• Szkolenia cash flow, kursy cash flow
Wyszukiwanie wydarzeń
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

• Szkolenia cash flow, kursy cash flow

Wyświetlone szkolenia i kursy: wszystkie (20)
1

• Szkolenia cash flow, kursy cash flow • Szkolenia cash flow, kursy cash flow

Wyświetlone szkolenia i kursy: wszystkie (20)
1
Zobacz również

szkolenia windykacja       analiza finansowa       analityk finansowy       dyrektor finansowy

controlling finansowy     sprawozdanie fiansowe       restrukturyzacja finansowa

Cash flow - rachunek przepływów pieniężnych (i gotówkowych) stanowiący formę nadwyżki finansowej, która uwzględnia elementy wchodzące w skład rachunku wyników (sprzedaż, koszty, wynik finansowy) oraz elementy w nim nie ujęte, które nie stanowią przychodów ze sprzedaży ani kosztów ich uzyskania, lecz mają znaczący wpływ na wypłacalność przedsiębiorstwa (np. zapasy, kredyty i pożyczki, wydatki inwestycyjne, amortyzacja). Cash flow opisuje sytuację podmiotu w zakresie płynności finansowej przedsiębiorstwa.


Newsletter