Znajdź szkolenie assessment center oraz kurs development center!

 • Sprawdź terminy szkoleń assessment center, development center
 • Zapoznaj się z terminami, programem zajęć i cenami
 • Zarejestruj się online na wybrane wydarzenie!
szkolenie assessment center, development center

Szkolenia assessment & development center: 14

 • już od 1 508 zł
1 508 zł
 • już od 1 585 zł
1 585 zł
 • już od 2 450 zł
2 450 zł
 • już od 1 690 zł
1 690 zł
 • już od 4 800 zł
4 800 zł
 • już od 325 zł
325 zł
 • już od 317 zł
317 zł
 • już od 324 zł
324 zł
 • już od 2 490 zł
2 490 zł
 • już od 2 090 zł
2 090 zł
 • już od 1 390 zł
1 390 zł
 • już od 325 zł
325 zł
 • już od 1 590 zł
1 590 zł
Artykuł

Szkolenie Assessment Center, Development Center.

Zastanawiasz się nad wrdożeniem nowoczenych metod rekrutacji i oceny kompetencji i potencjału kandydatów do pracy oraz pracowników? Dowiedz się czym są Assessment i Development center i jak wykorzystać je do rozwoju zasobów ludzkich w organizacji. Poznaj zasady prowadzenia AC&DC w trakcie specjalistycznego szkolenia.

Spis treści:

 1. Co to jest Assessment center?
 2. Co to jest Development center?
 3. Szkolenie Assessment Center & Development Center
 4. Gdzie znaleźć szkolenie assessment center, development center?
Co to jest Assessment center?

Assessment center często nazywany jest również centrum oceny i jest nowoczesną metodą oceny kompetencji oraz potencjału, w którym badani uczestnicy są obserwowani i oceniani przez zespół obiektywnych, wyszkolonych sędziów kompetentnych, tzw. asesorów. Assessment center jest uznaną metodą rekrutacji głównie na stanowiska menedżerskie oraz specjalistyczne cenioną z powodu swojej wielowymiarowości, obiektywności i uznanej skuteczności w diagnozowaniu przygotowania dango kandydata do pełnionej roli zawodowej.

W praktyce Assessment Center ma zasadniczo postać warsztatów, w trakcie których uczestnicy wykonują określone zadania, a assesorzy obserwują i oceniają uczestników pod wielowymiarowymi kryteriami. W assessment center bierze zazwyczaj grupa osób (zwyczajowo 4-8 osobowa), a sesja trwa kilka godzin w zależności od badanych obszarów i szczegółowości centrum oceny. Ćwiczenia wykonywane w trakcie warsztatów dobierane są w taki sposób, aby stwarzały okazję do obserwowania kompetencji, które zostały uznane za przydatne na danym stanowisku pracy. Cechą charakterystyczną assessment center jest badanie każdej kompetencji w trakcie wielu zadań oraz ocena formułowana przez przynajmniej dwóch niezależnych asesorów.

Co to jest Development center?

Development center często nazywany również centrum rozwoju jest popularną metodą oceny kompetencji pracowników lub współpracowników. Tak jak w przypadku assessment center proces oceny jest oparty o realizację wielu zadań i obserwację uczestników w trakcie ich realizacji przez asesorów, w celu zbadania poziomu kompetencji. Development center jest bliźniaczą metodą względem assessment center, przy czym w development center biorą udział pracownicy bądź współpracownicy danej organizacji, a nie kandydaci do pracy, jak ma to miejsce w przypadku assessment center. 

Szkolenie Assessment Center & Development Center

Szkolenie assessment center i development center to forma szkolenia, która polega na przeprowadzeniu serii różnego rodzaju ćwiczeń i zadań, które mają na celu ocenę umiejętności i cech osobowości uczestników. Celem szkolenia assessment center jest ocena potencjału i predyspozycji uczestników do wykonywania określonych zawodów lub do pełnienia określonych ról w firmie. Szkolenie to może być przeprowadzane zarówno dla osób już zatrudnionych (development center), jak i dla kandydatów na stanowiska pracy (assessment center). Szkolenie assessment center i development center składa się z kilku etapów, w których uczestnicy przechodzą przez różne rodzaje ćwiczeń i zadań. Te ćwiczenia i zadania mogą obejmować:

 • Gry symulacyjne: polegające na symulowaniu sytuacji zawodowych lub zadania związanego z określoną rolą w firmie. Celem tych ćwiczeń jest ocena umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, podejmowania decyzji i komunikowania się z innymi.
 • Odgrywanie ról (Role-play): polegające na odgrywaniu ról w określonych sytuacjach zawodowych. Celem tych ćwiczeń jest ocena umiejętności interpersonalnych uczestników, takich jak asertywność, umiejętność prowadzenia rozmów czy negocjacji.
 • Grupy dyskusyjne: polegające na dyskusji na określony temat w grupie uczestników. Celem tych ćwiczeń jest ocena umiejętności pracy w grupie, komunikacji i wyrażania własnych poglądów.
 • Testy: polegające na rozwiązywaniu zadań i pytań, które mają na celu ocenę umiejętności logicznego myślenia, kreatywności czy zdolności analizy i syntezy.

Szkolenie assessment center jest prowadzone przez specjalistów z zakresu psychologii, którzy są odpowiedzialni za przeprowadzenie ćwiczeń i ocenę wyników uczestników. W trakcie szkolenia assessment center uczestnicy są oceniani przez różne osoby, takie jak trenerzy, specjaliści ds. HR lub pracownicy firmy, którzy są odpowiedzialni za rekrutację. Wszystkie oceny są potem analizowane i wyciągane wnioski, które mogą być wykorzystane do dalszego rozwoju uczestników lub do podejmowania decyzji dotyczących ich kariery zawodowej.

Gdzie znaleźć szkolenie assessment center, development center?

Rynek szkoleń, kursów i warsztatów biznesowych oferuje szereg propozycji szkoleniowych pozwalających na zapoznanie się z metodyką assessment & development center. Są to zarówno szkolenia pozwalające zapoznać się z metodyką, zaletami i ogólnymi założeniami tej metodyki oceny kompetencji i potencjału, kierowane głównie do menedżerów oraz pracowników działów HR i zarządzania zasobami ludzkimi, jak też szkolenia i warsztaty przygotowujące do pełnienia roli asesora w trakcie sesji assessment i development center.

Kalendarz tego typu szkoleń i kursów dostępny jest u góry strony. Dostępne są w nim kursy online, a także szkolenia online i stacjonarne poświęcone tej metodyce. Szkolenia stacjonarne dostępne są głównie w dużych miastach, takich jak Warszawa, Poznań, Kraków, Katowice, Rzeszów, Łódź, Gdańsk czy Wrocław, gdzie zapotrzebowanie na tego typu szkolenia jest największe.

Wszystkie oferty szkoleń i kursów przedstawione powyżej pozwalają zapoznać się z programem zajęć, sylwetkami prelegentów, organizatorami i ich doświadczeniem w przygotowaniu szkoleń, kursów i konferencji oraz z możliwością sprawdzenia ceny szkolenia. W przypadku zainteresowania wzięciem udziału w szkoleniu lub kursie istnieje możliwość bezpłatnej rejestracji poprzez udostępniony formularz rejestracji online.

Szkolenie Assessment Center, Development Center.
Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o wydarzeniach:

Szkolenia, kursy, warsztaty i konferencje Assessment & Development center