J/WEB2b Nowoczesne aplikacje internetowe oparte na Spring Framework, JSF, JPA i AJAX

O szkoleniu

Celem szkolenia jest poznanie zasad budowania aplikacji internetowych w oparciu o Spring Framework wraz z zagadnieniami takimi jak: mapowanie obiektowo-relacyjne i tworzenie warstwy dostępu do danych za pomocą JPA, tworzenie warstwy usług przy pomocy kontenera Spring IoC, oprogramowanie frontendu web dzięki JSF.

W szczególności uczestnicy:
poznają wzorzec Dependency Injection i nauczą się stosować go w praktyce przy użyciu kontenera IoC Spring Framework
dowiedzą się jak konfigurować komponenty z poziomu deskryptorów XML Spring Framework i za pomocą adnotacji Java
poznają zasadę mapowania relacyjno-obiektowego, i nauczą się projektować warstwę trwałości w oparciu o JPA począwszy od prostych encji po złożone zagadnienia takie jak dziedziczenie
dowiedzą się jak odczytywać i utrwalać encje, zapewniać transakcyjność operacji
dowiedzą się jak dbać o spójność danych i wydajność aplikacji
nauczą się budować bogate interfejsy użytkownika w oparciu o Java Server Faces z użyciem JSF i faceletów
nauczą się wykorzystywać gotowe komponenty biblioteczne JSF jak również tworzyć własne
dowiedzą się jak zwiększyć wygodę interfejsu użytkownika za pomocą AJAX
poznają zaawansowane zagadnienia takie jak AOP
dowiedzą się jak testować ww. komponenty
poznają zagadnienia związane z bezpieczeństwem i niezawodnością aplikacji internetowych
dowiedzą się jak uruchamiać stworzone w powyższy sposób aplikacje na serwerach Tomcat i Jetty
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie adresowane jest do programistów Java pragnących dowiedzieć się jak tworzyć bezpieczne aplikacje internetowe w oparciu o Spring Framework oraz warstwę dostępu do danych realizowaną przez Hibernate.

Program szkolenia

I. Wprowadzenie - przegląd omawianych zagadnień
1. Warstwowa architektura aplikacji internetowych
2. Wzorce: IoC, DI, MVC
3. Warstwa danych: JPA
4. Warstwa webowa: JSF, AJAX
5. Zagadnienia integracji systemów, webserwisy
6. Programowanie zorientowane aspektowo: AOP
7. Zagadnienia związane z testowaniem i bezpieczeństwem

II. Warstwa logiki biznesowej – Spring IoC
1. Wzorce Inversion of Control i Dependency Injection
2. Struktura aplikacji w Spring Framework
3. Uruchamianie kontenera
4. Definiowanie fasolek
- Konstruktory, fabryki
- Własności proste
- Własności złożone, kolekcje
- Łączenie kolekcji
- Dziedziczenie
- p-namespace
5. Specyfikacja zależności
6. Leniwa inicjalizacja
7. Autowiring
8. Zasoby
9. Współpraca z kontenerem
10. Zasięg fasolek
- singleton, prototype, request, session
- zasięgi własne
11. Wstrzykiwanie metod
12. Cykl życia fasolki i nasłuchiwanie
13. Zamykanie kontenera
14. Wydzielanie części konfiguracji do plików z właściwościami
15. Lokalizacja
16. Zdarzenia
17. Wstrzykiwanie zasobów
18. Walidacja i konwersja danych w Spring
- Interfejs Validator
- Zamiana kodów błędów walidacji na komunikaty
- Edytory właściwości
- Konwersja typów
- Formatowanie
- Specyfikowanie ograniczeń
19. Spring Expression Language
- Przegląd możliwości
- Składnia
- Użycie

III. Warstwa danych – Spring ORM i JPA
1. Koncepcja Mapowania relacyjno-obiektowego
2. Klasy Encyjne
- Klasy proste
- Klasy zagnieżdżone
- Pola i dostęp do pól
- Pola będące kolekcjami
3. Asocjacje
- Jednokierunkowe
- Dwukierunkowe
- Propagacja kaskadowa
4. Klucze
- Proste
- Złożone
- Automatyczne generowanie kluczy
5. Kompozycja obiektowa
6. Dziedziczenie
7. Nazewnictwo obiektów w bazie danych, własne systemy nazw
8. Kontekst trwałości:
- Zarządzany przez kontener i przez aplikację
- Konfiguracja kontekstu trwałości
- Integracja ze Spring Framework
- Konfiguracja DAO
9. Cykl życia encji
10. Operacje na danych
11. Transakcje
- Poziomy izolacji transakcji
- Podsystem transakcji w Spring
- Deklaratywna specyfikacja transakcji
- Blokowanie pesymistyczne i optymistyczne
- Długie konwersacje
12. Zapytania EJB-QL
13. Nasłuchiwanie cyklu życia encji
14. Wydajność
- Pobieranie leniwe i zachłanne
- Cache 2 poziomu (rozszerzenie Hibernate)
- Cache zapytań (rozszerzenie Hibernate)
15. Ujednolicona obsługa wyjątków
16. Zagrożenia

