Terapia schematów: czym jest i komu jest polecana? (+lista szkoleń)

 • Dowiedz się czym jest Terapia Schematu?
 • Sprawdź kto może skorzystać na Terapii Schematu.
 • Znajdź szkolenia poświęcone prowadzeniu terapii schematów.
Technika praca z krzesłami
Artykuł

Terapia schematów - dowiedz się czym jest i w jakich sytuacjach jest korzystna?

Terapia Schematu to jedno z najnowszych podejść terapeutycznych, a skuteczność tej metody w leczeniu zaburzeń osobowości i innych problemów została potwierdzona w wielu badaniach. Dlatego warto dowiedzieć się czym jest Terapia Schematu, kiedy znajduje zastosowanie i kto może na niej skorzystać, a także poznać szkolenia dla psychoterapeutów chcących stosować tą metodę w pracy z pacjentami.

Co to jest Terapia Schematu?

Terapia schematu (potocznie określana jako "terapia schematów") to forma psychoterapii, która koncentruje się na identyfikacji i zmianie wzorców myślenia, czucia i zachowania się, które są uważane za szkodliwe lub nieefektywne dla jednostki.

Terapia schematu oparta jest na założeniu, że wczesne doświadczenia życiowe mogą przyczyniać się do rozwoju "schematów", czyli głęboko zakorzenionych wzorców emocjonalnych i poznawczych, które wpływają na sposób postrzegania siebie i otaczającego świata. Te schematy mogą być aktywowane w różnych sytuacjach życiowych i prowadzić do negatywnych emocji, myśli i zachowań.

Celem terapii schematu jest pomoc pacjentowi w zidentyfikowaniu szkodliwych schematów, zrozumieniu ich źródeł i wpływu na życie, a następnie nauka nowych sposobów myślenia, czucia i zachowania się, które będą bardziej konstruktywne i zdrowe. Terapia ta łączy w sobie elementy różnych podejść terapeutycznych, takich jak terapia poznawczo-behawioralna, terapia gestalt i psychoanaliza. Jest stosowana w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, lęk, zaburzenia odżywiania się, zaburzenia osobowości i inne.

Czym są schematy?

W Terapii Schematu, schematy to głęboko zakorzenione wzorce myślenia, czucia i zachowania się, które rozwijają się w wyniku wczesnych doświadczeń życiowych i wpływają na sposób postrzegania siebie i otaczającego świata. Schematy te mogą być aktywowane w różnych sytuacjach życiowych i prowadzić do negatywnych emocji, myśli i zachowań.

Przykłady schematów w Terapii Schematu:

 1. Schemat porzucenia - osoba ma przekonanie, że inni ludzie ją opuszczą lub odrzucą, co prowadzi do lęku przed bliskością i zaufaniem w relacjach. Na przykład, jeśli dziecko było porzucane lub zaniedbywane przez rodziców, może rozwinąć schemat porzucenia i mieć trudności w nawiązywaniu bliskich relacji w dorosłym życiu.

 2. Schemat nieudolności - osoba ma przekonanie, że jest niekompetentna lub niezdolna do radzenia sobie z życiem, co prowadzi do uczucia bezsilności i braku motywacji. Na przykład, jeśli dziecko było krytykowane lub porównywane do innych dzieci, może rozwinąć schemat nieudolności i mieć trudności w podejmowaniu wyzwań w dorosłym życiu.

 3. Schemat emocjonalnego zaniedbania - osoba ma przekonanie, że jej emocje nie są ważne lub nie są brane pod uwagę przez innych, co prowadzi do trudności w wyrażaniu emocji i budowaniu bliskich relacji. Na przykład, jeśli dziecko było ignorowane lub bagatelizowane przez rodziców, może rozwinąć schemat emocjonalnego zaniedbania i mieć trudności w wyrażaniu swoich emocji w dorosłym życiu.

 4. Schemat niezaufania/zdrady - osoba ma przekonanie, że inni ludzie są nieuczciwi lub niegodni zaufania, co prowadzi do trudności w nawiązywaniu bliskich relacji i ufaniu innym. Na przykład, jeśli dziecko było oszukiwane lub manipulowane przez rodziców, może rozwinąć schemat niezaufania/zdrady i mieć trudności w ufaniu ludziom w dorosłym życiu.

Schematy te mogą mieć różne poziomy nasilenia i wpływać na różne obszary życia pacjenta. Terapia schematu pomaga pacjentowi zidentyfikować i zmienić szkodliwe schematy, aby móc prowadzić zdrowsze i bardziej satysfakcjonujące życie.

