
669 zł
 • już od 1 890 zł
1 890 zł
Artykuł

Energetyka, utilities – kompendium wiedzy, szkolenia i kursy

Sektor usług komunalnych (z ang. utilities) charakteryzuje się m.in. dynamicznym rozwojem, złożonymi procesami biznesowymi, dużym uzależnieniem od regulacji prawnych oraz wysokim znaczeniem dla gospodarki, biznesu oraz indywidualnych konsumentów. Dowiedz się więcej o tej branży, jej przyszłości i wyzwaniach, które przed nią stoją.

Branża energetyczna i utilities – charakterystyka i znaczenie

Sektor energetyczny oraz pozostałych usług komunalnych ma kluczowe znaczenie dla gospodarki każdego państwa. Działania związane z wytwarzaniem i przesyłaniem energii elektrycznej można bowiem porównać do funkcjonowania krwiobiegu w organizmie człowieka – bez nich nie jest możliwe sprawne funkcjonowanie gospodarki. Bardzo ważną rolę odgrywa też bezpieczeństwo energetyczne – możliwość zapewnienia ciągłości dostaw energii niezależnie od czynników zewnętrznych. Jednocześnie wraz z rozwojem gospodarki zwiększa się zapotrzebowanie na energię, dlatego jest to branża, która stale musi się rozwijać. Podobnie jest z pozostałymi gałęziami branży utilities (np. gazownictwem, ciepłownictwem, branżą wodkan).

Branża utilities zajmuje się przede wszystkim wytwarzaniem, przesyłaniem i rozdziałem energii różnego typu. Wykorzystuje w tym celu rozmaite technologie i urządzenia. Bez jej sprawnego funkcjonowania nie jest możliwy rozwój gospodarczy współczesnego państwa. Jest to również sektor, który cieszy się dużym zainwestowaniem inwestorów – zarówno na świecie, jak i w Polsce nieustannie realizowane są liczne projekty dotyczące zaopatrzenia w prąd, gaz czy wodę.

Branża energetyczna w Polsce

Światowe trendy pokazują wyraźną tendencję do wzrostu znaczenia odnawialnych źródeł energii. Jest to następstwo zwiększonej świadomości ekologicznej i wpływu energetyki na zmiany klimatyczne oraz degradację środowiska. Jednocześnie stale pracuje się nad udoskonalaniem technologii pozwalających na korzystanie ze źródeł odnawialnych, dzięki czemu są one coraz efektywniejsze i coraz tańsze.

Polska wciąż pozostaje w tyle za tymi trendami, posiłkując się przede wszystkim energią pozyskiwaną z paliw kopalnych (przede wszystkim węgla kamiennego i brunatnego oraz ropy naftowej i gazu ziemnego). Z tego powodu nasz kraj ma jedną z najwyższych w Europie emisji dwutlenku węgla w stosunku do wyprodukowanej energii elektrycznej. Udział źródeł odnawialnych w całkowitej produkcji energii wciąż jednak rośnie i coraz częściej mówi się o nieopłacalności korzystania z paliw kopalnych, szczególnie gazu i ropy, które pochodzą z importu. Bogate złoża węgla również na dłuższą metę nie są dobrym rozwiązaniem, ponieważ znaczna większość pokładów zlokalizowana jest głęboko pod ziemią, co oznacza wysoki koszty i wysokie ryzyko wydobycia. Nie bez znaczenia w transformacji rodzimego przemysłu energetycznego są też wymogi unijne. Zgodnie z nimi do 2030 roku udział OZE w finalnej konsumpcji energii dla Polski powinien wynieść 21%.

Nowoczesna branża energetyczna

Konieczność dążenia do jak największego wykorzystania źródeł odnawialnych przy pozyskiwaniu energii jest więc jasna. Polska ma olbrzymi potencjał w tym zakresie, jednak możliwość rozwoju nowoczesnych technologii determinują m.in. przepisy prawa. Narzucanie ograniczeń w zakresie inwestycji w elektrownie wiatrowe oraz niekonsekwentna polityka państwa wobec OZE do niedawna skutecznie zapobiegały powstawaniu nowych inwestycji. Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, która weszła w życie w sierpniu 2019 roku ma jednak za zadanie ułatwić osiągnięcie celów postawionych Polsce przez UE i zmodernizowanie rodzimego systemu energetycznego. Jednocześnie jednak oznacza to większą konkurencję dla firm z branży energetycznej i tworzy dla niej nowe wyzwania.

