Szkolenia i kursy z wystąpień publicznych w całej Polsce!

 • Znajdź kursy i szkolenia dotyczące wystąpień publicznych z całego kraju
 • Zapoznaj się z ofertą poszczególnych organizatorów i warunkami udziału
 • Zgłoś się na wybrane szkolenie online!
wystąpienia publiczne i sztuka prezentacji: szkolenia i kursy
Przewiń stronę

Szkolenia z wystąpień publicznych: 58

 • Online, 23 listopada 2021
 • już od 998 PLN
już od 998 PLN
Artykuł

Wystąpienia publiczne: kursy, warsztaty i szkolenia ze sztuki prezentacji i wystąpień publicznych

Bez względu na to, czy chcesz sprzedać produkt, pomysł czy punkt widzenia – musisz do nich przekonać swoje audytorium. To szczególnie trudne, kiedy stajesz przed dużą grupą osób, a oczy ich wszystkich są skupione wyłącznie na Tobie. Jak, wygłaszając wystąpienia publiczne, opanować stres i – co najważniejsze – w jasny i skuteczny sposób przekonać do swoich argumentów? Dowiedz się jak szkolenia i kursy z wystąpień publicznych i sztuki prezentacji mogą pomóc Ci zaprezentować się na piątkę!

Wystąpienia publiczne

Za wystąpienie publiczne można uznać sytuację, w której jeden prelegent staje przed audytorium i ma do wygłoszenia prezentację w celu:

 • przekazania słuchaczom konkretnych informacji,
 • przedstawienia im swojego punktu widzenia,
 • przekonania ich do określonego stanowiska czy działania.

Mówi się o nich zazwyczaj w kontekście przemówień przed dużą grupą odbiorców – liczącą np. kilkadziesiąt, kilkaset, a nawet kilka tysięcy osób. Ta sytuacja komunikacyjna różni się drastycznie od tych doświadczanych na co dzień przede wszystkim z uwagi na presję wiążącą się z „przebywaniem w świetle reflektorów”.
Najważniejsze wyzwania, które stoją przed prelegentem, to:

 • opanowanie własnego stresu i przełamanie strachu przed wystąpieniem,
 • wzbudzenie zainteresowania odbiorców i utrzymanie ich uwagi,
 • jasne i przejrzyste przekazanie założonych informacji.

Ze względu na te wyzwania przed wystąpieniem publicznym warto odbyć specjalistyczne szkolenie poświęcone zasadom prowadzenia prezentacji publicznych, sztuce prezentacji, komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Co wpływa na jakość wystąpień publicznych?

Choć prawdą jest, że są osoby, które mają większe predyspozycje do występów publicznych (to np. ekstrawertycy), w rzeczywistości swobodę i skuteczność prezentowania się przed dużą grupą to efekt wytężonej i długotrwałej pracy.

Kluczowe są dwa aspekty. Pierwszym z nich jest przygotowanie merytoryczne do wygłoszenia wystąpienia. Drugi to wyćwiczenie technik, które zwiększają zaangażowanie audytorium. Chodzi o praktyczne zasady komunikacji z „masowym” odbiorcą, które są inne niż w sytuacji konwersacyjnej „jeden na jeden”.

Jak przygotować się do wystąpienia publicznego?

Rzetelne przygotowanie się do wystąpienia publicznego to absolutna podstawa sukcesu. Nawet najbardziej wprawni mówcy, którzy porywają tłumy, często przez wiele godzin szlifują swoje przemówienia i poszerzają wiedzę na tematy, o których będą mówić. Dzięki temu można:

 • łatwiej uporać się ze stresem – dogłębne przygotowanie oznacza, że w sytuacji, kiedy np. wyuczony tekst przemówienia lub treść zapisana na kartce zawiodą, prelegent może kontynuować swój wywód,
 • usystematyzować i ustrukturyzować wystąpienie – tak, aby miało logiczny porządek, sprzyjający efektywnemu odbiorowi komunikatu,
 • zoptymalizować czas prezentacji – tak, aby powiedzieć wszystko co konieczne, bez zbędnych dygresji i „dłużyzn”, które zniechęcają odbiorców.

