Szkolenia zarządzanie konfliktem online oraz stacjonarne!

 • Zapoznaj się z ofertą szkoleń z zarządzania konfliktami
 • Sprawdź terminy, miejsca, program zajęć oraz ceny szkoleń
 • Wybierz szkolenie i zapisz się na nie online!
szkolenia zarządzanie konfliktami

Szkolenia zarządzanie konfliktem: 16

 • już od 1 435 zł
1 435 zł
 • już od 2 124 zł
2 124 zł
 • już od 1 500 zł
1 500 zł
 • już od 882 zł
882 zł
 • już od 193 zł
193 zł
 • już od 990 zł
990 zł
 • już od 1 790 zł
1 790 zł
 • już od 7 900 zł
7 900 zł
 • już od 367 zł
367 zł
 • już od 1 202 zł
1 202 zł
 • już od 1 202 zł
1 202 zł
 • już od 1 687 zł
1 687 zł
 • już od 2 290 zł
2 290 zł
 • już od 6 870 zł
6 870 zł
Artykuł

Szkolenie zarządzanie konfliktem, czyli naucz się radzić z sytuacjami konfliktowymi.

Dowiedz się czym są sytuacje konfliktowe, jak je rozpoznawać, analizować ich źródła i proponować rozwiązania. Sprawdź jak szkolenie zarządzanie konfliktami może pomóc Tobie, menedżerom i całej organizacji zyskać wyższą produktywność poprzez umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

Na czym polega zarządzanie konfliktem?

Zarządzanie konfliktem to proces rozpoznawania i radzenia sobie z konfliktami w sposób efektywny i efektywny kosztowo, zazwyczaj w celu osiągnięcia satysfakcjonujących wyników dla wszystkich stron zaangażowanych. Istnieje wiele strategii zarządzania konfliktami, które mogą być stosowane w zależności od sytuacji. Oto kilka kluczowych aspektów zarządzania konfliktem:

 • Rozpoznawanie i definiowanie konfliktu. Pierwszym krokiem w zarządzaniu konfliktem jest rozpoznanie, że konflikt istnieje. Następnie musi być zdefiniowany, zrozumiany jego kontekst oraz jasno określone problemy lub kwestie, które go powodują.
 • Analiza konfliktu. To obejmuje zrozumienie perspektyw różnych stron, identyfikację ich interesów i potrzeb oraz analizę przyczyn konfliktu.
 • Rozwiązywanie konfliktu. Istnieją różne metody rozwiązywania konfliktów, w tym negocjacje, mediacje, arbitraż i wiele innych. Wybór odpowiedniej metody zależy od specyfiki konfliktu, kontekstu, jak również od potrzeb i możliwości stron zaangażowanych.
 • Komunikacja. Efektywna komunikacja jest kluczowym elementem zarządzania konfliktem. Pomaga w zrozumieniu perspektyw innych osób, wyrażaniu własnych odczuć i poglądów, jak również w negocjacjach i mediacjach.
 • Rezultaty i negocjacje. Konflikt jest skutecznie zarządzany, gdy wszystkie strony czują, że ich punkty widzenia zostały uwzględnione, a uzgodnione rozwiązanie jest sprawiedliwe i zadowalające. Czasami wymaga to kompromisu.
 • Monitorowanie i przegląd. Po rozwiązaniu konfliktu, ważne jest monitorowanie sytuacji, aby zapewnić, że rozwiązanie jest skuteczne i trwałe. W razie potrzeby może być konieczne przeprowadzenie dodatkowych negocjacji lub mediacji.

Zarządzanie konfliktem jest kluczowym aspektem zarządzania w organizacjach, ale jest również ważne w innych kontekstach, takich jak relacje międzyludzkie, polityka, dyplomacja, a nawet w domu.

Zarządzanie konfliktami i sytuacjami konfliktowymi w pracy menedżera

Umiejętność zarządzania konfliktami jest kluczowym elementem roli menedżera z wielu powodów:

