Szkolenia i kursy z wystąpień publicznych w całej Polsce!

 • Znajdź kursy i szkolenia dotyczące wystąpień publicznych z całego kraju
 • Zapoznaj się z ofertą poszczególnych organizatorów i warunkami udziału
 • Zgłoś się na wybrane szkolenie online!
 • Znajdź kursy i szkolenia dotyczące wystąpień publicznych z całego kraju
 • Zapoznaj się z ofertą poszczególnych organizatorów i warunkami udziału
 • Zgłoś się na wybrane szkolenie online!
szkolenia z wystąpień publicznych
Przewiń stronę

Szkolenia z wystąpień publicznych: 50

Artykuł

Wystąpienia publiczne: kursy, warsztaty i szkolenia

Bez względu na to, czy chcesz sprzedać produkt, pomysł czy punkt widzenia – musisz do nich przekonać swoje audytorium. To szczególnie trudne, kiedy stajesz przed dużą grupą osób, a oczy ich wszystkich są skupione wyłącznie na Tobie. Jak, wygłaszając wystąpienia publiczne, opanować stres i – co najważniejsze – w jasny i skuteczny sposób przekonać do swoich argumentów? Dowiedz się jak szkolenia i kursy z wystąpień publicznych mogą pomóc Ci zaprezentować się na piątkę!

Wystąpienia publiczne

Za wystąpienie publiczne można uznać sytuację, w której jeden prelegent staje przed audytorium i ma do wygłoszenia prezentację w celu:

 • przekazania słuchaczom konkretnych informacji,
 • przedstawienia im swojego punktu widzenia,
 • przekonania ich do określonego stanowiska czy działania.

Mówi się o nich zazwyczaj w kontekście przemówień przed dużą grupą odbiorców – liczącą np. kilkadziesiąt, kilkaset, a nawet kilka tysięcy osób.

Ta sytuacja komunikacyjna różni się drastycznie od tych doświadczanych na co dzień przede wszystkim z uwagi na presję wiążącą się z „przebywaniem w świetle reflektorów”.
Najważniejsze wyzwania, które stoją przed prelegentem, to:

 • opanowanie własnego stresu i przełamanie strachu przed wystąpieniem,
 • wzbudzenie zainteresowania odbiorców i utrzymanie ich uwagi,
 • jasne i przejrzyste przekazanie założonych informacji.
Co wpływa na jakość wystąpień publicznych?

Choć prawdą jest, że są osoby, które mają większe predyspozycje do występów publicznych (to np. ekstrawertycy), w rzeczywistości swobodę i skuteczność prezentowania się przed dużą grupą to efekt wytężonej i długotrwałej pracy.

Kluczowe są dwa aspekty. Pierwszym z nich jest przygotowanie merytoryczne do wygłoszenia wystąpienia. Drugi to wyćwiczenie technik, które zwiększają zaangażowanie audytorium. Chodzi o praktyczne zasady komunikacji z „masowym” odbiorcą, które są inne niż w sytuacji konwersacyjnej „jeden na jeden”.

Jak przygotować się do wystąpienia publicznego?

Rzetelne przygotowanie się do wystąpienia publicznego to absolutna podstawa sukcesu. Nawet najbardziej wprawni mówcy, którzy porywają tłumy, często przez wiele godzin szlifują swoje przemówienia i poszerzają wiedzę na tematy, o których będą mówić. Dzięki temu można:

 • łatwiej uporać się ze stresem – dogłębne przygotowanie oznacza, że w sytuacji, kiedy np. wyuczony tekst przemówienia lub treść zapisana na kartce zawiodą, prelegent może kontynuować swój wywód,
 • usystematyzować i ustrukturyzować wystąpienie – tak, aby miało logiczny porządek, sprzyjający efektywnemu odbiorowi komunikatu,
 • zoptymalizować czas prezentacji – tak, aby powiedzieć wszystko co konieczne, bez zbędnych dygresji i „dłużyzn”, które zniechęcają odbiorców.