Style radzenia sobie

Style radzenia sobie to sposoby, w jaki pacjent radzi sobie z trudnymi sytuacjami i emocjami, które wynikają z aktywacji szkodliwych schematów. Istnieje kilka różnych stylów radzenia sobie, które mogą być zdrowe lub szkodliwe, a terapia ma na celu pomóc pacjentowi rozwinąć zdrowsze sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

Oto niektóre z najczęściej spotykanych stylów radzenia sobie:

 1. Unikanie - unikanie sytuacji, emocji lub myśli, które aktywują szkodliwe schematy. Ten styl radzenia sobie może być skuteczny w krótkim terminie, ale może również utrudniać rozwiązanie problemu i utrzymywać szkodliwe schematy.

 2. Kapitulacja - poddawanie się szkodliwym schematom i rezygnacja z własnych potrzeb i celów. Ten styl radzenia sobie może prowadzić do uczucia bezsilności i braku kontroli nad własnym życiem.

 3. Przeciwdziałanie - aktywne zwalczanie szkodliwych schematów poprzez działanie w sposób przeciwny do ich wskazań. Ten styl radzenia sobie może być skuteczny w krótkim terminie, ale może również prowadzić do wyczerpania i braku równowagi w życiu.

 4. Akceptacja - akceptacja trudnych emocji i myśli, które wynikają z aktywacji szkodliwych schematów, bez próby ich zmiany lub unikania. Ten styl radzenia sobie może pomóc pacjentowi zrozumieć i zaakceptować własne doświadczenia, co może prowadzić do zmiany szkodliwych schematów.

 5. Zmiana schematów - aktywne działanie w celu zmiany szkodliwych schematów poprzez rozwijanie nowych, zdrowych sposobów myślenia i zachowania się. Ten styl radzenia sobie jest kluczowy w Terapii Schematu i ma na celu pomóc pacjentowi osiągnąć trwałe i głębokie zmiany w myśleniu, czuciu i zachowaniu się.

Terapia Schematu ma na celu pomóc pacjentowi zrozumieć i zmienić szkodliwe schematy, a także rozwinąć zdrowsze sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Rozwijanie zdrowych stylów radzenia sobie jest kluczowe w procesie terapeutycznym i pomaga pacjentowi osiągnąć trwałe i głębokie zmiany w myśleniu, czuciu i zachowaniu się.

Kiedy i kto może skorzystać na Terapii Schematu?

Terapia schematów może być przydatna dla osób, które doświadczają trwałych i powtarzających się problemów emocjonalnych, behawioralnych i relacyjnych, które wpływają negatywnie na ich życie. Niektóre z problemów, z którymi warto rozważyć terapię schematów, to:

 1. Trudności w budowaniu i utrzymywaniu zdrowych relacji z innymi ludźmi.
 2. Częste uczucia winy i nieodpowiedzialności.
 3. Trudności w radzeniu sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami.
 4. Częste uczucia lęku, depresji i innych problemów emocjonalnych.
 5. Trudności w osiąganiu celów i spełnianiu własnych potrzeb.
 6. Powtarzające się wzorce zachowań, które są szkodliwe dla siebie i innych.
 7. Trudności w radzeniu sobie z konfliktami i uczuciami gniewu.
 8. Częste uczucia pustki i braku sensu w życiu.

Lista dezadaptacyjnych schematów, które są szczególnie częste i powtarzające się jest rozbudowana. Do najczęściej występujących należą:

 1. Porzucenie/niestabilność - uczucie, że inni ludzie nie są w stanie zapewnić stabilności i bezpieczeństwa emocjonalnego.
 2. Zależność/niezdolność - uczucie, że nie jest się w stanie radzić sobie samodzielnie i że potrzebuje stałej pomocy i wsparcia innych.
 3. Nieudolność/niekompetencja - uczucie, że nie jest się w stanie radzić sobie z życiem i że nie ma umiejętności potrzebnych do osiągnięcia celów.
 4. Wada/wstyd - uczucie, że jest się złą lub niegodną osobą i że inni ludzie nie akceptują nas.
 5. Podporządkowanie - uczucie, że musimy podporządkowywać się innym, aby zyskać ich akceptację i miłość.
 6. Kontrola/rygor - uczucie, że musimy mieć pełną kontrolę nad własnym życiem i że musimy być bardzo rygorystyczni w stosunku do siebie.
 7. Samooczyszczenie/samoofiara - uczucie, że musimy poświęcać się dla innych i że nasze własne potrzeby i pragnienia są mniej ważne.
 8. Nieufność/zdrada - uczucie, że inni ludzie nie są godni zaufania i że musimy być ostrożni, aby uniknąć zdrady.
 9. Brak granic - trudności w ustanawianiu i przestrzeganiu granic między sobą a innymi ludźmi.
 10. Niezaspokojone potrzeby emocjonalne - uczucie, że nasze potrzeby emocjonalne nie są spełnione i że musimy szukać sposobów na ich zaspokojenie.

