Znajdź kursy budowlane, szkolenia budowlane i konferencje budownictwo!

 • Poznaj kursy budowlane, szkolenia budownictwo oraz konferencje dla budownictwa
 • Poznaj cennik uczestnictwa, program zajęć i prelegentów
 • Zarejestruj się online!

Szkolenia budowlane, kursy: 163

 • już od 1 300 zł
1 300 zł
 • już od 1 154 zł
1 154 zł
 • już od 669 zł
669 zł
 • już od 790 zł
790 zł
 • już od 790 zł
790 zł
 • już od 1 057 zł
1 057 zł
 • już od 1 212 zł
1 212 zł
 • już od 1 154 zł
1 154 zł
 • już od 1 154 zł
1 154 zł
 • już od 620 zł
620 zł
 • już od 620 zł
620 zł
 • już od 940 zł
940 zł
 • już od 1 790 zł
1 790 zł
 • już od 1 790 zł
1 790 zł
Artykuł

Budownictwo: szkolenia budownictwo, kursy budowlane i dla budowlańców!

Branża budowlana w Polsce należy do tych najbardziej dynamicznych i przyszłościowych – szacuje się bowiem, że inwestycje w najbliższych latach nie powinny znacząco zwalniać tempa, nawet mimo spowolnienia wzrostu gospodarczego. Budownictwo i architektura coraz częściej otwierają się też na najnowsze technologie i inne światowe trendy. Sprawdź charakterystykę i znaczenie sektora oraz jego prognozy na przyszłość. Dowiedz się jakie szkolenia z budownictwa oraz kurs budowlane, warsztaty i szkolenia dla architektów pomogą Ci w rozwoju zawodowym.

Spis treści:

 1. Budownictwo i architektura
 2. Przyszłość branży budowlanej i architektonicznej
 3. Szkolenia budowlane, kursy budowlane, konferencje dla budownictwa
 4. Gdzie znaleźć kurs budowlany, szkolenie budowlane lub konferencję budownictwo?
 5. Szkolenia dla architektów
Budownictwo i architektura

Sektor architektoniczno-budowlany należał w ostatnich latach do tych najszybciej się rozwijających. Boom budowlany trwa w Polsce już co najmniej od dekady. Do tej pory co roku powstaje wiele budynków mieszkalnych i komercyjnych, rozwija się również infrastruktura. To z kolei oznacza dużo pracy dla budowlańców i architektów. Mimo niemożliwej do przewidzenia sytuacji gospodarczej w następnych latach szacuje się, że branża budowlana drastycznie nie zwolni. Przewiduje się raczej jej stabilizację i coraz obszerniejsze, stopniowe wdrażanie nowoczesnych rozwiązań. Do tej pory w rodzimej architekturze i budownictwie stawiano bowiem raczej na rozwiązania ekonomiczne, lecz niekoniecznie zgodne z najnowszymi światowymi trendami.

Branża budowlana nie jest jednak pozbawiona wyzwań. To przede wszystkim:

 • problemy kadrowe – w budownictwie brakuje zarówno wysoko wykwalifikowanych pracowników, jak i kadry produkcyjnej;
 • skomplikowane procedury administracyjne – zawiłości prawne nie ułatwiają realizacji inwestycji i opóźniają przebieg wielu procesów;
 • stale rosnące koszty zatrudnienia;
 • rosnące koszty materiałów i energii;
 • brak środków własnych na inwestycje i rozwój;
 • niska dostępność terenów inwestycyjnych;
 • brak planów zagospodarowania przestrzennego.

Oznacza to pewne trudności, z którymi firmy z tego sektora borykają się już teraz i prawdopodobnie nadal będą się borykać w przyszłości. Jednocześnie jednak eksperci przewidują, że to właśnie w najbliższym czasie budownictwo otworzy się na innowacje i nowe trendy w zakresie potrzeb i preferencji inwestorów.

Przyszłość branży budowlanej i architektonicznej

Jak więc wygląda przyszłość? Prognozy w tym zakresie nie są jednoznaczne, szczególnie w obliczu sporego spowolnienia gospodarczego, jednak najczęściej można spotkać się z opinią o wzrastającym znaczeniu nowoczesnej technologii oraz ekologii. W jaki sposób związane z nimi założenia będą wdrażane w życie?

Prognozuje się, że w najbliższej przyszłości coraz częściej znaczenie będzie miało podnoszenie efektywności energetycznej budynków. Ten trend można zaobserwować już teraz, m.in. z uwagi na przepisy dotyczące zużycia energii przez nowo budowane obiekty. Prawdopodobnie jednak tendencja pójdzie znacznie dalej – branża zwróci się ku poszukiwaniu nowych materiałów i rozwiązań technologicznych. Optymalizacji powinien podlegać również sam proces budowlany. Bardzo możliwe, że coraz więcej firm będzie zwracać uwagę na redukcję wytwarzanych odpadów i minimalizowanie zużycia energii podczas wszystkich działań prowadzonych w ramach procesu budowlanego.