Rzetelne przygotowanie do wystąpienia uwzględnia m.in.:

 • jasne zdefiniowanie jego celu i określenie struktury,
 • zdefiniowanie specyfiki audytorium – tak, aby dopasować styl i treść wystąpienia do tego, czego oczekują odbiorcy (inny ton przybierze wystąpienie dla grupy menadżerów na konferencji biznesowej, a inny dla klientów na evencie promocyjnym),
 • napisanie wystąpienia lub przynajmniej stworzenie jego szczegółowego konspektu (tak, by można było podążać za kolejnymi punktami),
 • zadbanie o szczegóły techniczne – np. upewnienie się, że do dyspozycji prelegenta będzie rzutnik i laptop oraz nagłośnienie, a także przygotowanie sobie pomocy wizualnych.
Jakie techniki zwiększają skuteczność wystąpień publicznych?

Poza przygotowaniem merytorycznym i technicznym ważne jest wyszlifowanie odpowiednich kompetencji oraz poznanie narzędzi, które podnoszą skuteczność perswazyjną wystąpień. Na co zwrócić szczególną uwagę?

 1. Komunikacja niewerbalna - Twój ubiór i uczesanie, a także postawa Twojego ciała czy tembr głosu to czynniki, które mają wpływ na odbiorców. Dlatego zadbaj m.in. o schludny i elegancki ubiór, zachowanie wyprostowanej (ale nie sztywnej) i otwartej postawy oraz wyćwiczenie gestów, które wzmocnią Twoje wystąpienie.
 2. Tempo wygłaszania wystąpienia - Twoim celem jest przejrzystość komunikacyjna. Dlatego ważne jest, aby wypracować optymalną szybkość mówienia. Nerwowe i bardzo szybkie odczytywanie kolejnych zdań wystąpienia mija się z celem, podobnie jak zbyt powolne wygłaszanie poszczególnych słów. Najlepsze tempo to to nieco wolniejsze od naturalnego sposobu mówienia w rozmowach face to face.
 3. Obserwacja reakcji publiczności - Wystąpienie publiczne, choć „jednokierunkowe” (bo to prelegent mówi, a odbiorcy słuchają), nadal jest dwustronną komunikacją. Obserwuj uważnie reakcję widzów. Gdy widzisz znudzenie, spróbuj np. zadać widowni publiczność lub użyj żartu czy anegdoty, które przywrócą ich uwagę.
 4. Umiejętne wykorzystanie pomocy wizualnych - Warto pamiętać, że prezentacja w Power Poincie jest jedynie wsparciem Twojego wystąpienia, a nie jego sednem. Dlatego warto ją wykorzystać jako narzędzie ilustrujące kluczowe punkty Twojego wystąpienia. Niech pojawią się w niej wyraźne symbole graficzne, które wspomogą zapamiętanie najważniejszych komunikatów do przekazania.
Kurs wystąpień publicznych - ucz się wystąpień publicznych na warsztatach i szkoleniach

Lepiej radzić sobie z wyzwaniami, które niosą za sobą wystąpienia publiczne, pomóc nam może szkolenie z wystąpień publicznych ze specjalistą. Przydatne są zarówno szkolenia otwarte, które pozwalają poznać podstawowe techniki komunikacji publicznej, jak i indywidualne, podczas których trener może wypracować z osobą szkoloną konkretne gesty i strategie perswazyjne. Wiele ze szkoleń poświęconych wystąpieniom publicznym prowadzonych jest przez doświadczonych dziennikarzy czy prezenterów, co pozwala połączyć przyjemne z pożytecznym, które często jest warunkiem efektywnego uczenia się. Szkolenia takie organizowane są przede wszystkim w dużych ośrodkach miejskich i biznesowych, takich jak Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław czy Łódź.

Osoby spoza dużych aglomeracji mogą zdecydować się na szkolenia online lub internetowy kurs wystąpień publicznych - pozwolą one poznać tajniki udanych wystąpień publicznych i opanować techniki sprzyjające efektywnej i korzystnej autoprezentacji.

Wystąpienia publiczne: kursy, warsztaty i szkolenia