Sebastian Nowak

Kompendium wiedzy o ISO 17025

Laboratoria badawcze i wzorcujące odgrywają znaczącą rolę dla wielu branż, ich opinie i ekspertyzy pozwalają zapewnić bezpieczeństwo użytkowania rozmaitych produktów. Dlatego badania muszą być prowadzone według najwyższych standardów i ściśle określonych norm. W ich osiągnięciu i utrzymaniu pomaga ISO 17025 – jedna z najpowszechniej uznawanych na świecie norm określająca wytyczne dla laboratoriów.

Czym jest ISO 17025?

ISO 17025 to norma systemu zarządzania jakością zawierająca wymagania techniczne i jakościowe, dla laboratoriów badawczych. Jej pierwsze wydanie opracowano w 1999 roku (obecnie obowiązuje trzecie, wydane pod koniec 2017 roku). Norma ISO 17025 ma zakres ogólnoświatowy i pozwala laboratoriom udowodnić swoje kompetencje oraz możliwość uzyskiwania wiążących wyników. To formalne uznanie jakości usług danej organizacji i zwiększenie jej konkurencyjności. Norma ISO 17025 jest uniwersalna, co oznacza, że ma zastosowanie w każdej jednostce badawczej niezależnie od jej rozmiaru czy specjalizacji.

Zobacz szkolenia ISO

Kogo i czego dotyczy norma ISO 17025?

System zarządzania jakością usług laboratoryjnych kierowany jest do wszelkich jednostek badawczych, testujących i wzorcujących, które prowadzą działalność w zakresie m.in. pobierania próbek, opracowywania nowych metod badawczych lub ich rozwoju. Dotyczy standardów związanych z:

Ponadto przedstawiono w niej wymagania techniczne dotyczące:

 • personelu,
 • warunków lokalowych i środowiskowych,
 • metod badań lub wzorcowań wraz z ich walidacją i szacowaniem niepewności,
 • pobierania próbek i postępowania z obiektami do badań,
 • zapewnienia jakości badań,
 • sposobu przedstawiania wyników badań i wzorcowań.

Wprowadzenie wzorcowego systemu zarządzania jakością wspiera działalność laboratoriów i sprawia, że może być zarówno bardziej wiarygodna, jak i efektywniejsza. Głównym celem wdrożenia systemu ISO 17025 jest poprawa oraz potwierdzenie jakości przeprowadzanych badań czy pomiarów. Norma podzielona jest na 5 części i przedstawia wymagania:

 • ogólne,
 • organizacyjne,
 • dotyczące zasobów,
 • dotyczące procesów,
 • w zakresie zarządzania.

Warto pamiętać, że norma jest kompatybilna z innymi normami ISO, co oznacza, że w ramach jednej organizacji można uzyskać kilka akredytacji jakościowych. Co ważne, ISO 17025 zasadniczo pokrywa się w zakresie wymagań z normą ISO 9001 przedstawiającą ogólne wytyczne dla systemów zarządzania jakością.

Jak zdobyć akredytację w zakresie ISO 17025?

Uzyskanie akredytacji ISO 17025 wymaga w pierwszej kolejności implementacji wszystkich zawartych w normie wymogów (bez wyjątków), a następnie wykazania, że badania odbywają się zgodnie z określonymi zasadami jakościowymi i technicznymi. Wdrożenie systemy ISO 17025 wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, dlatego jednostki badawcze zwykle korzystają w tym zakresie ze wsparcia zewnętrznych podmiotów. Ich działalność rozpoczyna się wówczas od audytu, czyli sprawdzenia aktualnego systemu zarządzania jakością i stosowanych w obszarach objętych normą rozwiązań. Wyniki audytu zawierają szczegółowe wytyczne dotyczące niezgodności z wymogami i sugerowanych zmian, których wdrożenie jest konieczne do uzyskania akredytacji.

Zalety wdrożenia systemu zarządzania jakością ISO 17025

Wdrożenie w laboratorium normy ISO 17025 zwykle wiąże się ze sporym nakładem pracy i finansów. Nie warto jednak rezygnować z jej implementacji, ponieważ niesie za sobą szereg korzyści. To przede wszystkim potwierdzenie jakości laboratorium. Wielu usługodawców chce pracować tylko z organizacjami, które mogą wykazać stosowanie najwyższych norm jakościowych, a ISO 17025 jest tego najlepszym potwierdzeniem – w dodatku honorowanym na całym świecie.

