Szkolenie

Microsoft Word 2010 - zaawansowana obsługa edytora tekstu

O szkoleniu

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił:

• Szybko pracować w grupie na jednym dokumencie uwzględniając zmiany i
komentarze innych uczestników,

• Korzystać z narzędzi porównywania
dokumentów, niezbędnych podczas scalania dużych plików,


• Tworzyć proste strony internetowe
pomagające w obiegu informacji,

• Przygotować formularze upraszczające zbieranie informacji podczas
przeprowadzania ankiet lub badania opinii,

• Drukować koperty i listy oraz wysyłać wiadomości email do kilku tysięcy osób jednocześnie, z zachowaniem odpowiednich form i zwrotów grzecznościowych,

• Zastosować style do formatowania czcionki i akapitu,

• Wstawić automatyczny spis treści,

• Podzielić dokument na sekcje, co umożliwi zastosowanie różnych nagłówków do każdego rozdziału dokumentu.
Kto powinien wziąć udział?
osób znających MS Word w stopniu podstawowym

Program szkolenia

Rozdział 1 – Współpraca

1. Śledzenie zmian w dokumencie

a) Śledzenie zmian podczas edytowania

b) Wyłączanie opcji śledzenia zmian

c) Zmienianie wyglądu prześledzonych
zmian

2. Wstawianie i wyświetlanie komentarzy

a) Wstawianie komentarzy

b) Pokazywanie lub ukrywanie
komentarzy

c) Usuwanie komentarza

d) Zmienianie wyglądu prześledzonych
komentarzy

3. Zabezpieczanie dokumentu

a) Zabezpieczanie dokumentu hasłem

b) Zabezpieczanie przed edycją i
zmianami formatowania

c) Dołączanie podpisu cyfrowego

4. Usuwanie informacji osobistych lub
ukrytych

5. Wysyłanie dokumentu do przeglądu
pocztą elektroniczną

6. Porównywanie i scalanie dokumentów

Rozdział 2 – Tworzenie dokumentów WWW

1. Tworzenie i modyfikowanie
dokumentów WWW

a) Podgląd wyglądu dokumentu Worda
jako strony internetowej

b) Konwersja istniejącego dokumentu
Worda na stronę WWW

c) Tworzenie strony WWW na podstawie
szablonu strony sieci Web

2. Hiperłącza

a) Wstawianie łącza

b) Określenie sposobu wyświetlania
strony połączonej linkiem

c) Modyfikowanie hiperłącza

3. Tworzenie dokumentów XML

a) Dołączanie schematu XML do
dokumentu

b) Oznaczanie elementów w celu
utworzenia struktury

c) Konwersja dokumentu do formatu XML

Rozdział 3 – Wykorzystanie formularzy

1. Tworzenie formularza

a) Wpisywanie informacji niezmiennych

b) Wstawianie i określanie właściwości różnych typów pól formularza

2. Modyfikowanie formularza

a) Zmiana domyślnego formatowania
formularza

b) Wstawianie elementów graficznych

3. Zmienianie właściwości pól

4. Zabezpieczanie formularza

5. Użycie formularzy

a) Testowanie przygotowanego
formularza

b) Wydruk i rozsyłanie formularzy

Rozdział 4 – Korespondencja seryjna i
etykiety adresowe

1. Zastosowanie korespondencji seryjnej

2. Określanie i wyświetlanie listu

a) Rozpoczynanie od dokumentu
aktualnie używanego

b) Rozpoczynanie od szablonu

c) Rozpoczynanie od dowolnego
istniejącego dokumentu

3. Określanie danych zmiennych
korespondencji seryjnej

a) Tworzenie lub lokalizowanie źródła
danych zmiennych

b) Wybór adresatów

4. Redagowanie listu

a) Pisanie treści niezmiennej

b) Wstawianie pól korespondencji
seryjnej

5. Przeglądanie i dostosowywanie listów

a) Przeglądanie poszczególnych listów

b) Dokonywanie końcowych ustawień
listy odbiorców

6. Scalanie listów

a) Personalizowanie poszczególnych
listów

b) Drukowanie listów

c) Zapisywanie scalonych listów

7. Przygotowanie i wydruk pojedynczych
etykiet adresowych oraz kopert na listy

a) Dołączanie informacji do kopert lub etykiet

b) Dostosowywanie kopert i etykiet

