Konferencja: Równowaga finansowa a zarządzanie długiem w samorządzie

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//konferencja/rownowaga-finansowa-a-zarzadzanie-dlugiem-w-samorzadzie-40031-id270

Informacje o konferencji

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Konferencje

Opis konferencji

Informacje podstawowe o konferencji:

Założenia programu:

Dokonuje się proces umocnienia pozycji finansowej jst, po okresie intensywnego wykorzystania środków UE i wzrostu gospodarczego połączonego z wykorzystaniem zasilania długiem, jst wchodzą w nowy okres, nowego budżetu unijnego z nowym potencjałem gospodarczym i przygotowane do kontynuowania tej polityki, czy to możliwe? realne? i celowe?
Wystąpiły znaczące zmiany od strony regulacyjnej w jst, podyktowane zmianami w ustawie o finansach publicznych; związane z wprowadzeniem planowania - prognozowania wieloletniego oraz zawężeniem pola manewru w przypadku zadłużania (limity zadłużenia). Jeżeli zważyć na fakt, przejmowania szeregu sfer funkcjonowania w tym kultury, zdrowia , oświaty, opieki społecznej, skoordynowanie tych procesów, finansowanie i prowadzenie długofalowej polityki jest poddawane ciężkiej próbie.
Postępują istotne zmiany w procesie zarządzania personelem, wprowadzaniem kontroli zarządczej, zarządzaniem ryzykiem, jakością etc. Przygotowanie kadry zarządzającej jst staje się pewnym wyzwaniem poszerzonym, w warunkach trudnego otoczeniem, wymagającego wiedzy i umiejętności, jaki towarzyszy rozwiązywaniu szeregu spraw. Staje się to bardzo istotne szczególnie w sferze finansów.

Konferencja skierowana jest do:

szkolenie otwarte

Program konferencji:

Program konferencji dostępny jest na stronie http://konferencja.lex.pl/finansekomunalne/index.php?site=program

Informacje o prelegentach:

dr Arkadiusz Kamiński
Zastępcą Skarbnika i Dyrektor Biura Polityki Długu i Zarządzania Płynnością UM. st. Warszawy. Były Vice Prezes Bankowego Towarzystwa Kapitałowego i długoletni Dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów (1994-2005). Uczestnik wielu międzynarodowych konferencji w kraju i za granica. Był członkiem rad nadzorczych szeregu instytucji finansowych (m.in. Budbank SA, Pekao SA, PKO BP SA) oraz gospodarczych (m.in. MZA SA). Autor szeregu publikacji z zakresu problematyki zarządzania długiem, handlu zagranicznego, private equity. Doktor nauk ekonomicznych

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • UDZIAŁ BEZPŁATNY - UDZIAŁ BEZPŁATNY

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwa kawowa

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

UDZIAŁ BEZPŁATNY po rejestracji http://konferencja.lex.pl/finansekomunalne/index.php?site=zamowienie

Wydarzenie: Równowaga finansowa a zarządzanie długiem w samorządzie