Rzetelne przygotowanie do wystąpienia uwzględnia m.in.:

 • jasne zdefiniowanie jego celu i określenie struktury,
 • zdefiniowanie specyfiki audytorium – tak, aby dopasować styl i treść wystąpienia do tego, czego oczekują odbiorcy (inny ton przybierze wystąpienie dla grupy menadżerów na konferencji biznesowej, a inny dla klientów na evencie promocyjnym),
 • napisanie wystąpienia lub przynajmniej stworzenie jego szczegółowego konspektu (tak, by można było podążać za kolejnymi punktami),
 • zadbanie o szczegóły techniczne – np. upewnienie się, że do dyspozycji prelegenta będzie rzutnik i laptop oraz nagłośnienie, a także przygotowanie sobie pomocy wizualnych.
Jakie techniki zwiększają skuteczność wystąpień publicznych?

Poza przygotowaniem merytorycznym i technicznym ważne jest wyszlifowanie odpowiednich kompetencji oraz poznanie narzędzi, które podnoszą skuteczność perswazyjną wystąpień - pomagają w tym kursy, warsztaty i szkolenia z wystąpień publicznych. Na co zwrócić szczególną uwagę?

 1. Komunikacja niewerbalna - Twój ubiór i uczesanie, a także postawa Twojego ciała czy tembr głosu to czynniki, które mają wpływ na odbiorców. Dlatego zadbaj m.in. o schludny i elegancki ubiór, zachowanie wyprostowanej (ale nie sztywnej) i otwartej postawy oraz wyćwiczenie gestów, które wzmocnią Twoje wystąpienie.
 2. Tempo wygłaszania wystąpienia - Twoim celem jest przejrzystość komunikacyjna. Dlatego ważne jest, aby wypracować optymalną szybkość mówienia. Nerwowe i bardzo szybkie odczytywanie kolejnych zdań wystąpienia mija się z celem, podobnie jak zbyt powolne wygłaszanie poszczególnych słów. Najlepsze tempo to to nieco wolniejsze od naturalnego sposobu mówienia w rozmowach face to face.
 3. Obserwacja reakcji publiczności - Wystąpienie publiczne, choć „jednokierunkowe” (bo to prelegent mówi, a odbiorcy słuchają), nadal jest dwustronną komunikacją. Obserwuj uważnie reakcję widzów. Gdy widzisz znudzenie, spróbuj np. zadać widowni publiczność lub użyj żartu czy anegdoty, które przywrócą ich uwagę.
 4. Umiejętne wykorzystanie pomocy wizualnych - Warto pamiętać, że prezentacja w Power Poincie jest jedynie wsparciem Twojego wystąpienia, a nie jego sednem. Dlatego warto ją wykorzystać jako narzędzie ilustrujące kluczowe punkty Twojego wystąpienia. Niech pojawią się w niej wyraźne symbole graficzne, które wspomogą zapamiętanie najważniejszych komunikatów do przekazania.
Kurs występień publicznych, szkolenie ze sztuki prezentacji i wystąpień publicznych

Lepiej radzić sobie z wyzwaniami, które niosą za sobą wystąpienia publiczne, pomóc nam może szkolenie z wystąpień publicznych ze specjalistą. Przydatne są zarówno szkolenia otwarte, które pozwalają poznać podstawowe techniki komunikacji publicznej, jak i indywidualne, podczas których trener może wypracować z osobą szkoloną konkretne gesty i strategie perswazyjne. Wiele ze szkoleń poświęconych wystąpieniom publicznym prowadzonych jest przez doświadczonych dziennikarzy czy prezenterów, co pozwala połączyć przyjemne z pożytecznym, które często jest warunkiem efektywnego uczenia się. Szkolenia z wystąpień publicznych organizowane są przede wszystkim w dużych ośrodkach miejskich i biznesowych, takich jak Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław czy Łódź. Dostępne są również szkolenia wyjazdowe w miastach takich jak Zakopane czy Kazimierz Dolny.

Osoby spoza dużych aglomeracji mogą zdecydować się na szkolenia online lub internetowy kurs wystąpień publicznych - pozwolą one poznać tajniki udanych wystąpień publicznych i opanować techniki sprzyjające efektywnej i korzystnej autoprezentacji. Szkolenia online z wystąpień publicznych chcarakteryzują się również większą dostępnością cenową, ich organizator nie musi wynajmować sali szkoleniowej, ani organizować serwisu obiadowego dla użytkowników. Dzięki temu ceny tego typu szkoleń i kursów są z reguły niższe.