Te dezadaptacyjne schematy mogą mieć różne źródła, w tym wczesne doświadczenia życiowe, relacje z rodzicami i innymi ważnymi osobami w życiu, oraz inne czynniki środowiskowe i genetyczne. Terapia schematów ma na celu pomóc pacjentowi zrozumieć i zmienić te szkodliwe schematy, aby poprawić jakość życia i radzić sobie z trudnymi sytuacjami.

Jakie są cele terapii schematów?

Cele terapii schematów mogą być różne w zależności od potrzeb i celów terapeutycznych pacjenta, ale ogólnie rzecz biorąc, terapia schematów ma na celu:

 1. Zidentyfikowanie szkodliwych schematów - pacjent uczy się rozpoznawać własne schematy i rozumieć, jak wpływają one na jego myśli, emocje i zachowania.
 2. Zrozumienie pochodzenia schematów - pacjent bada wczesne doświadczenia życiowe i emocjonalne potrzeby, które przyczyniły się do rozwoju szkodliwych schematów.
 3. Zmiana szkodliwych schematów - pacjent uczy się nowych sposobów myślenia, czucia i zachowania się, które są bardziej konstruktywne i zdrowe.
 4. Rozwój zdrowych schematów - pacjent rozwija nowe, zdrowe schematy, które pomagają mu radzić sobie z trudnymi sytuacjami i budować zdrowe relacje z innymi ludźmi.
 5. Poprawa jakości życia - pacjent doświadcza poprawy jakości życia, w tym lepszych relacji z innymi ludźmi, większej satysfakcji z życia i mniejszego poziomu stresu i cierpienia emocjonalnego.
 6. Zapobieganie nawrotom - pacjent uczy się strategii radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i emocjami, aby uniknąć nawrotu szkodliwych schematów i utrzymać zdrowe schematy w przyszłości.

Terapia schematów jest skierowana na osiągnięcie trwałych zmian w myśleniu, czuciu i zachowaniu się pacjenta, aby pomóc mu radzić sobie z trudnymi sytuacjami i budować zdrowe relacje z innymi ludźmi.

Terapia Schematu dla psychoterapeutów

Terapia Schematu to skuteczna forma psychoterapii, która wymaga specjalistycznego przeszkolenia i umiejętności ze strony psychoterapeutów, aby mogli oferować tę formę terapii pacjentom. Szkolenia poświęcone Terapii Schematu mają na celu przygotowanie psychoterapeutów do oferowania tej formy terapii i pomocy pacjentom.

Szkolenia Terapii Schematu dla terapeutów obejmują szereg modułów i warsztatów, które mają na celu przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego prowadzenia terapii schematów. Szkolenia te obejmują m.in.:

 1. Teorię Terapii Schematu - psychoterapeuci uczą się podstaw teorii Terapii Schematu, w tym modelu schematów, dezadaptacyjnych schematów i stylów radzenia sobie.

 2. Diagnozowanie i ocenę schematów - psychoterapeuci uczą się, jak diagnozować i oceniać schematy pacjentów, a także jak identyfikować kluczowe problemy i cele terapeutyczne.

 3. Techniki interwencji - psychoterapeuci uczą się różnych technik interwencji, które są stosowane w Terapii Schematu, takich jak praca z krzesłami, imagery, dialog wewnętrzny i inne.

 4. Praktyczne umiejętności - psychoterapeuci mają okazję ćwiczyć i doskonalić swoje umiejętności praktyczne pod okiem doświadczonych trenerów i superwizorów.

 5. Superwizję i konsultacje - psychoterapeuci mają dostęp do regularnej superwizji i konsultacji, które pomagają im rozwijać swoje umiejętności i zapewniają im wsparcie w pracy z trudnymi przypadkami.

Celem szkoleń Terapii Schematu dla psychoterapeutów jest przygotowanie ich do skutecznego prowadzenia terapii schematów i pomocy pacjentom w zmianie szkodliwych schematów, które utrudniają im funkcjonowanie w życiu. Szkolenia te pomagają psychoterapeutom rozwinąć umiejętności potrzebne do skutecznego diagnozowania i leczenia problemów związanych z dezadaptacyjnymi schematami, a także zapewniają im wsparcie i superwizję w pracy z pacjentami.

