Baza szkoleń i kursów dotyczących kontroli jakości!

 • Zapoznaj się z listą szkoleń i kursów poświęconych kontroli jakości w całej Polsce
 • Poznaj program zaplanowanych zajęć, sprawdź informacje o prelegentach
 • Poznaj cenę i zarejestruj się online
 • Zapoznaj się z listą szkoleń i kursów poświęconych kontroli jakości w całej Polsce
 • Poznaj program zaplanowanych zajęć, sprawdź informacje o prelegentach
 • Poznaj cenę i zarejestruj się online
szkolenia z kontroli jakości
Przewiń stronę

Szkolenia kontrola jakości: 9

Kontrola jakości

 • Wrocław, 27 sierpnia 2020
 • już od 1190 PLN
już od 1190 PLN
 • Kraków, 15 - 16 stycznia 2018
 • już od 1620 PLN
już od 1620 PLN
już od 1350 PLN
 • Kraków, 15 - 16 stycznia 2018
 • już od 1350 PLN
już od 1350 PLN

Kontroler jakości

 • Kraków, 15 - 16 stycznia 2018
 • już od 1250 PLN
już od 1250 PLN
Artykuł

Kontrola jakości

Kontrola jakości oznacza całokształt działań i strategii, kórych celem jest zagwarantowanie spełnienia wymogów jakościowych oraz wyeliminowanie negatywnych czynników, które obniżają jakość produktów i usług, a co za tym idzie wpływają na koszty produkcji, serwisu oraz reputację i markę zarówno produktu, jak i producenta. W zakres kontroli jakości wchodzą takie działania jak sprawdzanie, pomiar, testowanie.

Kontrola jakości wychodzi z założenia, że dobra jakość nie jest kwestią przypadku, wynika natomiast z planowych i skoordynowanych działań wszystkich działów organizacyjnych przedsiębiorstwa, które obejmują między innymi projektowanie, przygotowanie techniczne produkcji, planowanie produkcji i jakości, ustalenie standardów wykonania wyrobów, szkolenie i doskonalenie kadr produkcyjnych, administracyjnych, zarządzających, jak też z zakresu kontroli, np. kontrolerów jakości.


Za prekursowa kontroli jakości uznaje się amerykańskiego inzyniea Fredericka Winslow Taylor, który pod koniec XIX wieku przedstawił koncepcję i wstępne założenia weryfikacji produktów przed wysłaniem ich do klienta. W tamtych czasach była to prawdziwa innowacja, gdyż nikt wcześniej nie weryfikował jakości produktów czy usług w sposób usystematyzowany. Od tamtej pory podejście do jakości przeszło długą drogę od kontroli końcowej, poprzez zastosowanie narzędzi statystycznych, projektowanie jakości i zapobieganie powstawaniu braków, podejście procesowe i systemowe, aż po orientację zarządzania na jakość.

Rozwój koncepcji jakości
 

Wielkość próby w kontroli jakości

W przeszłości chcąc zapewnić wysoką jakość produktów stosowało się kontrolę całościową obejmującą 100% wytworzonych produktów. Metoda ta charakteryzuje się jednak dużą czasochłonnością i wysokim kosztem zastosowania. Stąd też współcześnie, dzięki rozwojowi metod statystycznych, stosuje się kontrole wyrywkowe oraz kontrolę przez pracowników produkcji, w tym w trakcie procesów produkcyjnych. Kontrola wyrywkowa może być zorganizowana w postaci statystycznej kontroli odbiorczej oraz poprzez statystyczne sterowanie procesem SPC.

Na jakich etapach warto stosować kontrolę jakości?

 • pre-produkcja - sprowadza się do kontroli surowców i podzespołów używanych w trakcie produckji, a także ich transportu na miejsce montażu, aby jakość nie ulegała zmianie w trakcie przemieszczania bądź magazynowania;
 • w trakcie produkcji - tzw. DUPRO, kontrola odbywająca się na bieżąco w trakcie procesu produkcji oraz podczas schodzenia produktu z linii montażowej bądź produkcyjnej, 
 • kontrola międzyoperacyjna - stosowana z reguły w sytuacji, gdy pojawia się podejrzenie, że jakość ulega zakłóceniu na jednym z etapów produkcji,
 • kontrola końcowa wyrywkowa (tzw. pre-shipment inspection) - najbardziej rozpowszechniony typ kontroli, zakładający wyrywkowe testy i analizy jakości już gotowego do wysyłki produktu,
 • kontrola w trakcie załadunku/wysyłki - ten typ kontroli stosuje się zwłaszcza w sytuacjach, gdy jakość produktu może ulegać pogorszeniu w trakcie transportu, pozwala ustalić również które etapy transportu odpowiadają za pogorszenia jakości (np. dokonywana w trakcie załadunku do kontenerów na statku pozwala ustalić czy ryzyka związane z transportem są większe przed załadunkiem, w trakcie transportu drogowego bądź kolejowego, czy po załadunku), sprawdzić czy uszkodzeniu nie ulegają opakowania oraz czy pakowanie spełnia kryteria oceny (np. jak często w opakowaniu znajduje się niewłaściwa ilość produktu).

Zarządzanie jakością

Aktualnie istnieje cały szereg metodyk i strategii, których celem jest zapewnienie odpowiedniej jakości produkcji, w tym między innymi dzięki odpowiedniemu poziomowi kontroli jakości. Warto zapoznać się z takimi metodami jak TQM, Kaizen czy Lean manufacturing, ale również APQP i PPAP czy FMEA.

Szkolenia dla kontrolerów jakości

Warto jest rozważyć szkolenia personelu odpowiedzialnego za kontrolę jakości, zwłaszcza w odniesieniu do kontrolerów jakości. Odpowiednie wyszkolenie personelu pozwala nie tylko osiągnąć odpowiednie wskaźniki, ale też zmniejszyć koszty i czasochłonność czynności kontrolnych. Główne zagadnienia poruszane w trakcie tego typu szkoleń to omówienie Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001, cele i zadania stawiane kontroli jakości, rodzaje kontroli jakości, zagadnienia związane z przygotowaniem dokumentacji technologicznej i dokumentacji wyników kontroli, wykorzystanie przyrządów pomiarowych i metod ich zastosowania, organizacja procesów kontrolnych itp.
Kontrola jakości