Prawo energetyczne: szkolenia i kursy w całej Polsce!

 • Znajdź szkolenia, kursy oraz warsztaty z prawa energetycznego
 • Poznaj program zajęć, trenerów i wykładowców oraz ceny uczestnictwa
 • Zarejestruj się wypełniając formularz online!
szkolenia prawo energetyczne

Szkolenia z prawa energetycznego: 37

 • już od 1 930 zł
1 930 zł
 • już od 1 212 zł
1 212 zł
 • już od 669 zł
669 zł
 • już od 1 251 zł
1 251 zł
 • już od 1 348 zł
1 348 zł
 • już od 1 251 zł
1 251 zł
 • już od 669 zł
669 zł
 • już od 1 890 zł
1 890 zł
 • już od 1 154 zł
1 154 zł
 • już od 669 zł
669 zł
 • już od 1 890 zł
1 890 zł
 • już od 0 zł
 • już od 669 zł
669 zł
Artykuł

Prawo energetyczne: szkolenia i kursy

Prawo energetyczne reguluje wszystkie kwestie związane z funkcjonowaniem tej kluczowej branży we wszystkich jej obszarach. Obejmuje zarówno kwestie związane z państwową polityką energetyczną, jak i działalnością firm oraz prawami i obowiązkami odbiorców energii. Dlatego każda firma, której działalność jest powiązana z energetyką, musi być na bieżąco z obowiązującymi zapisami.

Prawo energetyczne w Polsce

Podstawowym aktem prawnym związanym z energetyką jest Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne z późniejszymi nowelizacjami. Warto wiedzieć, że choć ten dokument ma już ponad dwadzieścia lat, jest nieustannie modyfikowany i nowelizowany. Kluczowe zmiany zostały do niego wprowadzone m.in. w 2013 roku – to one otworzyły możliwości tworzenia prosumenckiego rynku w obszarze OZE.

Co istotne, zapisy legislacyjne polskiego prawa muszą być dostosowane do wymogów unijnych.

Jakie obszary obejmuje prawo energetyczne?

Prawo energetyczne reguluje wszystkie kwestie związane dotyczące tego rynku. Przepisy określają m.in.:

 • reguły dostarczania paliwa oraz energii – bez względu na jej źródło,
 • kierunki polityki energetycznej państwa,
 • kwestie koncesji oraz taryf energetycznych,
 • kwestie urządzeń, instalacji, a także sieci oraz ich eksploatacji,
 • zasady działania i uprawnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

W tych ogólnie nakreślonych obszarach zamknięte są zarówno sprawy „globalne”, jak i te, które dotyczą „statystycznego Kowalskiego” – związane choćby z wyborem sprzedawcy energii czy możliwością zainstalowania paneli fotowoltaicznych i rozliczania wyprodukowanej energii z zakładem.

Jakie są trendy w świecie prawa energetycznego?

Prawo energetyczne zmienia się dynamicznie, dostosowując się zarówno do wymogów rynkowych, jak i ogólnej globalnej sytuacji. Dziś fundamentem nowoczesnej polityki w tym obszarze jest stawianie na energetykę odnawialną. Nie ma w tym nic dziwnego – nieustannie pogłębiający się kryzys ekologiczny w połączeniu z powolnym wyczerpywaniem się złóż paliw kopalnych wymusza poszukiwanie nowych źródeł energii. Stąd duży nacisk kładzie się na promocję rozwiązań przyjaznych środowisku – m.in. energetykę wiatrową, wodną, jak również fotowoltaikę.

Szkolenia energetyka, szkolenia energetyczne, kursy z prawa energetycznego

Aby być na bieżąco ze zmianami i dostosować prowadzenie biznesu w energetyce do obecnie obowiązujących przepisów, warto korzystać ze specjalistycznych szkoleń branżowych. Dzięki nim można zyskać pewność, że działa się w zgodzie z prawem. Listę kursów i szkoleń dla enegetyki znajdą Państwo na górze strony. Warto również sięgnąć po szkolenia o tematyce prawnej mające zastosowanie w sektorze energetycznym, m.in.: prawo zamówień publicznych, prawo budowlane oraz prawo wodne. Szkolenia z prawa energetycznego oraz kursy energetyczne realizowane są przede wszystkim w dużych miastach, takich jak Warszawa, Wrocław, Poznań czy Kraków. Coraz więcej kursów z prawa energetycznego realizowanych jest też wyjazdowo w Zakopanem oraz online. Kursy i szkolenia energetyczne realizowane online charakteryzują się niższymi cenami niż ich odpowiedniki stacjonarne, ze względu na brak konieczności wynajmowania sali szkoleniowej oraz zapewnienia serwisu obiadowego uczestnikom. Jednocześnie większość szkoleń online realizowana jest na żywo, co pozwala na kontakt z trenerem prowadzącym zajęcia oraz innymi uczestnikami szkolenia.

Program szkoleń z prawa energetycznego

W programie szkoleń, kursów i praktycznych warsztatów z prawa energetycznego omawiane są takie zagadnienia jak:

 • prawo energetyczne w Polsce: ustawa Prawo energetyczne a wymogi prawa europejskiego, implementacja europejskich dyrektyw i rozporządzeń...
 • prawo energetyczne: założenia ustawy, podstawowe definicje, zakres przedmiotowy, obowiązki ustawowe przedsiębiorstwa energetycznego...
 • koncesje energetyczne: zakres przedmiotowy systemu koncesyjnego, postępowanie o udzielenie/cofnięcie/ograniczenie koncesji, przesłanki pozytywne i negatywne...
 • taryfy energetyczne: taryfa opłat, reguły kalkulacji taryf, procedura zatwierdzania taryf, rozporządzenie dotyczące taryf w obrocie energią...
 • certyfikaty energetyczne: rynek certyfikatów energetycznych, świadectwo pochodzenia, świadectwo pochodzenia energii z kogeneracji, świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego, podmioty zobowiązane do uczestnictwa w systemie certyfikatów, zakres obowiązku...
 • rezerwy energetyczne: obowiązki w zakresie rezerw energetyznych, wytwórczych, paliwowych...
 • umowy energetyczne: zasady zawierania i rozwiązywania umów, rodzaje umów, umowy z konsumentem, uprawnienia konsumenta...
 • URE: rola i zadania URE, pozycja ustrojowa, uprawienia...
Prawo energetyczne: szkolenia i kursy
Szkolenia prawo energetyczne

Zapisz się, aby otrzymywać cotygodniowe powiadomienia o nowych szkoleniach z prawa energetycznego!