Wyszukiwanie wydarzeń
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Handel, FMCG - szkolenia, kursy, konferencje

Wyświetlone wszystkie (45)
1
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
AVENHANSEN Sp. z o.o.

AVENHANSEN Sp. z o.o.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.

Handel, FMCG - szkolenia, kursy, konferencje Handel, FMCG - szkolenia, kursy, konferencje

Wyświetlone wszystkie (45)
1
Zobacz również

Handel, FMCG – kompendium wiedzy

Branża handlowa stanowi bardzo rozległą gałąź gospodarki, a jednocześnie jedną z ważniejszych i bardziej znaczących dla biznesu. Charakteryzuje się m.in. wysoką konkurencyjnością, szczególnie w obszarze FMCG, czyli tzw. dóbr szybkozbywalnych. Sprawdź charakterystykę branży i jej rolę oraz dowiedz się, w jakim kierunku najprawdopodobniej będzie się rozwijać w najbliższych latach.

Handel – charakterystyka branży

Pod pojęciem handlu rozumiemy proces gospodarczy polegający na wymianie towarowo-pieniężnej. Działające w branży przedsiębiorstwa zajmują się, w największym uproszczeniu, zakupem towarów w celu ich odsprzedaży z zyskiem. Handel można podzielić m.in. na detaliczny (skierowany do indywidualnego konsumenta) oraz hurtowy (skierowany przede wszystkim do przedsiębiorstw), a także wewnętrzny (krajowy) i zagraniczny. Ponadto handel może być np. stacjonarny, ruchomy lub wysyłkowy.

Rolą handlu jest pełnienie określonych funkcji na rzecz konsumentów oraz producentów. Branża wykonuje wiele zadań, działając w różnych formach. Do form prowadzenia handlu zalicza się np.:
 • domy towarowe,
 • sklepy detaliczne (w tym markety) - stacjonarne i online,
 • hurtownie,
 • sprzedaż z automatów,
 • handel wysyłkowy i wiele innych.
Klasyfikację przedsiębiorstw handlowych można za prowadzić na podstawie wielu kryteriów, np. wielkości, lokalizacji, formy sprzedaży czy asortymentu. Firmy handlowe mogą bowiem specjalizować się tylko w określonej kategorii towarów (np. sklepy odzieżowe, budowlane, zoologiczne) albo oferować zróżnicowany asortyment. Coraz częściej jako odrębną branżę traktuje się sektor FMCG (Fast Moving Consumer Goods) dotyczący dóbr szybkozbywalnych czy też tzw. towarów pierwszej potrzeby.

Czym jest branża FMCG?

Sektor FMCG określa się jako najbardziej odporny na kryzysy i najbardziej dynamiczny. Obecnie jest to ogromny rynek, który rozrasta się praktycznie z miesiąca na miesiąc. Do branży FMCG zalicza się jednak nie tylko handlarzy, ale również producentów dóbr szybkozbywalnych, czyli przede wszystkim:
 • żywności,
 • napojów,
 • kosmetyków,
 • środków czystości,
 • alkoholu i wyrobów tytoniowych,
 • karmy dla zwierząt.
Towary te charakteryzuje szeroka dostępność, stosunkowo niska cena (niskie marże), duży wolumen sprzedaży i produkcji czy rozbudowana oferta. Branża jest tak stabilna, ponieważ dostarcza produkty, które są niezbędne w codziennej egzystencji. Wraz z jej rozwojem staje się jednak coraz bardziej konkurencyjna, a działające w niej firmy stają również przed nowymi wyzwaniami związanymi m.in. z rosnącymi wymaganiami klientów czy rozwojem technologii.

Handel i FMCG – wyzwania

Branża handlowa podlega transformacjom i trendom tak jak każda inna. Dotyczy to nawet sektora dóbr szybkozbywalnych – potrzeby i oczekiwania konsumentów w tym zakresie również się bowiem zmieniają. Powstają więc nowe kategorie produktów oraz przedsiębiorstwa wyspecjalizowane w ich sprzedaży czy wytwarzaniu. Wśród ostatnich trendów w sektorze można wymienić m.in. żywność ekologiczną, naturalne kosmetyki i środki czystości czy produkty sprzedawane na wagę (bez opakowań) zgodnie z duchem zero waste.

Obecnie cały sektor handlowy stoi jednak przede wszystkim przed wyzwaniami związanymi z rozwojem technologicznym. Innowacje i cyfryzacja będą odgrywać znaczącą rolę w rozwoju przedsiębiorstw działających w tej branży. Postęp w tym zakresie był nieunikniony już wcześniej, jednak znacząco przyspieszyła go pandemia koronawirusa, wymuszając na wielu podmiotach istotne zmiany w sposobie funkcjonowania. Coraz większą wagę przykłada się również do dbałości o klienta – zrozumienia jego potrzeb i oczekiwań i dostarczania zgodnych z nimi usług. Ponadto ogromnym trendem jest ekologia, dlatego firmy działające w sektorze handlowym coraz częściej pracują m.in. nad optymalizacją procesów logistycznych i dbają o dostępność towarów produkowanych z myślą o ochronie środowiska.

Praca i rozwój w handlu oraz FMCG: szkolenia, kursy, konferencje dla hanslu i FMCG

Do niedawna jedną z największych bolączek branży handlowej był niedobór kadry pracowniczej spowodowany przede wszystkim niskim bezrobociem i rosnącymi wymaganiami kandydatów. Wiele wskazuje jednak na to, że ten trend może się odwrócić. Być może zmieni się też postrzeganie branży handlowej jako mało prestiżowej czy niedostatecznie ciekawej. Praca w tym sektorze może być bowiem bardzo interesująca, a jednocześnie wymagająca.

Od pracowników sektora handlowego i FMCG wymaga się przede wszystkim szerokiego wachlarza kompetencji miękkich – m.in. zdolności interpersonalnych, znajomości technik sprzedażowych, umiejętności pracy zespołowej, elastyczności czy odporności na stres. Wszystkie te umiejętności można rozwijać na dedykowanych im szkoleniach czy kursach, podobnie jak np. niezwykle ważną umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych czy też negocjacji zakupowych. Coraz częściej w branży ceniona jest też znajomość przepisów prawnych regulujących jej działalność (np. prawa konsumenckiego czy handlowego) oraz nowoczesnych technologii, w tym z zakresu marketingu internetowego, social media itp., gdyż branża handlowa bardzo szybko digitalizuje się i przenosi do Internetu.