 • Konflikty, jeśli nie są odpowiednio zarządzane, mogą prowadzić do spadku efektywności i produktywności. Mogą powodować napięcia w zespole, co z kolei wpływa na morale i motywację pracowników. Jedną z podstawowych zadań menedżera jest dbanie o produktywność zespołu między innymi dzięki umiejętności zarządzania konfliktem.
 • Umiejętność zarządzania konfliktami często wiąże się z umiejętnością efektywnej komunikacji. Menedżer, który potrafi dobrze zarządzać konfliktami, zazwyczaj potrafi także efektywnie komunikować się z zespołem i innymi interesariuszami. Poprawa umiejętności komunikowania się sprzyja też rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych.
 • Rozwiązanie konfliktu może prowadzić do lepszego zrozumienia i empatii między członkami zespołu. To może pomóc w budowaniu silniejszych, bardziej zjednoczonych zespołów.
 • Konflikty, jeśli są odpowiednio zarządzane, mogą prowadzić do twórczego myślenia i innowacyjnych rozwiązań. Menedżer, który potrafi zarządzać konfliktami, może wykorzystać te sytuacje, aby pomóc zespołowi lepiej osiągać cele.
 • Konflikty niezarządzane mogą wpływać na jakość pracy. Dlatego menedżer, który umie efektywnie zarządzać konfliktami, może pomóc zapewnić, że praca jest wykonana na odpowiednim poziomie.
 • W okresach zmian, konflikty są niemal nieuniknione. Umiejętność zarządzania konfliktami jest więc niezbędna dla menedżera, aby prowadzić zespół przez proces zmian. Zarządzanie zmianą zawiera w sobie duży element zarządzania rodzącymi się w jej trakcie konfliktami.
 • Umiejętność zarządzania konfliktami jest również ważna dla rozwoju osobistego i zawodowego menedżera. Menedżerowie, którzy rozwijają tę umiejętność, mogą stać się bardziej skuteczni w swojej roli i lepiej sprostać wyzwaniom zarządzania.
Szkolenia zarządzanie konfliktami – jak mogą pomóc?

Szkolenia i kursy z zarządzania konfliktami mogą znacznie przyczynić się do efektywności organizacji i menedżerów na wiele sposobów. Pozwalają one nabyć umiejętności do rozpoznawania, rozumienia i efektywnego radzenia sobie z konfliktami. Uczą technik komunikacji, negocjacji i mediacji, które są niezbędne w zarządzaniu konfliktami. Szkolenia takie mogą pomóc uczestnikom zrozumieć, co powoduje konflikty, jak się one rozwijają i jak mogą wpływać na indywidualne osoby i zespoły. To zrozumienie może pomóc w identyfikowaniu konfliktów na wczesnym etapie i skutecznym zarządzaniu nimi.

Samo zarządzanie konfliktami często wymaga zrozumienia i zarządzania emocjami - zarówno własnymi, jak i innych osób. Szkolenia mogą pomóc uczestnikom zwiększyć swoją świadomość emocjonalną, co jest kluczowe dla efektywnego zarządzania konfliktami. Szkolenia z zarządzania konfliktami mogą wreszcie pomóc tworzyć kulturę, w której konflikty są rozpoznawane i zarządzane na konstruktywny sposób, a nie ignorowane lub tłumione. To może prowadzić do bardziej zdrowego i produktywnego środowiska pracy.

Warto więc rozważyć organizację szkolenia z zarządzania i rozwiązywania konfliktów w organizacji, które może być skierowane do kadry zarządzającej, jak też do ogółu pracowników. 

Szkolenie zarządzanie konfliktami – program zajęć

Każde szkolenie z zarządzania konfliktami różni się nieznacznie zakresem omawianych zagadnień, jak tez formą prowadzonych działań. W znaczącej większości tego typu wydarzeń znajdziemy w programie następujące zagadnienia:

Sesja 1: Wprowadzenie do zarządzania konfliktami: definicja konfliktu, rodzaje konfliktów, przyczyny konfliktów, rola konfliktów w pracy.

Sesja 2: Rozpoznawanie konfliktu: sygnały ostrzegawcze, identyfikacja konfliktów na wczesnym etapie.

Sesja 3: Analiza konfliktu: zrozumienie perspektyw stron zaangażowanych w konflikt, identyfikacja podstawowych potrzeb i interesów, analiza przyczyn konfliktu.

Sesja 4: Strategie zarządzania konfliktami: omówienie różnych strategii i kiedy je stosować, w tym negocjacje, mediacje, arbitraż itp.

Sesja 5: Efektywna komunikacja: techniki komunikacji, takie jak aktywne słuchanie i asertywne wyrażanie, które pomagają zarządzać konfliktami.

Sesja 6: Trenowanie umiejętności: przeprowadzanie ćwiczeń i symulacji konfliktów, aby praktycznie zastosować poznane zagadnienia w praktyce.

Sesja 7: Negocjacje i rozwiązanie konfliktów: praktyczne strategie i techniki negocjacji, kompromis i rozwiązywanie problemów.

Sesja 8: Ocena i monitorowanie: jak oceniać i monitorować rozwiązania konfliktów, jak radzić sobie z powracającymi konfliktami.

Sesja 9: Przegląd i zakończenie: przegląd kluczowych punktów, dyskusja o dalszych krokach i zakończenie szkolenia.