Reasumując, norma ISO 17025 oferuje:

 • potwierdzenie wysokich kompetencji laboratorium i spełniania określonych wymagań jakościowych oraz technicznych,
 • uznanie wyników badań przeprowadzanych przez jednostkę badawczą lub wzorcującą za wiarygodne na całym świecie,
 • wprowadzenie precyzyjnych procedur postępowania związanych z:
  • usprawnieniem procedur badawczych,
  • zwiększeniem ich dokładności,
  • zapewnianiem klientom poufności danych oraz bezpieczeństwa przechowywanych wyników,
  • niwelowaniem błędów podczas prac badawczych,
  • zapewnieniem klientów o dotrzymywaniu określonych metod i technik badawczych,
 • zwiększenie prestiżu laboratorium,
 • zapewnienie, że działania jednostki badawczej lub wzorcującej są całkowicie zgodne z obowiązującymi przepisami,
 • zwiększenie zainteresowania klientów – wielu z nich wymaga posiadania akredytacji w zakresie ISO 17025,
 • wzrost przychodów laboratorium,
 • wzrost kompetencji i kwalifikacji pracowników,
 • jasne określenie uprawnień i odpowiedzialności każdego pracownika,
 • lepsza i stała kontrola jakości.

Łatwo więc zauważyć, że ISO 17025 jest nie tylko polecanym, ale wręcz wymaganym standardem dla laboratoriów różnego typu.

Sebastian Nowak

Sebastian Nowak

Redaktor Eventis.pl

Zajmuję się tematyką nowoczesnych technologii w biznesie, między innymi z zakresu marketingu internetowego (SEM, SEO, copywriting, systemy analityczne dla eCommerce), a także tematami specjalistycznych umiejętności zawodowych niezbędnych na stanowiskach specjalistów i menedżerów.

Polecane wydarzenia

Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości

ISO/IEC 17025:2017. Odpowiedzialność i obowiązki Kierownictwa laboratorium i Audytora Wewnętrznego

 • już od 900 zł
 • już od 900 zł
Zapisz się
ISOCERT sp. z o.o.

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością w laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018

 • już od 1 100 zł
 • już od 1 100 zł
Zapisz się
Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości

Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 17025 - szkolenie doskonalące

 • już od 1 500 zł
 • już od 1 500 zł
Zapisz się
Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości

Kierownik Laboratorium i Audytor Wewnętrzny systemu zarządzania jakością w laboratoriach wg ISO 15189

 • już od 1 900 zł
 • już od 1 900 zł
Zapisz się

Ostatnie artykuły

Win-win: czym są negocjacje win-win, jakie są ich etapy i zalety?
9 stycznia 2023
Win-win: czym są negocjacje win-win, jakie są ich etapy i zalety?

Dowiedz się czym są negocjacje win-win oraz jakie są zalety tego typu negocjacji? Poznaj etapy negocjacji win win oraz sposoby rozwijania wiedzy pracowników z prowadzenia negocjacji handlowych.

Czytaj więcej
Co to jest coaching i mentoring?
3 stycznia 2023
Co to jest coaching i mentoring?

Coaching i mentoring to popularne techniki stosowane w rozwoju osobistym i zawodowym. Warto poznać różnice między coachingiem i mentoringiem oraz dowiedzieć się jak rozpocząć pracę w charakterze coacha lub mentora.

Czytaj więcej
Kompetencje menedżerskie – jak rozwijać umiejętności menedżerskie?
16 grudnia 2022
Kompetencje menedżerskie – jak rozwijać umiejętności menedżerskie?

Umiejętności kadry menedżerskiej zatrudnionej w organizacji mają kluczowe znaczenie dla efektywności jej działania oraz wytworzonej kultury organizacyjnej. Dlatego warto poznać kluczowe kompetencje menedżerskie oraz sposoby ich rozwijania.

Czytaj więcej
NLP: co to jest NLP i jakie są techniki NLP?
12 grudnia 2022
NLP: co to jest NLP i jakie są techniki NLP?

Dowiedz się czym jest NLP, jakie są najpopularniejsze techniki NLP i w jakich sytuacjach stosuje się najczęściej programowanie neurolingwistyczne. Poznaj argumenty za i przeciw stosowaniu technik NLP.

Czytaj więcej