Znajdź kurs wystąpienia publiczne i szkolenia z wystąpień publicznych!

 • Znajdź szkolenia prezentacja publiczna, sztuka prezentacji i wystąpień publicznych
 • Zapoznaj się z programem kursów i szkoleń oraz cennikiem
 • Zgłoś się na wybrane szkolenie online!

Szkolenia wystąpienia publiczne: 32

 • już od 1 940 zł
1 940 zł
 • już od 539 zł
539 zł
 • już od 1 490 zł
1 490 zł
 • już od 970 zł
970 zł
 • już od 2 690 zł
2 690 zł
 • już od 3 490 zł
3 490 zł
 • już od 1 690 zł
1 690 zł
 • już od 1 251 zł
1 251 zł
 • już od 1 890 zł
1 890 zł
 • już od 1 590 zł
1 590 zł
 • już od 1 595 zł
1 595 zł

Sztuka prezentacji

 • już od 970 zł
970 zł
 • już od 1 690 zł
1 690 zł
 • już od 799 zł
799 zł
Artykuł

Szkolenia wystąpienia publiczne Warszawa, Kraków oraz kurs wystąpień publicznych online!

Bez względu na to, czy chcesz sprzedać produkt, pomysł czy punkt widzenia – musisz do nich przekonać swoje audytorium. To szczególnie trudne, kiedy stajesz przed dużą grupą osób, aby wygłosić prezentację, a oczy ich wszystkich są skupione wyłącznie na Tobie. Jak, wygłaszając wystąpienia publiczne, opanować stres i – co najważniejsze – w jasny i skuteczny sposób przekonać do swoich argumentów? Dowiedz się jak szkolenia prezentacje publiczne oraz kursy z wystąpień publicznych i sztuki prezentacji mogą pomóc Ci zaprezentować się na piątkę!

Spis treści:

 1. Wystąpienia publiczne
 2. Co wpływa na jakość wystąpień publicznych?
 3. Jak przygotować się do wystąpienia publicznego?
 4. Jakie techniki zwiększają skuteczność wystąpień publicznych?
 5. Kurs wystąpień publicznych, szkolenie sztuka prezentacji i wystąpień publicznych
 6. Cele szkolenia wystąpienia publiczne
 7. Szkolenia i kursy sztuka prezentacji
Wystąpienia publiczne

Co to jest wystąpienie publiczne? Za wystąpienie publiczne można uznać sytuację, w której prelegent staje przed audytorium i ma do wygłoszenia prezentację w celu:

 • przekazania słuchaczom konkretnych informacji,
 • przedstawienia im swojego punktu widzenia,
 • przekonania ich do określonego stanowiska czy działania.

O wystąpieniu publicznym mówi się zazwyczaj w kontekście przemówień czy prezentacji przed dużą grupą odbiorców – liczącą np. kilkadziesiąt, kilkaset, a nawet kilka tysięcy osób. Ta sytuacja komunikacyjna różni się drastycznie od tych doświadczanych na co dzień przede wszystkim z uwagi na presję wiążącą się z „przebywaniem w świetle reflektorów”. Najważniejsze wyzwania, które stoją przed prelegentem wygłaszającym prezentację, to:

 • opanowanie własnego stresu i przełamanie strachu przed wystąpieniem,
 • wzbudzenie zainteresowania odbiorców i utrzymanie ich uwagi,
 • jasne i przejrzyste przekazanie założonych informacji.

Ze względu na te wyzwania przed wystąpieniem publicznym warto odbyć specjalistyczne szkolenie poświęcone zasadom prowadzenia prezentacji publicznych, sztuce prezentacji, komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Co wpływa na jakość wystąpień publicznych?

Choć prawdą jest, że są osoby, które mają większe predyspozycje do występów publicznych (to np. ekstrawertycy), w rzeczywistości swobodę i skuteczność prezentowania się przed dużą grupą to efekt wytężonej i długotrwałej pracy. Kluczowe są dwa aspekty. Pierwszym z nich jest przygotowanie merytoryczne do wygłoszenia wystąpienia. Drugi to wyćwiczenie technik, które zwiększają zaangażowanie audytorium. Chodzi o praktyczne zasady komunikacji z „masowym” odbiorcą, które są inne niż w sytuacji konwersacyjnej „jeden na jeden”.

Jak przygotować się do wystąpienia publicznego?

Rzetelne przygotowanie się do wystąpienia publicznego to absolutna podstawa sukcesu. Nawet najbardziej wprawni mówcy, którzy porywają tłumy, często przez wiele godzin szlifują swoje przemówienia i poszerzają wiedzę na tematy, o których będą mówić. Dzięki temu można:

 • łatwiej uporać się ze stresem – dogłębne przygotowanie oznacza, że w sytuacji, kiedy np. wyuczony tekst przemówienia lub treść zapisana na kartce zawiodą, prelegent może kontynuować swój wywód,
 • usystematyzować i ustrukturyzować wystąpienie – tak, aby miało logiczny porządek, sprzyjający efektywnemu odbiorowi komunikatu,
 • zoptymalizować czas prezentacji – tak, aby powiedzieć wszystko co konieczne, bez zbędnych dygresji i „dłużyzn”, które zniechęcają odbiorców,
 • zadbać o właściwą intonacje, tempo, tembr głosu – co możemy rozwijać w trakcie szkolenia emisja głosu.

