Anna Gajewska

Przemówienie – sekrety udanych przemówień!

Zastanawiasz się jak to jest, że niektóre przemówienia wciągają nas od pierwszych minut i utrzymują naszą uwagę aż do końca, gdy inne wydają nam się nużące i trochę jakby przydługie? Sprawdź jakie są sekrety udanych przemówień i jak rozwijać sztukę przemawiania!

Spis treści:

 1. Co to jest przemówienie?
 2. Jak napisać przemówienie? Żelazne zasady przemówienia.
 3. Jak rozpocząć przemówienie?
 4. Jak zadbać o ciekawe rozwinięcie przemówienia?
 5. Czym zakończyć przemówienie?
 6. Szkolenia ze sztuki prezentacji oraz wystąpień publicznych
 7. Podsumowanie
Co to jest przemówienie?

Co to jest przemówienie? Przemówienie to nic innego jak wypowiedź z przeznaczeniem do wygłoszenia. Nadrzędnym celem przemówienia jest przedstawienie swojej opinii na jakiś temat i wywołanie reakcji u słuchaczy. Chociaż przemówienie jest rodzajem wystąpienia publicznego, to niewątpliwe dobre przemówienia wymagają napisania zanim będą gotowe do wygłoszenia. Każde dobre przemówienie musi być napisane czy też przygotowane z myślą o odbiorcach (grupie docelowej), a jego treść zależna jest od okoliczności jego wygłoszenia oraz celu, który chcemy osiągnąć.

Pierwsze przemówienie w formie pisemnej musimy z reguły przygotować już w szkole, ale z tą formą wypowiedzi będziemy mieli do czynienia również w trakcie studiów, w pracy naukowej, zawodowej, ale też przy okazji rozmaitych uroczystości i spotkań towarzyskich w życiu prywatnym. Jak więc napisać przemówienie? Jak sprawnie wygłosić przemówienie?

Jak napisać przemówienie? Żelazne zasady przemówienia.

Przygotowując przemówienie, czy to w formie pisemnej, czy też do wygłoszenia warto trzymać się kilku żelaznych zasad, które gwarantują przyciągnięcie uwagi, przejrzystość wypowiedzi, a co za tym idzie możliwość efektywnego zaprezentowania naszych poglądów. Jak więc napisać przemówienie?

 1. Zanim zaczniesz pisać, zastanów się, do kogo kierujesz swoje przemówienie i z jakiego powodu bądź okazji chcesz je wygłosić. Odpowiedź na te pytania zdecydują o formie i tonie twojego przemówienia, doborze języka i słownictwa, które powinny być dostosowane do odbiorców. Pamiętaj również, że dobrze jest przemawiać na tematy, które są dla nas ważne i na których się znamy. Podejmowanie się przemawiania na temat, który jest nam obcy może być przeszkodą nie do przeskoczenia.
 2. Zastanów się co chcesz osiągnąć swoim przemówieniem. Czy chcesz po prostu zaciekawić słuchaczy bądź czytelników, a może chcesz wpłynąć na ich poglądy, skłonić ich do zmiany zachowań bądź zaangażowania się w jakieś działanie. Precyzyjne określenie celu przemówienia jest konieczne do jego odpowiedniego przygotowania.
 3. Każde przemówienie ma swoją strukturę i składa się z tytułu, początku, rozwinięcia i zakończenia. Tytuł powinien w kilku słowach dobrze odzwierciedlać o czym piszesz bądź będziesz mówić. W początkowej części przemówienia warto zadbać o zainteresowanie obiorców i przedstawienie motywacji, dlaczego chcesz, aby zwrócili uwagę na kwestie które będziesz poruszać. W rozwinięciu zadbaj o klarowne, ale też w miarę szczegółowe przedstawienie tematu, zaprezentuj swoje poglądy na omawiany temat oraz przytocz argumenty lub dowody potwierdzające postawioną tezę. W zakończeniu podsumuj najważniejsze fakty oraz wnioski płynące z przedstawionych zagadnień. Podziękuj również odbiorcom za ich zaangażowanie w przeczytanie bądź wysłuchanie twojego przemówienia.
Jak rozpocząć przemówienie?

Początek przemówienia to niezwykle istotny moment. Jeśli zdołasz zainteresować odbiorców, z każdym kolejnym zdaniem będzie szło Ci coraz lepiej. Jak więc dobrze rozpocząć przemówienie?

