Warsztaty, kursy i szkolenia BPMN: modelowanie procesów biznesowych

 • Znajdź nadchodzące terminy kursów, warsztatów i szkoleń
 • Zapoznaj się z programem zajęć, sylwetkami trenerów i cenami
 • Zapisz się na kurs BPMN lub szkolenie przez Internet!

Szkolenia BPMN: 8

2 400 zł
 • już od 4 950 zł
4 950 zł
 • już od 2 250 zł
2 250 zł
 • już od 1 897 zł
1 897 zł
 • już od 3 800 zł
3 800 zł
 • już od 2 850 zł
2 850 zł
 • już od 1 550 zł
1 550 zł
Artykuł

Naucz się modelowania procesów biznesowych.

Dowiedz się czym jest BPMN, czyli modelowanie procesów biznesowych oraz jakie korzyści przynosi organizacji zastosowanie BPMN. Sprawdź jakie szkolenia, kursy oraz warsztaty mogą pomóc osiągnąć Ci wysoki poziom znajomości zasad BPMN.

Co to jest BPMN?

BPMN to skrót od Business Process Model and Notation, czyli Modelowania i Notacji Procesów Biznesowych. Jest to graficzny język służący do opisywania, modelowania i dokumentowania procesów biznesowych. Umożliwia on zrozumienie struktury i działania procesów w organizacji poprzez wykorzystanie standardowych symboli i notacji.

BPMN ułatwia komunikację między różnymi interesariuszami w organizacji, ponieważ pozwala na przedstawienie procesów w sposób zrozumiały zarówno dla menedżerów, analityków biznesowych, jak i programistów. Dzięki standardowemu zestawowi symboli i notacji, procesy można przedstawiać w sposób spójny i jednoznaczny, co ułatwia ich analizę, optymalizację i wdrażanie.

Język BPMN zawiera różne elementy, takie jak zadania, zdarzenia, bramki i połączenia, które można łączyć, tworząc kompleksowe diagramy procesów. Jest to narzędzie często używane w zarządzaniu procesami biznesowymi (BPM) i może być wspierane przez różne narzędzia i oprogramowanie do modelowania i analizy procesów.

Jakie korzyści dla organizacji przynosi zastosowanie BPMN?

Zastosowanie BPMN (Business Process Model and Notation) przynosi organizacjom wiele korzyści, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich. Oto wybrane z nich:

 • Lepsze zrozumienie procesów: dzięki standardowym symbolom i notacjom, BPMN ułatwia zrozumienie procesów biznesowych przez różne działy i zespoły w organizacji.
 • Prostsza komunikacja: BPMN działa jako wspólny język, pozwalając różnym interesariuszom na łatwe porozumienie się bez względu na ich tło techniczne lub biznesowe.
 • Identyfikacja miejsc optymalizacji: modelowanie procesów przy użyciu BPMN umożliwia analizę i identyfikację słabych punktów oraz obszarów do optymalizacji, co prowadzi do większej efektywności organizacji.
 • Ułatwiona implementacja techniczna: dla programistów i inżynierów systemów, BPMN może służyć jako wytyczne dla implementacji procesów biznesowych w systemach informatycznych.
 • Wsparcie w zarządzaniu zmianami: dzięki dokładnemu zrozumieniu procesów, organizacje mogą szybciej i lepiej zarządzać zmianami i dostosowywać się do nowych wymogów rynkowych.
 • Ułatwienie współpracy: ponieważ BPMN jest standardem branżowym, ułatwia współpracę między organizacjami, konsultantami i dostawcami technologii.
 • Wyższa zgodność i standaryzacja: stosowanie BPMN może pomóc w utrzymaniu zgodności z regulacjami i standardami branżowymi, poprzez precyzyjne dokumentowanie procesów.
 • Poprawa wizualizacji: wykorzystanie diagramów BPMN umożliwia wizualizację złożonych procesów biznesowych i może być wykorzystane do monitorowania i śledzenia postępów w czasie rzeczywistym.
 • Wsparcie w zarządzaniu ryzykiem: zrozumienie i analiza procesów przy użyciu BPMN może pomóc w identyfikacji i zarządzaniu ryzykami związanymi z procesami biznesowymi.
 • Szybsze wdrażanie projektów: standardowy język i narzędzia związane z BPMN mogą przyspieszyć fazy projektowania i wdrażania w cyklu życia projektu.