IV. Warstwa web – JSF
1. Wprowadzenie do JSF
- Typowe problemy aplikacji Webowej
- Wprowadzenie do modelu komponentowo-zdarzeniowego
2. Cykl przetwarzania żądania
3. Fazy cyklu
4. Zagadnienia obejmujące kilka faz
5. Komponentowy model interfejsu
- Komponenty JSF zarządzane przez kontener Spring IoC
6. Model konwersji
- Konwertery wbudowane
- Tworzenie konwerterów
7. Model walidacji
- Walidatory wbudowane
- Tworzenie walidatorów
- Wykorzystanie walidacji ze Spring Framework
8. Model zdarzeń
9. Główne klasy i interfejsy
10. Przegląd dostępnych komponentów standardowych
11. Model zarządzania beanami logiki
12. Expression Language
- Delegacja wywołań EL do Spring EL
13. Model nawigacji
14. Główne składowe aplikacji JSF i internacjonalizacja
15. Zarządzanie cyklem żądania
16. JSF w opraciu o JSP
- Podstawy JSP
- Biblioteka HTML
- Biblioteka Core
17. JSF w oparciu o facelets
- Korzyści wynikające z technologii
- Instalacja i konfiguracja
- Mechanizmy templatowania
- Tagi wbudowane
18. Tworzenie własnych Tagów
- Typowe problemy przy tworzeniu interfejsu min
- Formularz w postaci tabelki
- „Inteligentna” paginacja
- Master-Detail, LOV
- Tworzenie własnych komponentów
- Tworzenie komponentów
- Tworzenie rendererów
- Tworzenie Tagów
19. Testowanie interfejsu zbudowanego na JSF

V. Warstwa web – nawigacja za pomocą Spring WebFlow
1. Konfiguracja
2. Definiowanie przepływów
3. Język wyrażeń WebFlow Expression Language
- Zmienne specyficzne dla WebFlow
4. Renderowanie widoków
5. Akcje
6. Persystentne przepływy
7. Bezpieczeństwo przepływów
8. Dziedzieczenie przepływów
9. Integracja z JSF
10. Testowanie przepływów

VI. Warstwa Web – AJAX
1. Koncepcja AJAX i modele komunikacji
2. Przegląd podejść do tworzenia aplikacji AJAX(warstwowe – JSF, klient-serwer – GWT, …)
3. Tworzenie aplikacji AJAX „od zera” (XMLHttpRequest)
4. Podstawy bibliotek Prototype i Jquery w kontekście manipulacji drzewem DOM i komunikacji AJAX
- Ajax4JSF
- Wady i zalety podejścia
- Architektura silnika – zasada działania
- Przegląd możliwości
- Zagadnienia związane z wydajnością (kolejkowanie, opóźnianie, unieważnianie żądań, zmniejszanie wielkości żądania)
- Wpływanie na cykl życia JSF
- Ajax4JSF a JSON
5. Richfaces
- Przegląd możliwości Richfaces
- Konfiguracja wyglądu (skórki)
- Walidacja
- RF a jquery, script.aculo.us
6. Przegląd innych bibliotek JSF
- IceFaces
- myFaces
- Tomahawk
- Woodstock
- Inne

VII. Podstawy Spring AOP
1. Podstawowa terminologia: aspekt, join point, advice, pointcut
2. Typy akcji
3. Konfiguracja

VIII. Testowanie
IX. Wprowadzenie do Spring Security
1. Wprowadzenie – przegląd możliwości
2. Konfiguracja
3. Bezpieczeństwo warstwy web
- Rodzaje autentykacji
- Autentykacja "pamiętaj mnie"
- Poufność kanału HTTP/HTTPS
- Zarządzanie sesją
- Wsparcie dla OpenID
- Definiowanie własnych filtrów
4. Zabezpieczanie metod

Czas trwania

5 dni
czyli:
5*7 godzin wykładów i warsztatów w proporcji 1/3. W trakcie warsztatów, oprócz prostych ćwiczeń, projektowana i implementowana jest prosta kompleksowa aplikacja.

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

aktualne terminy oraz dodatkowe informacje na stronie:
http://www.sages.com.pl/szkolenia-katalog

Prelegenci

Doświadczeni trenerzy Sages

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Sages Sp. z o.o.

02-796 Warszawa

Wąwozowa 11

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
cena netto
4 750
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Sages Sp. z o.o.
02-796 Warszawa
ul. Wąwozowa 11
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność programowania w języku Java (do poznania na kursie J/JP), podstawy relacyjnych baz danych i SQL, podstawowa znajomość HTML. Zalecana jest również umiejętność tworzenia aplikacji webowych w technologiach Servlet/JSP (do poznania na kursie J/WEB1).

W celu zgłoszenia się na szkolenie, prosimy o kontakt telefoniczny: 22.2035600
lub mailowy: j.ambroziak@sages.com.pl

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Sages Sp. z o.o.
02-796 Warszawa ul. Wąwozowa 11
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!