Szkolenie wystąpienia publiczne - cele szkolenia

Udział w szkoleniu z wystąpień publicznych powinien pozwolić uczestnikowi na:

 • zdobycie swobody i poczucia pewności siebie podczas wystąpień publicznych i prezentacji,
 • wzrost efektywności przekazywanych treści w wystąpieniach publicznych dzięki poznaniu najczęściej stosowanych zabiegów retorycznych,
 • rozwój potencjału dobrego mówcy poprzez poznanie zasad budowania zaciekawienia, napięcia, rozbawienia oraz innych technik angażowania słuchaczy,
 • nabycie umiejętności panowania nad emocjami i stresem, poznanie technik obniżania stresu i rozbudzania poczucia pewności siebie,
 • zrozumienie roli mowy ciała w wystąpieniach publicznych, tembru i tonu głosu,
 • poznanie zasad budowania prezentacji i przekazu, projektowania struktury prezentacji oraz najlepszych wzorców prowadzenia prezentacji,
 • poznanie technik zarządzania czasem podczas wystąpień publicznych,
 • poznanie możliwości jakie dają nowoczesne programy do prowadzenia prezentacji: PowerPoint, Prezi itp.
Szkolenia i kursy sztuka prezentacji

Sztuki skutecznej prezentacji można się nauczyć - rozwojowi umiejętności skutecznego porozumiewania się i wywierania wpływu dzięki rozmaitym prezentacjom i wystąpieniom publicznym służą rozmaite szkolenia, warsztaty i kursy. Część z nich koncentruje się na narzędziach, takich jak wykorzystanie programu Microsoft PowerPoint lub też Prezi do prowadzenia prezentacji, a inne skupiają się na warsztacie miękkim prowadzącego prezentację. Pozwalają zyskać świadomość ciała i głosu, nauczyć się planować przebieg prezentacji, aby zaangażować i zainteresować słuchaczy, a także wciągnąć ich do dyskusji. Inne szkolenia ze sztuki prezentacji pozwalają nauczyć się trików i niecodziennych sposobów przyciągania uwagi i wywierania wpływu.

Szkolenia otwarte ze sztuki prezentacji oferowane są przez firmy szkoleniowe we wszystkich dużych miastach, zwłaszcza takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań czy Katowice. Jeśli jednak mieszkamy bądź pracujemy z dala od dużych ośrodków miejskich możemy skorzystać z możliwości szkolenia pracowników poprzez udział w szkoleniach i kursach online. Nie zawsze pozwalają one skutecznie przećwiczyć wszystkie elementy ważne dla poprowadzenia efektywnej prezentacji, ale na pewno pozwalają rozwinąć wiedzę i samoświadomość w tym obszarze. Tematy takie jak przełamywanie lęku przed wystąpieniem publicznym, radzenie sobie ze stresem czy praktyczne nawiązywanie relacji z audytorium lepiej jest jednak realizować w trakcie tradycyjnych szkoleń stacjonarnych, gdzie możemy liczyć na pomoc trenera i uczenie się z doświadczeń innych uczestników szkolenia.

Wystąpienia publiczne: kursy, warsztaty i szkolenia ze sztuki prezentacji i wystąpień publicznych
Wystąpienia publiczne i sztuka prezentacji

Artykuły, poradniki, newsy

Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych
28 lipca 2021
Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych

Występowanie publiczne i prezentacje to nieodłączna część warsztatu współczesnych przywódców i menedżerów. Jak przygotować się do wystąpienia publicznego? Jak zainteresować, zaangażować i porwać tłum prowadząc prezentacje?

Czytaj więcej
Zasady savoir-vivre – przy stole, w pracy, w biznesie
25 października 2021
Zasady savoir-vivre – przy stole, w pracy, w biznesie

Etykieta i zasady savoir-vivre są niezwykle ważne nie tylko w biznesie, ale również w codziennym życiu. Znajomość zasad savoir-vivre pomaga zaskarbić sobie sympatię i szacunek oraz nawiązywać relacje interpersonalne.

Czytaj więcej
Autoprezentacja i zasady skutecznej autoprezentacji
18 października 2021
Autoprezentacja i zasady skutecznej autoprezentacji

Umiejętność autoprezentacji znajduje zastosowanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej, wystąpienia publicznego, negocjacji handlowych, jak też w życiu prywatnym. Dowiedz się czym jest autoprezentacja?

Czytaj więcej
Ambicja i jej znaczenie w życiu
1 października 2021
Ambicja i jej znaczenie w życiu

Ambicja jest jedną z najbardziej cenionych cech we współczesnym świecie. Jak to często bywa, również ambicja ma swoje jasne i ciemne strony. Dowiedz się czym jest ambicja i jak wpływa na nasze życie prywatne i zawodowe.

Czytaj więcej