 1. Zwracaj się bezpośrednio do adresata. Jeśli przygotowujesz przemówienie dla współpracowników możesz zacząć od zwrotu „Szanowni koledzy”, a jeśli z odbiorcami łączą Cię bliskie relacje możesz sobie pozwolić nawet na zwroty takie jak „Drodzy koledzy” czy „Kochana rodzino”, gdy przemówienie skierowane jest do członków twojej bliższej i dalszej rodziny. Zwracaj się bezpośrednio do adresata również w trakcie całego przemówienia. Używanie zwrotów takich „jak zapewne Państwo wiecie” lub „jak zapewne wiecie”, „chciałbym zwrócić Państwa uwagę” lub „chciałbym zwrócić Waszą uwagę” pozwoli poczuć odbiorcom, że komunikat skierowany jest do każdego z nich.
 2. Zacznij od zaciekawienia odbiorców i przełamania lodów. Możesz to zrobić zadając pytanie retoryczne, odpowiadając ciekawą historyjkę, anegdotę, a nawet dowcip lub też przytoczyć mało znane fakty, liczby czy inne informacje w temacie twojego przemówienia. Dobrym sposobem przełamania lodów jest odniesienie się do własnych doświadczeń, co sprawi że omawiany temat będzie odbierany nie tylko jako znany Ci od strony teoretycznej, ale też z praktyki własnego życia. Związek przemawiającego z tematem przemówienia przestaje być też nieokreślony i w pewnym stopniu anonimowy.
 3. Jeśli wygłaszasz przemówienie, zarówno we wstępie, jak i na późniejszych etapach zwracaj uwagę na tempo mówienia, dykcję, akcent i stale utrzymuj kontakt ze słuchaczami. Nawet najlepsze przemówienie zaprezentowane z pośpiechem oraz skierowane w sufit nie porwie uczestników tak, jak interakcja i rzeczywiste zainteresowanie słuchaczami.
Jak zadbać o ciekawe rozwinięcie przemówienia?

W rozwinięciu przemówienia odbiorcy powinni się dowiedzieć wszystkich najważniejszych faktów o temacie, którym się zajmujesz. Żeby rozwinięcie przyciągało uwagę i nie było nużące warto zwrócić uwagę na kilka kwestii:

 1. Zadbaj o bogactwo argumentacji, przytaczaj liczby i fakty, poświęć czas na omówienie różnych opinii na dany temat. Pamiętaj jednak, aby nie zarzucić odbiorców suchymi faktami, dlatego stosuj krótkie i łatwe do zapamiętania zdania, pomiń gwarę i język potoczny, stosuj bogate środki stylistyczne, takie jak pytania retoryczne, zdania rozkazujące, metafory czy porównania. Staraj się, aby użyty język był plastyczny i obrazowy.
 2. Bezwzględnie zadbaj o zachowanie ciągu logicznego (ciąg przyczynowo-skutkowy), mów również od ogółu do szczegółu, co pozwoli odbiorcom podążać za twoim tokiem myślenia. Sekretem udanych przemówień jest umiejętność snucia pewnego rodzaju historii na dany temat. Ludzie od setek lat opowiadają sobie historie, a ich konstrukcja sprzyja przyciągnięciu i utrzymaniu uwagi.
 3. Nie przesadź z długością. O jakości przemówień nie świadczy ich długość, ani liczba przytoczonych faktów, istotniejsze jest dobranie i przedstawienie najważniejszych kwestii w atrakcyjny sposób. Im dłuższe przemówienie tym trudniej będzie Ci utrzymać uwagę odbiorców, dlatego przeczytaj swoje przemówienie i przeanalizuj jak dużo czasu zajmie jego wygłoszenie.
Czym zakończyć przemówienie?

Zakończenie przemówienia często może mieć decydujący wpływ w kwestii zapamiętania jego najważniejszych treści oraz osiągnięcia postawionych celów. Jak to osiągnąć?

 1. Podsumuj wybrane, najważniejsze fakty przytoczone w przemówieniu i wyciągnij wnioski z nich płynące.
 2. Jeśli celem twojego przemówienia jest wywarcie odpowiedniej reakcji odbiorców, np. przekonanie ich do podjęcia działań, wezwij wprost do działania i zaangażowania się w temat, umacniając wezwanie uzasadnieniem dlaczego jest to ważne.
 3. Podziękuj odbiorcom za ich zaangażowanie i zapoznanie się z twoim przemówieniem. Jeśli jesteś na to gotowy, a przemówienie odbywało się na żywo pozwól słuchaczom zadać pytania bądź zaproś do kontaktu po przemówieniu.
Szkolenia ze sztuki prezentacji oraz wystąpień publicznych

Każda osoba zainteresowana podniesieniem swoich umiejętności z zakresu przemawiania, prowadzenia prezentacji oraz wystąpień publicznych może rozważyć odpowiednie szkolenia, kursy i warsztaty koncentrujące się na kilku obszarach:

 • Szkolenia ze sztuki prezentacji i wystąpień publicznych – przedstawiają one najważniejsze zasady prowadzenia prezentacji i przemawiania publicznego, dużo miejsca poświęcając jednocześnie na praktyczne ćwiczenia czy to w grupie, czy też na przykład z kamerą pozwalające nabyć pewności siebie i nauczyć się radzić sobie ze stresem towarzyszącym wystąpieniom publicznym.
 • Kursy i szkolenia z autoprezentacji - zasady autoprezentacji i ich stosowanie w praktyce wspierają nas zarówno, gdy przychodzi nam się zaprezentować w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, jak i gdy chcemy wywrzeć dobre wrażenie podczas spotkań towarzyskich czy sytuacji biznesowych.
 • Szkolenia i kursy PowerPoint – pozwalają one zapoznać się z zasadami tworzenia efektywnych prezentacji wizualnych, poznać możliwości programów do prowadzenia prezentacji, ale też poznać zasady konstruowania efektywnej prezentacji multimedialnej.