Ogromny wpływ na branżę może mieć też automatyzacja i cyfryzacja procesów w zakresie używanych narzędzi oraz kwestii administracyjnych – np. obrotu dokumentami. Obserwacja rynku pozwala zauważyć, że w budownictwie nie brakuje obszarów, które wymagają doskonalenia pod względem wydajności. Efektywniejsze budownictwo przyszłości z dużym prawdopodobieństwem będzie dążyło do:

 • ograniczenia wykorzystania dokumentów papierowych,
 • lepszej analizy danych,
 • szerszego zastosowania BIM (Building Information Modeling),
 • wykorzystania nowych materiałów,
 • ściślejszej współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami działającymi na rynku, zwłaszcza w fazie planowania inwestycji.

Trendy te będą rodziły zapotrzebowanie na coraz więcej wykwalifikowanej kadry. Będzie to wymagało również zmiany profilu kształcenia budowlańców czy architektów. Kwestie wykorzystania nowoczesnych technologii zarówno podczas samej budowy, jak i przygotowania inwestycji staną się codziennością. Na znaczeniu zyskają też nowoczesne metody zarządzania procesem inwestycyjnym

Szkolenia budowlane, kursy budowlane, konferencje dla budownictwa

Pracę w „budowlance” lub architekturze nadal postrzega się jako prestiżową i dochodową. W praktyce zarobki zależą jednak przede wszystkim od stopnia wykwalifikowania i zapotrzebowania na konkretne umiejętności. Podstawą do pracy w tej branży jest oczywiście ukończenie kierunkowych studiów, jednak coraz częściej zdobywana na nich wiedza nie wystarcza, by zachować konkurencyjność na rynku pracy. Od kadry wymaga się również stałego podnoszenia kwalifikacji – szczególnie, że jest ona mocno regulowana przez przepisy prawa (w szczególności ustawy Prawo budowlane, ale również Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawa zamówień publicznych, Prawa energetycznego, Prawa Wodnego). Dlatego szkolenia o tematyce prawnej cieszą się dużą popularnością wśród architektów i budowlańców.

Przykładowe tematy szkoleń, kursów i konferencji popularnych w budownictwie i architekturze:

Gdzie znaleźć kurs budowlany, szkolenie budowlane lub konferencję budownictwo?

Szkolenia budowlane, kursy budowlane oraz konferencje dla branży budownictwa, a także warsztaty, szkolenia i kursy kierowane do architektów znajdziemy we wszystkich dużych miastach. Prym w dzidzinie szkoleń dla budownictwa wiodą Warszawa, Kraków, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Katowice, Lublin, Rzeszów, Łódź, Bydgoszcz i Toruń. Szkolenia dla architektów znajdziemy przede wszystkim w Waraszwie, Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu. Jeśli mieszkamy poza wymienionymi miastami umiejętności i wiedzę z zakresu budownictwa i architektury rozwijać możemy w trakcie zdalnych szkoleń i kursów. Zajęcia w trakcie tego typu szkoleń i kursów realizowane są online, na platformach takich jak Webex, Zoom czy Microsoft Teams. Dostępne są również kursy online dla budownictwa i architektów realizowane na platformach e-learning w postaci uprzednio nagranych materiałów edukacyjnych, ćwiczeń i analiz przypadków. Ich mankamentem jest brak bezpośredniego kontaktu z trenerem prowadzącym zajęcia oraz możliwości uczenia się z doświadczeń innych uczestników.

Szkolenia i kursy budowlane, z architektury i dla architektów znaleźć można na górze strony. Zebraliśmy w niej oferty kursy budowlane, warsztaty budownictwa, szkolenia budowlane, a także konferencje i kongresy dla budownictwa i architektów organizowane w całej Polsce - zarówno stacjonarnie, jak i online. W bazie znaleźć można również: kursy budowlane online, szkolenia budownictwo, warsztaty bodowlane, kursy budowlano-remontowe oraz konferencje dla inżynierów budowlanych. Umożliwia to łatwe odnalezienie pozycji odpowiadającej naszym potrzebom, zapoznanie się z programem szkolenia budowlanego oraz jego cenami. Rejestracja udziału w szkoleniu możliwa jest za pośrednictwem bezpłatnego formularza rejestracji online!

Szkolenia dla architektów

Popularne tematy szkoleń dla architektów, dotyczących projektowania i planowania przestrzennego to między innymi:

 • Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów
 • Planowanie przestrzenne dla architektów
 • Zrównoważone budownictwo mieszkaniowe
 • BIM dla architektów: nowy standard w realizacji projektów budowlanych i inwestycji
 • Prawo budowlane: nowelizacja i zmiany
 • Umowy cywilnoprawne w pracy architekta
 • Projektowanie budynków pod potrzeby osób niepełnosprawnych
 • Organizacja biura i zarządzanie projektem architektonicznym
 • Prawo autorskie w pracy architekta
 • Prawo budowlane i planowanie przestrzenne
 • Kursy projektowania architektonicznego dla architektów
 • Budowanie marki własnej dla architekta
 • Proces budowlany w praktyce, po zmianach przepisów prawa budowlanego
 • Umowa o roboty budowlane z punktu widzenia projektanta i architekta
 • Kosztorysowanie w procesie budowlanym
 • Ochrona nieruchomości zabytkowych dla architektów
Kurs na kierownika budowy

Kurs na kierownika budowy to specjalistyczne szkolenie skierowane do osób, które chcą pracować na stanowisku kierownika budowy lub nadzorcy budowlanego. Oto podstawowe informacje na temat tego kursu:

Czym jest?

