Znajdź kurs farmaceutyczny lub szkolenie dla farmaceutów online!

 • Poznaj szkolenia dla farmaceutów, kursy dla branży farmaceutycznej
 • Sprawdź terminy, program zajęć, ceny i zapisz się online!
Rozwiń Interesują Cię szkolenia dla farmaceutów oraz branży farmaceutycznej? W naszej bazie znajdziesz wydarzenia dla farmaceutów takie jak szkolenie dla farmaceutów, kurs farmaceutyczny, szkolenie dla farmacji online oraz stacjonarne. Sprawdzisz tytuły i terminy szkoleń dla farmaceutów, program zajęć, informacje o prowadzących zajęcia oraz ceny uczestnictwa w szkoleniu lub kursie farmacji. Po wybraniu szkolenia lub kursu dla siebie zapiszesz się poprzez nasze bezpłatne formularze rejestracji. Zwiń

Szkolenia dla branży farmaceutycznej i farmaceutów.

Szkolenia farmacja: 75

 • już od 1 040 zł
1 040 zł
 • już od 960 zł
960 zł
 • już od 562 zł
562 zł
 • już od 659 zł
659 zł
 • już od 659 zł
659 zł
 • już od 659 zł
659 zł
 • już od 659 zł
659 zł
 • już od 562 zł
562 zł
 • już od 628 zł
628 zł
 • już od 790 zł
790 zł
Artykuł

Szkolenia dla farmacji i farmaceutów: edukacja ustawiczna farmaceutów i punkty edukacyjne.

Farmacja to dziedzina wymagająca wiedzy, dokładności i stałego podnoszenia wiedzy. Sprawdź listę popularnych wydarzeń dla farmacji obejmującą szkolenia kursy, konferencje, kongresy i warsztaty przygotowane z myślą o pracownikach branży farmaceutycznej i farmaceutach. Dowiedz się czym jest edukacja ustawiczna farmaceutów oraz jakie aktywności zawodowe pozwalają farmaceutom zdobywać punkty edukacyjne.

Spis treści:

 1. Szkolenia farmaceutów
 2. Edukacja ustawiczna farmaceutów
 3. Punkty edukacyjne dla farmaceutów
 4. Kurs technik farmacji
 5. Kursy dla farmaceutów i aptekarzy

Szkolenia farmaceutów

Szkolenia farmaceutów to specjalistyczne kursy i szkolenia, które są przeznaczone dla farmaceutów i pracowników aptek. Celem tych szkoleń jest zapewnienie farmaceutom niezbędnej wiedzy i umiejętności, które pozwolą im prawidłowo wykonywać swoje obowiązki i pomagać pacjentom w odpowiednim stosowaniu leków. Szkolenia farmaceutów są ważne, ponieważ leki są ważnym elementem w leczeniu wielu chorób i schorzeń, a farmaceuci są pierwszymi osobami, z którymi pacjenci kontaktują się w sprawie ich leków. Dlatego ważne jest, aby farmaceuci byli dobrze przeszkoleni, aby mogli prawidłowo doradzać pacjentom w sprawie leków i pomagać im w ich stosowaniu.

Szkolenia farmaceutów mogą obejmować szeroki zakres tematów, takich jak zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązki farmaceutów wobec pacjentów, prawidłowe przygotowywanie leków, a także zasady obrotu lekami i farmakoterapii. Szkolenia te są ważne, ponieważ pozwalają farmaceutom na utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności, co przekłada się na lepszą obsługę pacjentów i zapewnienie im bezpiecznego i skutecznego leczenia.

Edukacja ustawiczna farmaceutów

Obowiązek ustawicznej edukacji farmaceutów to zobowiązanie, jakie nałożone jest na farmaceutów w Polsce przez prawo. Zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne, farmaceuci są zobowiązani do regularnego uzupełniania swoich kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i innych formach edukacyjnych. Wymagana liczba punktów edukacyjnych, jaką farmaceuci muszą zdobywać w danym okresie czasu, jest określona w przepisach.

 • Obecnie zagadnienie to reguluje art. 107zf ustawy o prawie farmaceutycznym.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych, reguluje natomiast zasady przeprowadzania szkolenia farmaceutów.

Ustawiczna edukacja farmaceutów jest ważna, ponieważ farmacja jest dziedziną, w której stale pojawiają się nowe leki, metody leczenia i inne innowacje, a farmaceuci muszą być na bieżąco z tymi zmianami, aby móc prawidłowo wykonywać swoje obowiązki zawodowe. Ustawiczna edukacja farmaceutów jest również ważna dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, ponieważ farmaceuci są odpowiedzialni za dostarczanie leków i innych produktów farmaceutycznych oraz doradzanie pacjentom w zakresie ich stosowania.