BPMN ma potencjał do zwiększenia efektywności, elastyczności i przejrzystości procesów biznesowych w organizacji. Dzięki łatwiejszej komunikacji, lepszej analizie i możliwości optymalizacji, BPMN może być kluczowym narzędziem w dążeniu do ciągłego doskonalenia i innowacji.

Jakich narzędzi informatycznych używa się do BPMN?

Do modelowania procesów biznesowych przy użyciu notacji BPMN można wykorzystać różne narzędzia informatyczne. Niektóre z nich są przeznaczone specjalnie do tego celu, podczas gdy inne oferują wsparcie dla BPMN jako jednej z wielu funkcji. Oto kilka popularnych narzędzi:

Bizagi Modeler: Darmowe narzędzie do modelowania procesów biznesowych, które oferuje intuicyjny interfejs do tworzenia diagramów BPMN.

Signavio Process Manager: Profesjonalne narzędzie do analizy i optymalizacji procesów biznesowych z wsparciem dla notacji BPMN.

Camunda: Platforma do zarządzania procesami biznesowymi, która oferuje narzędzia do modelowania, wdrażania i monitorowania procesów zgodnie z BPMN.

Microsoft Visio: Popularne narzędzie do tworzenia diagramów, które oferuje szablony i wsparcie dla BPMN. Nie jest to dedykowane narzędzie BPM, ale jest na tyle elastyczne, że może być używane do modelowania procesów biznesowych.

Lucidchart: Narzędzie do tworzenia diagramów online, które oferuje wsparcie dla BPMN i umożliwia łatwe tworzenie i udostępnianie diagramów procesów.

ARIS (Architecture of Integrated Information Systems): Platforma do zarządzania procesami biznesowymi, która oferuje zaawansowane narzędzia do modelowania, analizy i optymalizacji procesów z wykorzystaniem BPMN.

IBM Blueworks Live: Chmurowa platforma do modelowania procesów biznesowych od IBM, która oferuje wsparcie dla BPMN i inne funkcje do współpracy i zarządzania procesami.

OmniGraffle: Narzędzie do tworzenia diagramów dla systemu macOS, które oferuje wsparcie dla BPMN wśród innych typów diagramów.

W zależności od potrzeb organizacji, różne narzędzia mogą oferować różne funkcje i możliwości, takie jak współpraca w zespole, integracja z innymi systemami, analiza i symulacja procesów oraz wiele innych. Wybór odpowiedniego narzędzia zależy od specyficznych wymagań i celów projektu.

Szkolenia BPMN – co warto wiedzieć?

Szkolenie BPMN ma na celu nauczenie uczestników, jak modelować, analizować i optymalizować procesy biznesowe przy użyciu notacji BPMN. Oto typowe zagadnienia, które mogą być poruszone w programie takiego szkolenia, oraz informacje o tym, kto może z niego skorzystać.

Jakie zagadnienia omawiane są w programie szkolenia BPMN?
 • Wprowadzenie do BPMN: historia, cel i zastosowanie BPMN w różnych kontekstach biznesowych.
 • Elementy BPMN: nauka o różnych symbolach, elementach i notacjach używanych w BPMN, takich jak zadania, zdarzenia, bramki i połączenia.
 • Tworzenie diagramów: praktyczne ćwiczenia z tworzeniem diagramów procesów biznesowych, zrozumienie różnych typów diagramów, takich jak diagramy współpracy, diagramy choreografii itd.
 • Analiza i optymalizacja procesów: jak analizować i optymalizować procesy biznesowe przy użyciu modeli BPMN?
 • Narzędzia BPMN: przegląd i praca z różnymi narzędziami informatycznymi do tworzenia i zarządzania diagramami BPMN.
 • Integracja z innymi systemami: jak BPMN może być używane w większym ekosystemie zarządzania procesami biznesowymi?
 • Analiza przypadków użycia: studia przypadków i przykłady zastosowania BPMN w różnych branżach i kontekstach.
 • Najlepsze praktyki: wskazówki i triki, jak skutecznie i efektywnie używać BPMN w różnych sytuacjach biznesowych.
Kto powinien rozważyć udział w szkoleniu z modelowania procesów biznesowych?

