Znajdź kurs farmaceutyczny lub szkolenie dla farmaceutów online!

 • Poznaj szkolenia dla farmaceutów, kursy dla branży farmaceutycznej
 • Sprawdź terminy, program zajęć, ceny i zapisz się online!
Rozwiń Interesują Cię szkolenia dla farmaceutów oraz branży farmaceutycznej? W naszej bazie znajdziesz wydarzenia dla farmaceutów takie jak szkolenie dla farmaceutów, kurs farmaceutyczny, szkolenie dla farmacji online oraz stacjonarne. Sprawdzisz tytuły i terminy szkoleń dla farmaceutów, program zajęć, informacje o prowadzących zajęcia oraz ceny uczestnictwa w szkoleniu lub kursie farmacji. Po wybraniu szkolenia lub kursu dla siebie zapiszesz się poprzez nasze bezpłatne formularze rejestracji. Zwiń

Szkolenia dla branży farmaceutycznej i farmaceutów.

Szkolenia farmacja: 73

 • już od 890 zł
890 zł
 • już od 305 zł
305 zł
 • już od 514 zł
514 zł
 • już od 669 zł
669 zł
 • już od 790 zł
790 zł
 • już od 853 zł
853 zł
 • już od 853 zł
853 zł
 • już od 853 zł
853 zł
 • już od 853 zł
853 zł
 • już od 853 zł
853 zł
 • już od 669 zł
669 zł
 • już od 780 zł
780 zł
Artykuł

Szkolenia dla farmacji i farmaceutów: edukacja ustawiczna farmaceutów i punkty edukacyjne.

Farmacja to dziedzina wymagająca wiedzy, dokładności i stałego podnoszenia wiedzy. Sprawdź listę popularnych wydarzeń dla farmacji obejmującą szkolenia kursy, konferencje, kongresy i warsztaty przygotowane z myślą o pracownicha branży farmaceutycznej i farmaceutach. Dowiedz się czym jest edukacja ustawiczna farmaceutów oraz jakie aktywności zawodowe pozwalają farmaceutom zdobywać punkty edukacyjne.

Spis treści:

 1. Szkolenia farmaceutów
 2. Edukacja ustawiczna farmaceutów
 3. Punkty edukacyjne dla farmaceutów
 4. Kurs technik farmacji
Szkolenia farmaceutów

Szkolenia farmaceutów to specjalistyczne kursy i szkolenia, które są przeznaczone dla farmaceutów i pracowników aptek. Celem tych szkoleń jest zapewnienie farmaceutom niezbędnej wiedzy i umiejętności, które pozwolą im prawidłowo wykonywać swoje obowiązki i pomagać pacjentom w odpowiednim stosowaniu leków. Szkolenia farmaceutów są ważne, ponieważ leki są ważnym elementem w leczeniu wielu chorób i schorzeń, a farmaceuci są pierwszymi osobami, z którymi pacjenci kontaktują się w sprawie ich leków. Dlatego ważne jest, aby farmaceuci byli dobrze przeszkoleni, aby mogli prawidłowo doradzać pacjentom w sprawie leków i pomagać im w ich stosowaniu.

Szkolenia farmaceutów mogą obejmować szeroki zakres tematów, takich jak zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązki farmaceutów wobec pacjentów, prawidłowe przygotowywanie leków, a także zasady obrotu lekami i farmakoterapii. Szkolenia te są ważne, ponieważ pozwalają farmaceutom na utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności, co przekłada się na lepszą obsługę pacjentów i zapewnienie im bezpiecznego i skutecznego leczenia.

Edukacja ustawiczna farmaceutów

Obowiązek ustawicznej edukacji farmaceutów to zobowiązanie, jakie nałożone jest na farmaceutów w Polsce przez prawo. Zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne, farmaceuci są zobowiązani do regularnego uzupełniania swoich kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i innych formach edukacyjnych. Wymagana liczba punktów edukacyjnych, jaką farmaceuci muszą zdobywać w danym okresie czasu, jest określona w przepisach.

