Anna Gajewska

Ocena 360 stopni w biznesie

Edytowany: 07.06.2021
Przewiń do bazy szkoleń i konferencji

Ocena pracownicza dostarcza wiele cennych informacji, które pomagają usprawniać pracę organizacji. To również doskonałe narzędzie wspomagające rozwój personelu. Tak właśnie działa ocena 360 stopni bazująca na udzielaniu informacji zwrotnej o kompetencjach pracowników i tym, jak sobie radzą z realizacją zadań. Dowiedz się więcej o tym modelu, jego zaletach i zastosowaniu.

Czym jest ocena 360 stopni?

Ocena 360 stopni to sposób pozyskiwania informacji o pracowniku i udzielania mu komunikatów zwrotnych na temat jego pracy. Tym samym informacje te niejako zataczają koło – stąd nazwa metody. Została ona ukształtowana już kilkadziesiąt lat temu – na przełomie lat 60 i 70 ubiegłego wieku – ale jest uważana za nowoczesną. Opracowano ją w celu zwiększania zarówno produktywności personelu, jak i satysfakcji z pracy. Badania wykazały bowiem, że regularne otrzymywanie informacji na temat wydajności i efektywności w dążeniu do określonych celów pomaga w poprawie właśnie tych parametrów. W kolejnych latach zasadność oceny pracowniczej została potwierdzona, a sama metoda 360 stopni zyskiwała coraz większą popularność.

Ocena 360 stopni – jak to się robi?

Cechą charakterystyczną oceny 360 stopni jest pozyskiwanie informacji na temat pracownika nie tylko od jego bezpośredniego zwierzchnika, ale również współpracowników, podwładnych i innych osób, w tym nawet klientów. Dzięki temu sprawdza się również w miejscach o płaskiej strukturze organizacyjnej, a uzyskane dane są bardziej obiektywne i wiarygodne. Zbiera się je najczęściej na podstawie anonimowej ankiety oceniającej kompetencje. Najczęściej przygotowuje ją dział HR lub zewnętrzna firma specjalizująca się w tego typu badaniach. Po zebraniu wyników sporządza się raport przetwarzający i analizujący pozyskane informacje. Efektem jest ich podsumowanie wraz ze wskazaniem optymalnej drogi rozwoju pracownika czy też elementów, nad którymi powinien popracować. Przedstawienie tych wyników powinno być elementem spotkania, na którym jednocześnie ustala się indywidualne cele i plany dla danej osoby.

Co ważne, oceniany pracownik również wypełnia ankietę na swój temat (taką samą jak pozostali uczestnicy procesu). Dzięki temu może skonfrontować swoje pojęcie o własnej pracy, kompetencjach, mocnych i silnych stronach, z tym, jak jest postrzegany. Taki zabieg pomaga m.in. w skutecznej autorefleksji i spojrzeniu na siebie z innej perspektywy.

Wady i zalety metody 360 stopni

Ocena 360 stopni jest tak popularna przede wszystkim dzięki swoim licznym zaletom. Zalicza się do nich m.in.:

  • rzetelność – dzięki zebraniu wielu opinii na temat tej samej osoby,
  • obiektywność – pozwala bowiem porównać informacje od różnych ludzi,
  • dokładność – proces umożliwia szczeblowe określenie kompetencji pracownika.

Ponadto ceni się ją za możliwość wyciągnięcia wniosków, które pomagają w stworzeniu planu rozwojowego dla pracownika. Można ją wykorzystywać zarówno przy ocenie rocznej, jak i w innych sytuacjach – np. wówczas, gdy w firmie prowadzi się rekrutację wewnętrzną na atrakcyjne stanowisko. Przydaje się również do określania optymalnego sposobu inwestowania w członków personelu oraz rozpoznania przyczyn nietypowej sytuacji, np. nagłej poprawy lub pogorszenia wyników danego pracownika.

Za największą wadę oceny 360 stopni uznaje się zaś konieczność poświęcenia dużej ilości czasu na jej zastosowanie. Samo badanie obejmujące nawet kilkadziesiąt osób może trwać bardzo długo, a następnie trzeba również zebrać i przeanalizować pozyskane w ten sposób dane. Z tego powodu korzystanie z metody jest również dość kosztowne.

Jeśli jednak istnieje taka możliwość, z pewnością warto zastosować ocenę 360 stopni w organizacji. To obiektywna i rzetelna ocena pracowników, a co za tym idzie, spotyka się ona w znacznej większości z uznaniem, zaciekawieniem i chęcią wykorzystania jej w celu rozwoju. Jeśli nie chcesz, by oceny pracownicze wywoływały wśród personelu stres i niechęć, ta metoda będzie dobrym rozwiązaniem. Warto również pamiętać, że jej skuteczność jest wysoka – na pewno pomoże Twojemu zespołowi w zwiększeniu efektywności i łatwiejszym osiąganiu celów! Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o systemie oceny pracowniczej warto rozważyć udział w odpowiednich szkoleniach z oceny pracowniczej, które szczegółowo omawiają tą tematykę oraz dostarczają praktycznych wskazówek wdrożeniowych!

Anna Gajewska

Anna Gajewska

Redaktor Eventis.pl

Interesuję się przede wszystkim tematyką rozwoju osobistego, budowania kompetencji z zakresu budowania zespołów, motywowania pracowników, efektywnej komunikacji, rozwoju inteligencji emocjonalnej i treningu asertywności, a także tematami radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy, organizacją czasu pracy i pokrewnymi tematami.

Polecane wydarzenia

Akademia Marketingu ATRIUM

Strategia marketingowa. Tworzenie, targetowanie, komunikacja 360

  • Online, 6 - 7 października 2021
  • już od 1431 PLN
Zapisz się
TQMsoft

CQI 11 powłoki galwaniczne - ocena systemu procesu specjalnego

  • Kraków, 25 - 26 października 2021
  • już od 1550 PLN
Zapisz się