IMDS: szkolenia i kursy Międzynarodowy System Materiałowych Baz Danych!

 • Poznaj terminy nadchodzących szkoleń i kursów IMDS w całej Polsce
 • Sprawdź program zajęć, ceny szkoleń i zapisz się na wybrane szkolenie online!
szkolenia IMDS, kursy IMDS
Artykuł

IMDS: kursy i szkolenia IMDS online i stacjonarne.

Pracujesz w przemyśle motoryzacyjnym i poszukujesz rozwiązań wspierających zapewnienie wymagań sprawozdawczych w zakresie materiałów stosowanych w produkcji samochodów? Sprawdź czym jest baza IMDS oraz jak praktyczne szkolenia, warsztaty i kursy z IMDS pomogą Ci usprawnić łańcuch MDS (Dostawca – Organizacja – Klient).

Czym jest IMDS?

Co to jest IMDS? IMDS, czyli International Material Data System. Tłumacząc na język polski IMDS to Międzynarodowy system danych materiałowych, czyli globalne repozytorium (baza) danych, które zawiera informacje o materiałach wykorzystywanych przez przemysł motoryzacyjny. Baza używana jest przez ponad 120 000 podmiotów z sektora motoryzacyjnego na całym świecie i służy do przechowywania danych niezbędnych w celu spełnienia różnych wymagań sprawozdawczych w zakresie materiałów stosowanych w wytwarzaniu pojazdów, łącznie ze składem i zawartością substancji chemicznych (materiałowe karty charakterystyki). Narzędzie to powstało jako wspólna inicjatywna przedsiębiorstw motoryzacyjnych z Europy, Japonii, i USA. Korzystanie z bazy umożliwia sprawdzanie zgodności materiałów i prowadzonej działalności z przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Cele systemu i bazy IMDS

Baza IMDS poprzez porównanie wprowadzonych w karcie materiałowej danych z wykazami substancji zabronionych zgodnie z przepisami np.: GADSL czy na dykrektywy REACH umożliwia producentom OEM prześledzenie niebezpiecznych substancji użytych w produkcji części, komponenetów i podzespołów, aby móc kontrolować, zmniejszyć i wyeliminować potencjalne zagrożenie.

Substancje użyte w procesie produkcji muszą być zadeklarowane w karcie danych materiałowych (MDS) bazy IMDS z rozdzielczością do 1 grama lub nawet lepszą. Zasada ta dotyczy nie tylko substancji podlegających zgłoszeniu i zabronionych (np. rtęć, ołów, kadm), ale też wszystkich innych, co pozwala też lepiej zaplanować recykling i usunięcie ich z obrotu.

Baza IMDS w swoim działaniu opiera się o założenie, że każdy dostawca komponentów w przemyśle motoryzacyjnym przekazuje dane o sprzedawanych przez siebie częściach swojemu bezpośredniemu klientowi. Pozwala to prześledzić rzeczywisty łańcuch dostaw. Rejestracja i wprowadzenie danych do bazy IMDS jest często wymogiem umownym PPAP, czyli procesu zatwierdzania części do produkcji, który jest rozpowszechnionym systeme zarządzania jakością w przemyśle samochodowym.

Zagadnienia omawiane w programie szkolenia IMDS

Program kursu IMDS czy też szkolenia IMDS może nieznacznie różnić się w zależności od jego organizatora, jednakże w znacznej części tego typu szkoleń i kursów omawiane są zagadnienia takie jak:

 • geneza powstania bazy IMDS: przechowywanie informacji z rejestracji wszystkich materiałów stosowanych przy produkcji pojazdów, uwzględniając skład i zawartość substancji chemicznych,
 • wymagania prawne istotne dla IMDS: Dyrektywy UE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji 2000/53/EC oraz 2005/64/EC,
 • ograniczenia w stosowaniu substancji zabronionych,
 • zastosowanie i funkcje bazy IMDS,
 • zasady zarządzania łańcuchem MDS (Dostawca – Organizacja – Klient),
 • logowanie w bazie IMDS, instrukcja logowania i tworzenia konta w IMDS,
 • analizowanie, tworzenie, zatwierdzanie i wysyłanie kart dla materiałów, komponentów i półkomponentów z uwzględnieniem specyficznych wymagań klientów OEM,
 • zwolnienia danych od dostawców w bazie IMDS,
 • administracja bazą IMDS.
Do kogo kierowane są szkolenia i kursy IMDS?

Szkolenia, warsztaty i kursy IMDS polecane są przede wszystkim do:

 • firm z sektora motoryzacyjnego (automotive, produkcja samochodów i pojazdów) oraz przedsiębiorstw zajmujących się produkcją na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego, dostawami materiałów, komponentów i półkomponenetów do produkcji pojazdów,
 • pracowników odpowiedzialnych za zatwierdzanie kart materiałowych w IMDS,
 • pracowników odpowiedzialnych za przedkładanie dokumentacji PPAP do Klientów,
 • pracowników odpowiedzialnych za raportowanie i zatwierdzanie danych materiałowych w bazie IMDS,
 • pracowników odpowiedzialnych za administrowanie bazą IMDS.
Gdzie znaleźć szkolenie IMDS?

Szkolenia IMDS realizowane są online oraz stacjonarnie, przede wszystkim w dużych miastach. Prym w szkoleniach IMDS wiodą Warszawa, Poznań, Kraków, Katowice. nadchodzące szkolenia IMDS można znaleźc na górze strony - baza zawiera informacje o tytułach i terminach szkoleń, programie zajęć oraz cenach. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są poprzez stronę internetową!

IMDS: kursy i szkolenia IMDS online i stacjonarne.
Szkolenia z IMDS

Zostaw swój adres e-mail, aby otrzymywać powiadomienia o nowych szkoleniach z IMDS!