Szkolenia Terapii Schematu są dostępne w różnych formatach, w tym w formie warsztatów, kursów online i programów certyfikacyjnych. Psychoterapeuci, którzy chcą specjalizować się w Terapii Schematu, powinni rozważyć udział w szkoleniach, aby uzyskać niezbędne umiejętności i wiedzę potrzebne do skutecznego prowadzenia tej formy terapii.

Techniki stosowane w Terapii Schematu

Terapia schematów łączy w sobie wiele różnych technik terapeutycznych, które są dostosowywane do indywidualnych potrzeb i celów terapeutycznych pacjenta. Niektóre z technik, które są często stosowane w Terapii Schematu, to:

 1. Psychoedukacja - pacjent uczy się o schematach, ich źródłach, wpływie na życie i sposobach zmiany szkodliwych schematów.

 2. Identyfikacja schematów - pacjent uczy się rozpoznawać własne schematy i rozumieć, jak wpływają one na jego myśli, emocje i zachowania.

 3. Praca z emocjami - pacjent uczy się rozpoznawać i akceptować własne emocje, a także regulować je w zdrowy sposób.

 4. Praca z myślami - pacjent uczy się identyfikować i kwestionować szkodliwe myśli, a następnie zastępować je bardziej konstruktywnymi i zdrowymi myślami.

 5. Praca z zachowaniami - pacjent uczy się nowych sposobów zachowania się, które są bardziej konstruktywne i zdrowe, oraz rozwija umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

 6. Imaginacyjne techniki - pacjent używa technik wizualizacji i wyobraźni, aby zmienić szkodliwe schematy i stworzyć nowe, zdrowe schematy.

 7. Praca z relacjami - pacjent rozwija umiejętności budowania zdrowych relacji z innymi ludźmi, a także uczy się radzić sobie z trudnymi relacjami.

 8. Praca z potrzebami emocjonalnymi - pacjent uczy się rozpoznawać i spełniać własne potrzeby emocjonalne, aby zapewnić sobie zdrowie emocjonalne i dobrostan.

Techniki te są często łączone i dostosowywane do potrzeb i celów terapeutycznych pacjenta, aby pomóc mu osiągnąć trwałe zmiany w myśleniu, czuciu i zachowaniu się. Terapia schematów jest skierowana na osiągnięcie głębokich i trwałych zmian, które pomagają pacjentowi radzić sobie z trudnymi sytuacjami i budować zdrowe relacje z innymi ludźmi.

Praca z krzesłami

Praca z krzesłami to jedna z metod doświadczeniowych stosowanych w terapii schematów, która ma na celu pomóc pacjentowi w głębszym zrozumieniu i zmianie szkodliwych schematów poprzez bezpośrednie doświadczenie emocji i myśli związanych z danym schematem.

Technika polega na umieszczeniu dwóch lub więcej krzeseł w pomieszczeniu terapeutycznym, a następnie prosząc pacjenta, aby zajął różne pozycje na krzesłach, reprezentujące różne aspekty jego doświadczenia. Na przykład, jeśli pacjent ma problem z schematem porzucenia, terapeuta może poprosić go, aby zasiadł na jednym krześle, reprezentującym jego dziecięcą część, która czuje się porzucona i opuszczona, a następnie na drugim krześle, reprezentującym jego dorosłą część, która stara się radzić sobie z tym uczuciem.

Następnie terapeuta prowadzi pacjenta przez serię pytań i interwencji, aby pomóc mu zrozumieć i zmienić szkodliwe schematy. Praca z krzesłami umożliwia pacjentowi bezpośrednie doświadczenie emocji i myśli związanych z danym schematem, co może być bardziej skuteczne niż jedynie rozmawianie o nim.

Technika ta może być również stosowana do pracy z relacjami międzyludzkimi, umożliwiając pacjentowi reprezentowanie różnych osób lub aspektów osobowości na różnych krzesłach i eksplorowanie sposobów, w jaki te różne aspekty wpływają na jego życie.

Praca z krzesłami jest chyba najbardziej znaną techniką doświadczeniową w Terapii Schematu, ale trzeba pamiętać, że jest to tylko jedna z wielu technik stosowanych w terapii schematów.

Terapia schematów - dowiedz się czym jest i w jakich sytuacjach jest korzystna?

Szkolenia terapia schematów: 4

 • już od 690 zł
690 zł
 • już od 690 zł
690 zł
 • już od 690 zł
690 zł
Powiadomienia

Zostaw e-mail, aby otrzymywać powiadomienia o nowych szkoleniach Terapia Schematu.