c) Drukowanie lub zapisywanie kopert i
etykiet

Rozdział 5 – Zarządzanie długimi
dokumentami

1. Wstawianie zakładek i odsyłaczy

a) Użycie zakładek

b) Użycie odsyłaczy

2. Wstawianie automatycznego
numerowania

3. Wstawianie przypisów dolnych i
końcowych

a) Dodawanie przypisów dolnych lub
przypisów końcowych

b) Zmienianie położenia przypisów

c) Wyświetlanie i drukowanie przypisów

d) Konwertowanie przypisów dolnych na
końcowe i odwrotnie

e) Numerowanie przypisów

4. Tworzenie i modyfikowanie spisów

a) Tworzenie spisu treści

b) Tworzenie spisu ilustracji

c) Zmienianie wyglądu spisów

d) Aktualizacja spisów

e) Usuwanie spisów

5. Generowanie i edycja indeksu

a) Oznaczanie haseł indeksu

b) Wstawianie indeksu

c) Zmiana wyglądu indeksu

d) Usuwanie indeksu

6. Zarządzanie dokumentami głównymi i
podrzędnymi

a) Tworzenie dokumentu głównego i
dokumentu podrzędnego

b) Edytowanie dokumentów głównych i
podrzędnych

c) Zabezpieczanie udostępnionych
dokumentów głównych

7. Podsumowanie dokumentu

a) Właściwości dokumentu

b) Statystyka tekstu

c) Autopodsumowanie dokumentu

Rozdział 6 – Dostosowywanie programu do
własnych potrzeb

1. Dostosowanie menu

a) Usuwanie nieużywanych poleceń

b) Dodawanie poleceń

c) Tworzenie nowego menu

2. Dostosowanie pasków narzędzi

a) Położenie paska narzędzi

b) Ustawienia przycisków

c) Tworzenie własnego paska narzędzi

3. Zmiana ustawień dokumentów

a) Zmiana domyślnej lokalizacji szablonów

b) Zmiana domyślnych ustawień czcionki

c) Dodawanie własnego słownika

4. Tworzenie i edytowanie makr

a) Rejestrowanie makra

b) Uruchamianie makra

c) Edytowanie makra

d) Kopiowanie makr do innego
dokumentu lub szablonu

e) Usuwanie makra

Czas trwania

16 godzin, 8.30 - 16.00

Prelegenci

Cytat
Rozdział 1 – Współpraca

1. Śledzenie zmian w dokumencie

a) Śledzenie zmian podczas edytowania

b) Wyłączanie opcji śledzenia zmian

c) Zmienianie wyglądu prześledzonych
zmian

2. Wstawianie i wyświetlanie komentarzy

a) Wstawianie komentarzy

b) Pokazywanie lub ukrywanie
komentarzy

c) Usuwanie komentarza

d) Zmienianie wyglądu prześledzonych
komentarzy

3. Zabezpieczanie dokumentu

a) Zabezpieczanie dokumentu hasłem

b) Zabezpieczanie przed edycją i
zmianami formatowania

c) Dołączanie podpisu cyfrowego

4. Usuwanie informacji osobistych lub
ukrytych

5. Wysyłanie dokumentu do przeglądu
pocztą elektroniczną

6. Porównywanie i scalanie dokumentów

Rozdział 2 – Tworzenie dokumentów WWW

1. Tworzenie i modyfikowanie
dokumentów WWW

a) Podgląd wyglądu dokumentu Worda
jako strony internetowej

b) Konwersja istniejącego dokumentu
Worda na stronę WWW

c) Tworzenie strony WWW na podstawie
szablonu strony sieci Web

2. Hiperłącza

a) Wstawianie łącza

b) Określenie sposobu wyświetlania
strony połączonej linkiem

c) Modyfikowanie hiperłącza

3. Tworzenie dokumentów XML

a) Dołączanie schematu XML do
dokumentu

b) Oznaczanie elementów w celu
utworzenia struktury

c) Konwersja dokumentu do formatu XML

Rozdział 3 – Wykorzystanie formularzy

1. Tworzenie formularza

a) Wpisywanie informacji niezmiennych

b) Wstawianie i określanie właściwości różnych typów pól formularza

2. Modyfikowanie formularza

a) Zmiana domyślnego formatowania
formularza

b) Wstawianie elementów graficznych

3. Zmienianie właściwości pól

4. Zabezpieczanie formularza

5. Użycie formularzy

a) Testowanie przygotowanego
formularza

b) Wydruk i rozsyłanie formularzy

Rozdział 4 – Korespondencja seryjna i
etykiety adresowe

1. Zastosowanie korespondencji seryjnej

2. Określanie i wyświetlanie listu

a) Rozpoczynanie od dokumentu