Istnieje cały szereg użytkowników, dla których udział w kursie, warsztatach czy szkoleniu poświęconemu modelowaniu procesów może przynieść wymierne korzyści. Kurs taki przejść powinni między innymi:

 • Analitycy biznesowi, a więc osoby zajmujące się analizą procesów biznesowych w organizacji i ich optymalizacją.
 • Menedżerowie procesów, a więc osoby odpowiedzialne za zarządzanie i nadzór procesami w organizacji.
 • Programiści i architekci systemów, czyli osoby zatrudnione przy wdrażaniu procesów biznesowych w systemach informatycznych.
 • Konsultanci, zajmujący się doradztwem w zakresie zarządzania procesami i optymalizacją.
 • Liderzy projektów i kierownicy, czyli osoby zarządzające projektami i programami, które zawierają elementy zarządzania procesami.
 • Studenci zajmujący się studiowaniem dziedzin związanych z zarządzaniem biznesem.

Udział w szkoleniu lub kursie BPMN może dostarczyć umiejętności niezbędnych do zrozumienia, modelowania i zarządzania procesami biznesowymi w nowoczesnej organizacji. Może to być korzystne zarówno dla tych, którzy są nowi w tej dziedzinie, jak i dla doświadczonych profesjonalistów, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w tej dziedzinie.

Jak wyglądają zajęcia w trakcie szkoleń, warsztatów i kursów BPMN?

Warto podkreślić, że szkolenia BPMN mogą przyjmować różne formy:

 • Szkolenie lub warsztaty stacjonarne – realizowane jest w sali komputerowej, a zajęcia polegają na prezentacji połączonej z wykładem oraz całego szeregu praktycznych ćwiczeń. Im większą część stanowią ćwiczenia, tym częściej szkolenie takie nazywa się warsztatami, aby podkreślić praktyczny wymiar zajęć. Szkolenia i warsztaty BPMN realizowane stacjonarnie znajdziemy głównie w dużych miastach, takich jak Warszawa, Poznań, Kraków, Wrocław, Łódź, Gdańsk czy Katowice.

 • Szkolenia online z zajęciami na żywo – forma takiego szkolenia zbliżona jest do szkolenia stacjonarnego, gdyż zajęcia odbywają się w z góry wyznaczonym terminie, ale uczestnicy i trenerzy prowadzący zajęcia spotykają się w wirtualnej sali szkoleniowej. Najczęściej zajęcia odbywają się poprzez programy Microsoft Teams, Zoom itp. Taka forma szkolenia pozwala zachować zalety szkolenia na żywo, a więc interakcję, możliwość zadawania pytań i uzyskania indywidualnych konsultacji, a także nawiązania znajomości zawodowych.

 • Kurs online e-learningowy – zapisując się na tego typu kurs BPMN otrzymamy dostęp do platformy szkoleniowej przez Internet, na której umieszczone będą nagrania, treści do zapoznania się oraz ćwiczenia do samodzielnego wykonania. Pozwala to osiągnąć wysoką elastyczność – program kursu realizujemy we własnym tempie i dogodnych miejscu i czasie. Niestety istotnym mankamentem takiego kursu jest brak kontaktu na żywo z prowadzącym oraz brak wartości networkingowej. 
Naucz się modelowania procesów biznesowych.
Powiadomienia o nowych ofertach

Zostaw swój e-mail, aby otrzymywać powiadomienia o nowych szkoleniach i warsztatach BPMN.