Rzetelne przygotowanie do wystąpienia uwzględnia m.in.:

 • jasne zdefiniowanie jego celu i określenie struktury,
 • zdefiniowanie specyfiki audytorium – tak, aby dopasować styl i treść wystąpienia do tego, czego oczekują odbiorcy (inny ton przybierze wystąpienie dla grupy menadżerów na konferencji biznesowej, a inny dla klientów na evencie promocyjnym),
 • napisanie wystąpienia lub przynajmniej stworzenie jego szczegółowego konspektu (tak, by można było podążać za kolejnymi punktami),
 • zadbanie o szczegóły techniczne – np. upewnienie się, że do dyspozycji prelegenta będzie rzutnik i laptop oraz nagłośnienie, a także przygotowanie sobie pomocy wizualnych.
Jakie techniki zwiększają skuteczność wystąpień publicznych?

Poza przygotowaniem merytorycznym i technicznym ważne jest wyszlifowanie odpowiednich kompetencji oraz poznanie narzędzi, które podnoszą skuteczność perswazyjną wystąpień - pomagają w tym kursy, warsztaty i szkolenia z wystąpień publicznych i prezentacji publicznych. Na co zwrócić szczególną uwagę?

 1. Komunikacja niewerbalna - Twój ubiór i uczesanie, a także postawa Twojego ciała czy tembr głosu to czynniki, które mają wpływ na odbiorców. Dlatego zadbaj m.in. o schludny i elegancki ubiór, zachowanie wyprostowanej (ale nie sztywnej) i otwartej postawy oraz wyćwiczenie gestów, które wzmocnią Twoje wystąpienie.
 2. Tempo wygłaszania wystąpienia - Twoim celem jest przejrzystość komunikacyjna. Dlatego ważne jest, aby wypracować optymalną szybkość mówienia. Nerwowe i bardzo szybkie odczytywanie kolejnych zdań wystąpienia mija się z celem, podobnie jak zbyt powolne wygłaszanie poszczególnych słów. Najlepsze tempo to to nieco wolniejsze od naturalnego sposobu mówienia w rozmowach face to face.
 3. Obserwacja reakcji publiczności - Wystąpienie publiczne, choć „jednokierunkowe” (bo to prelegent mówi, a odbiorcy słuchają), nadal jest dwustronną komunikacją. Obserwuj uważnie reakcję widzów. Gdy widzisz znudzenie, spróbuj np. zadać widowni publiczność lub użyj żartu czy anegdoty, które przywrócą ich uwagę.
 4. Umiejętne wykorzystanie pomocy wizualnych - Warto pamiętać, że prezentacja w PowerPoint jest jedynie wsparciem Twojego wystąpienia, a nie jego sednem. Dlatego warto ją wykorzystać jako narzędzie ilustrujące kluczowe punkty Twojego wystąpienia. Niech pojawią się w niej wyraźne symbole graficzne, które wspomogą zapamiętanie najważniejszych komunikatów do przekazania.
Kurs wystąpień publicznych, szkolenie sztuka prezentacji i wystąpień publicznych

Lepiej radzić sobie z wyzwaniami, które niosą za sobą wystąpienia publiczne, pomóc nam może szkolenie wystąpienia publiczne oraz sztuka prezentacji ze specjalistą. Przydatne są zarówno szkolenia otwarte, które pozwalają poznać podstawowe techniki komunikacji publicznej, jak i indywidualne, podczas których trener może wypracować z osobą szkoloną konkretne gesty i strategie perswazyjne. Wiele ze szkoleń poświęconych wystąpieniom publicznym prowadzonych jest przez doświadczonych dziennikarzy czy prezenterów, co pozwala połączyć przyjemne z pożytecznym, które często jest warunkiem efektywnego uczenia się. Szkolenia wystąpienia publiczne i sztuka prezentacji organizowane są przede wszystkim w dużych ośrodkach miejskich i biznesowych, takich jak Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław czy Łódź. Dostępne są również szkolenia wyjazdowe w miastach takich jak Zakopane czy Kazimierz Dolny, a także szkolenia po angielsku.

Osoby spoza dużych aglomeracji mogą zdecydować się na szkolenia online lub internetowy kurs wystąpień publicznych - pozwolą one poznać tajniki udanych wystąpień publicznych i opanować techniki sprzyjające efektywnej i korzystnej autoprezentacji. Szkolenia online z wystąpień publicznych chcarakteryzują się również większą dostępnością cenową, ich organizator nie musi wynajmować sali szkoleniowej, ani organizować serwisu obiadowego dla użytkowników. Dzięki temu ceny tego typu szkoleń i kursów są z reguły niższe.