Kurs na kierownika budowy ma na celu przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania i nadzorowania procesu budowlanego. Obejmuje zagadnienia techniczne, prawne, organizacyjne i ekonomiczne związane z realizacją inwestycji budowlanych.

Dla kogo jest polecany?

Kurs jest przeznaczony dla inżynierów, architektów oraz innych osób posiadających odpowiednie wykształcenie techniczne, które chcą rozszerzyć swoje kompetencje i zająć się zarządzaniem projektami budowlanymi.

Jakie zagadnienia omawia w programie zajęć?

Program kursu może się różnić w zależności od instytucji szkoleniowej, jednak zwykle obejmuje następujące tematy:

 1. Prawo Budowlane: Wprowadzenie do obowiązujących przepisów i norm prawnych w budownictwie.
 2. Technologia i organizacja budowy: Metody planowania, organizacji i zarządzania procesem budowlanym.
 3. Bezpieczeństwo i higiena pracy: Zasady BHP obowiązujące na placu budowy.
 4. Kosztorysowanie: Sposoby szacowania kosztów i zarządzania budżetem projektu.
 5. Nadzór budowlany: Obowiązki i odpowiedzialności kierownika budowy w procesie nadzoru.
 6. Gospodarka odpadami i ochrona Środowiska: Zagadnienia związane z ekologią i zrównoważonym budownictwem.
 7. Zarządzanie zespołem: Umiejętności miękkie, takie jak komunikacja i zarządzanie zespołem.
 8. Informatyka w budownictwie: Wykorzystanie oprogramowania i narzędzi cyfrowych w zarządzaniu projektami.

Po ukończeniu kursu uczestnicy zdają egzamin, a po jego pozytywnym zdanym otrzymują uprawnienia do wykonywania zawodu kierownika budowy. W niektórych przypadkach mogą być również wymagane dodatkowe egzaminy państwowe, aby uzyskać pełne uprawnienia.

Kurs uprawienia budowlane

Kurs na uprawnienia budowlane jest specjalistycznym szkoleniem mającym na celu przygotowanie uczestników do uzyskania odpowiednich uprawnień w dziedzinie budownictwa. Oto szczegółowe informacje na temat tego kursu:

Czym jest?

Kurs na uprawnienia budowlane to proces szkolenia, który przygotowuje uczestników do zdania egzaminu umożliwiającego uzyskanie uprawnień budowlanych w określonej specjalności (np. konstrukcje budowlane, instalacje sanitarne, sieci, instalacje i urządzenia energetyczne itp.). Uprawnienia te są wymagane do pełnienia określonych funkcji w procesie projektowania, realizacji i nadzoru inwestycji budowlanych.

Dla kogo jest polecany?

Kurs jest przeznaczony dla inżynierów, techników oraz innych osób z wykształceniem technicznym, które chcą pracować na stanowiskach związanych z projektowaniem, realizacją i nadzorem robót budowlanych.

Jakie zagadnienia omawia w programie zajęć?

Program kursu może się różnić w zależności od specjalności, na którą się uczestnik przygotowuje, oraz od instytucji szkoleniowej. Niemniej jednak, zwykle obejmuje następujące tematy:

 1. Podstawy techniczne: Wiedza z zakresu budownictwa, konstrukcji, materiałów budowlanych itp.
 2. Prawo Budowlane i normy: Obowiązujące przepisy i normy, procesy związane z uzyskaniem pozwoleń i zgodności z prawem.
 3. Projektowanie i wykonawstwo: Metody projektowania i realizacji inwestycji budowlanych w ramach określonej specjalności.
 4. Bezpieczeństwo i higiena pracy: Standardy BHP na placu budowy.
 5. Ochrona środowiska: Zasady związane z ochroną środowiska i zrównoważonym budownictwem.
 6. Kosztorysowanie i zarządzanie budżetem: Techniki szacowania kosztów i zarządzania finansami projektu.
 7. Nadzór i kontrola jakości: Procedury i techniki zapewnienia jakości w procesie budowlanym.

Po ukończeniu kursu uczestnicy zdają egzamin państwowy przed odpowiednią komisją. Po pozytywnym zdanym egzaminie otrzymują oni uprawnienia budowlane, które umożliwiają im podjęcie pracy na określonych stanowiskach w branży budowlanej. Uprawnienia te są regulowane przez prawo budowlane i są ważnym krokiem w karierze każdego specjalisty w tej dziedzinie.

Budownictwo: szkolenia budownictwo, kursy budowlane i dla budowlańców!
Kursy budowlane, szkolenia budowlane

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia, gdy pojawi się nowy kurs budowlany online, szkolenie budowlane lub szkolenie dla architektów!