XV Forum koordynatów czynności kancelaryjnych

O forum

Tematyka – piętnastego – jubileuszowego Forum Koordynatorów Czynności Kancelaryjnych poświęcona będzie zarówno aktualnym problemom w zakresie funkcjonowania elektronicznego zarządzania dokumentacją, jak i wyzwaniom, które przed użytkownikami systemów klasy EZD stoją.
Zapraszamy do zapoznania się z programem Forum oraz do udziału w jego piętnastej edycji!
Wśród uczestników XV Forum zostanie rozlosowana książka z Wydawnictwa C.H. BECK „Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji” (Warszawa 2018)
Kto powinien wziąć udział?

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.

Program forum

 1. Przyjęcie prowadzenia Forum, kilka zdań na początek
  dr Ewa Perłakowska
  (ekspert i wykładowca z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym dokumentem elektronicznym), systemów klasy EZD, systemów kancelaryjnych, archiwistyki i prawa archiwalnego, funkcjonowania archiwów, informatyzacji podmiotów publicznych, Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”)

 2. Zarządzanie adresami nadawców/odbiorców w systemach teleinformatycznych

 3. Pojęcie punktu adresowego
 4. Doręczalność przesyłek nieelektronicznych
 5. Pojęcie adresu uniwersalnego
 6. Weryfikacja istnienia punktu adresowego
 7. Baza adresów uniwersalnych
 8. Zapewnienie aktualności adresów poprzez wykorzystanie rejestrów centralnych oraz danych w Państwowym Rejestrze Granic, rejestrze TERYT, rejestrze zmian w TERYCIE
 9. Aplikacje przydatne przy weryfikacji adresów
 10. dr inż. Kajetan Wojsyk
  (ekspert ds. jakości danych, pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. otwartości danych publicznych)

 11. Sesja pytań i odpowiedzi. Dyskusja
  Moderowanie: dr Ewa Perłakowska

 12. Przegląd wybranych nowych wymagań dotyczących eAdministracji w aspekcie dokumentacji elektronicznej

 13. Rejestr Danych Kontaktowych, automatyzacja wydawania odpisów aktu stanu cywilnego - obowiązujące i przyszłe zmiany w przepisach
 14. elektroniczne przekazywanie skarg do sądu administracyjnego - przepisy obowiązujące od 29 maja 2019 r.
 15. funkcjonalności systemu dziedzinowego w aspekcie formalnej weryfikacji dokumentacji - na przykładzie zamówień publicznych i miniPortalu
 16. Artur Prasal
  (Urząd Miasta Łodzi)

 17. Sesja pytań i odpowiedzi. Dyskusja
  Moderowanie: dr Ewa Perłakowska

 18. Ergonomia w EZD, czyli czy praca w EZD musi być męcząca?

 19. od tradycyjnych terminatek do folderów użytkownika w EZD
 20. intuicyjność systemu EZD kontra instrukcja obsługi
 21. ile razy trzeba „kliknąć”, by załatwić sprawę w EZD?
 22. centralizacja czy decentralizacja kancelarii - czyli kto rejestruje sprawy i uzupełnia metadane w EZD?
 23. wspomaganie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji w EZD
 24. automatyzacja tworzenia i obiegu dokumentów w EZD
 25. wyszukiwanie w EZD
 26. sprawozdanie na żądanie czyli jakość i dostępność danych sprawozdawczych/statystycznych w EZD
 27. szczególne przypadki ergonomii w EZD – realizacja zadań punktu kancelaryjnego i archiwum zakładowego (w tym obsługa składów i zadania KCK)
 28. czy EZD może pogorszyć efektywność pracy?
 29. Jarosław Orszulak
  (archiwista zakładowy, praktyk w zakresie postępowania z dokumentacją papierową i elektroniczną)

