Szkolenia zarządzanie flotą samochodową!

 • Sprawdź daty i miejsce kursów i szkoleń z zarządzania flotą samochodową
 • Zapoznaj się z programem zajęć, prelegentami i trenerami
 • Zarejestruj się na szkolenie za pośrednictwem formularza online
szkolenia z zarządzania flotą samochodową

Zarządzanie flotą samochodową: 2

 • już od 480 zł
480 zł
 • już od 1 390 zł
1 390 zł
Artykuł

Szkolenia z zarządzania flotą samochodową

Każda firma posiadająca rozbudowany park pojazdów boryka się z problemami efektywnego zarządzania flotą samochodową. Sprawdź jak usprawnić zarządzanie pojazdami w firmie dzięki kursom, warsztatom i szkoleniom dedykowanym pracownikom logistyki i zarządzania parkiem pojazdów.

Program szkoleń z zarządzania flotą samochodową

Program warsztatów praktycznych, szkoleń oraz kursów poświęconych tematyce zarządzania flotą może znacznie różnić się w zależności od wybranego tematu oraz organizatora i grupy docelowej wydarzenia. Najczęściej omawiane tematy w programie tego typu szkoleń to:

 • omówienie rynku flotowego, rynku leasingu oraz CFM w Polsce,
 • zasady funkcjonowanie Działu Floty w firmie: zadania, organizacja wewnętrzna, outsourcing...
 • koszty serwisowe: budżetowanie, ryzyka serwisowe, sieć partnerów serwisowych, umowy serwisowe, optymalizacja kosztów...
 • narzędzia wspierające zarządzanie flotą: systemy wspierające pracę fleet managera, komunikacja między użytkownikiem a fleet managerem...
 • szkody komunikacyjne: zarządzanie szkodami, rynek ubezpieczeń, wskaźniki szkodowe...
 • TCO: czym jest Total Cost of Ownership, narzędzia i zasady liczenia TCO...
 • leasing oraz Car Fleet Management: rynek leasingu i CFM, leasing finansowy i operacyjny...

Szkolenia tego typu znajdziemy zarówno w formie szkoleń i kursów online, jak i szkoleń stacjonarnych, realizowanych w sali szkoleniowej. Ich dostępność najwyższa jest w dużych miastach, takich jak Wrocław, Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk, Łódź, Katowice czy Rzeszów.

Kursy i szkolenia z zarządzania flotą samochodową - dla kogo?

Szkolenie z zarządzania flotami samochodowymi i parkiem pojazdów kierowane są przede wszystkim do:

 • osób zarządzających flotą samochdową, które chcą poznać dobre praktyki dotyczące działania działu flotowego,
 • osób współpracujących z firmami typu CFM, czyli Car Fleet Management,
 • osób odpowiedzialnych za procesy budżetowania, planowanie finansowe oraz controlling finansowy,
 • osób odpowiedzialnych za procesy likwidacji szkód komunikacyjnych powstałych na posiadanej flocie,
 • osób odpowiedzialnych za nawiązywanie współpracy z partnerami serwisowymi i dostawcami usług dla flot samochodowych,
 • osób odpowiedzialnych za podejmowanie współpracy z firmami leasingowymi oraz ubezpieczeniowymi.
Dlaczego warto inwestować w szkolenia i kursy poświęcone zarządzaniu flotą samochodową?

Wymagania zawodowe stawiane przed fleet managerami są coraz wyższe, a ich rola i zakres odpowiedzialności w firmie coraz szersze. Wraz z nimi rośnie zapotrzebowanie na kompetencje i kwalifikacje wykraczające poza tradycyjny obszar specjalizacji. Aktywa zainwestowane w park samochodowy, całkowite koszty posiadania pojazdów oraz szeroki zakres ryzyk (w tym finansowych, ubezpieczeniowych...) wynikających z posiadania floty pojazdów mają ogromne znaczenie dla każdej firmy: zarówno pod względem generowanych kosztów i ich wpływu na rentowność, jak i zapewnienia odpowiedniej dostępności i jakości parku samochodowego, a przez to możliwości wpływania wyniki w sensie przychodowym. Rynek flotowy staje się coraz bardziej złożony, opierający się o nowoczesne rozwiązania technologiczne, ale też organizacyjne i finansowe, co wymaga stałego rozszerzania kompetencji osób odpowiedzialnych za zarządzanie flotami. Tak liczne i szybko postępujące zmiany na rynku flotowym wymuszają na firmach inwestowanie w ludzi, ich wiedzę i praktyczne umiejętności, co może być realizowane między innymi poprzez uczestnictwo w szkoleniach z zarządzania flotą samochodową. Pozwalają one nie tylko podnosić poziom kompetencji pracowników, ale też budować sieć kontaktów zawodowych, tak ważną w branży flotowej.

Szkolenia z zarządzania flotą samochodową
Fleet management

Zostaw swój e-mail, aby otrzymać powiadomienie o nowym szkoleniu dotyczącym zarządzania flotą samochodową!