Punkty edukacyjne dla farmaceutów

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r. określiło zasady przeprowadzania szkoleń dla farmaceutów, w tym zasady zdobywania punktów edukacyjnych. Punkty edukacyjne to specjalne jednostki, które zostały utworzone w celu zapewnienia, że farmaceuci stale będą podnosić kwalifikacje i rozwijać się zawodowo. Aktualnie farmaceuci obowiązani są do uzyskania min. 100 punktów w ciągu 5 lat. Punkty zdobywane są m.in. poprzez:

 • wykłady i seminiaria farmaceutyczne,
 • kursy w ramach specjalizacji, e-kursy i szkolenia,
 • wystąpienia w trakcie wydarzeń branżowych, takich jak sympozja czy konferencje,
 • opublikowanie artykułu bądź książki z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
 • uzyskanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego.

Punkty edukacyjne dla farmaceutów dzielimy na dwa rodzaje, tzw. punkty „twarde” oraz „miękkie”. Punkty „twarde” przyznawane są farmaceutom z tytułu uczestnictwa w wykładach, kursach, e-kursach i szkoleniach, gdy punkty "miękkie" wymagają udziału w konferencjach lub przygotowania publikacji. Punkty twarde w 5-letnim okresie edukacyjnym powinny stanowić min. 50% puli zebranych punktów. Punkty twarde przyznawane są za udział w szkoleniach akredytowanych. Akredytacja zgodnie z art. 107a ust. 1 ustawy o prawie farmaceutycznym udzielana jest ptzez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Z powodu tej regulacji w zaproszeniach na szkolenia i kursy dla farmaceutów najczęściej znajdziemy informację o liczbie punktów edukacyjnych, jakie można uzyskać uczestnicząc w danym wydarzeniu. Opłaty z tytułu udziału w wydarzenia pokrywa farmaceuta.

Kurs technik farmacji

Kurs technik farmacji to program szkoleniowy, który przygotowuje osoby do pracy jako technicy farmacji. Technik farmacji to zawód zaufania publicznego, w którym pracownik jest odpowiedzialny za przygotowywanie leków i innych produktów farmaceutycznych według recepty lekarza lub instrukcji producenta. Technik farmacji również pomaga pacjentom w doborze odpowiednich produktów i radzi im, jak prawidłowo stosować leki.

Kurs technik farmacji zazwyczaj obejmuje zarówno teoretyczne, jak i praktyczne treści z zakresu farmacji i leków. Może on zawierać takie tematy, jak:

 • anatomia i fizjologia człowieka,
 • farmakologia (nauka o lekach),
 • przygotowywanie leków według recepty,
 • obsługa klienta i doradztwo pacjentom,
 • bezpieczeństwo pracy w aptece,
 • prawne aspekty pracy technika farmacji.

Aby uzyskać dyplom technika farmacji, należy ukończyć odpowiedni kurs i zdać egzamin zewnętrzny. W niektórych krajach może być również wymagane odbycie praktyk zawodowych lub odbycie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.

Kursy dla farmaceutów i aptekarzy

Kursy dla farmaceutów potocznie nazywane kursami aptekarskimi cyz też szkoleniami dla aptekarzy są niezwykle istotnym elementem rozwoju zawodowego w dzisiejszym dynamicznym środowisku farmaceutycznym. Zawód farmaceuty, będący jednym z najbardziej popularnych wyborów kierunków kształcenia, wymaga nie tylko wiedzy z zakresu farmakologii, ale także umiejętności obsługi pacjentów oraz zarządzania apteką.

Dlaczego warto brać udział w kursach dla farmaceutów?

Kursy dla farmaceutów są doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy i umiejętności zawodowych. Niezależnie od tego, czy jesteś młodym farmaceutą dopiero rozpoczynającym karierę, czy doświadczonym specjalistą pragnącym uaktualnić swoje umiejętności, kursy stanowią cenne źródło informacji i doskonałą okazję do rozwoju. Oto kilka powodów, dla których warto brać udział w kursach dla farmaceutów:

 1. Aktualizacja wiedzy: Środowisko farmaceutyczne nieustannie się zmienia, a nowe technologie i badania wpływają na sposób pracy farmaceutów. Kursy umożliwiają aktualizację wiedzy, zapoznanie się z najnowszymi trendami i wytycznymi oraz zrozumienie nowych technologii stosowanych w pracy aptekarskiej.

 2. Rozwój umiejętności: Kursy dla farmaceutów nie tylko dostarczają teoretycznej wiedzy, ale również pomagają w rozwoju praktycznych umiejętności niezbędnych w pracy aptekarskiej. Możesz nauczyć się obsługiwać nowe urządzenia, doskonalić umiejętności komunikacyjne z pacjentami, a także zdobywać wiedzę z zakresu zarządzania apteką.

 3. Zdobywanie punktów edukacyjnych: W niektórych przypadkach, udział w kursach dla farmaceutów umożliwia zdobycie punktów edukacyjnych, które są wymagane do podtrzymywania licencji farmaceuty. Dlatego warto regularnie uczestniczyć w kursach, aby spełniać wymogi formalne swojego zawodu.