Przeciętne szkolenie z zarządzania konfliktami trwa dwa dni robocze i obejmuje około 12-14 godzin zajęć merytorycznych. Są to zarówno wykłady, jak też ćwiczenia, praca w grupach, symulacje i warsztaty. Jest to doskonała okazja dla menedżerów i pracowników na wszystkich poziomach, aby rozwijać umiejętności, które są kluczowe dla efektywnego funkcjonowania w zespole i organizacji.

Konflikty są nieuniknione w każdej organizacji, ale to, jak z nimi zarządzamy, może wpłynąć na morale, produktywność i ogólny sukces firmy. Poprzez udział w takim szkoleniu, uczestnicy nauczą się technik identyfikowania i rozwiązywania konfliktów, a także umiejętności komunikacyjnych, które mogą pomóc w zapobieganiu konfliktom w przyszłości.

Warto skorzystać z okazji, aby zainwestować w siebie i swoją organizację.

Narzędzia przydatne w rozwiązywaniu konfliktów

Czym jest koło Moor'a? Koło Moor'a, inaczej zwane kołem konfliktu Moor'a, to narzędzie używane w zarządzaniu konfliktami. Jest to graficzna reprezentacja konfliktu, która pomaga w jego analizie i zrozumieniu. Koło Moor'a składa się z trzech koncentrycznych kręgów:

 1. Wewnętrzne koło reprezentuje rdzeń konfliktu, który składa się z konkretnych spraw lub kwestii, które są bezpośrednim źródłem konfliktu. Mogą to być na przykład różnice zdań, sprzeczne cele czy sprzeczne interesy.
 2. Środkowe koło reprezentuje osobiste, emocjonalne aspekty konfliktu, takie jak uczucia, wartości, oczekiwania, obawy i potrzeby. W tym obszarze można zidentyfikować emocjonalne reakcje stron konfliktu oraz zrozumieć, jak te osobiste aspekty wpływają na konflikt.
 3. Zewnętrzne koło reprezentuje kontekst konfliktu, czyli szersze otoczenie, w którym konflikt się odbywa. Może to obejmować kulturę organizacyjną, struktury władzy, presję czasu, zasoby czy też inne czynniki zewnętrzne, które mogą wpływać na konflikt.

Analizując konflikt za pomocą koła Moor'a, można zrozumieć różne aspekty konfliktu i lepiej zidentyfikować odpowiednie strategie i narzędzia do jego rozwiązania.

Strategie zarządzania konfliktem

Jakie są główne strategie zarządzania konfliktem? Strategie zarządzania konfliktami można zgrupować w kilka głównych kategorii, które różnią się ze względu na poziom współpracy i asertywności. Modele takie jak model Thomasa-Kilmanna często są używane do przedstawienia tych strategii:

 • Unikanie konfliktu (niska współpraca, niska asertywność). Ta strategia polega na unikaniu konfliktu poprzez ignorowanie problemu lub odroczenie jego rozwiązania. Może to być stosowane, gdy konflikt jest niewielki lub gdy emocje są zbyt wysokie do konstruktywnej interakcji.
 • Uleganie (wysoka współpraca, niska asertywność). W tej strategii jedna strona podporządkowuje swoje interesy interesom drugiej strony, aby uniknąć konfliktu. To może być stosowane, gdy utrzymanie relacji jest ważniejsze niż rozwiązanie konfliktu, ale może prowadzić do poczucia niesprawiedliwości lub frustracji.
 • Konkurencja (niska współpraca, wysoka asertywność). Ta strategia polega na próbie wygrania konfliktu kosztem drugiej strony. Może to być skuteczne, gdy szybkie działanie jest konieczne lub gdy jedna strona ma znacznie większy interes w kwestii konfliktu.
 • Kompromis (średnia współpraca, średnia asertywność). Ta strategia polega na próbie znalezienia rozwiązania, które jest akceptowalne dla obu stron, ale może nie spełniać wszystkich ich potrzeb. Może to być stosowane, gdy czas jest ograniczony lub gdy obie strony mają podobne interesy.
 • Współpraca (wysoka współpraca, wysoka asertywność). Ta strategia polega na wspólnym rozwiązywaniu problemu w taki sposób, aby obie strony były zadowolone. Może to wymagać więcej czasu i wysiłku, ale prowadzi do bardziej trwałych i satysfakcjonujących rozwiązań.

Najlepsza strategia zarządzania konfliktami zależy od konkretnej sytuacji, w tym dynamiki zespołu, natury konfliktu, dostępności zasobów i czasu oraz cech charakterystycznych stron konfliktu. Dobry menedżer potrafi elastycznie wybierać i dostosowywać strategie do konkretnych sytuacji.

