Kursy i szkolenia BPMN: modelowanie procesów biznesowych

 • Naucz się mapować i modelować procesy biznesowe
 • Poznaj szkolenia i kursy poświęcone mapowaniu procesów
 • Zapisz się na kurs BPMN lub szkolenie przez Internet!

Szkolenia BPMN: 25

 • już od 1 970 zł
1 970 zł
 • już od 1 057 zł
1 057 zł
 • już od 2 500 zł
2 500 zł
 • już od 1 639 zł
1 639 zł
 • już od 1 639 zł
1 639 zł
 • już od 1 435 zł
1 435 zł
 • już od 1 251 zł
1 251 zł
 • już od 2 028 zł
2 028 zł
 • już od 1 435 zł
1 435 zł
 • już od 1 890 zł
1 890 zł
 • już od 790 zł
790 zł
 • już od 1 480 zł
1 480 zł
 • już od 1 490 zł
1 490 zł
Artykuł

BPMN: naucz się mapowania procesów (modelowania procesów biznesowych).

Chcesz dowiedzieć się na czym polega mapowanie procesów i w jaki sposób się je przeprowadza? Dowiedz się co to jest BPMN, czyli modelowanie procesów biznesowych oraz jakie korzyści przynosi organizacji zastosowanie BPMN. Sprawdź jakie szkolenia z mapowania oraz modelowania procesów biznesowych mogą pomóc osiągnąć twojej organizacji przewagę organizacyjną.

Czym jest i na czym polega mapowanie procesów?

Mapowanie procesów, znane również jako modelowanie procesów biznesowych (Business Process Mapping lub BPM), to metoda analizy i prezentacji procesów działających w organizacji. Polega ono na graficznym przedstawieniu sekwencji działań, kroków i zasobów zaangażowanych w realizację konkretnego procesu biznesowego. Mapowanie procesów ma na celu zrozumienie, ocenę i optymalizację procesów w organizacji.

Główne cele mapowania procesów to:

 1. Zrozumienie procesów: Pozwala zidentyfikować, zrozumieć i zobrazować, w jaki sposób odbywają się różne etapy w ramach danego procesu.

 2. Optymalizacja procesów: Pomaga w identyfikacji obszarów, które można usprawnić, zoptymalizować lub usunąć zbędne kroki, co prowadzi do efektywniejszej działalności.

 3. Komunikacja i standaryzacja: Ułatwia komunikację między różnymi działami i pracownikami poprzez jasne i jednoznaczne zobrazowanie procesów. To także sposób na standaryzację procesów w organizacji.

 4. Identyfikacja problemów: Pozwala szybko zidentyfikować obszary, które generują problemy, opóźnienia lub nieefektywności w procesie.

W praktyce mapowanie procesów polega na zbieraniu informacji o poszczególnych krokach w procesie, łącząc je w logiczne sekwencje. Wykorzystuje różne narzędzia, takie jak diagramy przepływu pracy (workflow), diagramy przepływu procesów (process flowcharts), notacje BPMN (Business Process Model and Notation), czy też mapy procesów. Te narzędzia pozwalają wizualizować, analizować i dokumentować procesy w sposób zrozumiały dla wszystkich zaangażowanych w organizacji.

Mapowanie procesów jest kluczowym narzędziem dla zarządzania procesami biznesowymi, umożliwiającym usprawnienie działań i doskonalenie operacyjne w organizacji.

Czym jest mapa procesu?

Mapa procesu, nazywana również diagramem procesu, to graficzna reprezentacja kroków, działań i interakcji zachodzących w ramach konkretnego procesu w organizacji. Jest to narzędzie wizualne, które służy do zobrazowania sekwencji operacji, decyzji, zasobów i interakcji między różnymi elementami w danym procesie.

