Jak prawidłowo i skutecznie przygotować postępowanie na odbiór odpadów w gminie?

O szkoleniu

Odbiór odpadów w gminie - czy wiesz, jak prawidłowo i skutecznie przygotować postępowanie?

Nasz ekspert przedstawi Ci jakie są najważniejsze:
- cele ustawowe gospodarki odpadami,
- obowiązki ustawowe uczestników systemu gospodarki odpadami oraz ich odpowiedzialność,
- kryteria ustawowe obowiązkowo stosowane w postępowaniu na odbiór odpadów.

Dodatkowo dowiesz się, jak dobrze przygotować specyfikację zamówienia na odbiór odpadów!
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie dedykowane jest dla osób zajmujących się gospodarowaniem odpadami. 

Program szkolenia

ORGANIZACJA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

 1. Cele ustawowe gospodarki odpadami
 2. Uczestnicy systemu gospodarki odpadami
 3. Obowiązki ustawowe uczestników systemu gospodarki odpadami.
 4. Odpowiedzialność uczestników systemu gospodarki odpadami

PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ODBIÓR ODPADÓW

ANALIZA POTRZEB I WYMAGAŃ.

 1. Czy możliwe jest wykonanie zamówienia „siłami własnymi”?
 2. Czy możliwy jest podział zamówienia na części?
 3. Czy możliwe jest zastosowanie rozwiązań wariantowych?

OPRACOWANIE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia,

Ustalenie wartości zamówienia, kiedy jest niedozwolony podział zamówienia?

Wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia: Przetarg nieograniczony; Tryb podstawowy.

Jak postąpić w przypadku unieważnienia przetargu? Czy możliwe jest zastosowanie jednego z poniższych trybów?

 • negocjacji z ogłoszeniem,
 • dialog konkurencyjny,
 • negocjacji bez ogłoszenia,
 • zamówienia z wolnej ręki.

Warunki podmiotowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

 • Warunki obligatoryjne, wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • Niezbędne warunki podmiotowe, niezbędne do wykonania konkretnego zamówienia.
 • Warunki wymagane od ewentualnych podwykonawców.

Badanie ofert:

 • Otwarcie ofert,
 • Poprawienie oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych w sposób istotny nie wpływających na treść oferty,
 • Badanie rażąco niskiej ceny,
 • Odrzucenie ofert

Ocena ofert:

 • Kryteria ustawowe obowiązkowo stosowane w postępowaniu na odbiór odpadów,
 • Zasady ustalania znaczenia poszczególnych kryteriów.

Zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia:

 • Wybór najkorzystniejszej oferty,
 • Unieważnienie postępowania.

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

 1. Obligatoryjne postanowienia umowne wynikające z przepisów o gospodarce odpadami,
 2. Wymagania obligatoryjne wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych,
 3. Zasady współpracy z wykonawcami realizującymi zamówienie na odbiór odpadów.         

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM

 1. Skuteczny termin wniesienia odwołania,
 2. W jaki sposób skutecznie zaskarżyć czynność lub zaniechanie czynności wykonanej z naruszeniem prawa przez zamawiającego,
 3. Pełnomocnik w postępowaniu odwoławczym,
 4. Jak postąpić w sytuacji, gdy wniesienie odwołania skutkuje możliwością zawarcia umowy po upływie terminu związania ofertą ?

WYJAŚNIANIE WĄTPLIWOŚCI SŁUCHACZY.

Czas trwania

9:30-15:30

Prelegenci

JERZY CZABAN

Jeden z pierwszych wykładowców zamówień publicznych wpisanych na listę trenerów, prowadzoną do 1997 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Prezydent Białegostoku w latach 1989-1990.

Były arbiter zamówień publicznych wpisany na listę przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Współautor programów szkoleniowych I i II stopnia, zakupionych w 1995 r. przez UZP i wprowadzonych jako obowiązkowe przy prowadzeniu szkoleń autoryzowanych przez UZP.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 14 październik 2021

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
595
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp;
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!