Szkolenia APQP oraz szkolenia PPAP: online i stacjonarne!

 • Znajdź szkolenia PPAP APQP w naszym kalendarzu kursów i szkoleń
 • Wybierz szkolenie dla siebie i zarejestruj się na nie online!
Rozwiń Zapisz się na szkolenie PPAP i APQP i rozwijaj wiedzę czym jest Zaawansowane planowanie jakości wyrobu (APQP) oraz Proces zatwierdzania części do produkcji (PPAP). W naszej bazie staraliśmy się zgromadzić kursy PPAP, szkolenia APQP oraz warsztaty i seminaria dotyczące planowania jakości wyrobu organizowane online oraz stacjonarnie w miastach takich, jak Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Łódź, Rzeszów, Katowice czy Częstochowa. Zwiń

szkolenia PPAP APQP

Szkolenia PPAP APQP: 11

 • już od 1 788 zł
1 788 zł

APQP & PPAP

 • już od 800 zł
800 zł
 • już od 2 028 zł
2 028 zł
 • już od 1 908 zł
1 908 zł
 • już od 1 293 zł
1 293 zł
 • już od 1 024 zł
1 024 zł
 • już od 553 zł
553 zł
2 000 zł
Artykuł

Szkolenia APQP i PPAP – zaawansowane planowanie jakości i proces zatwierdzania części!

Na nowoczesnym rynku produkcyjnym nie ma miejsca na wyroby jakościowo poniżej standardu. To dlatego nowoczesne przedsiębiorstwa inwestują w nowoczesne metody zarządzania procesami wytwórczymi – głównie tymi w duchu filozofii lean management oraz Kaizen. Ich wdrożenie może być jednak niewystarczające, aby konkurować z innymi. Dlatego konieczne jest jeszcze precyzyjniejsze dostosowanie wyrobów do konkretnych oczekiwań klienta. W tym celu korzysta się z PPAP oraz APQP. Co kryje się pod tymi skrótami? Jakie szkolenia PPAP i APQP pomogą wdrożyć zaawansowane planowanie jakości wyrobu w firmie?

Spis treści:

 1. Co to jest APQP?
 2. Fazy APQP
 3. Co to jest PPAP?
 4. Kursy PPAP, Szkolenia PPAP APQP
 5. Program szkolenia PPAP APQP
Co to jest APQP?

Na początek najważniejsze: choć APQP i PPAP są ze sobą ściśle powiązane – dotyczą odpowiedniego ukierunkowania rozwoju produktu – nie są to te same procesy. Dlatego konieczne jest zdefiniowanie obu.

Co to jest APQP? APQP to skrót pochodzący od angielskiego określenia „Advanced Product Quality Planning” – a zatem oznacza Zaawansowane Planowanie Jakości Produktów. Czym jest Zaawansowane Planowanie Jakości Produktów? APQP to zbiór zasad związanych z realizacją procesu wytwórczego, który pierwotnie został opracowany na potrzeby branży motoryzacyjnej, a którego celem jest utrzymanie jednakowego standardu od fazy planowania produktu do jej seryjnego uruchomienia. Nad opracowaniem zasad pracowali eksperci „wielkiej trójki” dominującej w tym sektorze przemysłu: Forda, Chrystlera oraz General Motors, a ich początki sięgają lat 80-tych ubiegłego stulecia. Jest on często określony wytycznymi co do sposobów komunikacji między przedsiębiorstwem a jego poddostawcą, głównie w okresie, kiedy rozwijany jest zamówiony wyrób.

Fazy APQP

Praca nad rozwojem produktu przebiega wieloetapowo – zwłaszcza, jeśli firma zamawia u poddostawcy elementy o zupełnie nowe elementy, o niestandardowych parametrach technicznych. W takich sytuacjach procedury APQP sprawdzają się niezawodnie. Działania przebiegają standardowo w pięciu etapach, którymi są:

 1. planowanie i określenie programu – a więc określenie założeń wstępnych co do celu realizacji projektu (a jeszcze nie samego produktu), a także przyjmowanych standardów jakości,
 2. projektowanie i rozwój wyrobu – obejmuje krytyczną analizę techniczną wymagań wobec docelowego produktu, a także określenie planowanego wolumenu, wymagań jakościowych, kosztowych i ram czasowych projektu,
 3. projektowanie i rozwój procesu – na tym etapie opracowuje się proces technologiczny, który będzie prowadził do wytworzenia produktu o oczekiwanej jakości w ramach wyznaczonych wcześniej ram czasowych oraz budżetowych,
 4. walidacja wyrobu i procesu – a zatem wykonanie pierwszej, próbnej serii produktu zgodnie z przyjętymi założeniami i weryfikacja, czy oczekiwania zostały spełnione. Jeśli nie, następuje etap piąty;
 5. analiza informacji zwrotnych i działania korygujące – a zatem wdrożenie usprawnień do rozwiązań wypracowanych na poprzednich etapach i ponowne wykonanie serii próbnej.
Co to jest PPAP?