Mapa procesu

Mapa procesu jest szczegółowym, często hierarchicznym, diagramem, który ukazuje poszczególne etapy procesu w sposób zrozumiały dla wszystkich zaangażowanych. Elementy mapy procesu mogą obejmować:

 • Kroki procesu: Poszczególne czynności lub działania wykonywane w ramach procesu.
 • Decyzje: Punkty, w których podejmowane są decyzje, które kierują dalszym przebiegiem procesu.
 • Wejścia i wyjścia: Informacje, materiały lub produkty przepływające między różnymi etapami procesu.
 • Zasoby: Ludzkie, materialne lub technologiczne zasoby zaangażowane w proces.
 • Podmioty odpowiedzialne: Osoby lub role odpowiedzialne za poszczególne kroki procesu.

Mapy procesu mogą przybierać różne formy i stopień szczegółowości, w zależności od potrzeb organizacji i złożoności analizowanego procesu. Mogą być tworzone w formie prostych diagramów przepływu pracy, diagramów BPMN (Business Process Model and Notation) lub bardziej zaawansowanych map procesu opartych na różnych notacjach graficznych.

Wykorzystanie map procesu pozwala na lepsze zrozumienie działania procesów w organizacji, identyfikację obszarów podatnych na usprawnienia, standaryzację działań oraz ułatwia komunikację między zespołami. Te narzędzia są istotne dla analizy, usprawnienia i optymalizacji procesów biznesowych w organizacji.

Co to jest BPMN?

BPMN to skrót od Business Process Model and Notation, czyli Modelowania i Notacji Procesów Biznesowych. Jest to graficzny język służący do opisywania, modelowania i dokumentowania procesów biznesowych. Umożliwia on zrozumienie struktury i działania procesów w organizacji poprzez wykorzystanie standardowych symboli i notacji.

BPMN ułatwia komunikację między różnymi interesariuszami w organizacji, ponieważ pozwala na przedstawienie procesów w sposób zrozumiały zarówno dla menedżerów, analityków biznesowych, jak i programistów. Dzięki standardowemu zestawowi symboli i notacji, procesy można przedstawiać w sposób spójny i jednoznaczny, co ułatwia ich analizę, optymalizację i wdrażanie.

Język BPMN zawiera różne elementy, takie jak zadania, zdarzenia, bramki i połączenia, które można łączyć, tworząc kompleksowe diagramy procesów. Jest to narzędzie często używane w zarządzaniu procesami biznesowymi (BPM) i może być wspierane przez różne narzędzia i oprogramowanie do modelowania i analizy procesów.

Jakie korzyści dla organizacji przynosi zastosowanie BPMN?

Zastosowanie BPMN (Business Process Model and Notation) przynosi organizacjom wiele korzyści, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich. Oto wybrane z nich:

 • Lepsze zrozumienie procesów: dzięki standardowym symbolom i notacjom, BPMN ułatwia zrozumienie procesów biznesowych przez różne działy i zespoły w organizacji.
 • Prostsza komunikacja: BPMN działa jako wspólny język, pozwalając różnym interesariuszom na łatwe porozumienie się bez względu na ich tło techniczne lub biznesowe.
 • Identyfikacja miejsc optymalizacji: modelowanie procesów przy użyciu BPMN umożliwia analizę i identyfikację słabych punktów oraz obszarów do optymalizacji, co prowadzi do większej efektywności organizacji.
 • Ułatwiona implementacja techniczna: dla programistów i inżynierów systemów, BPMN może służyć jako wytyczne dla implementacji procesów biznesowych w systemach informatycznych.
 • Wsparcie w zarządzaniu zmianami: dzięki dokładnemu zrozumieniu procesów, organizacje mogą szybciej i lepiej zarządzać zmianami i dostosowywać się do nowych wymogów rynkowych.
 • Ułatwienie współpracy: ponieważ BPMN jest standardem branżowym, ułatwia współpracę między organizacjami, konsultantami i dostawcami technologii.
 • Wyższa zgodność i standaryzacja: stosowanie BPMN może pomóc w utrzymaniu zgodności z regulacjami i standardami branżowymi, poprzez precyzyjne dokumentowanie procesów.
 • Poprawa wizualizacji: wykorzystanie diagramów BPMN umożliwia wizualizację złożonych procesów biznesowych i może być wykorzystane do monitorowania i śledzenia postępów w czasie rzeczywistym.
 • Wsparcie w zarządzaniu ryzykiem: zrozumienie i analiza procesów przy użyciu BPMN może pomóc w identyfikacji i zarządzaniu ryzykami związanymi z procesami biznesowymi.
 • Szybsze wdrażanie projektów: standardowy język i narzędzia związane z BPMN mogą przyspieszyć fazy projektowania i wdrażania w cyklu życia projektu.

