Szkolenia i kursy dotyczące ochrony środowiska!

 • Sprawdź terminy kursów i szkoleń z ochrony środowiska
 • Zapoznaj sięz programem szkoleń, a także cenami uczestnictwa
 • Wybierz najlepsze szkolenie dla siebie i zgłoś się na nie już dziś!
 • Sprawdź terminy kursów i szkoleń z ochrony środowiska
 • Zapoznaj sięz programem szkoleń, a także cenami uczestnictwa
 • Wybierz najlepsze szkolenie dla siebie i zgłoś się na nie już dziś!
szkolenia z ochrony środowiska
Przewiń stronę

Szkolenia ochrona środowiska: 46

Artykuł

Prawo ochrony środowiska i ustawy powiązane

Ochrona środowiska staje się coraz bardziej „palącą” kwestią we wszystkich rozwiniętych państwach. Ogromny nacisk na podwyższanie standardów w tym zakresie kładzie również Unia Europejska, co ma wpływ na polskie prawo i tutejszych przedsiębiorców. Sprawdź, co warto wiedzieć o wymogach ustawy Prawo ochrony środowiska i powiązanych z nią aktów prawnych.

Ochrona środowiska przez przedsiębiorców

Każda osoba, która jest przedsiębiorcą, prowadzi działalność wytwórczą w rolnictwie, leśnictwie lub rybactwie albo wykonuje zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki, w świetle ustawy Prawo o ochronie środowiska jest podmiotem korzystającym ze środowiska. Zgodnie z tym samym aktem prawnym każda osoba (również przedsiębiorca) ma prawo do korzystania ze środowiska w zakresie wprowadzania do niego substancji i energii oraz korzystania z wód w związku z zaspokojeniem potrzeb osobistych i własnego gospodarstwa domowego bez konieczności stosowania instalacji. Jeśli jednak korzystanie ze środowiska wykracza poza te ramy, zazwyczaj konieczne jest spełnienie dodatkowych wymogów i dopełnienie pewnych formalności.

Kiedy potrzebne jest pozwolenie na korzystanie ze środowiska?

Działalność przemysłowa niestety często wymaga naruszenia równowagi przyrodniczej. Dlatego rozwój wymaga pewnych kompromisów. Nie jest jednak możliwe swobodne korzystanie ze środowiska w dowolnym zakresie – brak regulujących to przepisów mógłby szybko doprowadzić do degradacji ekosystemów. O pozwolenie i spełnienie odpowiednich norm należy zadbać m.in. wtedy, gdy działalność wiąże się z:

 • emisją gazów lub pyłów do atmosfery – należy pamiętać o obowiązku corocznego składania sprawozdań do KOBiZE,
 • zrzutem ścieków do rzek lub do ziemi – warto zapoznać się w tej kwestii z regulacjami zawartymi również w prawie wodnym,
 • produkcją dużej ilości odpadów – niezbędne będzie wdrożenie efektywnej gospodarki odpadami,
 • dużym poborem wody,
 • przewozem materiałów niebezpiecznych – istotne regulacje zawarte są w umowie ADR,
 • prowadzeniem składowisk oraz wprowadzaniem opakowań do obrotu – co skutkuje koniecznością rejestracji w BDO,
 • obrotem materiałami niebezpiecznymi – co wymaga odpowiedniego oznakowania zgodnie z dyrektywami Reach czy CLP.

Każdą instalację, która powoduje tego rodzaju konsekwencje dla środowiska, należy zgłosić, a następnie poczekać, aż odpowiedni organ wyrazi zgodę na jej użytkowanie. Obowiązek ten regulują m.in. ustawy Prawo o ochronie środowiska, Prawo wodne oraz rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza instalacji nie wymaga pozwolenia z 2 lipca 2010 roku.

Szkolenia dotyczące wykorzystania środowiska przez przedsiębiorców

Ze względu na szybko zmieniające się przepisy prawa w zakresie ochrony środowiska oraz doniosłość tego tematu, warto zainwestować w odpowiednie szkolenia i kursy dla pracowników przedsiębiorstwa. Szkolenia tego typu pomagają zbudować świadomość danego tematu, znajomość przepisów prawa, a następnie wdrożyć odpowiednie procedury i postępowania zapewniające zgodność działalności z obowiązującym prawem (zobacz też szkolenia Compliance).

Prawo ochrony środowiska i ustawy powiązane