Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/microsoft-word-2013-zaawansowana-obsluga-edytora-tekstu-43278-id587

Informacje o szkoleniu

 • Microsoft Word 2013 - zaawansowana obsługa edytora tekstu


  ID szkolenia: 43278
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: IT, programowanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  IT School
  Piątkowska 163
  60-650 Poznań
  Godziny zajęć (czas trwania):
  16 godzin, 8.30 - 16.00
 • Organizator szkolenia:

  IT School
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił:

• Szybko pracować w grupie na jednym dokumencie uwzględniając zmiany i
komentarze innych uczestników,

• Korzystać z narzędzi porównywania
dokumentów, niezbędnych podczas scalania dużych plików,


• Tworzyć proste strony internetowe
pomagające w obiegu informacji,

• Przygotować formularze upraszczające zbieranie informacji podczas
przeprowadzania ankiet lub badania opinii,

• Drukować koperty i listy oraz wysyłać wiadomości email do kilku tysięcy osób jednocześnie, z zachowaniem odpowiednich form i zwrotów grzecznościowych,

• Zastosować style do formatowania czcionki i akapitu,

• Wstawić automatyczny spis treści,

• Podzielić dokument na sekcje, co umożliwi zastosowanie różnych nagłówków do każdego rozdziału dokumentu.

Szkolenie skierowane jest do:

osob znających MS Word w stopniu podstawowym

Program szkolenia:

Rozdział 1 – Współpraca

1. Śledzenie zmian w dokumencie

a) Śledzenie zmian podczas edytowania

b) Wyłączanie opcji śledzenia zmian

c) Zmienianie wyglądu prześledzonych
zmian

2. Wstawianie i wyświetlanie komentarzy

a) Wstawianie komentarzy

b) Pokazywanie lub ukrywanie
komentarzy

c) Usuwanie komentarza

d) Zmienianie wyglądu prześledzonych
komentarzy

3. Zabezpieczanie dokumentu

a) Zabezpieczanie dokumentu hasłem

b) Zabezpieczanie przed edycją i
zmianami formatowania

c) Dołączanie podpisu cyfrowego

4. Usuwanie informacji osobistych lub
ukrytych

5. Wysyłanie dokumentu do przeglądu
pocztą elektroniczną

6. Porównywanie i scalanie dokumentów

Rozdział 2 – Tworzenie dokumentów WWW

1. Tworzenie i modyfikowanie
dokumentów WWW

a) Podgląd wyglądu dokumentu Worda
jako strony internetowej

b) Konwersja istniejącego dokumentu
Worda na stronę WWW

c) Tworzenie strony WWW na podstawie
szablonu strony sieci Web

2. Hiperłącza

a) Wstawianie łącza

b) Określenie sposobu wyświetlania
strony połączonej linkiem

c) Modyfikowanie hiperłącza

3. Tworzenie dokumentów XML

a) Dołączanie schematu XML do
dokumentu

b) Oznaczanie elementów w celu
utworzenia struktury

c) Konwersja dokumentu do formatu XML

Rozdział 3 – Wykorzystanie formularzy

1. Tworzenie formularza

a) Wpisywanie informacji niezmiennych

b) Wstawianie i określanie właściwości różnych typów pól formularza

2. Modyfikowanie formularza

a) Zmiana domyślnego formatowania
formularza

b) Wstawianie elementów graficznych

3. Zmienianie właściwości pól

4. Zabezpieczanie formularza

5. Użycie formularzy

a) Testowanie przygotowanego
formularza

b) Wydruk i rozsyłanie formularzy

Rozdział 4 – Korespondencja seryjna i
etykiety adresowe

1. Zastosowanie korespondencji seryjnej

2. Określanie i wyświetlanie listu

a) Rozpoczynanie od dokumentu
aktualnie używanego

b) Rozpoczynanie od szablonu

c) Rozpoczynanie od dowolnego
istniejącego dokumentu

3. Określanie danych zmiennych
korespondencji seryjnej

a) Tworzenie lub lokalizowanie źródła
danych zmiennych

b) Wybór adresatów

4. Redagowanie listu

a) Pisanie treści niezmiennej

b) Wstawianie pól korespondencji
seryjnej

5. Przeglądanie i dostosowywanie listów

a) Przeglądanie poszczególnych listów

b) Dokonywanie końcowych ustawień
listy odbiorców

6. Scalanie listów

a) Personalizowanie poszczególnych
listów

b) Drukowanie listów

c) Zapisywanie scalonych listów

7. Przygotowanie i wydruk pojedynczych
etykiet adresowych oraz kopert na listy

a) Dołączanie informacji do kopert lub etykiet

b) Dostosowywanie kopert i etykiet

c) Drukowanie lub zapisywanie kopert i
etykiet

Rozdział 5 – Zarządzanie długimi
dokumentami

1. Wstawianie zakładek i odsyłaczy

a) Użycie zakładek

b) Użycie odsyłaczy

2. Wstawianie automatycznego
numerowania

3. Wstawianie przypisów dolnych i
końcowych

a) Dodawanie przypisów dolnych lub
przypisów końcowych

b) Zmienianie położenia przypisów

c) Wyświetlanie i drukowanie przypisów

d) Konwertowanie przypisów dolnych na
końcowe i odwrotnie

e) Numerowanie przypisów

4. Tworzenie i modyfikowanie spisów

a) Tworzenie spisu treści

b) Tworzenie spisu ilustracji

c) Zmienianie wyglądu spisów

d) Aktualizacja spisów

e) Usuwanie spisów

5. Generowanie i edycja indeksu

a) Oznaczanie haseł indeksu

b) Wstawianie indeksu

c) Zmiana wyglądu indeksu

d) Usuwanie indeksu

6. Zarządzanie dokumentami głównymi i
podrzędnymi

a) Tworzenie dokumentu głównego i
dokumentu podrzędnego

b) Edytowanie dokumentów głównych i
podrzędnych

c) Zabezpieczanie udostępnionych
dokumentów głównych

7. Podsumowanie dokumentu

a) Właściwości dokumentu

b) Statystyka tekstu

c) Autopodsumowanie dokumentu

Rozdział 6 – Dostosowywanie programu do
własnych potrzeb

1. Dostosowanie menu

a) Usuwanie nieużywanych poleceń

b) Dodawanie poleceń

c) Tworzenie nowego menu

2. Dostosowanie pasków narzędzi

a) Położenie paska narzędzi

b) Ustawienia przycisków

c) Tworzenie własnego paska narzędzi

3. Zmiana ustawień dokumentów

a) Zmiana domyślnej lokalizacji szablonów

b) Zmiana domyślnych ustawień czcionki

c) Dodawanie własnego słownika

4. Tworzenie i edytowanie makr

a) Rejestrowanie makra

b) Uruchamianie makra

c) Edytowanie makra

d) Kopiowanie makr do innego
dokumentu lub szablonu

e) Usuwanie makra

Informacje o prelegentach:

Trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie praktyczne i biznesowe, reprezentują wysoki poziom wiedzy merytorycznej popartej certyfikatami Microsoft Office Specialist.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 745 netto

Cena zawiera:

sprzęt komputerowy podczas szkolenia, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, kontakt z trenerem po zakończeniu szklolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

formularz zgłoszeniowy

Wydarzenie: Microsoft Word 2013 - zaawansowana obsługa edytora tekstu