Pojęcia w zarządzaniu konfliktami

Czym jest eskalacja konfliktu? Eskalacja konfliktu odnosi się do sytuacji, w której konflikt staje się coraz intensywniejszy, co prowadzi do zaostrzenia napięcia i nieporozumień pomiędzy stronami. Eskalacja konfliktu może objawiać się na różne sposoby, w tym przez zwiększenie agresji, unikanie komunikacji, zasiedlanie pozycji czy personalizację konfliktu.

Eskalacja konfliktu może następować w wyniku wielu czynników, takich jak:

 • Negatywne emocje: gniew, frustracja, strach lub zazdrość mogą prowadzić do eskalacji konfliktu, ponieważ strony mogą zacząć reagować emocjonalnie zamiast logicznie.
 • Brak komunikacji: jeśli strony konfliktu nie są w stanie skutecznie komunikować się ze sobą, może dojść do nieporozumień i pomyłek, które mogą zaostrzyć konflikt.
 • Personalizacja: gdy strony zaczynają traktować konflikt jako atak na siebie, a nie na ich pomysły lub działania, konflikt może się zaostrzyć.
 • Konkurencja: gdy strony konfliktu skupiają się na wygraniu zamiast na rozwiązaniu problemu, konflikt może się zaostrzyć.
 • Uporczywość: jeśli strony konfliktu uparcie trzymają się swoich stanowisk, konflikt może się zaostrzyć.

Eskalacja konfliktu może prowadzić do negatywnych skutków, takich jak spadek produktywności, niska satysfakcja z pracy, stres czy nawet rozwód w przypadku konfliktów małżeńskich. Dlatego ważne jest, aby menedżerowie i liderzy posiadali umiejętności skutecznego zarządzania konfliktami, aby zapobiegać eskalacji i szukać konstruktywnych rozwiązań.

Czym jest deeskalacja konfliktu?

Deeskalacja konfliktu to proces zmniejszania intensywności konfliktu, łagodzenia napięć i powrotu do bardziej konstruktywnego i kooperacyjnego stanu. Głównym celem deeskalacji jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom eskalacji i tworzenie warunków umożliwiających skuteczne rozwiązanie konfliktu.

Deeskalacja konfliktu może obejmować różne strategie i techniki, takie jak:

 • Poprawa komunikacji: aktywne słuchanie, empatia i asertywność mogą pomóc w zrozumieniu stanowiska drugiej strony i wyrażeniu własnych poglądów w konstruktywny sposób.
 • Negocjacje i mediacje: te techniki mogą pomóc stronach skoncentrować się na wspólnych celach i potrzebach, a nie na swoich różnicach.
 • Zarządzanie emocjami: techniki relaksacyjne, zarządzanie stresem i samokontrola mogą pomóc obniżyć poziom napięcia emocjonalnego.
 • Zmiana perspektywy: próba zrozumienia punktu widzenia drugiej strony może pomóc zniwelować negatywne stereotypy i przesądzenia.
 • Ustępstwa i kompromisy: często konieczne jest zrobienie ustępstw w pewnych kwestiach, aby osiągnąć porozumienie w innych.

Pamiętaj, że deeskalacja konfliktu może wymagać czasu i cierpliwości. Wymaga również umiejętności, takich jak komunikacja, negocjacje i zarządzanie emocjami, które można rozwijać przez praktykę i szkolenie.

Podsumowanie

Zagadnienie zarządzania konfliktem, dynamiki konfliktu, technik i strategii przydatnych w jego ograniczaniu oraz trwałym rozwiązywaniu jest niezwykle dużo. Warto je poznać w trakcie specjalistycznego szkolenia prowadzonego przez wyspecjalizowanego trenera. W postaci wykładów, ćwiczeń, zajęć indywidualnych i grupowych oraz symulacji jest on w stanie wyposażyć uczestników w wiedzę i praktyczne umiejętności pomagające radzić sobie w sytuacjach konfliktowych. Szkolenia, kursy i warsztaty o tej tematyce znaleźć można na górze strony. Zawiera ona informacje o terminach i miejscu realizacji poszczególnych szkoleń, programie zajęć, trenerach prowadzących zajęcia, a także informacje o cenach i warunkach uczestnictwa. Rejestracja na wybrane szkolenie możliwa jest poprzez wypełnienie bezpłatnego formularza zgłoszeniowego.

Szkolenie zarządzanie konfliktem, czyli naucz się radzić z sytuacjami konfliktowymi.
Powiadomienia o nowych szkoleniach

Zostaw e-mail, aby otrzymywać powiadomienia o nowych szkoleniach opublikowanych na tej stronie!