 4. Networking: Kursy dla farmaceutów to również doskonała okazja do nawiązywania kontaktów z innymi specjalistami branży. Możesz spotkać innych farmaceutów, lekarzy lub przedstawicieli firm farmaceutycznych, co może prowadzić do nowych możliwości zawodowych i współpracy.

Oferta kursów dla farmaceutów

Na rynku istnieje szeroki wybór kursów dla farmaceutów, które są dostępne zarówno w formie stacjonarnej, jak i online. Oto kilka przykładów popularnych kursów dla farmaceutów:

 1. Kurs Przegląd Lekowy od A do Z: Kurs Przegląd Lekowy od A do Z to kompleksowy kurs świadczenia usługi opieki farmaceutycznej. Jest skierowany do farmaceutów pragnących poszerzyć swoją wiedzę na temat leków oraz umiejętności w zakresie opieki farmaceutycznej. Kurs obejmuje tematy takie jak ocena farmakoterapii, interakcje lekowe, monitorowanie farmakoterapii oraz komunikacja z pacjentem.
 2. Kurs Nowoczesna Receptura okiem praktyka: Kurs Nowoczesna Receptura okiem praktyka skupia się na technologii sporządzania leków recepturowych. Jest skierowany zarówno do farmaceutów, jak i do techników farmacji. Kurs obejmuje tematy związane z technologią sporządzania leków, bezpieczeństwem pracy w laboratorium, a także praktycznymi aspektami sporządzania różnych postaci leków.
 3. Kurs Pierwsze Kroki w Aptece: Kurs Pierwsze Kroki w Aptece jest dedykowany młodym farmaceutom rozpoczynającym swoją karierę w aptece. Celem kursu jest przygotowanie nowych farmaceutów do pracy w aptece, zapoznanie ich z podstawowymi zagadnieniami związanymi z prowadzeniem apteki oraz umiejętnościami obsługi pacjentów.
 4. Kurs Cukrzyca, Insulinooporność i Otyłość: Kurs Cukrzyca, Insulinooporność i Otyłość skupia się na tematyce związanej z chorobami metabolicznymi. Jest skierowany zarówno do farmaceutów, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę na temat tych schorzeń, jak i do farmaceutów, którzy już pracują z pacjentami cierpiącymi na cukrzycę, insulinooporność i otyłość. Kurs obejmuje tematy zwiiązane z diagnostyką, leczeniem i monitorowaniem tych schorzeń.
 5. Kurs Opatrunki Specjalistyczne i Leczenie Ran: Kurs Opatrunki Specjalistyczne i Leczenie Ran skupia się na praktycznych aspektach związanych z opatrunkami specjalistycznymi i leczeniem ran. Jest skierowany zarówno do farmaceutów, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę w tej dziedzinie, jak i do farmaceutów, którzy już pracują z pacjentami wymagającymi specjalistycznych opatrunków. Kurs obejmuje tematy związane z rodzajami opatrunków, technikami ich stosowania oraz zasadami leczenia ran.
 6. Kurs Wystawiania Recept dla Farmaceutów: Kurs Wystawiania Recept dla Farmaceutów skupia się na prawidłowym wystawianiu recept i obsłudze pacjentów w aptece. Jest skierowany zarówno do farmaceutów, którzy chcą uaktualnić swoją wiedzę z tego zakresu, jak i do farmaceutów, którzy pragną zdobyć nowe umiejętności w obszarze wystawiania recept. Kurs obejmuje tematy związane z prawidłowym wypełnianiem recept, interpretacją zapisów lekarskich oraz komunikacją z pacjentem.

Podsumowanie

Szkolenia farmaceutyczne oraz kursy dla farmaceutów stanowią doskonałą okazję do rozwoju zawodowego i poszerzenia wiedzy. Zarówno dla młodych farmaceutów, jak i dla doświadczonych specjalistów, kursy i szkolenia oferują możliwość aktualizacji wiedzy, rozwinięcia umiejętności oraz nawiązania kontaktów z innymi specjalistami branży. Na rynku dostępnych jest wiele pozycji, które obejmują różne tematy związane z pracą farmaceuty. Wybór odpowiedniego kursu, konferencji czy szkolenia zależy od indywidualnych potrzeb i celów zawodowych. Dlatego warto regularnie śledzić ofertę i korzystać z możliwości rozwoju, jakie one oferują. Zachęcamy w tym celu do zapisania się na powiadomienia o nowych ofertach opublikowanych na naszej stronie.

Szkolenia dla farmacji i farmaceutów: edukacja ustawiczna farmaceutów i punkty edukacyjne.
Szkolenia farmacja, szkolenia i kursy dla farmaceutów

Zostaw swój e-mail, aby otrzymywać powiadomienia, gdy pojawi się nowy kurs farmaceutyczny lub szkolenie dla farmaceutów.