Nowoczesny sektor energetyczny i utilities to jednak nie tylko źródła odnawialne wykorzystywane w trosce o ekonomię i ekologię. To również bardzo ważne kwestie dotyczące technologii cyfrowych. W znaczący sposób zmieniają one m.in. oblicze handlu energią. Cyfryzacja branży pokrywa się ze światowymi trendami, a także z wymaganiami klientów, którzy coraz częściej oczekują tego typu rozwiązań. Jednocześnie pomaga przedsiębiorstwom w obniżeniu kosztów operacyjnych i zwiększeniu efektywności.

Praca w energetyce i branży utilities – szkolenia, kursy, konferencje

Wciąż rozwijająca się branża utilities stoi obecnie przed wieloma wyzwaniami, ale jednocześnie szansami. Staje się również bardzo konkurencyjna, dlatego wykwalifikowana kadra jest poszukiwana bardziej niż kiedykolwiek. W poszukiwaniu innowacji i metod na zwiększanie innowacyjności warto inwestować w rozwój pracowników. Umożliwiają to np. szkolenia pozwalające korzystać z wiedzy i doświadczenia ekspertów. Popularne programy dla tej branży obejmują m.in. zapoznanie się z najistotniejszymi i najnowszymi regulacjami prawnymi (np. zapisami ustaw Prawo energetyczne, Prawo zamówień publicznych, Prawo wodne, Prawo budowlane). Kluczowa okazuje się też wiedza z zakresu zamówień publicznych czy nowoczesnych technologii związanych z transmisją i dystrybucją.

Szkolenia energetyka, kursy energetyka - najpopularniejsze pozycje

Kursy i szkolenia dla energetyki cieszące się dużym powodzeniem to między innymi:

 • Służebność przesyłu i podziały nieruchomości dla energetyki.
 • Prawo energetyczne w praktyce.
 • Zamówienia publiczne w sektorze enegetyki.
 • Umowy energetyczne w praktyce.
 • ISO 50001 - system zarządzania energią, Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią ISO 50001.
 • Ochrona środowiska w branży energetycznej.
 • Raportowanie do KOBIZE: raportowanie emisji gazów cieplarnianych - przepisy i praktyka.
 • Nowe wymagania w systemach zrównoważonego rozwoju dla biopaliw.
 • Kompendium przepisów dotyczących Odnawialnych Żródeł Energii (OZE).
 • Audyt energetyczny i efektywność energetyczna w przemyśle.
 • Kurs audytor energetywny, Kurs na uprawnienia audytora energetycznego.
 • Funkcjonowanie rynku energii elektrycznej w Polsce.
 • Zarządzanie zużyciem energii w usługach, produkcji i administracji.
 • Konsument jako strona umów w energetyce.
 • Prawne aspekty budowy, konserwacji i remontów urządzeń przesyłowych.
 • Podatek od nieruchomości w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej.
 • Kursy dla inżyniera energetyka.
 • Utrzymanie ruchu w branży energetycznej i TPM.

Co ważne, szkolenia, kursy i konferencje dla energii i utilities odbywają się w całym kraju, polecamy sprawdzenie ofert szkoleń dostępnych w Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu i innych miastach w Polsce. Dostępne są zarówno wydarzenia organizowane w trybie stacjonarnym, jak i szkolenia i kursy z zakresu energetyki online oraz szkolenia wyjazdowe. 

Ceny szkoleń z zakresu energetyki, dla gazownictwa, branży wod-kan

Analizując ofertę szkoleń z zakresu enegetyki, gazownictwa, wodkan można zauważyć, że najatrakcyjneijsze cenowo są kursy multimedialne i na platformach e-learning. Ich istotnym ograniczniem jest jednak brak kontaktu z prowadzącym, stąd najczęściej kursy online dotykają podstawowych tematów w danej dziedzinie. Droższe pod względem ceny, ale bardzo atrakcyjne pod względem efektywności są szkolenia i kursy dla energii i utilities realizowane online w formule na żywo. Uczestnicy dołączają do zajęć w wirtualnej sali szkoleniowej z użyciem programów do wideokonferencji takich jak Teams, Zoom czy Webex i mają możliwość zadawania pytań i dzielenia się doświadczeniami, bo szkolenie czy kurs realizowane jest na żywo. Droższe są klasyczne, stacjonarne szkolenia oraz warsztaty, a najwyższą cenę przychodzi się zapłacić za szkolenia wyjazdowe, w których zakresie jest również nocleg oraz pełne wyżywienie.

Energetyka, utilities – kompendium wiedzy, szkolenia i kursy
Szkolenia energetyka, kursy energia i utilities

Zapisz się i otrzymuj co tydzień powiadomienia o nowych szkoleniach i kursach dla energii i utilities!