Wyszukiwanie wydarzeń
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

• Szkolenia prawo energetyczne - baza szkoleń z prawa energetycznego w 2020 r.

Wyświetlone wszystkie (16)
1
Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

• Szkolenia prawo energetyczne - baza szkoleń z prawa energetycznego w 2020 r. • Szkolenia prawo energetyczne - baza szkoleń z prawa energetycznego w 2020 r.

Wyświetlone wszystkie (16)
1
Zobacz również

Prawo energetyczne

Prawo energetyczne reguluje wszystkie kwestie związane z funkcjonowaniem tej kluczowej branży we wszystkich jej obszarach. Obejmuje zarówno kwestie związane z państwową polityką energetyczną, jak i działalnością firm oraz prawami i obowiązkami odbiorców energii. Dlatego każda firma, której działalność jest powiązana z energetyką, musi być na bieżąco z obowiązującymi zapisami.

Prawo energetyczne w Polsce

Podstawowym aktem prawnym związanym z energetyką jest Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne z późniejszymi nowelizacjami. Warto wiedzieć, że choć ten dokument ma już ponad dwadzieścia lat, jest nieustannie modyfikowany i nowelizowany. Kluczowe zmiany zostały do niego wprowadzone m.in. w 2013 roku – to one otworzyły możliwości tworzenia prosumenckiego rynku w obszarze OZE.

Co istotne, zapisy legislacyjne polskiego prawa muszą być dostosowane do wymogów unijnych.

Jakie obszary obejmuje prawo energetyczne?

Prawo energetyczne reguluje wszystkie kwestie związane dotyczące tego rynku. Przepisy określają m.in.:
  • reguły dostarczania paliwa oraz energii – bez względu na jej źródło,
  • kierunki polityki energetycznej państwa,
  • kwestie koncesji oraz taryf energetycznych,
  • kwestie urządzeń, instalacji, a także sieci oraz ich eksploatacji,
  • zasady działania i uprawnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
W tych ogólnie nakreślonych obszarach zamknięte są zarówno sprawy „globalne”, jak i te, które dotyczą „statystycznego Kowalskiego” – związane choćby z wyborem sprzedawcy energii czy możliwością zainstalowania paneli fotowoltaicznych i rozliczania wyprodukowanej energii z zakładem.

Jakie są trendy w świecie prawa energetycznego?

Prawo energetyczne zmienia się dynamicznie, dostosowując się zarówno do wymogów rynkowych, jak i ogólnej globalnej sytuacji. Dziś fundamentem nowoczesnej polityki w tym obszarze jest stawianie na energetykę odnawialną. Nie ma w tym nic dziwnego – nieustannie pogłębiający się kryzys ekologiczny w połączeniu z powolnym wyczerpywaniem się złóż paliw kopalnych wymusza poszukiwanie nowych źródeł energii. Stąd duży nacisk kładzie się na promocję rozwiązań przyjaznych środowisku – m.in. energetykę wiatrową, wodną, jak również fotowoltaikę.

Szkolenia energetyka 2020

Aby być na bieżąco ze zmianami i dostosować prowadzenie biznesu w energetyce do obecnie obowiązujących przepisów, warto korzystać ze specjalistycznych szkoleń branżowych. Dzięki nim można zyskać pewność, że działa się w zgodzie z prawem. Listę kursów i szkoleń dla enegetyki znajdą Państwo na górze strony. Warto również sięgnąć po szkolenia o tematyce prawnej mające zastosowanie w sektorze energetycznym, m.in.: prawo zamówień publicznych, prawo budowlane oraz prawo wodne.