Przemówienie

Podsumowanie

Czym jest przemówienie? Przemówienie to wypowiedź z przeznaczeniem do wygłoszenia, z reguły przygotowywana w formie pisemnej, a następnie wygłaszana. Dlaczego warto napisać przemówienie? Mówi się, że każde dobre przemówienie zostało najpierw dobrze napisane. Napisanie przemówienia pozwala zaplanować jego treść, strukturę i przygotować się do jego wygłoszenia. Czy przemówienie można odczytać? Zdecydowanie nie, chociaż przygotowanie przemówienia w formie pisemnej jest wysoko rekomendowane, to nie powinniśmy go odczytywać, a wygłaszać. W trakcie wygłaszania przemówienia możemy sięgać oczywiście po notatki, zwłaszcza przygotowane w postaci fiszek, aby przypomnieć sobie główne wątki i zachować poprawną kolejność. W jaki sposób uczyć się przemawiać? Nauczyć się przemawiać możemy samodzielnie: pisząc przemówienia, a następnie wygłaszając je przed lustrem, kamerą lub przed gronem bliskich znajomych. Uczenie się sztuki przemawiania i wystąpień publicznych możliwe jest również w trakcie specjalistycznych szkoleń z wystąpień publicznych oraz kursów prezentacji.

Życzymy samych udanych przemówień!

Anna Gajewska

Anna Gajewska

Redaktor Eventis.pl

Interesuję się przede wszystkim tematyką rozwoju osobistego i menedżerskiego. Piszę o efektywnej komunikacji, inteligencji emocjonalnej, asertywności, radzeniu sobie ze stresem, organizacji pracy własnej oraz innych umiejętnościach miękkich. W swoich artykułach zajmuję się również przywództwem i wyzwaniami w pracy menedżerskiej, od budowania zespołów, poprzez motywowanie pracowników, rozwiązywanie konfliktów, udzielanie informacji zwrotnej itp.

Polecane wydarzenia

Akademia ARBIZ Sp. z o.o.

Przygotowanie i wygłaszanie przemówień

 • już od 970 zł
 • od 970 zł
Zapisz się

Akademia Nowoczesnych Prezentacji: Profesjonalne prezentacje i wystąpienia publiczne

 • już od 1 890 zł
 • od 1 890 zł
Zapisz się
J.G.Training

Wystąpienia publiczne online i offline. Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych

 • już od 1 790 zł
 • od 1 790 zł
Zapisz się
Grupa Szkoleniowa SOLBERG Sp. z o.o.

Wystąpienia publiczne i autoprezentacja

 • już od 1 590 zł
 • od 1 590 zł
Zapisz się

Ostatnie artykuły

Cechy nauczania języka angielskiego w szkole Novakid
19 czerwca 2024
Cechy nauczania języka angielskiego w szkole Novakid

Nauka języka angielskiego może być nie tylko skuteczna, ale też ciekawa i przyjemna. Warto jednak wybrać szkołę języka angielskiego, która przykłada szczególną uwagę do metodologii nauczania.

Czytaj więcej
Jak zakup followersów na Instagramie może przyczynić się do sukcesu Twojego konta?
4 czerwca 2024
Jak zakup followersów na Instagramie może przyczynić się do sukcesu Twojego konta?

Zakup followersów na Instagramie to coraz popularniejsza strategia wśród osób pragnących szybko zwiększyć swoją widoczność na tej platformie. Czy warto to robić?

Czytaj więcej
Psychologia w biznesie – studia I stopnia. Kto powinien się na nie zapisać?
4 czerwca 2024
Psychologia w biznesie – studia I stopnia. Kto powinien się na nie zapisać?

Relacje interpersonalne odgrywają ogromną rolę w życiu prywatnym i w biznesie. Studia Psychologia w biznesie pozwalają zbudować kompetencje niezbędne do skutecznego zarządzania.

Czytaj więcej
Ajurweda: indyjski system medycyny naturalnej
17 maja 2024
Ajurweda: indyjski system medycyny naturalnej

Dowiedz się co to jest ajurweda, jakie są zasady ajurwedy oraz jakie korzyści dla zdrowia może przynieść życie w zgodzie z zasadami ajurwedy oraz praktykowanie zabiegów zalecanych przez ten naturalny system medycyny.

Czytaj więcej