BPMN ma potencjał do zwiększenia efektywności, elastyczności i przejrzystości procesów biznesowych w organizacji. Dzięki łatwiejszej komunikacji, lepszej analizie i możliwości optymalizacji, BPMN może być kluczowym narzędziem w dążeniu do ciągłego doskonalenia i innowacji.

Jakich narzędzi informatycznych używa się do BPMN?

Do modelowania procesów biznesowych przy użyciu notacji BPMN można wykorzystać różne narzędzia informatyczne. Niektóre z nich są przeznaczone specjalnie do tego celu, podczas gdy inne oferują wsparcie dla BPMN jako jednej z wielu funkcji. Oto kilka popularnych narzędzi:

Bizagi Modeler: Darmowe narzędzie do modelowania procesów biznesowych, które oferuje intuicyjny interfejs do tworzenia diagramów BPMN.

Signavio Process Manager: Profesjonalne narzędzie do analizy i optymalizacji procesów biznesowych z wsparciem dla notacji BPMN.

Camunda: Platforma do zarządzania procesami biznesowymi, która oferuje narzędzia do modelowania, wdrażania i monitorowania procesów zgodnie z BPMN.

Microsoft Visio: Popularne narzędzie do tworzenia diagramów, które oferuje szablony i wsparcie dla BPMN. Nie jest to dedykowane narzędzie BPM, ale jest na tyle elastyczne, że może być używane do modelowania procesów biznesowych.

Lucidchart: Narzędzie do tworzenia diagramów online, które oferuje wsparcie dla BPMN i umożliwia łatwe tworzenie i udostępnianie diagramów procesów.

ARIS (Architecture of Integrated Information Systems): Platforma do zarządzania procesami biznesowymi, która oferuje zaawansowane narzędzia do modelowania, analizy i optymalizacji procesów z wykorzystaniem BPMN.

IBM Blueworks Live: Chmurowa platforma do modelowania procesów biznesowych od IBM, która oferuje wsparcie dla BPMN i inne funkcje do współpracy i zarządzania procesami.

OmniGraffle: Narzędzie do tworzenia diagramów dla systemu macOS, które oferuje wsparcie dla BPMN wśród innych typów diagramów.

W zależności od potrzeb organizacji, różne narzędzia mogą oferować różne funkcje i możliwości, takie jak współpraca w zespole, integracja z innymi systemami, analiza i symulacja procesów oraz wiele innych. Wybór odpowiedniego narzędzia zależy od specyficznych wymagań i celów projektu.

Szkolenia BPMN – co warto wiedzieć?

Szkolenie BPMN ma na celu nauczenie uczestników, jak modelować, analizować i optymalizować procesy biznesowe przy użyciu notacji BPMN. Oto typowe zagadnienia, które mogą być poruszone w programie takiego szkolenia, oraz informacje o tym, kto może z niego skorzystać.

Jakie zagadnienia omawiane są w programie szkolenia BPMN?
 • Wprowadzenie do BPMN: historia, cel i zastosowanie BPMN w różnych kontekstach biznesowych.
 • Elementy BPMN: nauka o różnych symbolach, elementach i notacjach używanych w BPMN, takich jak zadania, zdarzenia, bramki i połączenia.
 • Tworzenie diagramów: praktyczne ćwiczenia z tworzeniem diagramów procesów biznesowych, zrozumienie różnych typów diagramów, takich jak diagramy współpracy, diagramy choreografii itd.
 • Analiza i optymalizacja procesów: jak analizować i optymalizować procesy biznesowe przy użyciu modeli BPMN?
 • Narzędzia BPMN: przegląd i praca z różnymi narzędziami informatycznymi do tworzenia i zarządzania diagramami BPMN.
 • Integracja z innymi systemami: jak BPMN może być używane w większym ekosystemie zarządzania procesami biznesowymi?
 • Analiza przypadków użycia: studia przypadków i przykłady zastosowania BPMN w różnych branżach i kontekstach.
 • Najlepsze praktyki: wskazówki i triki, jak skutecznie i efektywnie używać BPMN w różnych sytuacjach biznesowych.