aktualnie używanego

b) Rozpoczynanie od szablonu

c) Rozpoczynanie od dowolnego
istniejącego dokumentu

3. Określanie danych zmiennych
korespondencji seryjnej

a) Tworzenie lub lokalizowanie źródła
danych zmiennych

b) Wybór adresatów

4. Redagowanie listu

a) Pisanie treści niezmiennej

b) Wstawianie pól korespondencji
seryjnej

5. Przeglądanie i dostosowywanie listów

a) Przeglądanie poszczególnych listów

b) Dokonywanie końcowych ustawień
listy odbiorców

6. Scalanie listów

a) Personalizowanie poszczególnych
listów

b) Drukowanie listów

c) Zapisywanie scalonych listów

7. Przygotowanie i wydruk pojedynczych
etykiet adresowych oraz kopert na listy

a) Dołączanie informacji do kopert lub etykiet

b) Dostosowywanie kopert i etykiet

c) Drukowanie lub zapisywanie kopert i
etykiet

Rozdział 5 – Zarządzanie długimi
dokumentami

1. Wstawianie zakładek i odsyłaczy

a) Użycie zakładek

b) Użycie odsyłaczy

2. Wstawianie automatycznego
numerowania

3. Wstawianie przypisów dolnych i
końcowych

a) Dodawanie przypisów dolnych lub
przypisów końcowych

b) Zmienianie położenia przypisów

c) Wyświetlanie i drukowanie przypisów

d) Konwertowanie przypisów dolnych na
końcowe i odwrotnie

e) Numerowanie przypisów

4. Tworzenie i modyfikowanie spisów

a) Tworzenie spisu treści

b) Tworzenie spisu ilustracji

c) Zmienianie wyglądu spisów

d) Aktualizacja spisów

e) Usuwanie spisów

5. Generowanie i edycja indeksu

a) Oznaczanie haseł indeksu

b) Wstawianie indeksu

c) Zmiana wyglądu indeksu

d) Usuwanie indeksu

6. Zarządzanie dokumentami głównymi i
podrzędnymi

a) Tworzenie dokumentu głównego i
dokumentu podrzędnego

b) Edytowanie dokumentów głównych i
podrzędnych

c) Zabezpieczanie udostępnionych
dokumentów głównych

7. Podsumowanie dokumentu

a) Właściwości dokumentu

b) Statystyka tekstu

c) Autopodsumowanie dokumentu

Rozdział 6 – Dostosowywanie programu do
własnych potrzeb

1. Dostosowanie menu

a) Usuwanie nieużywanych poleceń

b) Dodawanie poleceń

c) Tworzenie nowego menu

2. Dostosowanie pasków narzędzi

a) Położenie paska narzędzi

b) Ustawienia przycisków

c) Tworzenie własnego paska narzędzi

3. Zmiana ustawień dokumentów

a) Zmiana domyślnej lokalizacji szablonów

b) Zmiana domyślnych ustawień czcionki

c) Dodawanie własnego słownika

4. Tworzenie i edytowanie makr

a) Rejestrowanie makra

b) Uruchamianie makra

c) Edytowanie makra

d) Kopiowanie makr do innego
dokumentu lub szablonu

e) Usuwanie makra

Gdzie i kiedy

Poznań 29 lutego - 1 marca 2016
IT School

60-650 Poznań

Piątkowska 161

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 16 - 17 sierpnia 2012
IT School

60-650 Poznań

Piątkowska 161

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 26 - 27 lipca 2012
IT School

60-650 Poznań

Piątkowska 161

woj. wielkopolskie

Zapisz się

Cena 1
netto
545 PLN
Cena zawiera:
  • sprzęt komputerowy podczas szkolenia, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, kontakt z trenerem po zakończeniu szklolenia
Zapisz się

Organizator

IT School
60-650 Poznań
Piątkowska 163
woj. wielkopolskie
IT School jest spółką świadczącą usługi edukacyjne i wdrożeniowe. Działamy w oparciu o praktyczną wiedzę zdobytą przez wykwalifikowanych specjalistów realizujących zlecenia w branży IT od wielu lat. Jesteśmy Centrum Edukacyjnym wpisanym do Rejestru I...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

formularz zgłoszeniowy

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

IT School
60-650 Poznań Piątkowska 163
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!