 30. Sesja pytań i odpowiedzi. Dyskusja
  Moderowanie: dr Ewa Perłakowska

 31. Obsługa składów chronologicznych i składów informatycznych nośników danych – obecny stan i planowane zmiany.

 32. Geneza i pojęcie składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych.
 33. Regulacje prawne dotyczące funkcjonowania składów.
 34. Liczba, rodzaje i organizacja składów.
 35. Bieżąca obsługa składów (przyjmowanie, wypożyczanie, wyjmowanie pism) a sposób prowadzenia akt spraw i obowiązujące systemy wykonywania czynności kancelaryjnych (system EZD, system tradycyjny).
 36. Przekazywanie składów do archiwum – terminy, przygotowanie, ewidencja.
 37. Obsługa składów w archiwum – zarządzanie, zabezpieczanie, brakowanie, przekazywanie do archiwów państwowych.
 38. Planowane zmiany w obsłudze składów.
 39. dr Ewa Perłakowska
  (ekspert i wykładowca z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym dokumentem elektronicznym), systemów klasy EZD, systemów kancelaryjnych, archiwistyki i prawa archiwalnego, funkcjonowania archiwów, informatyzacji podmiotów publicznych, Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”)

 40. Sesja pytań i odpowiedzi. Dyskusja
  Moderowanie: dr Ewa Perłakowska

 41. Zakończenie XV Forum KCK, rozlosowanie książki, wręczenie certyfikatów

Czas trwania

10:00-16:00

Prelegenci

Jarosław Orszulak

Archiwista zakładowy i koordynator czynności kancelaryjnych, praktyk w zakresie postępowania z dokumentacją papierową i elektroniczną, ekspert w zakresie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją. Doświadczony wykładowca i trener kursów oraz szkoleń przeznaczonych dla wszystkich osób zobowiązanych do przestrzegania zasad właściwego postępowania z dokumentacją. Moderator działu dedykowanego archiwom zakładowym na branżowym forum archiwistów. Odznaczony honorową odznaką “Za zasługi dla archiwistyki”.

Ewa Perłakowska

Ekspert z zakresu zarządzania dokumentacją tradycyjną i elektroniczną, systemów klasy EZD, archiwistyki, prawa archiwalnego, funkcjonowania archiwów, systemów kancelaryjnych (instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i wykazów akt), informatyzacji administracji publicznej.
Historyk-archiwista, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczony trener na kursach i szkoleniach kancelaryjnych, archiwalnych oraz specjalistycznych z zakresu funkcjonowania systemów teleinformatycznych klasy EZD (ponad 30 kursów kancelaryjno-archiwalnych oraz prawie 520 szkoleń, ponad 4100 godzin szkoleniowych). Wykładowca uniwersytecki (UW, UMCS, UJ).
Ekspert, doradca i analityk przy wdrażaniu systemów teleinformatycznych, w szczególności klasy EZD, w podmiotach publicznych oraz ich optymalizacji, a także budowy w tych systemach modułu „archiwum”. Doświadczony praktyk.
Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”. Członek Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
Autorka publikacji w naukowych czasopismach archiwalnych i historycznych. Współautorka takich publikacji, jak:

 • „Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji” (Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018),
 • „Dokumentacja elektroniczna w podmiotach publicznych” pod red. nauk. Grażyny Szpor (Wolters Kluwer, Warszawa 2013).

Długoletni pracownik sieci archiwów państwowych, w tym w latach 2009-2014 pierwszy dyrektor Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Była członkiem Rady Informatyzacji IV kadencji w latach 2011-2013 przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji, Rady Naukowej w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Rady do spraw informatyzacji i digitalizacji przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych, Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego oraz Rady Programowej Projektu „Archiwa Przełomu”.
Współautorka zasad dla systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) w ramach prac nad rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. oraz szeregu aktów prawnych, m.in. nowelizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 2015 r. oraz wielu rozporządzeń. Od początku pracy zawodowej interesuje się problematyką zarządzania dokumentacją, w szczególności wartościowaniem archiwalnym dokumentacji oraz dokumentem elektronicznym, a także organizacją i funkcjonowaniem archiwów zakładowych, w tym archiwów elektronicznych.