 • Obecnie zagadnienie to reguluje art. 107zf ustawy o prawie farmaceutycznym.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych, reguluje natomiast zasady przeprowadzania szkolenia farmaceutów.

Ustawiczna edukacja farmaceutów jest ważna, ponieważ farmacja jest dziedziną, w której stale pojawiają się nowe leki, metody leczenia i inne innowacje, a farmaceuci muszą być na bieżąco z tymi zmianami, aby móc prawidłowo wykonywać swoje obowiązki zawodowe. Ustawiczna edukacja farmaceutów jest również ważna dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, ponieważ farmaceuci są odpowiedzialni za dostarczanie leków i innych produktów farmaceutycznych oraz doradzanie pacjentom w zakresie ich stosowania.

Punkty edukacyjne dla farmaceutów

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r. określiło zasady przeprowadzania szkoleń dla farmaceutów, w tym zasady zdobywania punktów edukacyjnych. Punkty edukacyjne to specjalne jednostki, które zostały utworzone w celu zapewnienia, że farmaceuci stale będą podnosić kwalifikacje i rozwijać się zawodowo. Aktualnie farmaceuci obowiązani są do uzyskania min. 100 punktów w ciągu 5 lat. Punkty zdobywane są m.in. poprzez:

 • wykłady i seminiaria farmaceutyczne,
 • kursy w ramach specjalizacji, e-kursy i szkolenia,
 • wystąpienia w trakcie wydarzeń branżowych, takich jak sympozja czy konferencje,
 • opublikowanie artykułu bądź książki z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
 • uzyskanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego.

Punkty edukacyjne dla farmaceutów dzielimy na dwa rodzaje, tzw. punkty „twarde” oraz „miękkie”. Punkty „twarde” przyznawane są farmaceutom z tytułu uczestnictwa w wykładach, kursach, e-kursach i szkoleniach, gdy punkty "miękkie" wymagają udziału w konferencjach lub przygotowania publikacji. Punkty twarde w 5-letnim okresie edukacyjnym powinny stanowić min. 50% puli zebranych punktów. Punkty twarde przyznawane są za udział w szkoleniach akredytowanych. Akredytacja zgodnie z art. 107a ust. 1 ustawy o prawie farmaceutycznym udzielana jest ptzez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Z powodu tej regulacji w zaproszeniach na szkolenia i kursy dla farmaceutów najczęściej znajdziemy informację o liczbie punktów edukacyjnych, jakie można uzyskać uczestnicząc w danym wydarzeniu. Opłaty z tytułu udziału w wydarzenia pokrywa farmaceuta.

Kurs technik farmacji

Kurs technik farmacji to program szkoleniowy, który przygotowuje osoby do pracy jako technicy farmacji. Technik farmacji to zawód zaufania publicznego, w którym pracownik jest odpowiedzialny za przygotowywanie leków i innych produktów farmaceutycznych według recepty lekarza lub instrukcji producenta. Technik farmacji również pomaga pacjentom w doborze odpowiednich produktów i radzi im, jak prawidłowo stosować leki.

Kurs technik farmacji zazwyczaj obejmuje zarówno teoretyczne, jak i praktyczne treści z zakresu farmacji i leków. Może on zawierać takie tematy, jak:

 • anatomia i fizjologia człowieka,
 • farmakologia (nauka o lekach),
 • przygotowywanie leków według recepty,
 • obsługa klienta i doradztwo pacjentom,
 • bezpieczeństwo pracy w aptece,
 • prawne aspekty pracy technika farmacji.

Aby uzyskać dyplom technika farmacji, należy ukończyć odpowiedni kurs i zdać egzamin zewnętrzny. W niektórych krajach może być również wymagane odbycie praktyk zawodowych lub odbycie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.

Szkolenia dla farmacji i farmaceutów: edukacja ustawiczna farmaceutów i punkty edukacyjne.
Szkolenia farmacja, szkolenia i kursy dla farmaceutów

Zostaw swój e-mail, aby otrzymywać powiadomienia, gdy pojawi się nowy kurs farmaceutyczny lub szkolenie dla farmaceutów.