Co to jest PPAP? PPAP jest często wykorzystywane wspólnie z zaawansowanym planowaniem procesu produkcyjnego. Nazwa, podobnie jak w przypadku APQP, pochodzi z języka angielskiego i oznacza „Product Part Aproval Process. PPAP to proces zatwierdzania części przeznaczonych do realizacji produkcji seryjnej. Najczęściej stosuje się go – podobnie jak pierwszy zestaw procedur – w branży motoryzacyjnej. Mimo to, założenia te można zaadaptować i zastosować również w zakładach produkcyjnych działających w innych niszach przemysłu, gdzie kontrola jakości ma fundamentalne znaczenie.

W procedurach PAAP chodzi przede wszystkim o dostarczenie klientowi przez podwykonawcę dowodów na to, że wytwarzane przez niego części w 100% odpowiadają przedstawionej specyfikacji. Chodzi najczęściej nie tylko o dowody formalne, ale również te „namacalne”, a więc np. próbki wyrobu i dane potwierdzające.

Gwarancja PSW (Gwarancja Przedłożonej Części) może być przedstawiona na jednym z pięciu poziomów dowodów:

 1. przedłożenie samej pisemnej gwarancji PSW,
 2. przedłożenie gwarancji PSW z próbkami wyrobów oraz podstawowymi danymi potwierdzającymi,
 3. przedłożenie PSW z próbkami i precyzyjnymi danymi potwierdzającymi zgodność (np. wynikami analiz laboratoryjnych),
 4. uzupełnienie PSW, próbek i kompletnych danych potwierdzających zgodność o dodatkowe informacje zgodne z indywidualnymi wymaganiami klienta,
 5. przedłożenie PSW z próbkami, skorygowanymi oraz kompletnymi danymi potwierdzającymi w produkcyjnym oddziale przedsiębiorstwa.

Domyślnie stosowanym poziomem PSW jest trzeci, jednak np. w ogłoszeniu przetargowym może zostać postawiony wymóg z wyższego progu.

Kursy PPAP, Szkolenia PPAP APQP

Wdrożenie zarówno APQP, jak i PAAP pozwala firmie lepiej odpowiadać indywidualnym oczekiwaniom kontrahentów oraz wzmocnić swoją wiarygodność na rynku. Dlatego decyduje się na to coraz więcej przedsiębiorstw produkcyjnych. Warto więc zapoznać się bliżej z tym tematem, a pomóc w tym mogą specjalistyczne szkolenia PPAP, kursy APQP oraz warsztaty dotyczące planowania jakości wyrobu, zarządzania produkcją oraz zarządzania jakością.

Szkolenia PPAP i APQP organizowane są w całej Polsce, w formie szkoleń stacjonarnych (Warszawa, Kraków, Katowice, Poznań, Wrocław, Częstochowa, Łódź, Rzeszów) oraz szkoleń i kursów online. Szkolenia APQP i PPAP przez Internet realizowane są na żywo na platformach do prowadzenia wideokonferencji, takich Teams czy Zoom. Pozwala to prowadzić interaktywną prezentację, rozmowę oraz ćwiczenia indywidualne oraz grupowe.

Program szkolenia PPAP APQP

Każde szkolenie czy kurs z zaawansowanego planowania jakości oraz zatwierdzania części do produkcji różni się zakresem tematycznym. W większości szkoleń z PPAP APQP w programie omawiane są zagadnienia takie jak:

 • Zastosowanie, wymogi i poziomy procesu PPAP
 • Powiązanie PPAP z cyklem APQP
 • Zasady planowania jakości wyrobu
 • Etapy procesu APQP
 • PPAP w a wymagania norm ISO/TS 16949:2009 i VDA 2
 • Narzędzia jakościowe w APQP
 • Trylogia APQP
 • Poziomy i status przekazywania PSW
 • Wypełnianie typowych formularzy
 • Dostosowanie do wymogów klienta (specyficzne wymagania klienta)
 • Powiadamianie klienta o zmianach
 • Ćwiczenia praktyczne oparte na rzeczywistych przykładach

Pracując w branży motoryzacyjnej warto przyjrzeć się również kursom i szkoleniom dla motoryzacji, w tym między innymi szkoleniom IMDS.

Szkolenia APQP i PPAP – zaawansowane planowanie jakości i proces zatwierdzania części!
Szkolenia PPAP, szkolenia APQP

Zostaw swój e-mail, aby otrzymywać powiadomienia, gdy pojawi się nowe szkolenia PPAP lub szkolenie APQP!