 

Artur Prasal

Absolwent Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Łodzi oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1998 r. pracownik Urzędu Miasta Łodzi. Obecnie zatrudniony w komórce odpowiedzialnej za: wdrożenie i utrzymanie systemu do zarządzania dokumentacją, podpisu elektronicznego, zarządzanie usługami elekotronicznymi, nadzór nad przestrzeganiem Instrukcji kancelaryjnej. Głównym przedmiotem zainteresowania zawodowego są procedury administracyjne dotyczące realizacji usług publicznych z wykorzystaniem środków komunikacji elekotronicznej. Autor i współautor kilkunastu publikacji dotyczących prawnych aspektów informatyzacji administracji.

Kajetan Wojsyk

Pionier i popularyzator informatyki w administracji; wdraża idee społeczeństwa informacyjnego na poziomie lokalnym i krajowym, kierując złożonymi projektami pilotażowymi. Wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania oraz ekspert Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Pracował m.in. na Politechnice Częstochowskiej, w Akademii Jana Długosza w Częstochowie (obecnie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza), Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, współpracował z Fundacją Wspierania Wsi oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, współpracuje z Centrum Promocji Informatyki. Dokonania kierowanego przez niego zespołu w zakresie informatyzacji Urzędu Miasta Częstochowy były wielokrotnie nagradzane (np. Złoty Laur Teleinfo dla najlepiej zinformatyzowanej jednostki administracji publicznej i instytucji użyteczności publicznej, Lider Informatyki Computerworld, Złota @, międzynarodowa nagroda EuroCrest Award). Był doradcą Ministra Cyfryzacji, aktualnie jest pełnomocnikiem Ministra Zdrowia ds. otwartości danych publicznych.
Zainteresowania:
• Bezpieczeństwo osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
• Tworzenie e-usług w ramach przyjaznej elektronicznej administracji,
• Systemy automatycznej aktualizacji danych rejestrowych w oparciu o dane źródłowe,
• Optymalizacja procedur administracyjnych,
Publikacje:
Za najważniejszą publikację uznaje się dotyczący e-usług ePodręcznik dla administracji, połączony z sejmowym Internetowym Systemem Aktów Prawnych, Wikipedią i wieloma innymi zasobami sieciowymi (np. walidatorami podpisów elektronicznych), która – dzięki swojej konstrukcji jest systematycznie od 2015 r. aktualizowana, stanowiąc realną pomoc w sytuacjach wątpliwości interpretacyjnych dzięki obszernym komentarzom konkretnych pojęć takich jak „dokument” czy „podpis” (https://epodrecznik.mc.gov.pl). Ponadto jest autorem lub współautorem nw. wybranych publikacji oraz drukowanych wystąpień konferencyjnych

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 3 wrzesień 2020

Rejestracja

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 28 sierpnia
690
Cena zawiera:
 • udział, materiały konferencyjne, imienny certyfikat, lunch, przekąski i napoje w przerwach.
Zapisz się
Cena 2
zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 29 sierpnia
790
Cena zawiera:
 • udział, materiały konferencyjne, imienny certyfikat, lunch, przekąski i napoje w przerwach.
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa
Pory 78
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.

- komputer lub urządzenie mobilne ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
- przeglądarka internetowa (preferowany Firefox),
- używasz przeglądarki EDGE, wspierana jest tylko najnowsza oparta na silniku Chromium,
- głośnik, mikrofon i/lub słuchawki,
- NIE łącz się przez VPN i/lub sieć firmową - mogą ograniczać dostęp,
- Internet Explorer (IE) oraz Yandex NIE są wspierane,
- na otrzymany link do pokoju webinarowego może zalogować się tylko jedna osoba/urządzenie,

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa Pory 78
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!