Kto powinien rozważyć udział w szkoleniu z modelowania procesów biznesowych?

Istnieje cały szereg użytkowników, dla których udział w kursie, warsztatach czy szkoleniu poświęconemu modelowaniu procesów może przynieść wymierne korzyści. Kurs taki przejść powinni między innymi:

 • Analitycy biznesowi, a więc osoby zajmujące się analizą procesów biznesowych w organizacji i ich optymalizacją.
 • Menedżerowie procesów, a więc osoby odpowiedzialne za zarządzanie i nadzór procesami w organizacji.
 • Programiści i architekci systemów, czyli osoby zatrudnione przy wdrażaniu procesów biznesowych w systemach informatycznych.
 • Konsultanci, zajmujący się doradztwem w zakresie zarządzania procesami i optymalizacją.
 • Liderzy projektów i kierownicy, czyli osoby zarządzające projektami i programami, które zawierają elementy zarządzania procesami.
 • Studenci zajmujący się studiowaniem dziedzin związanych z zarządzaniem biznesem.

Udział w szkoleniu lub kursie BPMN może dostarczyć umiejętności niezbędnych do zrozumienia, modelowania i zarządzania procesami biznesowymi w nowoczesnej organizacji. Może to być korzystne zarówno dla tych, którzy są nowi w tej dziedzinie, jak i dla doświadczonych profesjonalistów, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w tej dziedzinie.

Jak wyglądają zajęcia w trakcie szkoleń, warsztatów i kursów BPMN?

Warto podkreślić, że szkolenia BPMN mogą przyjmować różne formy:

 • Szkolenie lub warsztaty stacjonarne – realizowane jest w sali komputerowej, a zajęcia polegają na prezentacji połączonej z wykładem oraz całego szeregu praktycznych ćwiczeń. Im większą część stanowią ćwiczenia, tym częściej szkolenie takie nazywa się warsztatami, aby podkreślić praktyczny wymiar zajęć. Szkolenia i warsztaty BPMN realizowane stacjonarnie znajdziemy głównie w dużych miastach, takich jak Warszawa, Poznań, Kraków, Wrocław, Łódź, Gdańsk czy Katowice.

 • Szkolenia online z zajęciami na żywo – forma takiego szkolenia zbliżona jest do szkolenia stacjonarnego, gdyż zajęcia odbywają się w z góry wyznaczonym terminie, ale uczestnicy i trenerzy prowadzący zajęcia spotykają się w wirtualnej sali szkoleniowej. Najczęściej zajęcia odbywają się poprzez programy Microsoft Teams, Zoom itp. Taka forma szkolenia pozwala zachować zalety szkolenia na żywo, a więc interakcję, możliwość zadawania pytań i uzyskania indywidualnych konsultacji, a także nawiązania znajomości zawodowych.

 • Kurs online e-learningowy – zapisując się na tego typu kurs BPMN otrzymamy dostęp do platformy szkoleniowej przez Internet, na której umieszczone będą nagrania, treści do zapoznania się oraz ćwiczenia do samodzielnego wykonania. Pozwala to osiągnąć wysoką elastyczność – program kursu realizujemy we własnym tempie i dogodnych miejscu i czasie. Niestety istotnym mankamentem takiego kursu jest brak kontaktu na żywo z prowadzącym oraz brak wartości networkingowej. 
BPMN: naucz się mapowania procesów (modelowania procesów biznesowych).
Mapowanie procesów

Zostaw swój e-mail, aby otrzymywać powiadomienia o nowych szkoleniach i warsztatach BPMN.