Cele szkolenia wystąpienia publiczne

Udział w szkoleniu z wystąpień publicznych powinien pozwolić uczestnikowi na:

 • zdobycie swobody i poczucia pewności siebie podczas wystąpień publicznych i prezentacji,
 • wzrost efektywności przekazywanych treści w wystąpieniach publicznych dzięki poznaniu najczęściej stosowanych zabiegów retorycznych,
 • rozwój potencjału dobrego mówcy poprzez poznanie zasad budowania zaciekawienia, napięcia, rozbawienia oraz innych technik angażowania słuchaczy,
 • nabycie umiejętności panowania nad emocjami i stresem, poznanie technik obniżania stresu i rozbudzania poczucia pewności siebie,
 • zrozumienie roli mowy ciała w wystąpieniach publicznych, tembru i tonu głosu,
 • poznanie zasad budowania prezentacji i przekazu, projektowania struktury prezentacji oraz najlepszych wzorców prowadzenia prezentacji,
 • poznanie technik zarządzania czasem podczas wystąpień publicznych,
 • poznanie możliwości jakie dają nowoczesne programy do prowadzenia prezentacji: PowerPoint, Prezi itp.
Szkolenia i kursy sztuka prezentacji

Sztuki skutecznej prezentacji można się nauczyć - rozwojowi umiejętności skutecznego porozumiewania się i wywierania wpływu dzięki rozmaitym prezentacjom i wystąpieniom publicznym służą rozmaite szkolenia, warsztaty i kursy. Część z nich koncentruje się na narzędziach, takich jak wykorzystanie programu Microsoft PowerPoint lub też Prezi do prowadzenia prezentacji publicznej, a inne skupiają się na warsztacie miękkim prowadzącego prezentację. Pozwalają zyskać świadomość ciała i głosu, nauczyć się planować przebieg prezentacji, aby zaangażować i zainteresować słuchaczy, a także wciągnąć ich do dyskusji. Inne szkolenia ze sztuki prezentacji pozwalają nauczyć się trików i niecodziennych sposobów przyciągania uwagi i wywierania wpływu.

Szkolenia otwarte ze sztuki prezentacji oferowane są przez firmy szkoleniowe we wszystkich dużych miastach, zwłaszcza takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań czy Katowice. Jeśli jednak mieszkamy bądź pracujemy z dala od dużych ośrodków miejskich możemy skorzystać z możliwości szkolenia pracowników poprzez udział w szkoleniach i kursach online. Nie zawsze pozwalają one skutecznie przećwiczyć wszystkie elementy ważne dla poprowadzenia efektywnej prezentacji, ale na pewno pozwalają rozwinąć wiedzę i samoświadomość w tym obszarze. Tematy takie jak przełamywanie lęku przed wystąpieniem publicznym, radzenie sobie ze stresem czy praktyczne nawiązywanie relacji z audytorium lepiej jest jednak realizować w trakcie tradycyjnych szkoleń stacjonarnych, gdzie możemy liczyć na pomoc trenera i uczenie się z doświadczeń innych uczestników szkolenia.

Szkolenia wystąpienia publiczne Warszawa, Kraków oraz kurs wystąpień publicznych online!
Czytaj

Artykuły, poradniki, newsy

Przemówienie – sekrety udanych przemówień!
6 grudnia 2021
Przemówienie – sekrety udanych przemówień!

Poznaj sekrety udanych przemówień, zarówno tych pisanych, jak i wygłaszanych w trakcie wystąpień publicznych. Sprawdź jak przyciągnąć i utrzymać uwagę odbiorców w trakcie przedstawiania przemówienia.

Czytaj więcej
Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych
28 lipca 2021
Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych

Występowanie publiczne i prezentacje to nieodłączna część warsztatu współczesnych przywódców i menedżerów. Jak przygotować się do wystąpienia publicznego? Jak zainteresować, zaangażować i porwać tłum prowadząc prezentacje?

Czytaj więcej
Autoprezentacja: czym jest i jakie są zasady skutecznej autoprezentacji?
18 października 2021
Autoprezentacja: czym jest i jakie są zasady skutecznej autoprezentacji?

Umiejętność autoprezentacji znajduje zastosowanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej, wystąpienia publicznego, negocjacji handlowych, jak też w życiu prywatnym. Dowiedz się czym jest autoprezentacja?

Czytaj więcej
iPhone 15 - czy jest to inwestycja godna uwagi?
16 lipca 2024
iPhone 15 - czy jest to inwestycja godna uwagi?

Najnowszy flagowiec od firmy Apple to szereg nowych rozwiązań oraz znana z poprzednich edycji jakość wykonania. Sprawdzamy, dlaczego warto kupić iPhone 15.

Czytaj więcej
Szkolenia prezentacja publiczna, szkolenia wystąpienia publiczne

Zapisz się, aby otrzymywać alerty, gdy pojawi się nowy kurs wystąpień publicznych bądź szkolenie sztuka prezentacji!